Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 2871 за запитом власності

...характеризується системою фінансових коефіцієнтів: наявність власного оборотного капіталу на данному підприємстві з 2004 го року стає відємним і у 2005 му зменшується більш ніж втричі. Нестача та зменшення суми власного оборотного капіталу призводить до збільшення ...
...економічної системи шляхом трансформування відносин власності, здійснення роздержавлення економіки, приватизації та націоналізації виробничих фондів, забезпечення на власній основі розвитку різних форм власності і господарювання, еквівалентності відносин ...
...містить три складові: активи, пасиви, власний капітал. Активи балансу фірми розподіляються на поточні (готівка; цінні папери; дебіторська заборгованість; матеріальні запаси; рентні, страхові та авансові платежі) та ...об’єктів промислової та інтелектуальної власності, «ноу хау», здобута репутація фірми тощо). Пасивами вважаються суми поточних і довгострокових зобов’язань фірми перед іншими партнерами по бізнесу.
...містить три складові: активи, пасиви, власний капітал. Активи балансу фірми роз¬поділяються на поточні (готівка; цінні папери; дебіторська заборгованість; матеріальні запаси; рентні, страхові та авансові платежі) ...єк¬тів промислової та інтелектуальної власності, «ноу хау», здобута ре¬путація фірми тощо). Пасивами вважаються суми поточних і довгострокових зобов’язань фірми перед іншими партнерами по ...
...містить три складові: активи, пасиви, власний капітал. Активи балансу фірми роз¬поділяються на поточні (готівка; цінні папери; дебіторська заборгованість; матеріальні запаси; рентні, страхові та авансові платежі) ...єк¬тів промислової та інтелектуальної власності, «ноу хау», здобута ре¬путація фірми тощо). Пасивами вважаються суми поточних і довгострокових зобов’язань фірми перед іншими партнерами по ...
...містить три складові: активи, пасиви, власний капітал. Активи балансу фірми роз¬поділяються на поточні (готівка; цінні папери; дебіторська заборгованість; матеріальні запаси; рентні, страхові та авансові платежі) ...єк¬тів промислової та інтелектуальної власності, «ноу хау», здобута ре¬путація фірми тощо). Пасивами вважаються суми поточних і довгострокових зобов’язань фірми перед іншими партнерами по ...
...містить три складові: активи, пасиви, власний капітал. Активи балансу фірми роз¬поділяються на поточні (готівка; цінні папери; дебіторська заборгованість; матеріальні запаси; рентні, страхові та авансові платежі) ...єк¬тів промислової та інтелектуальної власності, «ноу хау», здобута ре¬путація фірми тощо). Пасивами вважаються суми поточних і довгострокових зобов’язань фірми перед іншими партнерами по ...
...наявності оборотних коштів характеризує величину власних оборотних коштів на певний період. На даному підприємстві спостерігаємо додатнє значення показника, що є позитивним, при чому в 2006 році ... Коефіцієнт забезпечення власними коштами характеризує наявність власних оборотних коштів, необхідних для фінансової стабільності підприємства, його незалежності від позикових коштів.
...наказове вираження інтересів суб'єкта власності d. головна причина соціальної несправедливості, придушення й гноблення особистості e. моральний авторитет Question 7 Які із зазначених ресурсів не є ... державна власність на засоби виробництва Question 2 Конституціоналізм це: a. один з видів політичної ідеології b. багатопартійність c. наявність конституції d.
...наказове вираження інтересів суб'єкта власності d. організоване насильство одного класу для придушення іншого e. єдино можливий спосіб зімкнення суспільства для вирішення важливих соціальних проблем Question ... державна власність на засоби виробництва c. політичний плюралізм d. згуртованість народу навколо єдиної в країні партії і її вождів e.
...наказове вираження інтересів суб'єкта власності Question 9 Харизматична влада це: a. підкорення законам, за якими обираються та діють представники влади b....суспільних об'єднань, що мають власні, незалежні від держави джерела існування c. сфера соціального, економічного й культурного простору, у якому взаємодіють вільні індивіди, що реалізують приватні ...
...надати мені відпустку за свій власний рахунок на 24 дні з 10 липня 2011 р. для лікування в санаторії після операції. б) Прошу надати мені відпустку за власний рахунок тривалістю 24 дні, з ...
В цілому зростання власного капіталу склало в 2006 році 778,7 тис.грн. або 7,65% і в 2007 році власний капітал зріс на 1142,1 ...
маю власний варіант відповіді b. клацнути правою клавішею миші на її піктограмі c. двічі клацнути лівою клавішею миші на її піктограмі d.... маю власний варіант відповіді c. послідовністю команд головного меню вікна Вид\Панели инструментов d. з контекстного меню головного меню вікна e.
...єктів, спрямована на досягнення їх власних екологічних цілей, проектів та програм, розроблених на основі принципів екоефективності і екосправедливості – це: a. концепція екоефективності b. екологічна ситуація c....ділової етики повага до права власності конкретизується наступним: a. неприпустимість порушення авторських прав b. узгодження часток власності в спільних проектах c.
Об’єктом права спільної сумісної власності подружжя є: а) кожна річ, набута за час шлюбу; б) речі індивідуального користування; в) речі, які перейшли в порядку спадкування ...а) об’єктом права інтелектуальної власності; б) об’єктом права спільної часткової власності; в) об’єктом права спільної сумісної власності 3.
) розрахувати наявність власних оборотних коштів і проаналізувати динаміку (тис. грн) Показники на початок року на кінець року 1. Основні засоби та необоротні активи.... Власний капітал, тис.грн. П1 33700 39700 16. Активи по балансу, тис.грн. Аб 65300 72000 17.
Якщо у вас ще немає власного досвіду проведення психологічного консультування, то виконайте, будь ласка, наступні умови: А) визначте, яким із видів психологічного консультування вам найбільше хотілося ...психолог», одружений, двоє дітей, має власну практику, ініціативний, кмітливий, підприємливий. Оксана Ф., 24 роки, випускниця МАУПА, не одружена, приваблива, чарівна та сентиментальна дівчина. Микола Т.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ 1.1. Суть та економічний зміст власності 1.2. Юридична форма власності 1.3. Поняття володіння, розпорядження та використання майна ...
Публічна власність як форма власності 1.1. Види права власності 1.2. Суб’єкти і об’єкти публічної власності Розділ ІІ.
...засоби цивільно правового захисту права власності 2. Віндикаційний позов як засіб захисту права власності 3. Негаторний позов як засіб захисту права власності 4.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПРИВАТИЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ………………..7 1.1. Поняття та юридична природа набуття права приватної власності на землю………………………………………………………………………...……….7 1.2.
Метою індивідуальної роботи є оцінка ефективності інвестиційного прое¬кту при різних вихідних даних і умовах ринку капіталу (відсоткова ставка на капітал) і різноманітних джерелах фінансування проекту (власні засоби, пози¬кові кредит і лізинг підприємства). Індивідуальна робота містить наступні розділи: 1. Вихідні дані індивідуальної роботи: Характеристика Значення Вартість ...з різними варіантами фінансування ( за власні кошти, в кредит, експлуатація за лізиногом). Підпри...
...законів Хаммурапі (кастовий устрій, форми власності, договір позики, злочини і покарання). 3. Історичне значення законів царя Хаммурапі. Висвітлюючи цю тему, слід з’ясувати, що найголовні¬шою ...важливо показати об’єкти права власності (земля, домівка, сад, раби, худоба та ін.) та суб’єктів права власності (держава, храми, громада, вільна людина).
Захист права інтелектуальної власності в Україні…………….……16 2.1. Становлення системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні……………………………………………………………………………16 2.2.
...використовувати об’єкт права інтелектуальної власності шляхом видання 2 тис. примірників книги та їх розповсюдження строком один рік. Умова про територію, на яку поширюються надані права, ...передання виключних майнових прав інтелектуальної власності з фірмою “Общемаш” на строк три роки. За п’ять місяців до цього ВАТ „Істомін” уклало ліцензійний договір щодо того ...
Товарний фетишизм Тема № 2 Відносини власності в системі ринкової економіки 2.1 Власність, її економічний і юридичний зміст 2.2 Перехід до плюралістичної системи форм власності – ...
...100 100 80 Очікувана рентабельність власного виробництва, % 20 20 25 25 25 Завдання 4.6. Планом санації запропоновано п'ять варіантів ведення бізнесу на підприємстві....реалізації товариство використало для придбання власних акцій номінальною вартістю 58 тис. грн.. Безпосередньо після цього придбані акції анулюються. Баланс підприємства перед санацією приведений нижче: Актив Сума, ...
Право інтелектуальної власності в Україні: поняття, об‘єкти та суб‘єкти права інтелектуальної власності; нетрадиційні об‘єкти інтелектульної власності; захист прав інтелектуальної власності ...
...які належать інвесторам на праві власності і ця діяльність є надзвичайно важливою. Довірче управління активами – це процес управління грошима або цінними паперами, які клієнт передає професійному ...точки зору можливість використання довірчої власності в континентальній системі має рацію. Ймовірно, варто звернути більшу увагу на довірче управління, яке активно дискутується в світлі розробки проекту ...
1 Власний капітал 380 4645,5 2123,7 2 Забезпечення наступних витрат і платежів 430 13 14 3 Довгострокові зобов'язання 480 ...реалізації до собівартості продукції; г) власного капіталу до позичкового капіталу; д) виручки від реалізації до суми власного капіталу 35. Основні критерії оцінювання санації такі: а) змістовність; ...
Облік продуктів, товарів і продукції власного виробництв здійснюється за продажними цінами. Матеріально відповідальна особа – зав. виробництвом Лях Н.М. Залишки товарно матеріальних цінностей в кафе "Смак" ...руху продуктів, товарів і продукції власного виробництва в кафе "Смак " за квітень 200 р.: № oп. Зміст господарських операцій 1 1.04.200 р.
Власний капітал П1 30703 81,47 29455 75,07 148,00 – 6,4 4,06 1.2 Статутний фонд П2 695 ...підприємства зробити факторний аналіз рентабельності власного капіталу. Зробити висновки, отримані результати обґрунтувати. Таблиця 1 Показник Позна чення За попередній період За звітний період Відхилення 1.
...товарного виробництва, знаходилась у колективній власності КСП „А” і була засіяна соняшником. У вересні 1999 року відповідачі самовільно зібрали 7,8 т соняшнику з вказаної земельної ...належать їм на праві приватної власності. Свої дії вони обґрунтовують тим, що є членами КСП „А” і земельні ділянки, з яких вони зібрали соняшник належать їм ...
№4 „Звіт про власний капітал". Складаємо кореспонденцію рахунків за наведеними у завданні господарськими операціями Вивести залишки на кінець місяця по рахунках бухгалтерського обліку і ... Заповнюємо форму №4 „Звіт про власний капітал". Для формування цього звіту використовуємо дані І розділу пасиву балансу (залишок на початок року), а також дані про рух ...
фінансової стійкості – а) власні обігові кошти; б) коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами; в) маневреність робочого капіталу; г) маневреність власних обігових коштів; д) коефіцієнт ...
№4 „Звіт про власний капітал". Складаємо кореспонденцію рахунків за наведеними у завданні господарськими операціями Вивести залишки на кінець місяця по рахунках бухгалтерського обліку і ... Заповнюємо форму №4 „Звіт про власний капітал". Для формування цього звіту використовуємо дані І розділу пасиву балансу (залишок на початок року), а також дані про рух ...
...позитивні аспекти, такі як збільшення власного капіталу, валового і чистого доходу, валового і чистого прибутку та продуктивності праці. Проведений аналіз ліквідності балансу засвідчив такі негативні фактори, ...в основному не за рахунок власного, а за рахунок залученого капіталу. Причиною цього є значна сума накопиченого збитку, внаслідок чого в 2008 році власний капітал є ...
...що належить на праві приватної власності Клімову. У результаті зіткнення істотно постраждали обидва автомобілі, комп'ютери були зіпсовані, а Макаров одержав тілесні ушкодження і згодом був ...належав на праві спільної часткової власності Кузьменко і Яковлеву. У результаті оперативно по¬шукових дій Сахно був затриманий; Димову вдалося втекти.
...порядок надходження безхазяйного майна у власність. Чи може виникнути право власності на спірне приміщення у володільця за набувальною давністю? 22. Фондом державного майна України (далі – ФДМУ) ...
...рух грошових коштів; – Звіт про власний капітал; – Примітки до річної фінансової звітності Умова завдання: Завдання виконується на практичному матеріалі товариства з обмеженою відповідальністю колективної форми власності «Продсевіс», що займається оптовою торгівлею ...
...рух грошових коштів; – Звіт про власний капітал; – Примітки до річної фінансової звітності Умова завдання: Завдання виконується на практичному матеріалі товариства з обмеженою відповідальністю колективної форми власності «Продсевіс», що займається оптовою торгівлею ...
...рух грошових коштів; – Звіт про власний капітал; – Примітки до річної фінансової звітності Умова завдання: Завдання виконується на практичному матеріалі товариства з обмеженою відповідальністю колективної форми власності «Продсевіс», що займається оптовою торгівлею ...
...рух грошових коштів; – Звіт про власний капітал; – Примітки до річної фінансової звітності Умова завдання: Завдання виконується на практичному матеріалі товариства з обмеженою відповідальністю колективної форми власності «Продсевіс», що займається оптовою торгівлею ...
...рух грошових коштів; – Звіт про власний капітал; – Примітки до річної фінансової звітності Умова завдання: Завдання виконується на практичному матеріалі товариства з обмеженою відповідальністю колективної форми власності «Продсевіс», що займається оптовою торгівлею ...
...Зеленаве сяйво» придбала у приватну власність нежитлове приміщення у будинку, що перебуває у комунальній власності, провела у ньому ремонт і розмістила свій офіс без отримання згоди ...
Об’єктом права спільної сумісної власності подружжя є: а) кожна річ, набута за час шлюбу; б) речі індивідуального користування; в) речі, які перейшли в порядку спадкування ...а) об’єктом права інтелектуальної власності; б) об’єктом права спільної часткової власності; в) об’єктом права спільної сумісної власності 3.
...як за лізингодавцем зберігаються права власності на передане майно; лізинг передбачає 100 відсоткове кредитування і не вимагає негайного початку платежів, що дозволяє без різкого фінансового напруження ...як майно не купується у власність, а береться в тимчасове користування. При лізингових відносинах лізингоодержувач має справу з прискореною амортизацією майна; лізингове майно не враховується у ...
...необ¬хідно поновлювати та розширювати власну сировинну зону; по друге, підприємствам потрібно збільшити врожайність культур; по третє, знизити втрати сировини при збиранні врожаю по всьому технологічному ...на що потрібно залучати як власні так і кошти інших осіб, підприємств; по п’яте, потрібно застосовувати новітнє обладнання, оскільки у результаті використання зношеного обладнання для ...
...жило, що знаходиться в державній власності та житло, що знаходиться у приватній власності). Переходячи до характеристики правового положення сторін у договорі купівлі продажу житла, треба виділити ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.