Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 416 за запитом виступає

Система цінностей, що виступає, як певна система координат, необхідна для того, щоб оцінити себе і інших, виявити своє ставлення, зробити адекватний обставинам вибір. 5.... складне системне утворення, яке виступаючи як результат когнітивних, афективних, поведінкових компонентів, надалі визначає якість їх перебігу і забезпечує: адекватне сприймання оточуючих і самосприймання; доцільність емоційного ...
Система цінностей, що виступає, як певна система координат, необхідна для того, щоб оцінити себе і інших, виявити своє ставлення, зробити адекватний обставинам вибір. 5.... складне системне утворення, яке виступаючи як результат когнітивних, афективних, поведінкових компонентів, надалі визначає якість їх перебігу і забезпечує: адекватне сприймання оточуючих і самосприймання; доцільність емоційного ...
...усіма психічними утворами особистості і виступає в якості важливої детермінанти всіх форм і видів її діяльності, в тому числі, і це дуже важливо, спілкування.... Предметом дослідження виступає взаємовплив сфер комунікації та самооцінки в підлітковому віці. Структура роботи: робота складається зі вступу, трьох розділів, п’яти параграфів, висновків, ...
...соціально економічних умовах виробництва, що виступають як рушійні сили, причин, що забезпечують неухильне ефективне використання економічного потенціалу в розрахунку на одиницю виробленої продукції.... Стратегічний потенціал промислового підприємства виступає рівнодіючою реального та нормативного рівнів потенціалу, тому існує декілька варіантів їхньої взаємодії, що характеризують різний ступінь розвитку стратегічного потенціалу і ...
Вона виступає елементом ринкового механізму, який поряд із ціною та корисністю впливає на рівновагу і оптимальний стан ринку.... Основними формами економічного співробітництва виступають спільні підприємства, міжнародні організації і об'єднання, лізинг, зовнішня торгівля, залучення іноземної робочої сили, виробниче кооперування, науково технічне співробітництво, торгівля ...
Глава уряду нерідко виступає в ролі «хлопчика для биття»: коли щось не виходить, то причина не в полiтичному курсі президента, а в поганому проведенні ... Об’єктом курсової роботи виступає державна влада. Предметом наукового дослідження є організація державної влади України. Мета: проаналізувати, вивчити, опрацювати та дослідити організацію державної влади України.
Об’єктивна істина виступає метою пізнавальної діяльності в кримінальному процесі. Істина розуміється як правда, достовірні дані про обставини предмету доказування....правової держави у сфері правосуддя, виступає гарантом захисту прав і свобод людини. 6. Процесуальні гарантії це передбачені кримінально процесуальним законом засоби забезпечення завдань кримінального судочинства й ...
...ізольовано, Об’єктом курсової роботи виступає українська мова. Предметом даного наукового дослідження виступає українська мова як духовний розвиток українського народу. Мета: розкрити в повному обсязі тему, ...
...продукт бурштину PANASONIC (Японія), лідерами виступають іноземні корпорації. Всі частіше фірмі PANASONIC гідну конкуренцію становлять Siemens (Німеччина), General Electric (США), Samsung (Південна Корея).... Виявіть базовий товар, що буде виступати в якості конкуруючого. 4. Зробіть оцінку й проаналізуйте, який бренд є найбільш конкурентноспрможним на ринку України.
...та зовнішніми чинниками, які нерідко виступають разом. Усі слов’янські мови генетично споріднені, бо мають спільне дже¬рело — праслов’янську (спільнослов’янську) мову і виникли на ... Об’єктом курсової рооти виступають слов’янські мови. Предметом даного наукового дослідження є українська мова. Мета: дослідити, яке місце української мови серед інших слов’янських ...
...в зв’язку з походженням, виступає Потушняк Федір Михайлович український закарпатський письменник, науковець — етнограф, археолог. Активно займався етнографією, цікавився фольклористикою, історією літературного процесу на Закарпатті, а ...Об’єктом даного наукового дослідження виступає низка праць українських фольклористів Федора Потушнякя та Олександра Потебні.
...суму … – грошовий переказ на суму …; виступати в якості довіреної особи – виступати як довірена особа; представляти інтереси довірителя – репрезентувати інтереси довірителя – обороняти інтереси довірителя; підпис затверджую – підпис ...
Виступаючи по каналу місцевого телебачення голова регіональ ного відділення однієї із політичних партій Автономної республіки Крим Кривцов відмітив досягнення Російської Федерації ... Варіант: Кривцов, виступаючи по телебаченню, зробив заклик до проведення на території АР Крим референдуму, на який запропо¬нував винести питання про подальше перебування ...
...3 В управлінні персоналом кадри виступають: a. об’єктом, а не суб’єктом управління b. не об’єктом, а суб’єктом управління c....40 Цілеспрямоване пізнання, результати якого виступають як система понять, законів і теорій, це: a. наукове дослідження b. будь яке дослідження реальності c. навчання d.
...3 %), це означає, що ЗАТ виступає у ролі кредитора, і через певний час організація може очікувати надходження коштів у наступних періодах....2%), це означає, що ЗАТ виступає як надійна організація, якій довіряють і надають в кредит. Поточні зобов’язання із страхування зменшились на 15 тис. грн.
Хто може виступати як відправник інформації в організаціях? 63. Що таке повідомлення як складовий елемент комунікації? 64. Що таке «канал комунікації»? 65.... Хто може виступати як отримувач інформації в організаціях? 67. Які основні етапи здійснення комунікації в організаціях? 68. Чим характеризується етап підготовки повідомлення? 69.
...суспільство та сприяє його розвитку, виступає гарантом його життєздатності та єдиним представником у міжнародних відносинах Question 11 Сучасна природноправова концепція ґрунтується на ідеях: Виберіть одну правильну ... законність виступає змістом державної дисципліни, а державна дисципліна – формою реалізації законності b. державна дисципліна є складовою частиною законності c.
...обертання капіталу, де суб’єктом виступають з одного боку організації та особи, які зайняті в науковій сфері, а з іншого організації та особи, які здійснюють інвестиції ...обертання капіталу, де суб’єктом виступають з одного боку організації та особи, які зайняті в науковій сфері, а з іншого організації та особи, які здійснюють інвестиції ...
...обертання капіталу, де суб’єктом виступають з одного боку організації та особи, які зайняті в науковій сфері, а з іншого організації та особи, які здійснюють інвестиції ...обертання капіталу, де суб’єктом виступають з одного боку організації та особи, які зайняті в науковій сфері, а з іншого організації та особи, які здійснюють інвестиції ...
...це означає, що БУ 1 виступає у ролі кредитора, і через певний час організація може очікувати надходження коштів у наступних періодах....це означає, що БУ 1 виступає як надійна організація, якій довіряють і надають в кредит. Поточні зобов’язання із страхування зменшились на 15 тис. грн.
...обертання капіталу, де суб’єктом виступають з одного боку організації та особи, які зайняті в науковій сфері, а з іншого організації та особи, які здійснюють інвестиції ...обертання капіталу, де суб’єктом виступають з одного боку організації та особи, які зайняті в науковій сфері, а з іншого організації та особи, які здійснюють інвестиції ...
Що виступає аналогом незалежної змінної в лонгітюдному дослідженні психіки як квазіексперименті? Яким чином у такому дослідженні відбувається розділення факторів когорти, віку, часу ... Чи може коефіцієнт кореляції виступати в якості способу визначення впливу незалежної змінної на залежну? Чому? 4. Яким чином можна використати коефіцієнт кореляції в емпіричному дослідженні ...
...функціональних стабілізаторів (підтримують життєдіяльність родини) виступають: a. Жоден варіант невірний b. Діти, хвороби, порушення поведінки, подружні зради c. Спільне місце проживання, спільний бюджет, спільні види діяльності, ...стабілізаторів у дисфункціональних сім’ях виступають: a. Усі варіанти вірні b. Спільне місце проживання, спільний бюджет, спільні форми діяльності, спільні розваги c.
Об'єктом мікроекономічного аналізу виступає підприємство,що виробляє певний продукт (блок 1) та здійснює ринкову діяльність (блок 2, 3) Сукупні постійні витрати (FC) підприємства складають ...
Об'єктом мікроекономічного аналізу виступає підприємство,що виробляє певний продукт (блок 1) та здійснює ринкову діяльність (блок 2, 3) Сукупні постійні витрати (FC) підприємства складають ...
Об'єктом мікроекономічного аналізу виступає підприємство,що виробляє певний продукт (блок 1) та здійснює ринкову діяльність (блок 2, 3) Сукупні постійні витрати (FC) підприємства складають ...
Що виступає об'єктом управління у фінансовому менеджменті: персонал; фінансові ресурси; збут продукції; впровадження інновацій 2. До фінансової діяльності підприємства згідно із ...
Вказати, хто виступає платником держмита в кожному окремому випадку. 2.Вирахувати суму держмита Громадянка Сидорська О.М подала позивну заяву до народного суду ...
Об'єктом мікроекономічного аналізу виступає підприємство, що виробляє певний продукт (блок 1) та здійснює ринкову діяльність (блок 2, 3) Сукупні постійні втрати (FC) підприємства складають ...
Характеристиками економічного блага виступають: а) спроможність задовольнити потребу б) рідкість в) цінність г) вірно все зазначене 2. Міські комунальні послуги належать до: а) чистої ...
Головним питанням дослідження виступає боротьба на західноукраїнських землях проти споконвічного загарбника та його пропаганди на «істинно руських землях». Це питання для Галичини було одним ...
Вступ Маркетингова діяльність фірм дуже впливає на людей, що виступають як покупці, продавці, пересічні громадяни. У якості її цілей висуваються такі, як досягнення максимально можливого рівня споживання, досягнення максимального споживчого ...
Воно виступає обов‘язковим інструментом, здійснення державної виконавчої влади у формі державного управління, саме тому я зосередився на самому поняття форм управління, ...
Одними з найдієвіших інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності держави безперечно виступають заходи митно тарифного регулювання. Питання визначення митної вартості є особливо важливим, оскільки остання є базою для нарахування мита та інших ...
У розвитку і формуванні всебічно розвиненої особистості важливим фактором виступає виховання, яке коригує не тільки складові задатки , враховує умови навколишнього середовища , але й ставить за мету реалізацію соціальної програми , розкрити ...
Вступ Основним механізмом у здійсненні пенсійного забезпечення виступає Пенсійний фонд України, який є найбільшим позабюджетним цільовим фондом. Він був створений у 1991 році.
Об’єктом дослідження виступає меблеве підприємство МКП «МехБуд». Проводиться аналіз фінансового та економічного стану підприємства, рівень ефективності управління персоналом.
...науки адміністративного та трудового права виступає комплекс суспільних відносин, які виникають у сфері діяльності підприємств. Мета. Основною метою цього дослідження є теоретико правовий і науково прикладний ...
...науки адміністративного та трудового права виступає комплекс суспільних відносин, які виникають у сфері діяльності підприємств. Мета. Основною метою цього дослідження є теоретико правовий і науково прикладний ...
...є базою котирування, а яка виступає в ролі валюти котирування? USD/CHF Банк встановив наступні котирування: JPY/UAH 0,0500 0,0495 Визначити скільки буде отримано: а) базової ...
...є базою котирування, а яка виступає в ролі валюти котирування? CAD/UAH Задача № 2 Банк встановив наступні котирування: USD/CAD 1,5652 1,5663 Визначити скільки ...
Зміст суспільних відносин, що виступають в ролі об'єкта злочину 1.2.1. Предмет суспільного відношення 1.2.2. Суб’єктний склад 1.2.3.
...є базою котирування, а яка виступає в ролі валюти котирування? EUR/RUR Задача № 2 Банк встановив наступні котирування: UAH/JPY 20,1767 20,1853 Визначити скільки ...
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Об’єктом дослідження виступає підприємство харчової промисловості відкрите акціонерне товариство «Шполянський молокозавод», основною продукцією якого є масло вершкове «Селянське» та суміш рослинно – вершкова «Щедрий ...
...є базою котирування, а яка виступає в ролі валюти котирування? CAD/UAH Задача № 2 Банк встановив наступні котирування: USD/CAD 1,5652 1,5663 Визначити скільки ...
...є базою котирування, а яка виступає в ролі валюти котирування? CAD/UAH Банк встановив наступні котирування: USD/CAD 1,5652 1,5663 Визначити скільки буде отримано: ...
...принципами такої держави об'єктивно виступають верховенство Права, першочергова соціальна цінність прав і свобод людини і громадянина. Україна, обравши для себе шлях розвитку та становлення дійсно ...
...є базою котирування, а яка виступає в ролі валюти котирування? EUR/RUR Задача № 2 Банк встановив наступні котирування: UAH/JPY 20,1767 20,1853 Визначити скільки ...
Він виступає як нормативна категорія, що регламентує соціальні обов'язки, котрі повинен виконувати індивід у силу суспільної необхідності.
...є базою котирування, а яка виступає в ролі валюти котирування? CAD/UAH Банк встановив наступні котирування: USD/CAD 1,5652 1,5663 Визначити скільки буде отримано: ...
« 1 2 3 4 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.