Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2871 за запитом власності

...єктом спадкування переважно є право власності. Питання про те, що залишається після смерті померлого власника, кому воно має перейти, в якому порядку й обсязі, з найдавніших ...майно, заощадження, чим сприяє зміцненню власності громадян. Спадкове право на сьогодні стало актуальнішим не тільки для фізичних, а й для юридичних осіб, оскільки воно істотно впливає ...
23 ДОКУМЕНТАЦІЯ З ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 23 2.1. Порядок безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки 23 2....
(право власності підтверджується угодою купівлі продажу земельної частки відповідної (паю)). Згідно ч. 2 ст. 5 Закону України „Про плату за землю” з ... приватній, колективній та державній власності; б. особистій, колективній та державній власності; в. приватній, колективній, комунальній та державній власності; г. приватній, комунальній та державній власності
...Рівнем життя населення c) Формою власності на матеріальні ресурси d) Продуктивністю ресурсів Тест №26 Об'єкти макроекономічного аналізу характеризують: a) Агреговані величини. b) Ймовірні величини....матеріальні ресурси перебувають у державній власності, а основним регулятором економіки є ринковий механізм. b) Економічна система, в якій матеріальні ресурси перебувають у приватній власності, а основним ...
...юридично визначені такі види державної власності: а) державна( загальнодержавна); б) комунальна; в) місцева; г) правильно вказане у п. а), б), в); д) правильно вказане у п....не є формою реалізації прав власності: а) управління об’єктом власності; б) привласнення корисного ефекту від використання власності; в) вирішення питання про продаж об’єкта власності; ...
...що зростає вартість майна, необоротного, власного і позиченого капіталу, негативним є значнея зменшення в 2010 році валового і чистого доходу, собівартості та чистого прибутку....підприємства і неможливості розрахуватись по власним зобовязанням, аналіз фінансової стійкості показав, що підприємство є фінансово нестійким, фінансується в основному за рахунок залучених коштів, має від них ...
Складовими ресурсів банку є його власні кошти; кошти залучені від інших юридичних і фізичних осіб; позички, отримані в НБУ й інших фінансово – кредитних установах; ресурси інших ...свої особливості, що визначаються правами власності та різноманітністю джерел їх формування, а тому потребує застосування відповідних методів управління. Капітал, хоча за розмірами він становить незначну частину ...
...розглядається як самостійна, ініціативна, на власний ризик господарська діяльність, здійснювана суб’єктами господарювання, з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку....діяльність, тобто ініціативну, систематичну, на власний ризик діяльність з метою одержання прибутку, без створення юридичної особи, і зареєстрована як підприємець у встановленому законом порядку.
...господарської діяльності, беручи до уваги власний досвід та інтуїцію. Успішна діяльність залежить, передусім, від наявності достовірних інформаційних потоків, та своєчасного та якісного аналізу конкурентних переваг, якості ... У двічі збільшився коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами. При цьому спостерігається тенденція до зменшення коефіцієнту фінансування на 40% у 2004р. порівняно із 2003р.
Співвідношення залученого і власного капіталу 1 : ІІ варіант. Співвідношення залученого і власного капіталу 1 : Сума пасиву балансу незмінна по варіантах і становить 500 тис.
...яке належить йому на правах власності. Усі види такого майна в сукупності мають назву коштів підприємства. В залежності від характеру участі в господарському процесі та швидкості ...наявності оборотних коштів характеризує величину власних оборотних коштів на певний період. На даному підприємстві спостерігаємо від’ємне значення показника, що є вкрай негативним, при чому в ...
Облік акцій власної емісії та інших емітентів. 23.Облік безготівкових розрахунків в банку 24.Облік власних нематеріальних активів 25.
...будівництва, яке ведеться за рахунок власних коштів залізниці і повинно бути завершене у грудні 1995 р., остання приймає об’єкт на свій баланс безстроково і експлуатує ...рахунок коштів останньої, тобто є власністю залізниці. Подальше будівництво пансіонату не здійснювалось. Таким чином, позивач вважає, що за договором від 17.07.91 р.
...створювана оплачуваною працею працівників інтелектуальна власність (секрети виробництва, технології, патенти і т.ін.), що відображується в балансі підприємства, але не призначена для продажу як товар; створювана ...не відбивана в балансі інтелектуальна власність у вигляді бізнес ідей, а також ділові зв'язки й особистий імідж співробітників; організаційна культура підприємства унікальна для кожної організації ...
Дайте визначення права власності у міжнародному економічному праві. 2. Яким чином здійснюється захист права власності? 3. Як регулюється право власності у міжнародному праві? 4.
...приходять в організацію для задоволення власних потреб і залишаються в ній протягом тривалого періоду. Тому в загальному вигляді управління персоналом полягає в забезпеченні організації необхідною кількістю ...2005 році можуть бути покриті власними коштами. Зниження коефіцієнта фінансового ризику в 2005 році порівняно з 2004 (на 1,67 або 69,8%) також позитивно вплинуло ...
№ 42 А, колективної форми власності (код 20). Взято на податковий облік Смілянською ОДПІ 03.01.92 року № 4 ГП. Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № 32247609, ... Вартість прав на обєкти промислової власності збільшились на 11,2 тис.грн. в 2007 році і на 5,7 тис.грн.
...приходять в організацію для задоволення власних потреб і залишаються в ній протягом тривалого періоду. Тому в загальному вигляді управління персоналом полягає в забезпеченні організації необхідною кількістю ...2008 році можуть бути покриті власними коштами. Зниження коефіцієнта фінансового ризику в 2008 році порівняно з 2007 (на 1,67 або 69,8%) також позитивно вплинуло ...
Рахунки власного капіталу Капітал 31 IY. Рахунки доходів Відпрацьований гонорар 41 Зведений рахунок фінансових результатів 42 Y....14600 Довгострокова кредиторська заборгованість 15200 Власний капітал 10300 Таблиця 2 Скорочена форма Звіту про прибутки Показники Сума, дол. Обсяг виконаних робіт, послуг 66000 Фактична собівартість реалізованих ...
З’ясуйте зміст права власності. 6 . Як пояснити поняття "манципаціо", "уступка права", "традиціо"? 7 . Визначте правомочності власника. 8 . У чому полягає спільна власність? 9 .
приймають рішення про вкладання власних коштів в об’єкти інвестування b. приймають рішення про вкладання власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об’...
власність d. обмежені ресурси Question 2 Економічне благо, яке задовольняє певну потребу людини і використовується для обміну має назву: Виберіть одну ... Ні Question 7 Балів: 1 Власність громадської організації відноситься до: Виберіть одну правильну відповідь a. колективної b. муніципальної c. приватної d.
...який пропонує страхувальникам багато своїх власних страхових послуг d. Суб’єкт підприємницької діяльності, що від свого імені здійснює діяльність на користь страхувальників по визначенню потреб в ... Право страховика отримати у власність застраховане ним майно, якщо страховик відшкодував його власнику – страхувальнику повну вартість цього майна c. Право страховика, що сплатив страхове відшкодування ...
...язань, які призводять до зменшення власного капіталу. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та розкриття її в фінансовій звітності висвітлені в Положенні (...є рентабельним і прибутковим, має власний капітал, свою діяльність здійснює за рахунок власних коштів. Показники рентабельності мають значні коливання по роках, що є наслідком зміни цін ...
...який пропонує страхувальникам багато своїх власних страхових послуг d. Суб’єкт підприємницької діяльності, що від свого імені здійснює діяльність на користь страхувальників по визначенню потреб в ... Право страховика отримати у власність застраховане ним майно, якщо страховик відшкодував його власнику – страхувальнику повну вартість цього майна c. Право страховика, що сплатив страхове відшкодування ...
Пай є власністю члена підприємства. Право розпоряджатися своїм паєм за власним розсудом член підприємства набуває після припинення членства в підприємстві.
...46% в 2009 році; сума власного капіталу підприємства незначно зросла в 2008 році на 180 тис.грн. або 0,97% і знизилась в 2009 році на 1326 ...а) емісійний доход; б) викуп власних акцій з метою їхнього перепродажу; в) покупку чужих акцій; г) перепродаж чужих акцій; д) виплату дивідендів акціонерам; е) одержання дивідендів ...
...ризику до небезпечного значення; дефіцит власного обігового капіталу; хронічне зростання періоду обіговості капіталу; наявність понаднормованих запасів сировини й готової продукції; використання джерел фінансування на невигідних умовах; ...зниження майна, вартості необоротних активів, власного капіталу, чистий збиток тощо. Проведений аналіз фінансового стану вказав на те, що підприємство має низьку ліквідність, є фінансово нестійким та ...
...майна, оборотних і необоротних активів, власного капіталу та продуктивності праці. Аналіз фінансового стану підприємства показав, що в цілому баланс підприємства є ліквідним, коефіцієнти ліквідності відповідають, або ...свідчить коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним оборотним капіталом, який є достатньо високим у СТОВ і від’ємним по галузі, коефіцієнт фінансової незалежності, який у СТОВ є ...
Задача № 35 Визначити загальний норматив власних оборотних коштів по підприємству та приріст (нестачу) нормативу власних оборотних коштів за такими даними: – витрати на валову продукцію за виробничою ...
...договорів по передачі майна у власність. 37. Поняття, зміст, загальна характеристика і види договору купівлі продажу. 38. Відповідальність продавця за недоліки проданого майна....щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 98. Поняття та види ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності. 99. Поняття, зміст і загальна характеристика ліцензійного договору.
...Задача № 35 Визначити загальний норматив власних оборотних коштів по підприємству та приріст (нестачу) нормативу власних оборотних коштів за такими даними: – витрати на валову продукцію за виробничою ...
...рівень коефіцієнта фінансової автономії (коефіцієнта власності) становить 50% або 0,5. У товариства коефіцієнт становить 0,64 або 64%. Що свідчить про цілком задовільний рівень фінансової стійкості....2008 роках можуть бути покриті власними коштами. Коефіцієнт фінансової залежності – відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Значення коефіцієнта в 2007 році склало 1,089 (...
...рівень коефіцієнта фінансової автономії (коефіцієнта власності) становить 50% або 0,5. У товариства коефіцієнт становить 0,44 в 2006 році, тобто меншим за мінімум, 0,52 в 2007 і 0,...язання підприємства можуть бути покриті власними коштами. Коефіцієнт фінансової залежності – відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Зниження коефіцієнта в 2008 році значить, що на ...
...але занепокоєння викликають коефіцієнт маневреності власного капіталу і фінансового левериджу, які нижчі за норму. Показники рентабельності є вищими за 0, що свідчить про прибуткову діяльність, але невисокі ... Підприємство має власний гараж для машин, інструменти, обладнання для їх ремонту, значні знання і досвід, тому могло б розширити діяльність, підвищити власну інвестиційну ...
...Б) не змінюються; В) за власними законами розвитку; Г) від невідомих факторів; Д) під впливом клімату. Question 16 of 50 Сукупність оціночних суджень про інші народи ...іншого народу під кутом уявлень власного народу. Г) зосередження на проблемах етносу; Д) психологічний феномен. Question 39 of 50 Відродження вітчизняної етнопсихології почалось у: А) 90 ...
...рівень коефіцієнта фінансової автономії (коефіцієнта власності) становить 50% або 0,5. У товариства коефіцієнт становить 0,96 або 96%. Що свідчить про цілком задовільний рівень фінансової стійкості....2006 році можуть бути покриті власними коштами. Коефіцієнт фінансової залежності – відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Значення коефіцієнта в 2005 році склало 1,033 (...
Обсяг власних оборотних коштів підприємства на кінець звітного періоду зменшився на 50,6 тис. грн. порівняно зі значенням на початок звітного періоду ...цього, значення коефіцієнта забезпеченості підприємства власними оборотними коштами відповідає нормативному рівню, але спадає від 0,81 до 0,47 відповідно на початок та кінець звітного періоду.
...про визнання за нею права власності на предмет застави. Рішенням господарського суду Харківської області від 20 червня 2004р. позов було задоволено частково. Вимоги позивача щодо передачі заставленого майна у власність позивача суд визнав незаконними, оскільки ...
...у 2001році на 27 % забезпечена власними коштами а інша частина – 73 %, фінансується за рахунок залученого капіталу, що підкреслює її фінансову залежність. Частка власного капіталу в активах підприємства у ...
Обсяг власних оборотних коштів підприємства на кінець звітного періоду також збільшився на 2213,3 тис. грн. порівняно зі значенням на початок звітного ...цього, значення коефіцієнта забезпеченості підприємства власними оборотними коштами хоч і відповідає нормативному рівню, але наростає дуже повільно від 0,23 до 0,27 відповідно на початок та кінець ...
...стійкості 0,86 0,77 0,09 Джерела власних коштів плюс довгострокові позики 4210 4190 20,00 Підсумок балансу 4883 5416 533,00 3 Коефіцієнт маневреності 0,7 0,68 0,02 Власні оборотні активи 2925 2825 100,...
...причин існуючої проблеми з розрахунками власного оборотного капіталу та низки важливих фінансових коефіцієнтів. Це порушує єдність методичної основи аналізу фінансового стану та призводить до викривлення його ...фінансових ресурсів, їх складових частин – власних і позикових ресурсів. Дуже велике значення в аналізі має вивчення змін у співвідношенні між власними і залученими фінансовими ресурсами.
Вартітсь власного капіталу при цьому зростає на 1003 тис.грн. або 40,67% в 2008 році і на 1221 тис.грн....наявності оборотних засобів характеризує величину власних оборотних засобів на певний період. На даному підприємстві спостерігаємо позитивне значення показника, що позитивно характеризує діяльність підрприємства, при чому в ...
...рівень коефіцієнта фінансової автономії (коефіцієнта власності) становить 50% або 0,5. У товариства коефіцієнт становить 0,64 або 64%. Що свідчить про цілком задовільний рівень фінансової стійкості....2007 роках можуть бути покриті власними коштами. Коефіцієнт фінансової залежності – відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Значення коефіцієнта в 2006 році склало 1,089 (...
Обсяг власних оборотних коштів підприємства на кінець звітного періоду також зменшився на 814,3 тис. грн. порівняно зі значенням на початок звітного ...цього, значення коефіцієнта забезпеченості підприємства власними оборотними коштами хоч і відповідає нормативному рівню, але спадає від 0,61 до 0,33 відповідно на початок та кінець звітного періоду.
Підставами виникнення права власності на інформацію є: створення інформації своїми силами і за свій рахунок; договір на створення інформації; договір, що містить умови переходу права власності на інформацію до іншої особи.
Підставами виникнення права власності на інформацію є: створення інформації своїми силами і за свій рахунок; договір на створення інформації; договір, що містить умови переходу права власності на інформацію до іншої особи.
Обсяг власних оборотних коштів підприємства на кінець звітного періоду також зменшився на 814,3 тис. грн. порівняно зі значенням на початок звітного ...цього, значення коефіцієнта забезпеченості підприємства власними оборотними коштами хоч і відповідає нормативному рівню, але спадає від 0,61 до 0,33 відповідно на початок та кінець звітного періоду.
...консалтингу та консультування» «Дай консультанту власний годинник і він скаже тобі котра зараз година» Управлінське консультування – професійна діяльність, яка полягає у наданні незалежних і об'єктивних ... Обгрунтуйте власну думку. Запропонуйте власне визначення терміну «консалтинг». На сьогоднішній день проектно орієнтована діяльність є досить актуальною.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.