Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 525 за запитом властиві

...різним ступенем еластичності, з різною властивістю щодо можливостей їх перекладання, а також реалізації принципів економічної ефективності та справедливості. Таким чином забезпечується така властивість податкової системи, як її побудова ...
Кожному цивільному договорові властиві як загальні ознаки, так і ознаки притаманні саме цьому виду цивільних договорів. Проблеми, що пов’язанні із класифікацією договорів відносяться ...поняття, предмету, сторін та інших властивостей вказаного різновиду договорів про безоплатну передачу майна у власність. Разом з поступовим зародженням в Україні правовідносин широко розвинувся і набув ...
...вид оборотних активів підприємства має властивість генерувати прибуток у ситуації коли виробничо комерційний процес на підприємстві тимчасово зупиняється 1. товарні запаси; запаси готової продукції призначені для ...з видів оборотних активів такої властивості не має. 1.Як зміниться обсяг товарообороту(ТО) торговельного підприємства у плановому періоді, якщо передбачається збільшити обсяг надходження товарів на ...
Якими властивостями характеризуються великі ризики? а) Імовірність настання ризику, б) територія, охоплена ризиком, в) охоплена ризиком галузь господарської діяльності, г) основні показники ... Які властивості є критеріями страхувальності ризиків? а) Випадковість, б) можливість оцінювання у вартісних одиницях; в) низький ступінь імовірності г) надзвичайно великі витрати ...
Якими властивостями характеризуються великі ризики? а) Імовірність настання ризику, б) територія, охоплена ризиком, в) охоплена ризиком галузь господарської діяльності, г) основні показники ... Які властивості є критеріями страхувальності ризиків? а) Випадковість, б) можливість оцінювання у вартісних одиницях; в) низький ступінь імовірності г) надзвичайно великі витрати ...
По третє, властивості спеціальних суб'єктів злочину можуть служити ще й підставою для призначення того чи іншого виду покарання, що також диференціюється в залежності від властивостей суб'єкту.
...в продукт із заздалегідь заданими властивостями, що здійснюється у просторі і часі. Все різноманіття виробничих процесів можна поділити на добувні; хімічні; процеси, спрямовані на зміну макро ...виробництва, яка враховує такі його властивості, як широта номенклатури, регулярність, стабільність і обсяг випуску продукції. Є три типи виробництва: одиничне, серійне й масове.
...товару новинки та його особливих властивостей 1.17. Характеристика маркетингових дій на етапі зростання 1.18. Характеристика маркетингових дій на етапі падіння 1.19....товару – новинки та його особливих властивостей 1.34. Схема та зміст процесу управління маркетингом 1.35. Методи маркетингового контролю 1.36.
...літературі, необхідно виявити основні ознаки, властиві одиничному злочину й розкрити їх зміст. Вирішивши це завдання, слід сформулювати поняття одиничного злочину та охарактеризувати його з точки зору ...злочином, відобразити причини, з яких властивості таких вчинків лягли в основу конструкції норм Особливої частини КК України. Відповідь на друге питання плану потребує ретельного аналізу юридичних ...
...з основних факторів, що визначає властивості металевих виробів. Макро і мікроаналіз металу заготовок і виробів дозволяє вчасно виявити дефекти металу, що можуть понизити експлуатаційні властивості і надійність деталей при роботі.
Якими властивостями характеризуються великі ризики? а) Імовірність настання ризику, б) територія, охоплена ризиком, в) охоплена ризиком галузь господарської діяльності, г) основні показники ... Які властивості є критеріями страхувальності ризиків? а) Випадковість, б) можливість оцінювання у вартісних одиницях; в) низький ступінь імовірності г) надзвичайно великі витрати ...
Ідентифікаційними властивостями почерку є його індивідуальність (виражається в наявності ознак, які рідко зустрічаються) і відносна сталість (основні ознаки почерку не зазнають істотних ... Властивості почерку (індивідуальність та відносна сталість) пов'язані з динамічним стереотипом (нейрофізіологічною основою навичок). br />br /> Зовнішні прояви відносно стійких навиків ...
...явищ, які в силу їхніх властивостей або норм права не можуть бути такими, а саме: реальне існування незалежно від волі і свідомості суб'єкта; можливість перебування ...здатність у силу своїх ціннісних властивостей задовольняти майнові і пов'язані з ними особисті немайнові інтереси; вільна оборотоздатність Право на доступ громадян до інформації в Україні ...
...явищ, які в силу їхніх властивостей або норм права не можуть бути такими, а саме: реальне існування незалежно від волі і свідомості суб'єкта; можливість перебування ...здатність у силу своїх ціннісних властивостей задовольняти майнові і пов'язані з ними особисті немайнові інтереси; вільна оборотоздатність Право на доступ громадян до інформації в Україні ...
...але й суттєвих особливостей та властивостей дослідженого об'єкту. Під факторами, що впливають на розвиток промислового підприємства розуміються такі стійкі зміни в продуктивних силах, технології, організації ... Властивості системи управління економічним потенціалом ромислового підприємства. Рис. 1.9. Система управління економічним потенціалом промислового підприємства Таблиця 2.1 Розміщення акцій ...
Сутність і властивості організації. Поняття та основні види інноваційних процесів. Прогнозування в системі стратегічного управління. Науково технічний потенціал України....основа мотивації, їх види та властивості. Класифікація інвесторів. Мотиви та стимули як елементи мотиваційного процесу, їх взаємозв’язок, види, вплив на поведінку особистості.
...є ніби „кліше”, вони мають властивість повторюватись. З точки зору лінгвістики, то з тексту документів, їх граматичної якості, тобто характеристики слів в теорії частин мови, можна ...для такого типу документного масиву властиве використання іменника, дієслова, числівника. Документи мають чіткий текст в якому коротко зазначено вимоги до виконання.
...містити таку частину, що не властива чарівній казці: a. винагорода b. Дім c. Герой d. мораль Question 16 Балів: 1 Дисфункціональною не можна вважати родину, яка ...1 Які головні області підкріплення, властиві інтерактивним аспектам Інтернету a. сексуальне задоволення b. наявність інформації c. "створення персони" d. можливість отримання рефератів та контрольних e.
З’ясуйте, які соціальні властивості формування на кожному з цих етапів, проаналізуйте роль соціальних інститутів у формуванні цих властивостей. ЗАДАНИЕ 5 1.
...яким головним принципом оцінюються захисні властивості протирадіаційного укриття? Виберіть одну правильну відповідь a. за місцем розташування; b. за коефіцієнтом захисту; c. за місткістю. d....яким головним принципом оцінюються захисні властивості протирадіаційного укриття: Виберіть одну правильну відповідь a. за місцем розташування; b. за часом побудови; c. за коефіцієнтом захисту; d.
...що гени живих організмів мають властивість змінюватися під впливом різноманітних факторів належить: 1) креаціонізму; 2) глобальному еволюціонізму; 3) теорії біологічної еволюції; 4) синтетичній теорії еволюції....середній об’єм мозку був властивий австралопітекам: 1) близько 300 см3; 2) близько 500 см3; 3) близько 700 см3. Question 35 of 35 Шимпанзе не можуть ...
Якими властивостями характеризуються великі ризики? а) Імовірність настання ризику, б) територія, охоплена ризиком, в) охоплена ризиком галузь господарської діяльності, г) основні показники ... Які властивості є критеріями страхувальності ризиків? а) Випадковість, б) можливість оцінювання у вартісних одиницях; в) низький ступінь імовірності г) надзвичайно великі витрати ...
властивий ризик, ризик невиявлення, ризик контролю b. усе разом c. загальний ризик та ризик контролю d.... підприємницький ризик, ризик аналізу, властивий ризик c. ризик аналізу, ризик перевірок по суті d. ризик вибіркового дослідження Question 9 Балів: 1 Оцінка аудитором власного ризику ...
...покладений кооперативом лінолеум має канцерогенні властивості, які і стали причиною захворювань дружини та дітей. Кадишев звернувся до суду з позовом до кооперативу про відшкодування шкоди, завданій ...в строк, а відповідальність за властивості лінолеуму він нести не повинен, оскільки йому нічого про це не було відомо. Яке рішення повинен прийняти суд? 71.
101) Психологічні механізми виховання властивостей особистості. 102) Проблема управління вихованням. 103) Зовнішнє і внутрішнє управління вихованням. 104) Самовиховання як вища форма самоуправління. 105) Вікова динаміка формування властивостей особистості.
...держави з метою виконання нею властивих їй функцій d. дії фіскальних органів, направлені на адміністрування податків та зборів в процесі створення, розподілу й перерозподілу валового внутрішнього ...держави з метою виконання нею властивих їй функцій d. дії фіскальних органів, направлені на адміністрування податків та зборів в процесі створення, розподілу й перерозподілу валового внутрішнього ...
Корисність товару та її властивості. Крива байдужості,карта кривих байдужості. Бюджетне обмеження 7. Рівновага споживача, еквімаржинальний принцип.Розширене бюджетне обмеження 8....суспільних благ забезпечується державою, оскільки властивості цих благ унеможливлюють їх гарантоване вир во приватним фірмам»? 15. Оцініть правильність твердження: процентні ставки під час підйому ростуть, але ...
корисливо насильницький; Question 8 Властивостями уваги є: a. стійкість, об’єм; b. стійкість, об’єм, переключення, концентрація, розподілення; c. переключення, концентрація, розподілення....або дайте підтвердження нижчезазначеним умовиводам Властивостями уваги є: стійкість, об’єм, переключення, концентрація, розподілення. a. не точно; b. так; c. ні; Question 2 Елементами психотехніки судової ...
...Балів: 1 Які закономірності найбільш властиві розвитку економічної соціології? Виберіть одну правильну відповідь a. соціальна спрямованість економіки b. планове ведення господарства c....позитивних, так і негативних якостей, властивих її попередникам c. молодь, велика соціально демографічна група, яку виділяють на підставі сукупності вікових характеристик, особливостей соціального стану, соціально психологічних ...
Основні властивості масової свідомості. 11. Формування та функціонування масової свідомості. 12. Типології масової свідомості. 13. Основні види мас. 14.... “Соціальність” як властивість суб’єкта масових настроїв. 41. Природа масових політичних настроїв. 42. Масові настрої як сигнал. 43. Масові настрої як оцінка. 44.
...ґрунтів та збереження інших корисних властивостей землі є: а. правом власника земельної ділянки; б. обов’язком власника земельної ділянки; в. обов’язком власника земельної ділянки, якщо ...ґрунтів за їх основними природними властивостями; в. комплекс робіт, виконуваних для визначення та відновлення меж земельних ділянок; г. комплекс організаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на ...
...з можливих об'єктів оригіналів, властивості якого можуть вивчатися за допомогою даної моделі. Як правило, таких об'єктів існує трохи. Саме тут виявляється універсальність методів математичного ...модель може використовуватися для вивчення властивостей зовсім різних по фізичній природі реальних систем.
...з можливих об'єктів оригіналів, властивості якого можуть вивчатися за допомогою даної моделі. Як правило, таких об'єктів існує трохи. Саме тут виявляється універсальність методів математичного ...модель може використовуватися для вивчення властивостей зовсім різних по фізичній природі реальних систем.
...культура є носієм різних конкретних властивостей, що відображають її корисність і відповідають певним потребам людини. Корисність якості продукції відбиває її споживну вартість. Якість як економічна категорія відбиває сукупність властивостей продукції, що зумовлюють міру її ...
...товару Question 9 Назвіть основні властивості товару: a. Споживча вартість, вартість, мінова вартість b. Споживча корисність, цінність, рідкісність c. Всі названі вище Question 10 Чим характеризується ...отримала Question 13 Які риси властиві для ринкової економіки? a. виробництво продукції для задоволення власних потреб b. що, як і для кого виробляти визначає Верховна Рада ...
...9 Балів: 1 Назвіть основні властивості товару: Виберіть одну правильну відповідь a. Споживча вартість, вартість, мінова вартість b. Споживча корисність, цінність, рідкісність c....13 Балів: 1 Які риси властиві для ринкової економіки? Виберіть одну правильну відповідь a. виробництво продукції для задоволення власних потреб b.
Оцінити властивий ризик і ризик контролю за наведеною ситуацією: На ТОВ «Мрія» аудиторська перевірка буде проводитися вперше.
1.Структура особи, властивості особи та їх виявлення у поведінці, діяльності, спілкуванні 2. Психологічні бар’єри нововведенням, мотивація нововведень
1. Основні властивості будівельних матеріалів і конструкцій 2. Природні камяні матеріали 3. Керамічні матеріали та вироби 4. Матеріали та вироби з мінеральних розплавів ...
Основні властивості та види уваги ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Властивості нетканих матеріалів 3. Виробництво трикотажних рукавичок
Товар та його властивості 2. Товарне виробництво та його ознаки 3. Закон вартості – найважливіший закон товарного виробництва 4. Еволюція товарного виробництва
Вступ Загальна властивість усіх матеріальних благ і послуг полягає в тому, що вони так чи інакше стосуються людського добробуту.
Будова, види і властивості аналізаторів 2. Характеристика основних аналізаторів Висновок Список використаної літератури
Психічні властивості особистості 2. Психічні стани особистості 3.Соціально психологічні аспекти юридичної діяльності Література
Загальні властивості алгебраїчних рівняньBR> 2. Метод знакозмінних сумBR> 3. Метод НьютонаBR> 4. Метод Лобачевського розв’язування алгебраїчних рівняньBR> 4.1.
Поняття та властивості нормативно правових актів, правотворчість органів місцевого самоврядування 2. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування 3.
Горіння та пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів 3. Пожежо і вибухо небезпечний пил 4. Пожежна профілактика електрообладнання Література
Властивості робочої сили як товару 3. Ринок робочої сили: попит та пропозиція 3.1. Пропозиція робочої сили 4.
Склад та властивості молока і молочних продуктів Білки молока та молочних продуктів Методи визначення білка в молоці та молочних продуктах
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.