Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 351-400 з 416 за запитом виступає

Предметом дослідження виступають організаційно методичні питання обліку і аудиту основних засобів. Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є обґрунтування необхідності вдосконалення обліку і аудиту ...
Предметом дослідження виступають організаційно методичні питання обліку і аудиту основних засобів. Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є обґрунтування необхідності вдосконалення обліку і аудиту ...
...об'єктом оцінки кадрового потенціалу виступає: а) індивідуальні професійно кваліфікаційні характеристики працівника; б) група працівників певної професії і кваліфікації; в) загальна сума професійно особистісних якостей працівників; ...
...комерційних банків, останні ж, навпаки, виступають за послаблення їх. З цього приводу можна сказати таке. Економiчнi нормативи це не вигадки Нацбанку, а аксiома дiяльностi комерцiйних банкiв.
Негативним моментом також виступає тенденція до зниження власного капіталу підприємства. Це обумовило зниження деяких показників фінансової стійкості. Так, у 2003 році коефіцієнт фінансової автономії ...
...своїй книзі "Навчання про торгівлю" виступає з критичною фразою: "Ця книга усім своїм змістом повинна довести, що комерційне прагнення до наживи ні в якому разі не ...
Предметом дослідження виступають організаційно методичні питання обліку та контролю витрат на поліпшення і ремонт основних засобів. Методи дослідження.
...хуліганство, вирішив помститися Михайленку, який виступав у суді свідком і дав докладні свідчення про злочин, вчинений Ваніним. З цією метою він підмовив 13 річного Мак сима ...
Як ланка може виступати посада, відділ, служба, підрозділ. Склад ланок в системі управління різноманітний. Пріоритет при характеристиці ланки віддається критеріям виду функцій і об'...
Предметом виступають теретичні і практичні питання бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту собівартості та реалізації готової продукції, які виникають в процесі господарської діяльності ...
18] Об’єктом даного дослідження виступає творчість Віктора Гюґо. Предметом курсової роботи є роман В. Гюґо «Собор Паризької Бооматері». Мета: розкрити у повному обсязі два образи ...
Платником за казначейськими векселями виступає: а) Міністерство фінансів України; б) Національний банк України; в) Головне Управління Державного казначейства; г) Уповноважені комерційні банки. 17.
Негативним моментом також виступає тенденція до зниження власного капіталу підприємства, що обумовило зниження деяких показників фінансової стійкості. Зменшення ділової активності є наступною ланкою погіршення ...
...своїй якості праця товаровиробників, що виступає як затрати робочої сили незалежно від її конкретної форми, називається абстрактною. В такому випадку ми побачимо, що і стіл, і ...
...що реалізується через кафе – бар виступає новизна сировинного (рецептурного рішення), зовнішнього вигляду. Основними конкурентами кафе – бару є: 5) Бар –ресторан “Українська кухня”, 6) Кафе – бар “Вікторія”, ...
...тому випадку, коли він сам виступає підекспертним.
Підприємством – еталоном в даному випадку виступає ВАТ «Звенигородський маслосирзавод». Оскільки коефіцієнт конкурентоспроможності є значно нижчим за одиницю, ВАТ «Іркліївський маслосирзавод» зможе не лише на рівних конкурувати ...
В якості показника податкової економії виступає ставка податку на прибуток. Плата за використання фінансових ресурсів становить 18 % від 1900,0 тис.грн., або 342,0 тис.грн.
...тим більше, якщо перестраховиками будуть виступати всесвітньо відомі компанії.
В якості показника податкової економії виступає ставка податку на прибуток. Плата за використання фінансових ресурсів становить 18 % від 1900,0 тис.грн., або 342,0 тис.грн.
Негативним моментом також виступає тенденція до зниження власного капіталу підприємства. Це обумовило зниження деяких показників фінансової стійкості. Так, у 2000 році коефіцієнт фінансової автономії ...
Предметом дослідження виступає сучасна система обліку та аудиту реалізації готової продукції, робіт та послуг на підприємствах України. Методи дослідження.
...людини лише інструментальну цінність, бо виступає як засіб реалізації інших потреб, що можуть перебувати поза самою працею. Наприклад посада, котра дає право доступу до якогось ексклюзивного ...
Об'єктом дослідження виступає процес здійснення інвестиційної діяльності на підприємстві ТОВ «Вимпел». В якості предмета дослідження розглядається аналіз інвестиційної діяльністі та особливості її організації ...
Предметом дослідження виступає сучасна система обліку та аудиту реалізації готової продукції, робіт та послуг на підприємствах України. Методи дослідження.
Який показник може виступати критерієм прийняття управлінського рішення 4.Побудуйте ієрархію цілей, що ставить перед собою керівництво підприємства.
Об'єктом дослідження виступає Пенсійний фонд України як орган управління коштами пенсійного страхування. Предмет дослідження – теоретичні та методичні аспекти функціонування та розвитку Пенсійного фонду ...
...інформації у текстах договірної документації виступає офіційно діловий стиль мовлення, якому притаманний нейтральний тон викладення (безособовий характер, сторони діють від імені юридичних осіб); точність викладення (застосування ...
Банки виступають у якості фінансових посередників, одержуючи кошти в кінцевих кредиторів і даючи їхнім кінцевим позичальникам. За рахунок кредитів банку здійснюється фінансування ...
...а й саме по собі виступає індикатором майбутнього фінансового стану підприємства, оскільки дозволяє визначити можливий операційний простір для ведення його господарської діяльності.
...свідомо скоординованої мети; • неформальна організація виступає як своєрідний самозахист індивідів перед експансією формальних організацій. До її головних функцій належать комунікація, підтримка згуртованості, зміцнення відчуття особистої гідності, ...
...Оцінка фінансового стану банку, який виступає гарантом Таблиця 1.4 Оцінка фінансового стану страховика Таблиця 1.5. Класи кредитоспроможності позичальника Таблиця 1.6 Схема проведення кредитного ...
...укладення такого договору, оскільки самі виступають в якості перевізника. Щодо нестачі, то вони запропонували скласти комерційний акт. Автоколона тоді запропонувала викликати представника вантажовідправника та укласти з ...
Оцінка фінансового стану банку, який виступає гарантом Таблиця 1.5. Оцінка фінансового стану страховика Таблиця 1.6. Класи кредитоспроможності позичальника Таблиця 1.7.
Негативним моментом також виступає тенденція до зниження власного капіталу підприємства “Облагростандарт”. Це обумовило зниження деяких показників фінансової стійкості. Так у 2002 році коефіцієнт фінансової ...
Українські со¬ціал демократи виступали за обов'язкове поєднання аграр¬ного та національного питань. Однак при цьому розробка ними аграрного питання подавалася виключно в соціально ...
Негативним моментом також виступає тенденція до зниження власного капіталу підприємства ТОВ “Вітал Агро”. Це обумовило зниження деяких показників фінансової стійкості.
ключовими факторами успіху в галузі виступають: активність маркетингової діяльності; якість продукції; розвиненість збутової мережі; кваліфікація персоналу; ціни на продукцію та рівень загального управління.
Негативним моментом також виступає тенденція до зниження власного капіталу підприємства “Облагростандарт”. Це обумовило зниження деяких показників фінансової стійкості. Так у 2002 році коефіцієнт фінансової ...
...із використанням банківського кредиту, та виступає ефективним механізмом придбання основних засобів. Тому лізингова схема фінансування капіталовкладень у розширення матеріально технічної бази підприємств, за умови оптимізації лізингової ...
...оплати праці робітників основного виробництва виступає відрядно преміальна, як видно з викладеної вище формули. У адміністративного персоналу та обслуговуючого персоналу оплата праці нараховується за простою почасовою ...
...у тому, що їх учасниками виступають фізичні та юридичні особи, тобто громадяни та організації (об'єднання) громадян. Жінки є і фізичними особами, і повноправними суб'єктами ...
...незначна ділова активність, але рентабельність виступає позитивним показником підприємства, який характеризує значну величину дохідності. З одержаних висновків хотілося б запропонувати для підвищення ефективності роботи ЗАТ “Красуня” ...
...Балів: 1 Що з переліченого виступає об’єктом соціології політики: Виберіть одну правильну відповідь a. виборчий процес b. держава c. специфіка взаємин між окремими етносами d.
Об’єктом дослідження виступає АКІБ «УкрСиббанк». Предметом дослідження є форми забезпечення повернення банківського кредиту. Іншим аспектом вибору саме такого напрямку аналізу питань щодо форм ...
...управління Question 36 Технологія менеджменту виступає у вигляді: a. послідовності застосування зразків поведінки персоналу b. алгоритму діяльності керівника c. сукупності стандартів, правил, норм, апробованих засобів і ...
Підприємству, яке виступає страхувальником по цьому полісу b. Безпосередньо особі, що отримала медичну допомогу по страховому полісу c.
Підприємству, яке виступає страхувальником по цьому полісу b. Безпосередньо особі, що отримала медичну допомогу по страховому полісу c.
Предметом курсової роботи виступає образ вогню та води у збірці М.Рильського «На білих островах». Методи використані у даному дослідженні: метод аналізу (на основі ...
« 1 2 ... 6 7 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.