Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 2825 за запитом вирішення

Вирішення проблем працевлаштування та зайнятості…………………8 3. Запозичення світового досвіду вирішення проблем зайнятості молоді в Україні…………………………………………………………………………….11 Висновок………………………………………………………………………….
...Список використаної літератури Переговори – спосіб вирішення конфлікту, який полягає у використанні ненасильницьких засобів і прийомів для вирішення проблеми. Переговори ведуться: про продовження дії угод, про нормалізацію ...
...податкового контролю та шляхи їх вирішення Висновок Список використаної літератури Отже, податковий контроль в сфері оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності вулючає такі питання: 1....інформацію реєструючими органами у разі вирішення питання про створення такими фізичними особами нових суб'єктів підприємницької діяльності. 3. В діючому законодавстві передбачити обов'язковий порядок передачі ...
Розгляд і вирішення конфліктів щодо застосування штрафних санкцій. 3. Пропозиції щодо вдосконалення роботи у цьому напрямку та шляхи вирішення проблемних питань. ВИСНОВКИ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
...органів, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України. Процедури з питань громадянства України. Методичні рекомендації Розглядаючи перше питання, необхідно дати поняття громадянства та охарактеризувати його ...органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства, дати стислу характеристику їх повноважень. Дослідити процедури з питань громадянства України. Література Конституція України від 28 червня 1996 ...
для вирішення певного питання d. для розвитку суспільства Question 2 Суб’єкт державного управління: a. громадяни України, особи без громадянства b....господарської, промислової та іншої діяльності; вирішення з іноземними державами інцидентів, пов'язаних із порушенням режиму кордону d. сукупність правил в'їзду (проходу), тимчасового перебування осіб і ...
Соціоніка про конфлікти та їх вирішення..................................................... Розділ 2. Соціальна робота з різними типами дисфункційних сімей................... 2.1.Напрями діяльності соціального працівника в роботі з конфліктними сім»...сім»ях та методи їх вирішення.......................................................................................................... Висновки......................................................................................
...країн, шляхи і механізми її вирішення 2.1 Причини та наслідки зовнішньої заборгованості країн 2.2 Шляхи і механізми вирішення проблеми зовнішньої заборгованості країн 3.
Вирішення питання евтаназії в законодавстві України та інших держав світу 2.1. Міжнародний досвід 2.2. Евтаназія і український закон 3. Можливості законодавчого вирішення проблеми в Україні Висновок Список ...
...країн, шляхи і механізми її вирішення 2.1 Сутність та наслідки зовнішньої заборгованості країн 2.2 Шляхи і механізми вирішення проблеми зовнішньої заборгованості країн 3.
Застосування законодавства при вирішенні господарських спорів Розділ ii. Організація діялдьності та учасники арбітражного процесу 2.1. Принципи організації та діяльності арбітражного суду 2.2.... Міжнародне співробітництво при вирішенні господарських спорів 3.4. Правове положення Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав 3.5. Визнання та виконання рішень іноземних судових органів, ...
Особливості порядку вирішення окремих питань на стадії виконання вироку. Нормативні акти та література: Конституція України. – К., 2006 Кримінально процесуальний кодекс України....судами України процесуального законодавства при вирішенні питань, пов'язаних з виконанням вироків: Постанова Верховного Суда України № 11 від 21.12.90 // Бюл. зак ва і юрид.
Для вирішення проблем щодо удосконалення організації виробництва ВАТ «КРЦ» запропоновано впровадження науково обґрунтованої і функціональної системи оперативного управління виробництвом, яка дозволить забезпечити вирішення виробничих завдань.
Для вирішення проблем щодо удосконалення організації виробництва ВАТ «КРЦ» запропоновано впровадження науково обґрунтованої і функціональної системи оперативного управління виробництвом, яка дозволить забезпечити вирішення виробничих завдань.
Порядок вирішення судом питань, пов’язаних із виконанням вироку. ЗАДАЧА № 1 Володимирову (13 років), Рахімову (19 років), Головкову (18 років) було повідомлено ...КПК, направлено до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів виховного характеру. Від власника продовольчого магазину надійшов цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків, які були ...
Для вирішення проблем щодо удосконалення організації виробництва ВАТ «КРЦ» запропоновано впровадження науково обґрунтованої і функціональної системи оперативного управління виробництвом, яка дозволить забезпечити вирішення виробничих завдань.
Шляхи вирішення завдання розумового виховання дітей старшого дошкільного віку………………………………………………………………….20 Висновок до першого розділу……………………………………………..26 Розділ 2: ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ В.... Мета дослідження: дослідити вирішення проблеми розумового виховання дітей старшого дошкільного віку засобами природи на основі ідей В.О. Сухомлинського.
Вирішення питання відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності. Висновки. Методичні вказівки: Перше питанні теми необхідно розпочати з викладення законодавчого визначення такої ... Розкриття останнього пункту плану припускає вирішення питання відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності. З’ясування зазначених питань має дозволити автору зробити висновок про необхідність введення в ...
Характеристика функція відправлення правосуддя (вирішення справи по суті) та специфіка процесуального статусу суб’єкта її здійснення. Нормативні акти та література: Конституція України. – К....Деякі проблеми та шляхи їх вирішення. – К.: Юрінком Інтер. – 2001 Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. – К., 2000 Нор В.Т.
...розвиткові виробництва як головного джерела вирішення соціальних проблем, у підтримку соціального світу, попередженні масового злидарства і безробіття. З цього приводу у роботодавців і робітників існують і ...і координатора переговорів, арбітра при вирішення трудових конфліктів. Для повноцінної реалізації даних функцій держава формує законодавчо правову базу, складаючи тим самим основу для цивілізованої системи соціального ...
Вирішення проблеми дефіциту бюджету України 2.2. Проблеми формування монетарної політики на державному рівні 2.3. Проблема вирішення інфляційної ситуації в Україні Висновки ...
...угода про передачу спору на вирішення третейського суду. Які процесуальні дії повинен здійснити суддя за таких умов? Чи змінився би алгоритм його дій, якби письмова угода про передачу спору на вирішення третейського суду між сторонами буда ...
...або забезпечення правильного та швидкого вирішення справи. З’ясовуються питання: чи не відмовляється позивач від позову, чи визнає позов відповідач, чи не бажають сторони укласти мирову ...факти, які необхідно встановити для вирішення спору і які з них визнаються кожною стороною, а які підлягають доказуванню; з’ясовує, якими доказами кожна сторона буде обґрунтовувати ...
...завдання математичного програмування у процесі вирішення загальних проблем операційного менеджменту 2.3 Використання «Дерева рішень» у вирішенні проблем операційного менеджменту Розділ 3.
ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНО ТРУДОВИХ КОНФЛІКТІВ НА ПП 3.1. Шляхи запобігання соціально – трудовим конфліктам 3.2. Заходи щодо вирішення соціально – трудових конфліктів 3.3.
Від успішного вирішення даної проблеми багато в чому залежать подальший розвиток банківської системи України, її спроможність збільшити розміри портфеля довгострокових позик, а саме: ...галузі житлового будівництва та сприяти вирішенню житлової проблеми населення країни. За таких умов зростає інтерес до таких нетрадиційних для вітчизняних банків способів залучення ресурсів, як сек'...
...вимоги, зазначивши, що звертався за вирішенням спору щодо меж земельної ділянки до Петрівської сільської ради Васильківського р ну, однак Петренко із рішенням сільської ради був незгодний ... При вирішенні питання щодо відкриття провадження у справі за зазначеним позовом судом з'ясовано, що відповідач Чуприна О.
...способів оптимізації цивільного процесу і вирішення його проблем. … 2.3. Процесуальні дії суду щодо забезпечення правильного і швидкого вирішення справи… Розділ 3.
...ТА РОЛЬ УКРАЇНИ У ЇХ ВИРІШЕННІ…………………………………………………………………..54 3.1. Актуальні проблеми міжнародної військової безпеки та участь України у їх вирішенні……………………………………………………………………..54 3.2.
...новоствореною Державною Думою постала необхідність вирішення назрілих питань суспільно – політичного, соціально – економічного та національного характеру. Однак наростання протиріч між самодержавством та парламентом, обмеження повноважень останнього недосконалим ...та вивчення історичного досвіду спроб вирішення деяких із них, у нашому контексті: етносоціального та політичного складу парламенту як одного із чинників міжвладного протистояння та впливу самодержавства ...
...що полягає в розгляді і вирішенні судом віднесених до його компетенції справ”. Правосуддя має ряд специфічних ознак: воно здійснюється від імені держави, спеціальними державними органами судами, ...одним з ведучих початків при вирішенні юридичних справ, коли суду надана “воля розсуду”, коли суд здійснює функцію по індивідуальному регулюванню. Справедливість поряд із законністю, обґрунтованістю і ...
...результат виховної роботи, спрямованої на вирішення конкретних виховних завдань; Г) цілеспрямований процес, який направлено на розвиток особистості, процес, який сприяє засвоєнню системи соціальних знань, норм і ... 8) При вирішенні яких вікових завдань виховна організація повинна надавати людині індивідуальну допомогу? А) природно культурних вікових завдань; Б) соціально культурних вікових завдань; ...
Конструктивне та деструктивне вирішення проблем кризових станів. 4. Запобігання деструктивному вирішенні проблем травмуючих ситуацій. 5. Поняття про стрес та адаптацію. Синдром посттравматичного стресу.
Вдосконалення інститутів спільного інвестування передбачає вирішення проблем з якими стикаються, як інвестори, так і управлінці активами. Основи спільного інвестування в Україні формуються на основі досвіду розвинених ... Вдосконалення інститутів спільного інвестування передбачає вирішення проблем з якими стикаються, як інвестори, так і управлінці активами. Основи спільного інвестування в Україні формуються на основі досвіду розвинених ...
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ. 37 3.1. Шляхи вирішення проблем зайнятості та безробіття 37 3.2.
...повинен з'ясовувати суд для вирішення питання про прийняття позовної заяви до розгляду? Чи можуть відособлені підрозділи юридичних осіб виступати в господарському процесі? Обґрунтуйте відповідь....процесуальним документом повинно бути оформлено вирішення питання: про задоволення клопотання про відновлення строку, про відмові у задоволенні клопотання? Чим повинен обґрунтувати своє клопотання заявник?
Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємозалежних завдань: 1. Дослідити сутність та значення пивоварної промисловості для України; 2. Визначити основні передумови розвитку пивоварної промисловості в ... Дослідження проблем, шляхи їх вирішення та перспективи розвитку пивоварної промисловості, а також зовнішньо економічну діяльність галузі розглянули в третьому розділі. і т.д.
Щодо конкретних пропозицій до вирішення проблем я можу запропонувати наступні дії: • Розробка програм реструктуризації та технічного переобладнання галузі. • Формування державної політики в сфері виробництва цукрових ... • Вирішення питання щодо реального надання пільгових кредитів, як це передбачено Законом України “Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру”.
...хлібопекарними підприємствами та шляхи їх вирішення 3.2. Проект збільшення ефективності використання ресурсного потенціалу 3.3. Економічне обґрунтування проекту збільшення ефективності використання ресурсного потенціалу ВИСНОВКИ СПИСОК ...які можуть бути використані для вирішення будь–якого завдання, досягнення визначеної мети, в тому числі й ті, що вже використовуються. Резервом потенціалу є ті запаси, які ...
...що виникли і визначте способи вирішення спору. Задача 3 Акціонер приватного акціонерного товариства (ПАТ) продав свої акції фізичній особі, яка не була акціонером цього акціонерного товариства....що виникли і визначте способи вирішення спору. Задача 4 Петро Федорів і Сергій Курилов 29 квітня 2010 р. уклали договір купівлі продажу акцій за яким П.
Шляхи вирішення проблем з урахуванням зарубіжного досвіду........................................................................................................................67 ВИСНОВКИ……………………………………………………………..……87 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….91 ДОДАТКИ ВСТУП Страхування є самостійною ланкою фінансової системи ...в Україні, що потребують нагального вирішення; – сформувати рекомендації по усуненню недоліків з урахуванням світового досвіду. Об’єктом досл...
НАПРЯМИ ВИРІШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ВІДНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОБЛАДНАННЯ ВИРОБНИЦТВА ВАТ «ХРИСТИНІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» 3.1....на основі оптимізації співвідношення між вирішенням поточних та перспективних завдань розвитку. 3. Обґрунтованість управлінських рішень за характером відтворення основних виробничих фондів підприємства.
...які не підлягають розгляду та вирішенню 2.1.5. Заборона переслідування громадян за подання звернення і неприпустимість примушування їх до його подання 2.1.6....або до компетенції яких входить вирішення завдань, що є в документах, а також безпосередні виконавці. Виходячи з аналізу об'єкту дослідження запропоновано ряд заходів щодо поліпшення ...
...наднаціональних європейських інститутів для колегіального вирішення міждержавних проблем. Головними досягненнями ЄС на сучасному етапі його розвитку є побудова спільного ринку, створення економічного і валютного союзу на ...Права Європейського Союзу підтверджена рядом вирішень Європейського Суду.
...від розв'язання якого залежить вирішення багатьох інших соціальних, економічних, політичних і правових проблем. Виходячи із сучасного наповнення демократії якісним додатковим змістом, вона є зразком, ідеалом, ... Для найефективнішого вирішення конкретних завдань, що стоять перед державою, потрібна реальна взаємодія безпосереднього народовладдя та державної влади. Безпосереднє народовладдя та державну владу потрібно ...
...банківського ринку та перспективи їх вирішення…………59 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..65 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………….68 ДОДАТКИ……………………………………………………………………….73 Дослідження ефективності банківського кредитування ринкової економіки, особливо в періоди економічних криз, ... Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань: ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи організаційно економічного механізму реструктуризації підприємства 1.1 Передумови реструктуризації підприємства 1.2 Сутність та зміст реструктуризації підприємства 1.3 Основні принципи формування організаційно економічного механізму реструктуризації підприємства Розділ 2 дослідження ефективності проведення реструктуризації підприємства 2.1 Загальна характеристика діяльності ВАТ „Смілянський машинобудівний завод” 2.2 Аналіз фінансових результатів ...
...підтверджує, що найбільших успіхів у вирішенні проблеми зміцнення здоров'я населення досягли країни, які запровадили та використали сповна в системі охорони здоров’я механізм медичного страхування.... Для вирішення цієї проблеми в роботі було проведено: 1. Аналіз літературних джерел з питань організації охорони здоров’я в різних країнах та ...
Чи зміниться вирішення задачі, якщо шофер Угрюмов не знав про те, що він перевозить у кузові своєї машини Кочеткова? 5.... Чи вплине на вирішення задачі та обставина, що в Угрюмова і пасажирів Колигіна і Сигова не було фізичної можливості надати допомогу Кочеткову ?
При вирішенні такої справи на їх користь вони мовчки радіють, а при поразці в суді замість того, щоб проаналізувати правові причини поразки ...системі все ще далеко до вирішення всіх проблем. І тому це питання являється актуальним і на сьогоднішній день. Судова система має той вигляд, який дозволяють умови ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.