Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 351-400 з 446 за запитом внесла

...свої ризики за позиками та внесками, а також для необхідного диференціювання відсоткових ставок. У результаті фінансового аналізу менеджер одержує певну кількість основних, найбільш інформативних параметрів, які ...
На другому місці знаходяться внески до статутних фондів, а внаслідок надмірної вартості банківських кредитів, їхня частка у фінансуванні інвестицій є найменшою 5,7%.
Важливий внесок в дослідження проблеми державного боргу зробили західні економісти: Д. Рікардо, А. Сміт, М. Браунриг, С. Вайнтрауб, Х. Джонсон, О.
На другому місці знаходяться внески до статутних фондів, а внаслідок надмірної вартості банківських кредитів, їхня частка у фінансуванні інвестицій є найменшою 5,7%.
№ 4 (зі змінами, внесе¬ними постановами Пленуму Верховного Суду України від 25.05.2001 р. № 5 // Постанови Пленуму Верхов.
Значний внесок у розробку теоретичних основ обліку основних засобів внесли роботи М. Т. Білухи, І. О. Бланка, Ф. Ф. Бутинця, А. М.
п/п Зміст господарських операцій Варіант 1 br />br /> 1 Отримано виробничі запаси від постачальників: сталь, т (400) 40 000,00 фарба, кг (500) 5 000,00 ПДВ 9 000,00 Разом (суму визначити самостійно) 54 000,00 br />br /> 2 Нараховано транспортіній організації за транспортування виробничих запасів: вартість послуг 1 000,00 ПДВ 200,00 Разом 1 200,00 br />br /> 3 Відпущено виробничі запаси: сталь на виробництво продукції "Аква", т 40 000,00 сталь на...
...документ, що засвідчує сплату власником внеску до статутного фонду, рішення Антимонопольного комітету, що дає згоду на створення). Ці документи заповнюються в установах в яких підприємство реєструється.
...але Захарову повинно відійти грошовий внесок та майно, що збережеться в натурі на момент смерті заповідача. Як треба вирішити справу ? Яким чином відбувається скасування та зміна ...
...доходу); • визначити повну собівартість та внесок одного з видів продукції підприємства в результати діяльності цеха, філіалу та підприємства в цілому ; • зробити аналіз беззбитковості заданого виду продукції; • ...
...обліку т валютних операцій вагомий внесок зробили сучасні вітчизняні вчені Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. Кузьмінський, Б.М. Литвин, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, Ю.
стверджувала, що грошовий внесок та автомобіль вона і померлий Костецький І.С. накопичили і придбали в період проживання в зареєстрованому шлюбі на спільні кошти.
Значний внесок до розробки проблеми внесли дослідження російських вчених М.В. Ломоносова, Н.М. Щелованова, Е.А. Аркіна, Л.С. Виготский, С.
Яким є внесок у класичну німецьку філософію В.Ф.Шеллінга? Тема 8. РЕЛІГІЙНЕ ПОДОЛАННЯ ГНОСЕОЛОГІЗМУ: НОВОКЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ XIX ст.
...використання й вдосконалення, де вагомий внесок відіграють відомі люди та ЗМІ, які є позитивним фактором для формування позиції держави. Актуальність даної теми зумовлюється тим, що спеціальні ...
...відсотків нарахованого єдиного податку як внесок на обов’язкове соціальне страхування. Петренко І.І. пояснив, що 19 січня 2011 року ним було сплачено 43 відсотки нарахованого ...
Визначити: суму єдиного соціального внеску; суму податку з доходів фізичних осіб, утриманого з робітника за рік (за умовою, що сума оподатковуваного доходу кожен місяць була ...
...тих нових понять, яке буквально внесла в наше життя нова економічна епоха. Не дивлячись на це, вже можна з упевненістю сказати, що воно зайняло в ній ...
Кредити закордонних банків і внески іноземних інвесторів b. Інерційні аспекти опору змінам у постсоціалістичних країнах c. Ліквідація союзу соціалістичних країн, що входили у військове об’...
...операцій з валютними коштами вагомий внесок зробили сучасні вітчизняні вчені Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. Кузьмінський, Б.М. Литвин, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, Ю.
...договору страхування життя може сплачувати внески шляхом: а) безготівкових розрахунків; б) готівкою; в) безготівкових розрахунків або готівкою; г) сплати страхових премій. 13.
...договору страхування життя може сплачувати внески шляхом: а) безготівкових розрахунків; б) готівкою; в) безготівкових розрахунків або готівкою; г) сплати страхових премій. 13.
...дозволяє розраховуватись з банком по внесках за кредит та сплачувати відсотки. На базі вивченого матеріалу мною були сформульовані наступні пропозиції: 1) необхідно впроваджувати дану програму мікрокредитування ...
Вагомий науково практичний внесок у розробку проблеми емоцiйно естетич ного розвитку особистостi дiтей дошкільного та молодшого шкільного вiку зробив видатний український педагог, заслужений учитель ...
...Утримано із з\п працівників внеси до пенсійного фонду і фондів соціального страхування 690 11 Надійшли на склад від постачальника матеріали 12600 13 На поточний рахунок ...
Значимий внесок у формування національної концепції пенсійного забезпечення та його складової недержавного пенсійного забезпечення, зробили В.Базилевич, З.Варналій, Ю.Вітка, В.
Вагомий внесок у дослідження проблем збутової стратегії зробили вітчизняні вчені: Л. Балабанова, А. Балабаниць, О. Кузьмін, Є. Ромат, О. Майборода, Н.
...про сліди злочину зокрема, значний внесок у розвиток якого зробили такі радянські кри міналісти даного періоду як Г.М. Александров, Т.М. Арсеньєв, Р.С.
...Утримано із з\п працівників внеси до пенсійного фонду і фондів соціального страхування 780 11 Надійшли на склад від постачальника матеріали 14140 13 На поточний рахунок ...
У юридичній літературі значний внесок у дослідження проблеми вивчення і характеристики договір дарування зробили: Д.Д. Грімм, М. І. Брагінський, В. В. Вітрянський, О.В.
...та методології обліку витрат вагомий внесок зробили вітчизняні вчені: О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, З.В.
Свій внесок у розвиток теорії фразеології зробили українські та зарубіжні вчені, дослідники фразеології, серед них є видатні вчені ХIХ і першої половини ...
Великий внесок у дослідження найменування адресата мовлення зробив М. М. Скаб. Варто відзначити, що в Україні вийшли і праці, присвячені аналізу названих ...
...і методи її здійснення, максимізації внеску кожного співробітника у підвищення ефективності і якості стратегії. Звичайно менеджери витрачають багати зусиль на поклращення складових частин поточної стратегії, що ...
...і нематеріальні об’єкти; д) внески юридичних та фізичних осіб до бюджету відповідного рівня (в розмірах і в строки, передбачені в законі) на принципах обов’язковості, ...
...та передачі основних засобів як внесок до статутного капіталу Рис. 3.1 Класифікація комплексу технічних засобів обробки економічної інформації.
...отримані кредити, пайові та інші внески, кошти мобілізовані на фінансовому ринку. 2. Дослідженням встановлено, що ступінь використання грошових потоків підприємства формується під впливом цілого ряду чинників.
...які були їм внесені як внесок у товариство й украдені в ході будівниц¬тва веранди. Як варто поділити гроші, отримані за будівлю веранди?
...8 Облік передачі запасів як внеску до статутного капіталу іншого підприємства Рис. 1.9. Облік безоплатної передачі виробничих запасів Таблиця 2.1 Бухгалтерські проведення з оприбуткування ...
...плати утримані податки 20.1 внески до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування (3,6%) 20.2 податок з доходів фізосіб (15%) 21 Нараховано на зарплату:...
...мовознавців, назвати їх імена та внески в розвиток українського мовознавства. У роботі використано метод аналізу, діахронічний метод, дескриптивний та інші. Курсова робота має типову структуру: вступ, ...
Слід зазначити, що внесок у розробку даної проблеми вносять як вітчизняні, так і зарубіжні вчені та практики. Так, теоретичною основою дослідження стали розробки, концепції ...
...комерційному підприємстві в залежності від внеску працівника у загальні результати роботи та особистих якостей, що позитивно впливають на роботу та виробничий процес.
У юридичній літературі значний внесок у дослідження проблеми вивчення і характеристики договір дарування зробили: О.В. Дзера, О.Р. Михайленко, О.А. Красавчиков, Н.С.
За переказом на внесок готівкою прийнято від магазину ТОВ «Роксолана» виторг у сумі 125 000 грн. 4. ТОВ «Соломія» з поточного рахунку сплатило банку ...
...вільні кошти інших підприємств – добровільні внески, цільові займи; застосовувати метод системного дослідженні взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку; розробити систему моніторингу поточної фінансової діяльності для ...
незначний вступний внесок в члени товариства; 4. гарантія фінансового захисту; 5. повна безпечність, яка досягається багаторівневою комбінацією методів захисту. 6.
незначний вступний внесок в члени товариства; 4. гарантія фінансового захисту; 5. повна безпечність, яка досягається багаторівневою комбінацією методів захисту. 6.
« 1 2 ... 6 7 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.