Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 525 за запитом властиві

Разом з тим лізингу властивий ряд негативних сторін. Зокрема, на лізингодавця покладається ризик морального старіння устаткування (особливо, якщо договір лізингу укладається не на повний строк ...
проаналізувати кліматичні та гідрогеологічні умови, властивості міських грунтів, забезпеченість дорожньо будівельними матеріалами. І. ПОПЕРЕЧНИЙ ПРОФІЛЬ ВУЛИЦІ 1. Розрахунок перспективної інтенсивності руху об'їзної дороги За даними ...
Правові властивості вироку – акту правосуддя. – Х.:УЮА, 1994. – 46 с. Загорский Г.И. Судебное разбирательство по уголовному делу. – М.: Юрид.лит., 1985.
...По друге, аналізуючи систему права, властиву певній групі держав, визначається основа їх правової бази і шляхи її подальшого розвитку; По третє, дослідження цього питання необхідне в ...
...дослідник, споживач, читач, переможець, свідоцтво, властивість, приємність, байдужість, отвір, зміст, внутрішній, зовнішній та багато інших, що тоді з'являлися в українських виданнях, сприймалися як неологізми, їх ...
...багато чинників, які характеризують споживчі властивості й особливості функціонування засобів праці показники якості, фізичний і моральний знос, умови та режим експлуатації тощо.
Назвіть основні властивості соціальних систем. 7. Дайте характеристику структурі та функціям організаційного клімату. 8. Які проблеми дослідження організаційного клімату існують? 9.
...і асертивність (гармонічне об'єднання властивостей особистості); освіта;професіоналізм; ресурси робочого часу. Показники, що характеризують ці компоненти, можуть відноситися як до окремої людини, так і до ...
...притаманні йому смакові та якісні властивості. Аналіз конкурентів свідчить про наявність на українському ринку молочної продукції операторів зі значними фінансовими можливостями.
...яким головним принципом оцінюються захисні властивості протирадіаційного укриття: Виберіть одну правильну відповідь a. за часом побудови; b. за місткістю. c. за коефіцієнтом захисту; d.
...цінностей, для значної частини дітей властивий стан соціальної інфантильності. Актуалізуються проблеми культури спілкування, адаптованості дітей і підлітків до навчально виховних колективів.
...патології ендокринної системи; 4) захворювань, властивих людям немолодого і старечого віку. Question 12 of 15 Прогерія або передчасне старіння — надзвичайно рідкісна хвороба раннього дитинства, що характеризується ...
...не пов'язані з природними властивостями людей. Об'єктом даної курсової роботи виступають суспільні відносини, які складаються у процесі виникнення юридичної особи.
...шкіри, щоб не губилися пружні властивості. Так як гра проходить на відкритому просторі, то м’ячі випускають яскравих кольорів – білі, жовті, оранжеві.
...необхідно знати склад і зміст властивостей особистості, що формують її психологічний портрет, володіти прийомами самоорганізації, самоконтролю і самоврядування з метою ефективного керування людьми і досягнення запланованих ...
...виробництва залежить від конкретних умов, властивостей і характеру технологій та організації виробництва і визначається індивідуальними особливостями. Інколи виготовлення одного продукту різними технологічними прийомами вимагає різної системи ...
...нації, зафіксований у відносно стійких властивостях, рисах, у національній психології, які обумовлені усім суспільно історичним ходом становлення і розвитку нації та специфікою соціально психологічного відображення об’...
...самосвідомості спільноти, на якому формуються властиві тільки їй настанови та засоби сприйняття світу, форми мислення і поведінки; В) перманентне зусилля пізнавати феномени власної культури, пізнавати інших ...
...пов‘язаний із демонстрацією предметів, властивостей і дій. Використовується він при вирішенні конкретних завдань – введення нових слів, активізації мовних дій. Така наочність особливо важлива при семантизації ...
...вважають, що ознака суспільної небезпечності властива лише злочину. Пропонується критично проаналізувати висловлені точки зору та висловити своє ставлення до них, після чого зробити висновки.
...він відповідає за своїми споживчими властивостями. Ставка ПДВ 20%, ставка податку на прибуток 25%. Фізичний обсяг продажів продукції ЗАТ «Кристал» за рік, що передує даті оцінки, ...
...гумовими та аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: Затв.
...він відповідає за своїми споживчими властивостями. Ставка ПДВ 20%, ставка податку на прибуток 25%. Фізичний обсяг продажів продукції ЗАТ «Кристал» за рік, що передує даті оцінки, ...
...він відповідає за своїми споживчими властивостями. Ставка ПДВ 20%, ставка податку на прибуток 25%. Фізичний обсяг продажів продукції ЗАТ «Кристал» за рік, що передує даті оцінки, ...
...правосуб’єктності, передусім, відображує ту властивість організації, що її правоздатність і дієздатність є нероздільними в часі, органічно доповнюють одна одну, а в більшості випадків взагалі зливаються.
Необхідно розкрити властиву виправданому ризику «подвійність» діяння. Зокрема, показати як після постановки значної суспільно корисної мети і прийняття особою рішення скоїти ризикований вчинок ...
...виробництва підшипників, проміжної продукції, корисні властивості якої (збільшення стійкості) реалізуються при експлуатації автомобілів. Якість кінцевої продукції (транспортної роботи) не змінюється. На підставі данныз табл.
...стійкість було виявлено, що підприємству властива достатність власного оборотного капіталу, функціонуючого капіталу, джерел фінансування запасів. Характеризуючи тип фінансової стійкості можна говорити про те, що по всім ...
...досліджень купівельних переваг і інших властивих маркетинговому підрозділу заходів. Цінова політика формується виходячи з аналізу купівельного попиту і сезонності. Основну територіальну конкуренцію підприємству складають: Черкаський та ...
Яскраво виражених брендів, властивих більшості «продовольчих» ринків, на вітчизняному ринку морозива поки немає. Причина сезонність, спосіб реалізації (найпоширеніший коли у вітрині морозильної камери представлене ...
...підвищення якості та надійності продукції (властивої техніці військового призначення); • своєчасність виконання договірних зобов’язань; • доставка за вимогою замовника продукції безпосередньо на об’єкт; • забезпечення інформаційної підтримки (...
...вважати, що для розпорядчих документів властиві такі морфологічні ознаки: мінімальне вживання прислівників (в зв'язку з відсутністю оцінних характеристик), особових займенників (предмети переважно називаються, а не ...
формування психічних якостей і властивостей у дитини b. психічний стан людини в “межових ситуаціях” c. людину на всіх етапах її життя d.
...характеризують рівні розвитку певних психологічних властивостей людини b. система науково обґрунтованих організаційних видів діяльності з впровадження здобутків психологічної науки в життя c.
...виявити потребу у продукті; визначити властивості продукту, необхідні для споживача; оцінити привабливість місця розташування об'єкта комерційної нерухомості.
...прогностична Question 15 До основних властивостей потреб людини відносяться: a. стабільність, однозначність b. індивідуальний характер, незалежність від ситуації c. циклічний характер, неможливість їх задоволення раз і ...
політико юридиччна властивість державної влади, яка означає її верховенство і повноту всередині країни, незалежність і рівноправність ззовні c.
У силу властивого їм державного або національного суверенітету вони признаються носіями міжнародних прав і обов'язків.
...дешевими, без погіршення якості, цінних властивостей продукту, та без зменшення ціни на продукт. Замінюємо в складі продукту: 7% яловичини і 6% свинини та м'яса птиці (...
...дешевими, без погіршення якості, цінних властивостей продукту, та без зменшення ціни на продукт. Замінюємо в складі продукту: 7% яловичини і 6% свинини та м'яса птиці (...
...єкт контролю – це люди, яким властиво помилятися та бути безвідповідальними. Третя причина – це те, що контроль не розрахований на усіх без винятку господарських операцій.
...сальмонел морфологічні, культуральні та біохімічні властивості і дає чіткі результати в реакції аглютинації з відповідними аглютинувальними монорецепторними сироватками. У сумнівних випадках проводять біопробу на білих мишах, ...
...що подібна творча спрямованість природжено властива всім, але втрачається більшістю під впливом оточуючого середовища та несприятливих обставин. На побутовому рівні це проявляється як здатність досягати мети ...
Здатність методу вимірювати саме ту властивість об’єкта, яка має бути виміряна. 8. ... – аналіз формалізований спосіб інтерпретації текстів.
...римському спадковому праву завжди був властивий фор¬малізм, від якого воно частково поступово вивільнилося. Проте багато які формальні вимоги (щодо форми заповідаль¬них розпоряджень, порядку відкриття ...
...негативні, так і позитивні тенденції, властиві перехідній економіці, яка є неминучою передумовою побудови в країні повноцінної ринкової моделі господарювання. Ресурсна база комерційних банків досить специфічна з ...
...боку працююча система завжди має властивість вдосконалення. Вдосконалення системи призведе до вдосконалення кадрового складу фірми. На основі аналізу в даній роботі ми сформулювати наступну місію даного ...
Естетичні властивості: Упаковка; Зовнішній дизайн Ціна йогурту Волошкове поле – 2,15 грн., йогутру Данісімо – 3,95 грн.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.