Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
Роман

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 2825 за запитом вирішення

Особи, які сприяють розгляду і вирішенню цивільної справи по суті.....144 3.1. Свідок.....144 3.2. Експерт.....148 3.3. Перекладач.....157 3.4. Спеціаліст........про відвід (самовідвід), порядок її вирішення.....175 Глава 13. ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ І ПІДВІДОМЧІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ.....179 § 1. Поняття та види цивільної юрисдикції і підвідомчості цивільних справ.....
...і можливості; – пропонувати альтернативні варіанти вирішення проблем; – надавати допомогу в реалізації рекомендацій та впровадженні конструктивних змін, що визнані доцільними. Обгрунтуйте думку та наведіть приклади.... Уявіть себе консультантом та запропонуйте вирішення даної ситуації на початковому етапі. Чи правильно було обрано рішення компанию Sears? Завдання №4 Круглий стіл «Консалтинг в Україні і ...
Правовий механізм порушення, розгляду та вирішення земельних спорів 2.1. Порушення та розгляд земельних спорів 2.2. Основні засади правового механізму вирішення земельних спорів 2.3.
...значення для правильного та своєчасного вирішення всіх спірних питань для розгляду справи 2.2. З’ясування всіх зацікавлених у вирішенні спору осіб та вирішення питань про ...
...злочину має важливе значення при вирішенні питання про розташування деяких статтей в Особливій частині КК України відповідно до об’єктів посягання, частиною яких є сам предмет ...здійсненні кримінально правової кваліфікації та вирішенні питання про притягнення особи до кримінальної відповідальності у випадку встановлення предмета злочину; дослідження предмета злочину значною мірою впливає на розвиток ...
...правила кваліфікації необхідно використати для вирішення завдання ? Задача 2: Неповнолітні Степанюк (16 років) та Москаленко (17 років) грали в карти і за пропозицією останнього домовились: той, ...правила кваліфікації необхідно використати для вирішення завдання ? Задача 3: Під час вчинення Кузьміним адміністративного правопорушення (дрібного хуліганства) його спробували затримати працівники міліції.
...господарювання на перший план висувають вирішення власних проблем, замість виконання фінансових зобов’язань по платежах перед партнерами. Відсутність майнової відповідальності за невиконання власних договірних зобов’язань ... Вирішення вищенаведеної складної проблеми багато в чому залежить від вдосконалення бухгалтерського обліку взаєморозрахунків. З багатьох об’єктивних причин науковці не могли ...
...завданням для суспільства, адже його вирішення сприятиме підвищенню соціальної захищеності громадян України, створенню додаткового, стратегічного фінансового ресурсу для пожвавлення внутрішнього інвестування «довгими» коштами тощо.... Для досягнення мети роботи передбачалось вирішення таких завдань: дослідити теоретичні підходи до формування ефективного недержавного пенсійного забезпечення в Україні як складової системи соціального захисту; вивчити нормативно ...
зосередження на вирішенні принципових питань Question 8 Який принцип є визначальним в японській етиці відносин: a. атмосфера стосунків b.... запевнення і обіцянки в позитивному вирішенні питання b. чемність, увага, делікатність з боку керівника c. попередній запис на прийом d. контроль за виконанням рішень e.
...цього питань не можливе ефективне вирішення питань розподілу бюджетних коштів. Основна мета дипломної роботи полягає у дослідження особливостей формування доходної та цільового використання видаткової частини Державного ... Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:  визначити економічну сутність доходів і видатків Державного бюджету України і їх роль у розв’язанні проблем ...
...of 20 Основна умова конструктивного вирішення конфліктів це – розглянути конфлікт як задачу: у першу чергу потрібно визначити причину конфлікту, а потім застосувати відповідну техніку вирішення конфліктних проблем.
...господарювання на перший план висувають вирішення власних проблем, замість виконання фінансових зобов’язань по платежах перед партнерами. Відсутність майнової відповідальності за невиконання власних договірних зобов’язань ...складання рекомендацій щодо її попередження; Вирішення вищенаведеної складної проблеми багато в чому залежить від вдосконалення бухгалтерського обліку розрахунків. З багатьох об’єктивних причин науковці не могли ...
...клієнтів, що потребують швидкого, оперативного вирішення проблем, проведення розрахунків, що також надаютьперевагу системі “клієнт банк” роботі з операціоністом банку; вдосконаленням діючих систем, що максимально пристосовують систему ... Можливими шляхами вирішення питання є проведення рекламної акції з безкоштовним встановленням системи “клієнт банк”. Практика показує, що окупність таких акцій досягається на протязі ...
Вирішення цього завдання досягається шляхом: – розширення асортименту надаваємих послуг; – впровадження реклами на свої послуги; – підвищення ефективності використання вже існуючого обладнання, здійснення ... Вирішення цього завдання досягається запровадженням сучасних методів маркетингових досліджень, налагодження постійного моніторингу ринкової кон’єктури, створення управлінських систем швидкого реагування.
...одним з першочергових завдань стало вирішення проблеми формування ефективної державної бюджетної політики і особливо правильного вибору в її складі пріоритетів соціально економічного розвитку. Однак вирішення даної проблеми залишається некомплексним.
...провадження у справі; б) при вирішенні спору; в) до початку вирішення спору; г) на стадії виконання рішення господарського суду; д) на будь якій стадії господарського процесу.
установлена функціональна технологічність не сприяє вирішенню комплексних проблем d. порушується принцип єдиновладдя ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 Передінвестиційна фаза інвестиційного проекту закінчується: a....проекту, а також визначаються способи вирішення цих проблем b. детальним планом виконання проекту c. концентрованим викладенням остаточного техніко економічного обґрунтування d.
Команда робить можливим вирішення завдань, які не під силу одній людині. Створення команди є гарантією того, що при виробленні рішення будуть враховуватися інтереси всіх ...робочому місці відправні точки у вирішенні проблеми, що виходить за рамки його безпосередньої діяльності. Команда надає як окремому працівникові, так і цілого колективу можливість максимального розкриття ...
...справи і приймати щодо їх вирішення юридично обов’язкові рішення. Необхідність визначення сутності поняття «юрисдикція» випливає із наявності інших, альтернативних поглядів на структуру адміністративного процесу.... Однак словосполучення "вирішення правових питань" не суперечить визначенню адміністративної юрисдикції, запропонованого прибічниками другого підходу, бо "правове питання" можна розглядати як певну проблему, що ...
Правове регулювання вирішення трудових спорів. 2.1. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів. 2. 2. Порядок вирішення колективних трудових спорів РОЗДІЛ 3.
...суб’єкти трудових правовідносин при вирішенні трудових конфліктів 2.2. Трудовий колектив як сторона при вирішенні трудового конфлікту Розділ 3. Правові засоби вирішення службово трудових конфліктів ...
Шляхи вирішення глобальних проблем 3.1. Напрями вирішення демографічної проблеми 3.2. Пропозиції щодо вирішення екологічної проблеми Висновки Список використаних джерел
Мета магістерської роботи – на основі вивчення наукових праць, аналізу чинного законодавства України, проектів Кримінально процесуального кодексу України, а також правозастосовчої практики провести науково теоретичний аналіз повноважень суду першої інстанції у кримінальному процесі України, з’ясувати недоліки їх правової регламентації та запропонувати можливі шляхи вирішення виявлених проблем. Для досягнення визначеної мети ставляться наступні завдання: проаналізувати загальнотеоре...
Пошук вирішення проб¬леми організації предмету «Трудо¬ве навчання» в контексті сучасних вимог до якості освіти. 3.1....проблеми та окреслити шляхи їх вирішення. Завдання:  проаналізувати сучасні проблеми трудової підготовки молоді в Україні;  висвітлити причини падіння престижності шкільного предмету «Трудове на вчання», знецінення його ...
...перед правовою наукою України необхідність вирішення нових питань, вимагає пильної уваги до проблем, які є традиційними для юриспруденції. Серед них ті, що стосуються застосування закону.... Помітний внесок у вирішення розглядуваних питань внесли М.Бажанов, Ю.Баулін, Є.Благов, Ф.Бурчак, М.Ковальов, М.Коржанський, В.Кудрявцев, В.Сташис, В.
Заносили всі відомості про результат вирішень справ в журнал. Також робила опис матеріалів справ, виписувала судові повістки, виконавчі листи, допомагала набирати постанови....з порядком звернення, розгляду та вирішеня кримінальних, цивільних та адміністративних справ, а також строками їх вирішення; порядком складання процесуальних документів є продовження...
...опікою та піклуванням 4.3 Вирішення питань з житлом, на яке мають права діти сироти, діти, що залишилися без піклування батьків 4.4 Надання державної допомоги ...єкта посягання і сприятиме правильному вирішенню питань призначення покарання з даної категорії справ. Далі, я думаю, у КК України необхідно передбачити статтю з такою назвою "Невиконання ...
...і технік, що використовується для вирішення спеціальних дослідницьких питань Question 5 Науковий принцип це: a. вихідний пункт теорії b. найповніше й найконкретніше відображення дійсності c....досліджень наукового колективу, спрямованих на вирішення значних завдань у певній галузі науки – це: a. наукова теорія b. науковий напрям c. наукова гіпотеза d.
...законодавства та визначити шляхи їх вирішення. 2. Вказати кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку. Задача № 22 Підприємство «Альба», яке випускає верхній жіночій одяг, придбало тканину (перша подія – отримання ...запасів та визначити шляхи їх вирішення. 2. Вказати кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку. Задача № 34 За даними показників діяльності виробничого підприємства: Таблиця 7 Вихідні дані Показники Сума, ...
...Тайваньської проблеми та перспективи її вирішення ІІІ.1. Характер взаємин між КНР та Китайською республікою в сучасний період. ІІІ. 2. Позиція світової спільноти щодо вирішення Тайваньської проблеми ІІІ. 3.
Можливі методи вирішення питань менеджменту кредитного портфеля в комерційних банках 3.2. Пропозиції по втіленню на ринку Черкаської області послуги “Авто в кредит” ... Існує два підходу до вирішення цієї проблеми: мінімізація ризиків на рівні окремої позики та мінімізація ризиків на рівні кредитного портфеля.
...науки криміналістики, але й у вирішенні ряду пов’язаних з використанням слідів практичних питань, що виникають у процесі розслідування злочинів. Саме в результаті розвитку криміналістичного вчення ...дослідження можливим є забезпе чення вирішення завдань, пов’язаних з повним, об’єктивним та всебічним роз слідуванням злочинів та їх попередженням.
...комп’ютеризації та шляхи їх вирішення 89 4.2. Організація автоматизованого обліку і аудиту основних засобів на підприємстві 96 ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 101 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ...комп’ютеризації та шляхи їх вирішення; внести пропозиції щодо вдосконалення документального оформлення та синтетичного й аналітичного обліку основних засобів; обґрунтувати й запропонувати методику аудиту основних засобів.
При вирішенні задачі слід дати відповіді на такі питання: 1. Чи були компетентні збори суддів у вирішенні питання, з яким звернувся до ...
...про передачу даного спору на вирішення третейського суду. Своє рішення суд обґрунтовував тим, що 15 липня 2011 р. між сторонами укладено договір оренди нежитлових приміщень, згідно ... Водночас, у разі неможливості вирішення спорів та розбіжностей шляхом переговорів, вони підлягають розгляду у постійно діючому третейському суді м. Харкова відповідно до його регламенту.
...про передачу даного спору на вирішення третейського суду. Своє рішення суд обґрунтовував тим, що 15 липня 2011 р. між сторонами укладено договір оренди нежитлових приміщень, згідно ... Водночас, у разі неможливості вирішення спорів та розбіжностей шляхом переговорів, вони підлягають розгляду у постійно діючому третейському суді м. Харкова відповідно до його регламенту.
Основна умова конструктивного вирішення конфліктів це – … . 11. Одним з перших кроків у вирішенні конфлікту є … . 12. Таблицю схему питань та відповідних стратегій, які можна ...
...що має декілька варіантів свого вирішення. Виконання завдання передбачає опис ситуації у вигляді опису проблеми, що постала перед менеджером, класифікацію типу управлінського рішення з її вирішення, розробку моделі (алгоритму) прийняття управлінського ...
...порадити Президентові щодо найкращого шляху вирішення цієї проблеми. Білет 12 Ви виконавчий директор компанії "Зинарс" та розмірковуєте над стратегічним вибором щодо подальшого розвитку компанії.... Запропонуйте оптимальне вирішення цієї проблеми. Білет 21 Країна X існує як незалежна держава вже 10 років і знаходиться на шляху до ринкової економіки.
...фінансово економічних проблем, від позитивного вирішення яких значною мірою залежить доля трансформаційних процесів в Україні. Потребує вдосконалення механізму функціонування як податкової системи в цілому, так і ...бюджету, визначає можливості держави у вирішенні задач економічного зростання, розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту з метою досягнення адекватної структури суспільного виробництва.
Вирішення поточних питань повинно бути не тільки справою керівника, він повинен виходити не тільки із власного досвіду при вирішенні проблеми, але і прислуховуватися до ...
Вирішення цього завдання досягається шляхом: вдосконалення технології виробництва, підвищення рівня його автоматизації в результаті упровадження нової прогресивної техніки; підвищення ефективності використання ... Вирішення цього завдання досягається в наслідок управління грошовим оборотом підприємства, вжиттям заходів щодо його оптимізації, своєчасних розрахунків з дебіторами та кредиторами.
Вирішення цього завдання досягається шляхом: вдосконалення технології виробництва, підвищення рівня його автоматизації в результаті упровадження нової прогресивної техніки; підвищення ефективності використання ... Вирішення цього завдання досягається в наслідок управління грошовим оборотом підприємства, вжиттям заходів щодо його оптимізації, своєчасних розрахунків з дебіторами та кредиторами.
...техніки які найбільш адекватні для вирішення психологічної проблеми клієнта, специфіки замовлення. Крім того, вибір психотерапевтичних прийомів залежить і від того, якими з них психолог володіє найкраще....ви отримаєте гарантовану допомогу у вирішенні сімейні конфліктів, позбавитесь шкідливих звичок. Психолог консультант, спеціаліст з психотерапії попередив 10 випадків самогубства, зберіг 12 шлюбів, вдало провів 15 ...
Вирішення цього завдання досягається шляхом: вдосконалення технології виробництва, підвищення рівня його автоматизації в результаті упровадження нової прогресивної техніки; підвищення ефективності використання ... Вирішення цього завдання досягається в наслідок управління грошовим оборотом підприємства, вжиттям заходів щодо його оптимізації, своєчасних розрахунків з дебіторами та кредиторами.
1.3 Етапи вирішення завдання просторової оптимізації інвестицій у випадку, якщо проекти піддаються поділу Рис. 1.4 Етапи вирішення завдання просторової оптимізації інвестицій у ...
активну участь працівників у вирішенні виробничих задач d. пристосування матеріально технічної бази виробництва до людини Question 9 Майже 25 % американських фірм із кількістю працюючих понад ...що деталізує шляхи і стадії вирішення поставлених завдань Question 10 Система стандартів повинна забезпечувати зменшення несприятливих дій на навколишнє середовище на таких рівнях: a. національному b.
...закону; пріоритету інтересів людини у вирішенні питань державного будівництва; заперечення ідеології нормативізму; право виникло із самої природи людини і існує незалежно від держави c.... порівняння соціально правових явищ для вирішення науково пізнавальних завдань b. співставлення правових явищ з метою виявлення ознак схожості, відмінності c. протиставлення предметів пізнання з метою їх ...
...параметри якості ГР: a) повнота вирішення поставленого завдання; b) своєчасність рішення; c) гнучкість рішення; d) наукова обґрунтованість рішення; e) оптимальність рішення. 2.... Спеціальний засіб та метод вирішення унікальних завдань, обґрунтування прийняття найскладніших ГР, що є досить універсальною ефективною формою організації, розвитку та дослідження колективної розумової діяльності, методологічного ...
...країн, шляхи і механізми її вирішення 1.1 Причини та наслідки зовнішньої заборгованості країн 1.2 Шляхи і механізми вирішення проблеми зовнішньої заборгованості країн 2.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.