Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 539 за запитом випуску

...маслосирзавод» є створення умов для випуску продукції, яка має конкурентні переваги на внутрішньому та зовнішньому ринках, тому що кінцева ціль молокопереробних підприємств розширення ринку збуту і, ...виробництва продукції обмежений, підприємство обмежується випуском 13 сортів сиру твердого, 7 сортів сиру плавленого та масла вершкового. Для збільшення конкурентоспроможності підприємству доцільно було б розширити асортимент ...
...на молоко та збільшенні обсягу випуску вдалося збільшити прибуток на суму 2,98 тис.грн. (або 5,96 %), прибуток на кефір зріс на 0,13 тис.грн....зниженні ціни та збільшенні обсягу випуску масла, він склав 271,02 тис.грн., що на 20% більше до впровадження пропозицій. Таблиця.
...здійснений комплекс підготовчих робіт до випуску нового виробу. Нормативи прямих витрат матеріалів на виготовлення виробу та нормативи витрат непрямого характеру наведені в таблиці....умові, що прогнозується термін його випуску 2 роки Ціна матеріально – енергетичних ресурсів прийняті наступні: сталевий прокат 3 грн./кг алюмінієве лиття 12 грн.
...характеризує співвідношення окремих компонентів валового випуску, за вартістю або за матеріально речовим складом. За вартістю це співвідношення фондів заміщення, споживання і нагромадження.... Галузева структура відображає співвідношення валових випусків окремих галузей чи господарських комплексів, регіональна структура характеризує співвідношення валових випусків за окремими регіонами. Найважливішою є відтворювальна структура за вартістю, ...
...здійснений комплекс підготовчих робіт до випуску нового виробу. Нормативи прямих витрат матеріалів на виготовлення виробу та нормативи витрат непрямого характеру наведені в таблиці....умові, що прогнозується термін його випуску 2 роки. Ціна матеріально – енергетичних ресурсів прийняті наступні: сталевий прокат 3 грн./кг алюмінієве лиття 12 грн.
...здійснений комплекс підготовчих робіт до випуску нового виробу. Нормативи прямих витрат матеріалів на виготовлення виробу та нормативи витрат непрямого характеру наведені в таблиці № 4....умові, що прогнозується термін його випуску 2 роки Ціни матеріально енергетичних ресурсів прийняті наступні:  сталевий прокат 3 грн./кг  алюмінієве лиття 12 грн.
...здійснений комплекс підготовчих робіт до випуску нового виробу. Нормативи прямих витрат матеріалів на виготовлення виробу та нормативи витрат непрямого характеру наведені в таблиці № 4....умові, що прогнозується термін його випуску 2 роки Ціни матеріально енергетичних ресурсів прийняті наступні:  сталевий прокат 3 грн./кг  алюмінієве лиття 12 грн.
...здійснений комплекс підготовчих робіт до випуску нового виробу. Нормативи прямих витрат матеріалів на виготовлення виробу та нормативи витрат непрямого характеру наведені в таблиці № 4....умові, що прогнозується термін його випуску 2 роки Ціни матеріально енергетичних ресурсів прийняті наступні:  сталевий прокат 3 грн./кг  алюмінієве лиття 12 грн.
...здійснений комплекс підготовчих робіт до випуску нового виробу. Нормативи прямих витрат матеріалів на виготовлення виробу та нормативи витрат непрямого характеру наведені в таблиці № 4....умові, що прогнозується термін його випуску 2 роки Ціни матеріально енергетичних ресурсів прийняті наступні :  сталевий прокат 3 грн./кг  алюмінієве лиття 12 грн.
...найбільшу питому вагу усього товарного випуску має продукція вищого ґатунку – 43%, та першого сорту – 40,24%. Проведений аналіз показав, що планові втрати від низької якості продукції ... Бачимо, що збільшення фактичного випуску продукції за рахунок продукції низької якості приніс втрати доходу у розмірі 14402,00 тис. грн. за вересень 2009 р.
Збільшення річного випуску продукції c. Збільшення випуску продукції на одного працюючого Question 5 Альтернативні витрати –це: a. Кількість товарів і послуг від яких ...
...діяльності ВАТ “Таврія”, зокрема аналіз випуску і реалізації продукції, її структури, собівартість продукції за витратами на виробництво, рентабельність окремих видів продукції показав наступне....1,3 рази при збільшенні випуску в 1,27 рази. Збільшення собівартості в найбюільшій мірі залежить від збільшення витрат на матеріали, які зросли в 1,4 ...
...товариство може викупити акції власного випуску для: наступного перепродажу; одержання дивідендів під час розподілу прибутку; використання ефекту синергізму; здійснення акціями власного випуску внесків у статутний капітал інших ...
...часу – один з резервів збільшення випуску продукції. Для нашого підприємства цей показник становитиме 25439,2 тис.грн. Середньорічне вироблення продукції одним працюючим на ВАТ „Черкасигаз” становить ... Оскільки можливе збільшення випуску продукції за рахунок втрат робочого часу вцілому становить 25439,2 тис. грн., то можливе збільшення випуску продукції за рахунок втрат ...
ВВ – обсяги валового випуску продукції галузей матеріального виробництва і галузей, які надають послуги (інші галузі): ВВп – промисловість – 180 798 млн. грн.... Обсяги валового випуску продукції передбачається: – у промисловості – збільшити на 20%; – у сільському господарстві – збільшити на 10%; – у будівництві – збільшити на 8%; – в інших ...
вибирати обсяг випуску, при якому МС = Р d. виробляти продукції більше і встановлювати вищу ціну на неї Question 4 Яке із наведених тверджень ...від ціни на всіх рівнях випуску d. менший від МС Question 6 Яке із тверджень не відповідає ринку олігополії: Виберіть одну правильну відповідь a.
характеризується постійним випуском однорідного продукту c. характеризується виготовленням виробів періодично, змінними серіями d. характеризується дуже малою кількістю продукції, що випускається Question 3 Безперервний ... характеризується постійним випуском однорідного продукту c. характеризується виготовленням виробів періодично, змінними серіями d. передбачає виготовлення виробів великими партіями Question 4 Партія це певна ...
...за рахунок збільшення обсягу виробництва, випуску продукції ; за рахунок зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції ; за рахунок економії і раціонального використання коштів на оплату праці ...вцілому за рік при плановому випуску 24 шт. на рік принесе 589.44 тис. грн. прибутку. Взагалі розробка і впровадження ремонту і випуску нових видів продукції ...
характеризується постійним випуском однорідного продукту d. характеризується виготовленням виробів періодично, змінними серіями Question 3 Безперервний тип виробництва: Виберіть одну правильну відповідь a.... характеризується постійним випуском однорідного продукту c. характеризується дуже малою кількістю продукції, що випускається d. характеризується виготовленням виробів періодично, змінними серіями Question 4 Партія ...
1) Перерахунок валового випуску промисловості та будівництва України в 2002 2003 роках в порівнювальні ціни Для приведення показників у порівнювальні ціни, базовою ціною є ... 1) Перерахунок валового випуску промисловості та будівництва України в 2002 2003 роках в порівнювальні ціни Для приведення показників у порівнювальні ціни, базовою ціною є показник 2002 року, а 2003 рік приводимо у порівняння до 2002 із застосуванням індексу дефлятора: Таблиця 1 Розрахунок валового <...
Теоретичні основи випуску і обігу казначейських векселів 1.1 Економічна сутність казначейських векселів 1.2 Ретроспективний аналіз засад формування і обслуговування державного боргу ... Шляхи удосконалення випуску і обігу казначейських векселів Висновки Література Додатки
ЗАВДАННЯ 1 Проаналізувати динаміку випуску товарної продукції за п’ять років. Визначити абсолютні і відносні прирости та темпи зростання (базисні та ланцюгові)....4780 ЗАВДАННЯ 3 Проаналізуйте ритмічність випуску продукції. Розрахуйте коефіцієнт ритмічності на підставі таких даних : Таблиця 1 тис.. грн Варіант 1 декада 2 декада 3 декада за ...
Аналіз виконання завдань з обсягу випуску і реалізації продукції, робіт, послуг 3. Аналіз забезпечення основними фондами 4. Аналіз забезпечення підприємства матеріальними ресурсами 5....перевиконаний за рахунок збільшення її випуску і поверхпланових залишків товарів, відвантажених покупцям на початок року. Можливе було збільшення об’ємів продажу товарів за рахунок розрахунку покупцями ...
Задача № 19 Мета – відпрацювання методики факторного аналізу обсягу випуску готової продукції. Завдання – провести факторний аналіз обсягу випуску готової продукції харчокомбінатом за наступними даними: Таблиця 1 Вихідні дані Показники Минулий ...
Задача № 1 Існує програма випуску продукції на підприємстві, яка наведена в таблиці 4 Таблиця 4 Програма випуску продукції № Виріб Виробнича програма тис. шт. 1.
Задача № 1 Існує програма випуску продукції на підприємстві, яка наведена в таблиці 1 Таблиця 1 Програма випуску продукції № Виріб Виробнича програма тис. шт. 1.
Задача № 1 (варіант 2) Визначити показники продуктивності праці, порівняти їх за два періоди, розрахувати приріст випуску продукції за рахунок зростання продуктивності праці, зробити висновки, користуючись даними таблиці 1 Таблиця 1 Вихідні дані Показники Базовий період Звітний ...за два періоди, розрахувати приріст випуску продукції за рахунок зростання продуктивності праці, зробити висновки, користуючись даними таблиці 1 Таблиця 1 Вихідні дані Показники Базовий період ...
Задача № 1 Існує програма випуску продукції на підприємстві, яка наведена в таблиці 1 Таблиця 1 Програма випуску продукції № Виріб Виробнича програма тис. шт. 1.
Задача № 1 Існує програма випуску продукції на підприємстві, яка наведена в таблиці 2 Таблиця 2 Програма випуску продукції № Виріб Виробнича програма тис. шт. 1.
...підприємства Задача № 1 Існує програма випуску продукції на підприємстві, яка наведена в таблиці 2 Таблиця 2 Програма випуску продукції № Виріб Виробнича програма тис. шт. 1.
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ВИПУСКУ АСОРТИМЕНТУ І СТРУКТУРИ ПРОДУКЦІ 1. Асортимент і структура продукції: формування і управління 2. Методика розрахунку аналізу структури і асортименту продукції ... Аналіз випуску продукції 2. Аналіз асортименту 3. Аналіз структури Висновок Додатки
Задача № 1 Існує програма випуску продукції на підприємстві, яка наведена в таблиці 1 Таблиця 1 Програма випуску продукції № Виріб Виробнича програма тис. шт. 1.
Задача № 1 Існує програма випуску продукції на підприємстві, яка наведена в таблиці 2 Таблиця 2 Програма випуску продукції № Виріб Виробнича програма тис. шт. 1.
...колективів Завдання № 1 Існує програма випуску продукції на підприємстві, яка наведена в таблиці 4 Таблиця 4 Програма випуску продукції № Виріб Виробнича програма тис. шт. 1.
Задача № 1 Існує програма випуску продукції на підприємстві, яка наведена в таблиці 4 Таблиця 4 Програма випуску продукції № Виріб Виробнича програма тис. шт. 1.
...18 Мета – відпрацювання методики аналізу випуску продукції в асортименті Завдання – провести аналіз випуску окремих видів продукції консервним заводом за рік за наступними даними: Таблиця 1 Вихідні ...
...підприємства Задача № 1 Існує програма випуску продукції на підприємстві, яка наведена в таблиці 2 Таблиця 2 Програма випуску продукції № Виріб Виробнича програма тис. шт. 1.
Задача1 Здійснити аналіз: виконання плану за асортиментом продукції способами найменшого числа або середнього відсотку, найменшого відсотку та номенклатурності; оновлення асортименту за кількістю видів продукції та обсягом випуску продукції Вид продукції Обсяг випуску продукції, тис.грн. Зараховується у плановий ритм Минулий період Звітний період Відсоток виконання плану план ...
...ОКП) Завдання № 1 Існує програма випуску продукції на підприємстві, яка наведена в таблиці 4 Таблиця 4 Програма випуску продукції № Виріб Виробнича програма тис. шт. 1.
Задача № 1 Існує програма випуску продукції на підприємстві, яка наведена в таблиці 1 Таблиця 1 Програма випуску продукції № Виріб Виробнича програма тис. шт. 1.
...плану Завдання № 1 Існує програма випуску продукції на підприємстві, яка наведена в таблиці 4 Таблиця 4 Програма випуску продукції № Виріб Виробнича програма тис. шт. 1.
Задача № 1 Існує програма випуску продукції на підприємстві, яка наведена в таблиці 2 Таблиця 2 Програма випуску продукції № Виріб Виробнича програма тис. шт. 1.
...їй допомогти йому в поширенні випусків газети «Новороссия» та інших матеріалів сепаратистського спрямування. Антонова погодилася, і на виконання домовленості із ним отримала у відділені «Нова пошта» поштове відправлення з випуском газети «Новороссия» і листівками.
...частина: Завдання № 1 Існує програма випуску продукції на підприємстві, яка наведена в таблиці 4 Таблиця 4 Програма випуску продукції № Виріб Виробнича програма тис. шт. 1.
...успіху Завдання № 1 Існує програма випуску продукції на підприємстві, яка наведена в таблиці 4 Таблиця 4 Програма випуску продукції № Виріб Виробнича програма тис. шт. 1.
...колективів Завдання № 1 Існує програма випуску продукції на підприємстві, яка наведена в таблиці 4 Таблиця 4 Програма випуску продукції № Виріб Виробнича програма тис. шт. 1.
Для організації виробництва і випуску нової продукції були розроблені заходи і визначені основні дані для розрахунку економічної ефективності інноваційного проекту, що приведені у таблиці 1.... Програма випуску продукції в рік тис. шт. 175 9. Валютний депозит % 14 10. Рівень ризику проекту % 5 11.
Для організації виробництва і випуску нової продукції були розроблені заходи і визначені основні дані для розрахунку економічної ефективності інноваційного проекту, що приведені у таблиці 1.... Програма випуску продукції в рік тис. шт. 230 9. Валютний депозит % 17 10. Рівень ризику проекту % 4 11.
Для організації виробництва і випуску нової продукції були розроблені заходи і визначені основні дані для розрахунку економічної ефективності інноваційного проекту, що приведені у таблиці 1.... Програма випуску продукції в рік тис. шт. 190 9. Валютний депозит % 12 10. Рівень ризику проекту % 3 11.
Для організації виробництва і випуску нової продукції були розроблені заходи і визначені основні дані для розрахунку економічної ефективності інноваційного проекту, що приведені у таблиці 1.... Програма випуску продукції в рік тис. шт. 140 9. Валютний депозит % 13 10. Рівень ризику проекту % 3 11.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.