Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 446 за запитом внесла

Внески підприємств (збори)для формування цільових державних фондів 1.2. Місцеві податки і збори Розділ 2 Аналіз проведення розрахунків з бюджетом ...
Рід Тарновських та їх внесок у розвиток культури Чернігівщини 3. Г.Галаган меценат і громадський діяч регіону 4. І.М.
У чому полягає внесок Кобба та Дугласа в теорію виробничих функцій? 26. Як прийнято оцінювати дисперсію випадкової величини в моделі лінійної регресії?
Внесок педагогів і психологів в проблему розвитку дружніх взаємостосунків дошкільників 1.2. Розвиток діяльності дітей і виховання мотивів, навиків і звичок ...
...пленарному засіданні Верховної Ради України внесла пропозицію про відкликання Голови Верховної Ради України через його незадовільну роботу на цій посаді Головуючий на засіданні відмовився внести запропоновану ...
Сучасний етап розвитку історичної науки характеризується підвищенням ролі досліджень, у яких аналізується еволюція української історичної думки, внесок провідних істориків у вивчення тієї чи іншої проблеми. У поступальному розвитку кожної нації основну роль відіграє знання минулого власної держави, ...
Творчий внесок Е. По в світові літературу 1.2. Е. По як засновники детективного жанру Розділ 2.
Творчий внесок Е. По в світові літературу 1.2. Е. По як засновники детективного жанру Розділ 2.
Теоретичний внесок діяча в розвиток бібліотечної справи. 4. Актуальність ідей для сучасної бібліотечної справи України. Список літератури
Джеймс Вільям, його внесок у розвиток прагматизму…………..….8 1.3. Дьюї Джон найвидатніший представник прагматизму в першій половині XXст…………………………………………........15 1.4.
Внесок в історичні надбання з документознавства в часи Російської імперії РОЗДІЛ 2. Наукові надбання з історії теоретичних студій з документознавства в ...
Монетаризм і його внесок у розвиток теорії грошей. Розділ 2. Аналіз практики монетаризму 2.1. Сутність сучасного монетаризму. 2.2. Теоретичні основи сучасного монетаризму.
...в кінці кожного року здійснює внесок на депозит в сумі 200тис.грн на умовах 14% річних при щорічному нарахуванні відсотків протягом 10 років.
Задача Обчислити страхові внески до Пенсійного фонду за ставками відрахувань на дату розв’язання задачі, якщо до сплати в бюджет належить: а) фіксований сільськогосподарський ...
Внесок Києво Могилянської академії у розвиток української культури Висновок Список використаної літератури
Внесок українців у географічні дослідження земної кулі.........................12 1.3. Зародження готельної справи в Україні.................................................19 Розділ 2.
Його внесок у розвиток риторики 7. Ціцерон. Риторика в Римській імперії 9. Риторика в Киево Могилянській академії 12.
Задача Обчислити страхові внески на державне пенсійне страхування, якщо загальна чисельність працюючих на підприємстві становить 250 чол. з фондом заробітної плати 180 тис. грн.
Внески в соціальне страхування 89 6. Відсотки. 78 7. Дохід від власності 65 8. Експорт 132 9. Імпорт 175 10.
...огляду на суму його пайового внеску з розрахунку: 1 голос = 100 грн. Визначте, що було порушено в цьому статуті? Чи підлягає цей статут реєстрації?
...на депозит у певний банк внески в сумі 800 000 грн Описати конкретні умови депозиту, порахувати місячні відсотки і загальну суму, яку підприємство отримає через два ...
Прокурор Санкт Петербурга внес в Администрацию города представление о нарушении Устава Санкт Петербурга, поскольку Уставом зафиксировано описание герба как символа Санкт Петербурга, и, будучи ...
...завдання Обчислити всі страхові соціальні внески за рахунок коштів роботодавця, якщо фактичні витрати на оплату праці за звітний місяць склали 5 820 грн.
Внески на соціальне страхування 6. Відсотки 7. Дохід від власності 8. Експорт 9. Імпорт 10. Дивіденди 11.
Творчість Кристини Росетті, її внесок в англійську поезію другої половини 19 ст ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ РЕЗЮМЕ
Внески власників 388,0 2. Нематеріальні активи 20,0 2. Нерозподілений прибуток фірми 140,0 3. Інше майно 6,4 3.
Яким був внесок основних напрямків психологічної науки в становлення і розвиток експерименту в психології? Наведіть приклади. 5. Висвітліть особливості становлення і розвитку експериментального ...
...Статутом кооперативу вступний та пайовий внески, поділяє цілі створення кооперативу. Голова правління Іваненко розглянув заяву Петрова і відмовив йому посилаючись на те, що в кооперативу не ...
...на депозит у певний банк внески в сумі 800 000 грн Описати конкретні умови депозиту, порахувати місячні відсотки і загальну суму, яку підприємство отримає через два ...
2.4 Залучення ресурсів на міжбанківському ринку 4.4 Ціна банківського кредиту 6.4 Заставні операції банків з цінними паперами 8.4 Неторговельні операції банків в інвалюті6 10.4 Регулювання діяльності банків Практичні завдання: Завдання № 1 Підприємством покладено на депозит у певний банк внески в сумі 800 000 грн.. Описати конкретні умови депозиту, порахувати місячні відсотки і загальну суму, яку підприємство отримає через два ...
...права власності профспілок на членські внески……………………………………………………………….…17 2.3. Пожертвування громадян, підприємств, установ і організацій…………….21 РОЗДІЛ 3. ЦИВІЛЬНО ПРАВОВІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК…………………………………………………………...
Внесок відомих політичних і громадських діячів україни в розвиток монастирських бібліотек Висновки Список використаної літератури Курсова захищена на "відмінно".
Яким був внесок основних напрямків психологічної науки в становлення і розвиток експерименту в психології? Наведіть приклади 5. Висвітліть особливості становлення і розвитку експериментального ...
Внесок Заболотного Д.К. у розвиток мікробіології 2.2. Гамалія Ф.М. як продовжувач праці великого Пастера 2.3.
Внески в соціальне страхування 74 6. Відсотки. 65 7. Дохід від власності 54 8. Експорт 110 9. Імпорт 146 10.
Внески в соціальне страхування 49 6. Відсотки. 43 7. Дохід від власності 36 8. Експорт 73 9. Імпорт 97 10.
...Богдана Хмельницького, які зробили великий внесок в історію документування та подальших ... br />br /> 1.Руська Правда – це один з найдавніших законів "Руська Правда" найдавніший закон, який ...
Погашення кредиту відбуватиметься рівними піврічними внесками (у вигляді виписаного комплекту тратт) через півроку після поставки товару, відвантаженого разовою партією. У даний момент між контрагентами ведуться переговори ...
...Обов’язкові платежі та добровільні внески 9600 2 Витрати населення на придбання іноземної валюти та 10500 3 Доходи від продажу іноземної валюти 9000 4 Пенсії, грошові ...
Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей Розділ 4. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії Розділ 5.
...банку, грн Нараховано та сплачено внески до ПФ Зарахована валюта на розрахунковий рахунок Курс нбу: Відображено курсову різницю Перераховано іноземному постачальнику $10 Курс нбу: Видані експедитору ...
; внески до фонду соціального страхування – 112 грн. Разом – 2912 грн. Бухгалтером складено таку кореспонденцію рахунків : Д15 К20 – 15000 грн Д23 К66 – ...
...своїх комерційних справ здійснює через внески, інвестиції і кредитні операції; поряд з іншими фінансовими посередниками банки направляють заощадження населення до фірм і виробничих структур.
Задача №498 Громадянину України Сидоренко при прийнятті на роботу в сільськогосподарський кооператив на посаду агронома було повідомлено, що відповідно до статуту кооперативу він може бути прийнятий на роботу тільки після вступу в члени кооперативу з відповідною сплатою вступного та членського внеску. Чи відповідає вказане положення статуту законодавству України?
...на депозит у певний банк внески в сумі 200 000 грн Описати конкретні умови депозиту, порахувати місячні відсотки і загальну суму, яку підприємство отримає через два ...
РОДІЛ ВНЕСОК О. А. ТИЩИНСЬКОГО ДЛЯ РІДНОГО КРАЮ 3.1 О.А. Тищинський земський діяч і публіцист Чернігова………………..
ВНЕСОК ВІТЧИЗНЯНИХ ПОЛІТОЛОГІВ 32 3.1. Тоталітаризм у працях вітчизняних політологів 32 ВИСНОВКИ 36 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 38
...ВИСНОВКИ Постать Лесі Українки – помітний внесок у розвиток української літератури. Її творчість – це крок у становленні лірики, у збагаченні мови ліричних творів.
...які розділи екології зробили світовий внесок українські вчені – В.Вернадський, Г.М.Висоцький, П.Погребняк, а також С.Подолинський та П.Тутковський? 2.
« 1 2 3 4 5 6 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.