Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 416 за запитом виступає

...хуліганство, вирішив помститися Михайленку, який виступав у суді свідком і дав докладні свідчення про злочин, вчинений Ваніним. З цією метою він підмовив 13 річного Максима Колесова ...
З розвитком процесу збагачення соціальної і культурної структури сучасного мінливого суспільства на місці минулих ідеологізованих схем відбувається процес генерації інших моделей і форм впливу на особистість, яка виступає об'єктом і суб'єктом соціалізації в різноманітті навколишніх її моделей у множині як інституціональних, так і поза інституціональних структур.
...документом в обох випадках завжди виступав коносамент. Однак останнім часом компанії, що здійснюють вантажні перевезення, пропонують нові форми транспортування та їхнього документального оформлення.
...дослідження звіту з магістерської практики виступає сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Південьагропереробка», завданнями діяльності якого є виробництво, переробку та реалiзацiю продукцiї с/г, в тому числi ...
У трактаті «Держава» Платон виступає за поєднання державної влади у філософії. Якому типу сучасної держави відповідає цей ідеал?
...Обєктом дослідження звіту з практики виступає відкрите акціонерне товариство «Черкасибудматеріали», основним видом діяльності якого є випуск силікатної цегли, вапна і піску.
...з засновників даної юридичної особи виступає секретар референт обласного суду, іншим є слідчий районної прокуратури. В число засновників входили і інші особи.
...хуліганство, вирішив помститися Михайленку, який виступав у суді свідком і дав докладні свідчення про злочин, вчинений Ваніним. З цією метою він підмовив 13 річного Мак¬сима ...
Безпосереднім об’єктом виступають правовідносини з приводу укладення договору купівлі продажу. Предмет конфлікту: сума, що підлягає сплаті за придбаний комп’ютер.
Виступає в суді як захисник по цивільним, кримінальним та адміністративним справам, зареєстрований як приватний підприємець по наданню вказаних послуг з метою ...
...та господарських зв’язків підприємства виступає юридична служба підприємства. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, дотримання та беззастережне виконання вимог актів законодавства, інших нормативно правових ...
...на підприємстві для всіх варіантів виступають: Залишки на початок перевіряючого періоду, грн Назва рахунка Шифр рахунка Залишок на 01 Дебет Кредит Основні засоби 10 Паливо 203 ...
...ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Обєктом дослідження виступає підприємство харчової промисловості відкрите акціонерне товариство «Шполянський молокозавод», основною продукцією якого є масло вершкове «Селянське» та суміш рослинно – вершкова «Щедрий ...
...дослідження в звіті з практики виступає ВАТ «Темп», метою діяльності якого є випуск матрасів і каркасів для ліжок, хоча раніше підприємство випускало машинобудівну продукцію.
...зв’язками і відносинами, яка виступає об’єктом соціології 3. Кому належить визначення: «Соціологія – це наука, яка вивчає поведінку людей, що живуть в середовищі себе подібних?
...Висновки Охорона природи в Україні виступає як комплекс державних, наукових, громадських заходів, направлених на збереження і раціональне використання природи, оздоровлення середовища, яке оточує людину, відтворення природних ...
Вступ Розділ 1 Загальна економічна характеристика об’єкта практики Розділ 2 Основні напрямки економічної діяльності підприємства Розділ 3 Оцінка ефективності економічної діяльності підприємства Розділ 4 Основні види діяльності та порядок розробки документів, у складанні яких брав участь студент Висновки Список використаних джерел Додатки Об’єктом дослідження в роботі виступає відкрите акціонерне товариство «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе». Метою діяльност...
Супутніми методами вивчення даної теми виступають історичний, оскільки лише в історичному контексті можна прослідкувати еволюцію шлюбних відносин; порівняльний, оскільки римське суспільство протягом значного часу мало вид ...
В сфері права відповідним стимулом виступає юридична відповідальність за порушення правових норм. Вона є засобом застосування негативних наслідків до суб’єкта, який здійснює відступи від правомірної ...
...і ліцензійної торгівлі Висновок уривок Виступаючи сферою міждержавного обміну товарами, світовий ринок впливає на виробництво, показуючи йому, що, скільки і для кого потрібно робити.
...з метою отримання прибутку (інвестиціями виступає строкова складова активних операцій комерційного банку) Виділяють дві групи банківських інвестицій – це інвестиції у цінні папери (портфельні) та інвестиції у ...
...а) продавцем чи покупцем ФПС виступає позичальник? б) хто кому сплатить розрахункову суму, якщо на дату платежу ринкова процентна ставка перевищить форвардну процентну ставку?
...чинниками при побудові податкової системи виступають саме принципи оподаткування. Побудова податкової системи відповідно до цих принципів потребує вмілого комбінування податків з різним ступенем еластичності, з різною ...
Слід зазначити, що виступаючи як прижиттєве утворення людини, характер визначається і формується протягом всього життя людини. Спосіб життя включає образ думок, відчуттів, спонук, дій ...
Вони виступають як її судинна система, що забезпечує обіг доходів і витрат суб`єктів ринку, життєздатність кожної із структур.
...передумова праці, що формувалася; • вонь виступав як ефективна зброя при захисті від хижих тварин та при загінному полюванні; • опосередкована роль вогню при суттєвій зміні характеру харчування ...
...ТЕСТ Об’єктом пізнання соціологія виступає: 1) Визначена частина об’єктивної реальності; 2) Дана реальність, що представляє той чи інший фрагмент об’єктивного світу; 3) Соціальна ...
Будь яка форма спілкування виступає як форма спільної діяльності, люди завжди спілкуються в процесі певної діяльності. Поєднання діяльності однієї людини з діяльністю інших людей утворює ...
...в звіті з магістерської практики виступає відкрите акціонерне товариство «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе». Метою діяльності підприємства є виготовлення устаткування для механiзацiї трудомiстких процесiв ...
...підприємст¬вах та організаціях, праця виступає як цілеспрямована діяльність людей і є основним джерелом задоволення матеріальних і духовних потреб громадян. На відміну від працівників матеріального виробництва, ...
...2 Об'єктом макроекономічного аналізу виступає: a) Економічний закон b) Економічний процес c) Економічна система d) Економічні відношення Тест №8 Економічні системи різняться: a) Структурою виробництва ...
Якщо в минулі часи наука виступала як самостійна сфера діяльності, незалежно від інших чинників суспільного життя, то з певного часу вона починає входити в тісний зв'...
Виступаючи на каналі місцевого телебачення, член регіонального відділення однієї з політичних партій АР Крим Мисін запропонував провести соціологічне опитування щодо ставлення ...
...відповіді на наступні запитання: хто виступатиме суб’єктом на пенсію у зв’язку з втратою годувальника? В який державний орган необхідно звернутися громадянці С.? 2.
Вступ Розділ 1 Теретичні аспекти аналізу оплати праці в сільському господарстві 1.1 Економічна сутність оплати праці на підприємстві 1.2 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Перемога» Розділ 2 Аналіз оплати праці на підприємстві 2.1 Аналіз фонду оплати праці 2.2 Динаміка показників з оплати праці 2.3 Дослідження форм і систем оплати праці Розділ 3 Пропозиції щодо покращення аналізу оплати праці на підприємстві Висновки Список використаної літератури Об’єктом досл...
...проявляються і розвиваються кредитні відносини, виступає кругообіг капіталу. Цей кругообіг безперервний. В його процесі виникають коливання наявності тимчасово вільних коштів і коливання гострої потреби в таких ...
...обов’язковою суб’єктивною ознакою виступає спеціальний суб’єкт? 5. Як кваліфікується застосування до потерпілого, без його згоди, наркотичних засобів, психотропних, отруйних чи сильнодіючих речовин (газів) ...
...відповіді на наступні запитання: хто виступатиме суб’єктом права на пенсію у зв’язку з втратою годувальника? В який державний орган необхідно звернутися громадянці С.? 2.
...обов’язковою суб’єктивною ознакою виступає спеціальний суб’єкт? 5. За якими ознаками шахрайство (ст. 190 КК) слід відмежовувати від заподіяння майнової шкоди шляхом обману або ...
Політика для них також виступає одним із засобів досягнення поставлених цілей та основних об’єктів впливу. Такі громадські об’єднання визначаються як групи інтересів.
...розглядається як юридичний факт, що виступає основою виникнення, зміни і припинення трудових правовідносин; як елемент трудового правовідношення, що розкриває свій зміст у взаємних суб'єктивних правах ...
Суб’єктом грошово кредитної політики виступає держава, яка регулює цю сферу через свої представницькі органи – Центральний банк і відповідні урядові структури – міністерства фінансів чи скарбниці, органи ...
...важливим чинником особистісного розвитку учнів виступає стиль педагогічного спілкування вчителя. Проаналізувавши відповідну психолого педагогічну літературу з теми дослідження можна вичленувати наступні аспекти: хоча існує декілька видів ...
Головним аргументом виступає в цьому підході, те, що норми права, так чи інакше, опосередковуються державою, являються ії велінням і знаходять свій зовнішній вираз ...
...виробничої діяльності вітчизняних підприємств, які виступають основним джерелом надходжень до державного бюджету та добробуту населення. Головною метою діяльності будь – якого підприємства є отримання прибутку в процесі ...
Що виступає засобами регулювання зв’язків в управлінській діяльності? 3. Визначте особливості засобів регулювання зв’язків відповідно до різних типів управлінської діяльності.
...СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 56 Торгівля виступає найрозвинутішою формою ринкових відносин, вона поділяється на внутрішню і зовнішню. Внутрішня – коли товар виробляється і продається на вітчизняному ринку, зовнішня – ...
...споруда, а тому не може виступати об'єктом оподаткування як земельна ділянка. Чи підлягає позов задоволенню?
« 1 2 3 4 5 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.