Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 2871 за запитом власності

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 1.1. Поняття «право власності» 1.2. Елементи права власності за цивільним законодавством 1.3.
ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ОКРЕМІ ВИДИ МАЙНА П л а н. 1. Особливості набуття права власності на земельну ділянку. 2.
ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ.6 РОЗДІЛ 2. ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ………………………………………………………………..….10 2.1. Поняття та сутність права промислової власності……………………….….
Загальне поняття власності і права власності 1.1. Власність як об'єкт правового регулювання 1.2. Право власності в об'єктивному і суб'...
Приватна власність в економіці держави 1.1. Загальне поняття власності та її роль в забезпеченні економічної динаміки суспільства 1.2.
Загальні засади визначення захисту промислової власності у міжнародному приватному праві 1.1. Поняття “промислова власність” та “захист промислової власності” у міжнародному приватному праві 1.2.
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВЛАСНОСТІ 6 1.1. Сутність і внутрішня структура власності 6 1.2. Юридичний і економічний зміст власності 10 1.3.
Власний капітал підприємства як об 'єкт обліку і контролю 1.1. Сутність, функції та склад власного капіталу 1.2.
Теоретичні основи обліку власного капіталу 1.1 Економічний зміст, класифікація та оцінка власного капіталу 1.2 Нормативні документи, які регулюють облік власного капіталу 1....
Правові основи розвитку форм власності в АПК 1.1 Загальна характеристика відносин власності в АПК в сучасних умовах 1.2 Процес реформування аграрного сектора у ...
Становлення та правові засади комунальної власності в Україні 1.1. Основні етапи та особливості розвитку інституту комунальної власності в Україні 1.2.
...1.1 Поняття права спільної власності 1.2 Спільна власність подружжя на договірних засадах ( за шлюбним контрактом) Розділ 2. Спільне та роздільне майно подружжжя 2.1 ...
...види меж та обмежень права власності 10 1.1. Загальні засади регулювання відносин власності 10 1.2. Сутність меж і обмежень права власності 34 1.3.
...ДО ОЦІНКИ СТАНУ І ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ……6 1.1. Поняття та значення власного капіталу……….6 1.2. Аналіз складу, структури, руху використання власного капіталу…….
Захист права власності 2.1 Основні цивільно правові засоби захисту прав власності......................с.14 2.2 Віндикаційний позов..................................................................................с.
ВЛАСНІСТЬ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВДНОСИН 1.1. Власність як економічна категорія 1.2. Суб'єкти та об΄єкти власності РОЗДІЛ 2.
Методологічні основи аналізу власного капіталу підприємства 6 1.1. Джерела формування та економічна сутність власного капіталу підприємства 6 1.2.
Облік формування і використання власного капіталу 2. Практична частина Висновки Аналітичні дані для складання балансу по рахунках станом на 01.01.200 року Залишки по ... Власний капітал є невід’ємною частиною організації та функціонування будь якого підприємства. 2. Власний капітал підприємства визначається як різниця між його ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 1.1. Дефініція поняття «право власності» 1.2. Характеристика підстав виникнення та припинення права власності РОЗДІЛ 2 ОСНОВНІ ...
ТЕОРЕТИЧНО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Економічна суть, значення та джерела формування власного капіталу підприємства 1.2.
Історія розвитку інституту права власності……………………..……6 Розділ 2. Методологічні основи права власності………………………….…..19 2.1. Поняття права власності та його зміст…………………………………….19 2.2.
Поняття та сутність права власності……………………………….…….6 1.1. Поняття права власності та його зміст………………………………………...6 1.2. Форми права власності…………………………………………………...……14 Розділ 2.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ…………………………………………………………………………8 1.1. Ґенеза розвитку законодавства про припинення права власності…..….8 1.2. Поняття права власності та його припинення………………………...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ……………………………………………………………………...….6 1.1. Поняття права власності подружжя………………………………………...….6 1.2. Поняття та значення майнових прав подружжя та правового режиму ...
...УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ……………………………………………………………... 1.1. Сутність та значення управління фінансами підприємств комунальної форми власності…………………………………………… 1.2. Механізм управління фінансами підприємств комунальної форми власності…………………………………………………………...
МЕТОДОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ…………………………………………………………………………6 1.1. Поняття та сутність набуття права власності…………………………………6 1.2. Передача майна у власність як похідний спосіб набуття ...
Загальне поняття нерухомості та права власності на нерухомість 1.1. Поняття «житло» в законодавстві України та його правове значення 1.2. Інші види нерухомості 1.3. Державний реєстр права власності на нерухомість 1.3.1.
...ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ………………………………………………..6 1.1. Поняття та система об’єктів права інтелектуальної власності………………6 1.2. Суб’єкти права інтелектуальної власності…………………………………….
на орендованій ріллі здійснював власну господарську діяльність із вирощування зернових сільськогосподарських культур. Договір оренди земельної ділянки було укладено із власником у січні 2005 р....власника земельної ділянки набули право власності на неї та, дізнавшись про те, що вона засіяна, звернулися до суду із позовом про усунення перешкод у реалізації права ...
...системи охорони прав на інтелектуальну власність 2. Способи захисту права інтелектуальної власності 2.1 Цивільно правовий захист права інтелектуальної власності 2.2 Кримінально правовий захист права ...
Об’єкти права інтелектуальної власності 1.1. Поняття і види інтелектуальної власності за законодавством України 1.2. Основні об’єкти права інтелектуальної власності у сфері ...
Поняття власності та права власності………………….……..5–10 2. Підстави виникнення та припинення права власності……...11–15 3.
Визначити сутність базових понять інтелектуальної власності: ІВ, об’єкт ІВ, життєвий цикл об’єкту ІВ, створення об’єкту ІВ, охорона об’єкту ІВ, комерціалізація об’єкту ...охоронного документу, об’єкти промислової власності, об’єкти авторського права, об’єкти суміжного права, нетрадиційні об’єкти. 2. Довести різницю по суті між об’єктами промислової ...
Теоретичні основи права власності в міжнародному приватному праві 1.1. Сутність права власності та його правове регулювання 1.2.
Поняття та характеристика права власності Українського народу на природні ресурси………………………………………………………………….....5 1.1. Поняття та зміст права власності на природні ресурси…………………...….5 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи аналізу ефективності використання власних та позикових коштів підприємства 1.1Суть, класифікація та задачі власних та позикових коштів підприємства 1.2 Методика аналізу власних коштів ...
...виникнення і припинення права приватної власності громадян Висновки уривок З позицій теорії житлового права можна зробити висновок, що: 1. право власності на житло означає сукупність усіх ...
Сутність захисту права власності Розділ 2. Засоби захисту права власності 2.1. Витребування майна власником з чужого незаконного володіння 2.2.
Поняття та сутність корпоративної власності підприємства……...…4 2. Класифікація корпоративної власності підприємства………………16 3. Відмінність корпоративної власності від інших форм власності…..25 4.
Економічна сутність власного капіталу, його склад та порядок формування 2. Аналіз динаміки та структури власного капіталу підприємства 3. Аналіз фінансової стійкості підприємства 4.
... Варіант 3. 1. Громадянка С. звернулась до місцевої Ради з клопотанням про передачу їй у власність земельної ділянки площею 0,15 га.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи розвитку інституту приватної власності 1.1 Основні поняття відносин власності 1.2 Типи, види і форми власності 1.3 Приватна власність у системі економічних ...
... Задача № 35 Визначити загальний норматив власних оборотних коштів по підприємству та приріст (нестачу) нормативу власних оборотних коштів ...
Методологічні основи набуття права власності………………….…..6 Розділ 2. Характеристика способів набуття права власності…………………10 2.1. Первинні способи набуття права власності…………………………...…..10 2.2.
Інтелектуальна власність – фундамент інноваційної моделі розвитку країни…………………………………………………………………………..…….7 Розділ 2. Загальна характеристика інтелектуальної власності та її правового регулювання………………………………………………………………………...15 2.1.
ТЕМА № 16 Кримінально правова характеристика насильницьких злочинів проти власності. Орієнтовний план: 1. Поняття, види та загальна характеристика злочинів проти власності. 2. Поняття та ознаки насильства. 3.
...ПРАВОВІДНОСИН ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ…………………………………………….….6 РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА ПРАВОВІДНОСИН, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗДІЙСНЕННЯМ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ…………….…..13 2.1.
... До державного органу реєстрації звернувся громадянин України Л. з проханням видати йому державний акт на право власності на землю та зареєструвати право ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.