Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 2530 за запитом виробничим

Завдання № 4 Виробничий кооператив та ВАТ уклали між собою договір простого товариства про будівництво готельно розважального комплексу, відповідно до якого кооператив повинен збудувати ...у ТОВ «Крок» задовольнити струмом виробничі потужності у більшому об'ємі з'явилася необхідність використовувати трансфор¬матор без підключення до нього ТОВ «Гарт».
В роботі розкрито основну суть виробничої стратегії організації, подані основні етапи розробки та реалізації стратегії, висвітленні особливості формування виробничої стратегії на прикладі ТДВ "Чернівецький хімічний завод", ...
ВИРОБНИЧІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 1.1. Земельні ресурси та їх використання…………………………………..…...5 1.2. Трудові ресурси та їх використання………………………………….……11 1.3. Виробничі фонди та ефективність їх використання……………….……..
... 17. За наведеними даними в табл. 8 про порушення технологічної дисципліни та втрати від браку продукції на 22 виробничих ділянках складіть комбінаційний розподіл виробничих ...
Теоретичні основи функції підприємства і виробничих менеджерів в умовах ринкової економіки 1.1 Підприємство — як самостійний суб'єкт господарювання 1.2 Види підприємств, їх організаційно правові ... Дослідження особливостей управління виробничим підприємством ВАТ «Темп» 2.1 Організаційно економічна характеристика ВАТ «Темп» 2.2 Аналіз особливостей організації основного виробництва ВАТ «Темп» Розділ ...
Працівник виробничого сільськогосподарського кооперативу “Нива” Гришин відмовився виконувати свою роботу в переробному цеху виробничого кооперативу сповістивши при цьому начальника цеха Іванцова.
Особливості виробничих конфліктів. 2. Причини конфліктів у трудових колективах. 3. Міжособистісні конфлікти та їх типологія. 4. Особливості міжособистісних конфліктів. 5....що зумовлюють виникнення конфліктів у виробничих підрозділах. 3. Порядок створення сприятливого психологічного клімату в колективі. 4. Основні підходи щодо формування ефективної взаємодії керівника і підлеглих. 5.
1. Поняття виробничих конфліктів 2. Конфлікт між рядовими працівниками 3. Конфлікт між керівниками й підлеглими 4. Конфлікт між працівниками різної кваліфікації й віку ... Конфлікти між виробничими групами й адміністрацією Список використаної літератури
Поняття виробничих витрат та їх класифікація 1.1. Витрати виробництва, їх суть та види 1.2. Класифікація виробничих витрат Розділ 2.
Виробнича функція. Закон спадної віддачі ресурсу 2. Прибуток, його сутність та форми Завдання 2. Проблемне питання. Назвіть глобальні проблеми людства.... Побудуйте криву виробничих можливостей 2. Визначте альтернативні витрати третьої одиниці товару А Задача 2. Графік пропозиції побудований за умови, що Qs =12+0,2Р, ...
... Задача № 33 Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві за такими даними: – виробнича собівартість виробу 480 грн.
Вступ 1 Теоретичні основи впливу нововведень на виробничу діяльність підприємства 1.1 Сутність здійснення нововведень на підприємстві 1.2 Методологічні основи впливу техніко – економічних новацій на кінцевий результат ...2 Обгрунтування впливу нововведень на виробничу діяльність ЗАТ «Вайсе» Висновки Література Додатки
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ МАЛИМ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 1.1. Малі підприємства в структурі ринкової економіки 1.2. Особливості управління діяльності малих підприємств 1.3.... Напрямки підвищення ефективності управління виробничою діяльністю підприємства 3.2. Техніко економічне обґрунтування пропозицій ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи використання інформаційних технологій у виробничій діяльності туристичних підприємств 1.1 Сутність інформаційних технологій в туризмі 1.2 Автоматизація управління діяльністю готелю 1.3 Переваги впровадження ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи використання інформаційних технологій у виробничій діяльності туристичних підприємств 1.1 Сутність інформаційних технологій в туризмі 1.2 Автоматизація управління діяльністю готелю 1.3 Переваг...
Виробнича та організаційно управлінська структура. 4. Планування та організація виробничої (господарської) діяльності підприємства. 5. Персонал підприємства. 6.
Організаційно управлінська та виробнича структура підприємства. 4. Планування та організація виробничої (господарської) діяльності підприємства. 5. Персонал підприємства. 6. Організація оплати праці на підприємстві. 7.
...Задача № 5 Тема: Договір поставки Виробниче об’єднання хлібопродуктів (м.Київ) згідно договору поставки на 1996 р. повинно було поставити кондитерській фабриці (м....в якому розмірі повинне нести виробниче об’єднання хлібопродуктів згідно чинних нормативних актів? б) яким органом, в які строки і за яких умов може вирішуватись цей ...
Поняття і ознаки сільськогосподарського виробничого кооперативу.............................................................................................................6 br />br /> 3.Організаційні основи діяльності сільськогосподарського виробничого кооперативу.............................................................................................................7 br />br /> ВИСНОВКИ..................................................................................
11 1.3 Виробнича структура ВАТ «Яготинського маслозаводу»…………………………………………………………………..13 1.4 Структура бухгалтерії ВАТ «Яготинського маслозаводу»…………………………………………………………………..14 1.5 Техніко економічні показники виробничо – господарської ...39 2.5 Облік виробничих запасів………………………………………………43 2.6 Облік грошових коштів…………………………………………………46 2.7 Облік розрахунків з бюджетом за податками…………………………49 2.8 Облік ...
Виробнича і організаційна структура підприємства 2.3. Асортимент продукції, що виготовляє ДП «Новатор» 2.4. Аналіз ефективності використання засобів виробництва 2.... Прогнозування показників виробничої діяльності підприємства Висновок Список літератури Додатки
Мета виробничої практики — збір фінансової інформації, що забезпечує прийняття рішень, на які істотно впливають фактичні або прогнозні дані про фінансовий стан підприємства ... Отже основними завданнями виробничої практики є:  об’єктивна оцінка фінансового становища об’єкта аналізу;  виявлення чинників і причин досягнутого стану;  підготовка і обґрунтування управлінських ...
Предмет дослідження – механізм розподілу прибутку виробничих підприємств. Об’єкт дослідження – виробничі (вугледобувні) підприємства України. Методологічною базою дослідження є системний, структурно функціональний та порівняльний аналіз.
Бізнес план як інструмент виробничої діяльності Комерційний розрахунок як метод ведення виробничо господарської діяльності Список використаної літератури
ВИРІШИТИ ЗАДАЧІ Задача 1 Попов, перебуваючи в стані алкогольного ... Задача 2 Майстер виробничого навчання ПТУ Рощина запропонував неповнолітнім Лукову і Рогову "обмити" першу стипендію. Неповнолітні купили пляшку вина, яку з майстром розпили в ...
ТЕРМІНИ 21. Календарне планування 51. Принципи планування 81.... Дати характеристику виробничої програми підприємства та вимірників обсягу продукції 41. Викласти порядок визначення потреби в робітниках та обладнання для ремонту технологічного устаткування.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи оптимізації рентабельності виробничого підприємства 1.1. Сутність та складові рентабельності 1.2 Класифікація ...
Вступ 1 Теоретичні основи оптимізації рентабельності виробничого підприємства 1.1 Сутність та складові рентабельності 1.2 Класифікація та ...
Вступ 1. Загальні відомості про Полтавську митницю 1.1.... Індивідуальні завдання виробничої практики 2.1 Порядок акредитації підприємств у митних органах 2.2 Порядок застосування та заповнення періодичної митної декларації, загальної митної ...
Завдання до теми 8. Відповідальність за порушення податкового законодавства 1. У філіі виробничого об’єднання “ Оріон “, яка має ...
Зміст Зміст 2 Вступ 3 1. Характеристика загальної системи менеджменту ТОВ «РМ Інвест» ...20 4.1 Організаційна та виробнича структура підприємства 20 4.2. Робота в плановому відділі 27 4.3. Цінова політика підприємства 29 4.4.
1. Загальна характеристика підприємства. 2. Порядок створення та реєстрації підприємства. 4. Планування та організація виробничої (господарської) діяльності підприємства. 5.
1. Загальна характеристика підприємства 2.... Організаційно управлінська та виробнича структура 4. Планування та організація господарської діяльності 5. Персонал підприємства 6. Організація оплати праці на підприємстві 7.
ЗМІСТ 1.Вступ…………………………………………………………………………2 2.Інфраструктура підприємства………………………………3 3. Виробнича інфраструктура підприємства…………6 4.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ РОЗДІЛ 2.... Облік виробничих запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів 4.2. Облік готової продукції та її реалізації РОЗДІЛ 5.
Вступ 1. Загальна характеристика підприємства та організація обліку його діяльності ... Облік запасів 4.1 Облік виробничих запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП) 4.2. Облік готової продукції та її реалізації 5.
10. Характеристика організації як функції управління у виробничій фірмі 37. Управлінська інформація на підприємстві 54.
За вихідними даними індивідуального завдання / дод. 3 / проаналізувати: рівень оснащеності й використання основних виробничих фондів та оборотних коштів промислового ...
Вступ 1. Управління підприємства як органічна єдність організаційної структури виробництва 2. Апарат управління виробничого обєднання та його складові Висновки ...
1. Парето оптимальний розподіл ресурсів. Крива виробничих контрактів Список використаної літератури
Задача Розрахувати вентиляцію виробничого цеху та підібрати вентилятори при таких вихідних даних: Сума коефіцієнтів за місцевими ...
Задача №1 Тема: Юридичні особи Завод Київпродмаш, який входить в виробниче об’єднання як юридична особа, ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.