Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 525 за запитом властиві

...себе, вдосконалити індивідуальні якості та властивості особистості, відкрити внутрішні резерви людини. Тому ми вважаємо, що волонтерську діяльність можна розглядати як соціально педагогічну діяльність.
Фразеологією називають також сукупність властивих мові усталених зворотів і висловів. Об’єктом дослідження фразеології як розділу мовознавства є стійкі вислови, їх семантика, структура, походження, роль ...
...грошей виражається в єдності трьох властивостей: • всезагальною обмінюваністю; • кристалізацією мінової вартості; • матеріалізацією всезагального робочого часу. За допомогою грошей вирішуються протиріччя між споживчою вартістю і вартістю товару, ...
...бути спрямований на формування таких властивостей особистості, як потреба в спілкуванні з природою, інтерес до пізнання космічних явищ та їх законів, мотиви поведінки і діяльності в ...
...росте тоді, коли зростання споживацьких властивостей відбувається швидше за зростання витрат на виготовлення і вживання продукції. Вдосконалення методів оцінки ефективності суспільного виробництва і засобів праці неминуче ...
...цьому свою натуральну форму і властивості, а також переносячи свою вартість на вартість готового продукту частинами, у міру спрацьовування. Існує досить багато класифікацій основних фондів – їх ...
...теоретичного осмислення нею об’єктивних властивостей художніх творів, літературного процесу, що передбачає взаємозв’язок творчості і сприймання разом із функціонуванням письменства у певному культурно історичному періоді.
...притаманні йому смакові та якісні властивості. Аналіз конкурентів свідчить про наявність на українському ринку молочної продукції операторів зі значними фінансовими можливостями.
...як “наявність”, “дійсність”, “реальність” як властивостей цієї підстави. В наступному пункті плану, характеризуючи ознаки правомірності заподіяння шкоди при “необхідній обороні”, автору, перш за все, необхідно з’...
Тому сучасним українським біржам властиві основні риси класичних біржових інститутів. br />br /> Водночас, відмітною рисою найбільших українських бірж завжди була їхня універсальність, коли одночасно на ...
...яким головним принципом оцінюються захисні властивості протирадіаційного укриття? Виберіть одну правильну відповідь a. за місцем розташування; b. за місткістю. c. за коефіцієнтом захисту; d.
...зонах великих міст, що є властивим для готелів такого класу. Вартість номерів в готелях нової мережі «Хілтон Гардел Інн» буде знаходитися в межах 50 80 дол.
...зонах великих міст, що є властивим для готелів такого класу. Вартість номерів в готелях нової мережі «Хілтон Гардел Інн» буде знаходитися в межах 50 80 дол.
Суттєві властивості православного богослов’я. 8. Життя і вчення Святих Отців – взірець для православного богослов’я. 9. Православний та інославні богословські підходи.
Складіть схему, що відображає особистісні властивості викладача вузу як суб'єкта науково педагогічної діяльності. Завдання 5. Розробіть структурно логічну схему, що відбиває сутнісну характеристику психолого педагогічної ...
...матеріалів штучними з наперед запрограмованими властивостями, розмірами, конфігурацією також сприятимуть зниженню собівартості. Основними напрямами розв'язання цієї проблеми є: – зростання продуктивності праці у галузях, що виробляють ...
...якого плануються до використання лікувальні властивості мінеральних вод. Рішенням облради створено курорт місцевого значення „Миргородські лікувальні води” та затверджено проект організації його території.
...види фінансових активів та їх властивості. 27. Методи прогнозування можливого банкрутства підприємства. 28. Види рахунків підприємств в установах банків. Пакет документів, необхідний для їх відкриття. 29.
...управлінської діяльності та такими характерними властивостями, як перевага першої або другої сигнальної системи, діяльності правої або лівої півкулі мозку та інших біологічно обумовлених психологічних відмінностей між ...
...її модифікації, узгодження її споживчих властивостей з потребами ринку; планування й координація виробничої, збутової й фінансової діяльності ринку з урахуванням умов ринку; організація та вдосконалення системи ...
...спілкування людей, усе це було властиво візантійському мистецтву. Якщо та або інша релігійна, богословська тема була в християнстві разом і назавжди строго встановлене, те і її ...
Зараз нашій ринковій економіці властиві такі явища як спад промисловості, економічна криза, відсутність інвестицій, що поза сумнівом приводить до неспроможності господарюючих суб'єктів.
...притаманні йому смакові та якісні властивості. Аналіз конкурентів свідчить про наявність на українському ринку молочної продукції операторів зі значними фінансовими можливостями.
...цьому свою натуральну форму і властивості, а також переносячи свою вартість на вартість готового продукту частинами, у міру спрацьовування. Існує досить багато класифікацій основних фондів – їх ...
...теоретичного осмислення нею об’єктивних властивостей художніх творів, літературного процесу, що передбачає взаємозв’язок творчості і сприймання разом із функціонуванням письменства у певному культурно історичному періоді.
...теоретичного осмислення нею об’єктивних властивостей художніх творів, літературного процесу, що передбачає взаємозв’язок творчості і сприймання разом із функціонуванням письменства у певному культурно історичному періоді.
Всі ці ознаки були властиві і російському абсолютизму, однак у нього були і власні характерні риси: • якщо абсолютна монархія в Європі складалася в умові розвитку ...
Властивий ризик та методика його визначення. 31.Ризик контролю та методика його визначення. 32.Ризик невиявлення та методика його визначення. 33.
...відомості” з усіма притаманними їм властивостями: вірогідність, повнота, первинність, вторинність, старіння тощо. Згідно до коментованих статей закону України "Про інформацію" під комп'ютерною інформацією розуміються не ...
Передстартовій лихоманці властиве переважання стану збудження над процесами гальмування. Основні засоби регулювання психологічних процесів – переконання, гіпноз, автогіпноз, автогенне тренування, зміна м’язових напружень ...
...але й суттєвих особливостей та властивостей дослідженого об'єкту. Під факторами, що впливають на розвиток промислового підприємства розуміються такі стійкі зміни в продуктивних силах, технології, організації ...
Що з переліченого не властиве для товарного виробництва: a. Обмін є постійною рисою економічних відносин; b. Зв'язок між виробниками і споживачами продуктів праці здійснюється ...
Властивості товару це: а) споживча вартість; б) мінова вартість; в) вартість; г) всі відповіді правильні; д) всі відповіді неправильні. 9.
Як робота мозку залежить від властивостей зовнішнього середовища? Завдання та запитання для самоконтролю №6 1. Форми індивідуально пристосовницької діяльності. 2. Дайте визначення поняттю "мислення тварин". 3.
Як робота мозку залежить від властивостей зовнішнього середовища? Завдання та запитання для самоконтролю №6 1. Форми індивідуально пристосовницької діяльності. 2. Дайте визначення поняттю "мислення тварин". 3.
Деякі з них властиві всім програмам в середовищі Windows, останні є тільки у вікні Excel. ДАЛІ ЗА ГРОшІ
Вкажіть, які соціальні властивості формуються на кожному з етапів, з’ясуйте роль у цьому агентів соціалізації. 3. Назвіть соціальні ролі, які Ви виконували протягом ...
Властивість матеріального світу як об'єкт наукового відкриття 42. Поняття інтегральної мікросхеми (ІМС) та компонування ІМС 43.
...виникають таки види правовідносин не властиві для нормальних умов життєдіяльності. Виникнення даних правовідносин обумовлено саме існуванням надзвичайної ситуації. Громадський порядок слід розглядати як заснований на інтересах ...
...і асертивність (гармонічне об'єднання властивостей особистості); освіта;професіоналізм; ресурси робочого часу. Показники, що характеризують ці компоненти, можуть відноситися як до окремої людини, так і до ...
...задоволення інтересів інвестора щодо їх властивостей (вартість, надійність, дохідність, прибутковість, ліквідність, ризик, швидкість обертання), а також задоволення вимог інвестора до результатів діяльності конкретного акціонерного товариства (фінансових, ...
Question 1 Здібності – це властивості: a. індивідуально психологічні, що є необхідною умовою виконання творчої діяльності b. індивідуально психологічні, що відповідають вимогам цієї діяльності і є ...
...засобів навчання і якнайповніше розкриття властивостей і зв'язків об'єкту і явища, що вивчається. В організації устаткування кабінету важливо відображати зв'язки школи з життям.
Відсутній дух містики, не властиве звернення до демонологічних сюжетів, панує здоровий подих життя, навіть тоді, коли до розповіді залучено елементи поетичної фантастики.
...особистості – її емоційні і вольові властивості, інтелектуальні можливості, так і засвоєні особистістю норми і цінності суспільства. У системі міжособистісних відносин людина реалізує себе, повертаючи суспільству сприйняте ...
...та зміни психічних станів і властивостей особистості.; 2) рівні коркових структур головного мозку; 3) рівні когнітивних процесів. Question 10 of 15 Мудрість це: 1) свідомі зусилля ...
Накресліть криву байдужості та охарактеризуйте властивості кривих байдужості. Товар Набір байдужості 1 2 3 4 5 6 А 20 27 33 38 44 50 Б 25 ...
...але таких, які мають унікальні властивості й захищені патентами. На продукцію встановлюються завищені ціни, унаслідок чого і «знімаються вершки» з ринку.
...відбувається формування і осмислення таких властивостей навколишнього світу, як простір і час, кількість і якість, рух і спокій, зміна і розвиток, причина і наслідок, живе і ...
...судочинства та які ознаки їм властиві. Студент повинен відповісти на запитання в чому полягає відносна самостійність та необхідність стадій кримінального процесу, на які групи вони поділяються.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.