Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 191 за запитом висвітлення

Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку, ревізії та Контролю запасів у бюджетній установі 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку запасів 1.2 Сутність, класифікація та оцінка запасів 1.3 Характеристика рахунків з обліку запасів в бюджетній установі 1.4 Методологія контролю і ревізії запасів у бюджетній установі Розділ 2 практичні аспекти обліку, ревізії та Контролю запасів в дніпродзержинській середній загальноосвітній школі № 2.1 Організаційно економічн...
...запозичень має велике значення для висвітлення важливих питань становлення, розвитку та збагачення мови, а також для зясування її словникового запасу. Будь яка мова, в тому числі ...
...міжнародних організацій — універсальних та регіональних; висвітлення у ЗМІ позиції уряду з тих чи інших зовнішньополітичних питань, публікація офіційної інформації, офіційне видання міжнародних актів та документів.
...за сукупністю вироків повинна включати висвітлення певних моментів: а) окремого призначення покарання за новий вчинений злочин, б) приєднання до цього покарання повністю або частково невідбутої частини ...
...міжнародних організацій — універсальних та регіональних; висвітлення у ЗМІ позиції уряду з тих чи інших зовнішньополітичних питань, публікація офіційної інформації, офіційне видання міжнародних актів та документів.
Висвітлення третього питання плану передбачає визначення прерогативних, предметних та інструментальних функцій Верховної Ради України, а також похідних від них повноважень.
Тому метою нашої роботи було висвітлення механізму бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту і ревізії основних засобів на підприємствах бюджетної сфери на прикладі Ватутінської міської лікарні.
Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1997.
При висвітленні другого питання потрібно визначити поняття митих платежів; надати класифікацію платежів, стягнення яких покладено на митні органи при переміщенні товарів та ...
Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1997.
Висвітлення другого питання плану передбачає визначення прерогативних, предметних та інструментальних функцій Президента України, а також похідних від них повноважень.
Для висвітлення зазначеної теми необхідно вирішити наступні завдання: 1. проаналізувати наявну джерельну та історіографічну базу проблематики; 2.
...інституту усиновлення, зокрема, не достатньо висвітлені ті, які стосуються способів та видів усиновлення. І. Поняття усиновлення Стаття 207 СК України закріплює, що усиновленням є прийняття усиновлювачем ...
...із перших цей крок у висвітленні проблеми “народ у війні” зробив О.Гончар, ставши наступником О.Довженка. Як справедливо зазначає В.Снєгірьова, “...
У прислів'ях і приказках висвітлено багатий історичний досвід народу, уявлення, пов'язані з трудовою діяльністю, побутом і культурою людей. Правильне й доречне використання прислів'їв ...
Висвітлення питання про види замаху на злочин потре¬бує того, щоб студент враховував, що законодавець поділяє за¬мах на два види: ...
Велика увага була приділена висвітленню сучасного стану дитячо юнацького туризму в Україні, шляхи організацій якого відбуваються через діяльності гурткової роботи в туристських ПНЗ професійних туристичних ...
...форми забезпечення повернення кредиту найшли висвітлення в даній дипломній роботі, яка складається з трьох розділів. В першому – розкривається поняття кредиту, його значення, форми та необхідність.
При висвітленні другого питання спочатку потрібно на¬звати ознаки, притаманні стану крайньої необхідності, а потім послідовно розглянути кожну з них.
Висвітлення даного питання рекомендується закінчити припиненням права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Питання курсової роботи щодо право користування чужою земельною ...
Висвітлення четвертого питання плану роботи потребує спочатку з’ясування закону, який частково пом’якшує, а частково посилює кримінальну відповідальність за певний ...
При висвітленні останнього питання теми треба звернути увагу на те, що особливістю Закону України “Про Конституційний Суд України” є наявність у ньому ...
При висвітленні другого питання повинна бути надана характеристика підстав затримання особи та умови їх застосування. Потрібно розкрити наступні аспекти цього питання: порядок ...
...розробки випускної роботи було детально висвітлено ситуацію, що склалася на Корсунь Шевченківському плодоконсервному заводі, також було розглянуто основні методи застосування маркетингових технологій у роботі даного підприємства.
BR> Метою даної роботи є висвітлення сутності поняття "політична культура", аналіз різних типів політичної культури, а також огляд її основних функцій.
Мета роботи полягає у висвітленні наукових досягнень ХVIII ст. та їх значення для подальшого розвитку науки.
...праць, спеціальних наукових статей, присвячених висвітленню багатьох питань фразеології, зокрема аналізу фразеологічних перетворень, які відбулися порівняно недавно або ж на сучасному етапі розвитку мови, надалі залишаються ...
...чотирьох частин: В теоретичній частині висвітлені:  теоретичні аспекти щодо формування й використання прибутку підприємства;  розглянута організація обліку фінансових результатів;  розглянута організація та методика аудиту фінансових результатів.
...реформ великого значення набувають питання висвітлення відносин власності в процесі реформування. Одним з основних джерел, де збирається та систематизується відповідна інформація, є бухгалтерський облік.
У першому розділі висвітлено сутність власного капіталу виробничого підприємства, його роль, розглянуто нормативно правову базу обліку власного капіталу, систему показників, які характеризують використання власного ...
...на промислових підприємствах” мною були висвітленні питання щодо теорії обліку і аналізу. А саме, суть заробітної плати, її види, форми, системи, документообіг, синтетичний і аналітичний облік, ...
...інститут амністії і помилування буде висвітлений в незвичайному ракурсі. Хоча, швидше за все, подальші роботи в цьому напрямі будуть присвячені ретельнішій розробці юридико технічної сторони амністії ...
...то, ця тема не достатньо висвітлена у науковій літературі. Варто зазначити, що у підручниках, навчальних посібниках тема принципів висвітлюється досить поверхово.
...роботи є повне і всебічне висвітлення психології педагогічної діяльності і особистості вчителя. Завдання курсової роботи: 1. Висвітлити суспільну значущість професії вчителя, його функції. 2.
...підприємців через запровадження рейтингової шкали, висвітлення діяльності підприємницьких структур в пресі тощо. Крім державно правового регулювання підприємницької діяльності сприятимуть ефективному розвитку малого бізнесу в регіоні і ...
При висвітленні четвертого пункту плану слід детально проаналізувати цивільно правову відповідальність сторін та третіх осіб за договором будівельного підряду.
...області, поки не знайшли ґрунтовного висвітлення. Незважаючи на важливість діяльності управлінь з питань фізичної культури та спорту, дитячо юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів та інших державних ...
Метою дослідження є висвітлення контрреформаційних процесів на території Польщі та їх особливостей на теренах українських земель.
...у процесі ознайомлення з природою висвітлені у працях Н.Зубарєвої, О.Половіної, Л.Компанцевої, Е.Нікітіної. вирішення завдань естетичного виховання старших дошкільників засобами живопису відображено у ...
...зу і аудиту заробітної плати, висвітлення теоретичних питань, що відносяться до проблеми, вивчення законодавчого регулювання розрахунків з персоналом по оплаті праці та розробка рекомендацій по вдосконаленню ...
При висвітленні останнього пункту плану слід детально проаналізувати цивільно правову відповідальність сторін за договором купівлі продажу житла та її правові наслідки.
...активізації інвестиційної діяльності залишаються не висвітленими і потребують теоретичного, методичного і практичного вирішення. Не відпрацьовано концептуальні питання та такі напрями, як врегулювання фінансового аспекту інвестиційного процесу ...
Метою даного дослідження є висвітлення особливостей проведення політики Центральної Ради щодо національних меншин в період УНР.
Окремі аспекти висвітлені в роботах вітчизняних дослідників Балабанової Л. та Бриндіної О., Кардаша В., Коновал В.В., Пащенко О.П. та інших.
Ступінь висвітлення теми. Окремим аспектам складної і багатопланової проблеми іпотечного кредитування присвячено праці провідних вітчизняних та зарубіжних економістів та фінансистів.
...характеристика підприємства і технології виробництва;  висвітлення питань організації і ведення бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів та використання прибутку на підприємстві;  розкрити загальні питання щодо ...
...активізації інвестиційної діяльності залишаються не висвітленими і потребують теоретичного, методичного і практичного вирішення. Не відпрацьовано концептуальні питання та такі напрями, як врегулювання фінансового аспекту інвестиційного процесу ...
При висвітленні п’ятого пункту плану слід детально проаналізувати цивільно правову відповідальність сторін та третіх осіб за кредитним договором.
В працях українських науковців висвітлені різні аспекти функціонування системи бухгалтерського обліку, оцінки статей, виражених в іноземній валюті. У той же час не розроблено єдиного підходу ...
...забезпечить дотримання підприємством єдиної методики висвітлення в бухгалтерському обліку господарських операції та порядку оцінки об’єктів обліку. Також в зв’язку з розвитком більш прогресивних, автоматизованих ...
« 1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.