Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 4236 за запитом впливу

Ефект впливу зміни цін на споживацьку поведінку 2.2.2. Вплив зміни доходу на поведінку споживача 2.3.
Реклама – цілеспрямований інформативний вплив опосередкованого характеру на споживача для просування товарів і послуг на ринку збуту. Реклама є найпереконливішим і найдешевшим способом поінформувати потенційних ...та послуги, а також засоби впливу на споживача. Реклама є, насамперед, практичною справою. Якщо маркетинг спрямовує товари та послуги на зустріч потребам споживача, то реклама допомагає ...
Економетричне моделювання впливу матеріальних та інших витрат на собівартість продукції підприємства Висновки за розділом 2 Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності виробничої діяльності ват “...собівартості ковбасної продукції за рахунок впливу змін матеріальних витрат; опиратися на об'єктивнішу базу порівняння під час оцінки виконання завдань зі зниження матеріальних витрат у порівнянні ...
Розділ загальної психології, що вивчає вплив ціннісниї настанов на совладанння з хворобою b. Експериментальна психологія c. Психологія переживання хвороби d. Розділ медицинської психології, що вивчає закономірності ... Виключити вплив експериментатора на перебіг експерименту c. Давати можливість експериментатору втручатися в стратегію експерименту d. Бути суворо регламентованими та стандартними Question 8 ...
Розділ загальної психології, що вивчає вплив ціннісниї настанов на совладанння з хворобою Question 4 В якому твердженні сформульовано визначення Б.В.Зейгарнік предмету вивчення патопсихології: a.... Виключити вплив експериментатора на перебіг експерименту b. Бути суворо регламентованими та стандартними c. Давати можливість експериментатору втручатися в стратегію експерименту d.
Реклама – цілеспрямований інформативний вплив опосередкованого характеру на споживача для просування товарів і послуг на ринку збуту. Реклама є найпереконливішим і найдешевшим способом поінформувати потенційних ...та послуги, а також засоби впливу на споживача. Реклама є, насамперед, практичною справою. Якщо маркетинг спрямовує товари та послуги на зустріч потребам споживача, то реклама допомагає ...
Вступ Вплив на чутливий світ дитини дозволить викликати у дітей бажання захищати рослинний світ, пізнавати його таємниці життя....використання рослин, і зокрема вивчається вплив лікарських рослин на здоров’я учнів з метою подальшого фітооблаштування навчальних приміщень, подвір’я. Як свідчать дослідження російських науковців, фітодизайн, ...
Вплив інфляції в наведених даних вже враховано. ЗАВДАННЯ 2 Проаналізуйте виконання плану за асортиментом. Розрахуйте коефіцієнти асортиментності, оновлення асортименту та зробити ...оцінку затрат матеріалів і розрахуйте вплив факторів на відхилення від плану. Таблиця 1 ВАРІ АНТ МАТЕРІАЛ ЗА ПЛАНОМ ФАКТИЧНО норми затрат на 1 виріб, кг сума, ...
13 Система логопедичного впливу при дислалії. 14 .Етапи корекційної роботи при дислалії. 15. Розвиток фонематичного сприймання та формування фонематичних уявлень у дітей з дислалією....принципи та зміст медико педагогічного впливу при відкритій ринолалії в післяопераційний період. 31. Закрита ринолалії. Логопедична робота при закритій ринолалії. 32.
...сім'ї часто здійснює негативний вплив на розвиток дитини. Причому це вплив багатосторонній. У соціально економічному плані такі діти менш економічно захищені і частіше надані самі ...
Проаналізувати вплив факторів засобів праці на перевиконання плану обсягу виробництва логарифмічним методом та методом абсолютних різниць. Зробити висновки....Використовуючи дані таблиці 3 розрахуйте вплив факторів: 1) на фондовіддачу: за рахунок зміни питомої ваги активної частини основних засобів; за рахунок зміни фондовіддачі на 1 грн.
Розрахунок впливу використання матеріалів на обсяг товарної продукції. Таблиця 9. Вплив факторів на зміну матеріальних витрат. Таблиця 10. Аналіз фонду оплати праці.
...та у своїй більшості негативний вплив на фінансову систему, та економіку в цілому. 2. В Україні інфляційні процеси мають свої особливості, тобто свої чинники та наслідки, ...залежності від особливостей виникнення та впливу інфляційних чинників, на економічні та соціальні процеси, їх можна об’єднати в декілька груп: об’єктивні та суб’єктивні; періодичні ...
...відсотком приватизованого майна і виявіть вплив цього фактора на рентабельність витрат. 5. Відомі такі дані про роботу плодоконсервних заводів протягом року (табл. 3).... Визначіть вплив фондоозброєності на показники ефективності виробництва (продуктивність праці, фондовіддача). 6. За даними табл. 3 (задача 5) проведіть групування плодоконсервних заводів за ...
...та у своїй більшості негативний вплив на фінансову систему, та економіку в цілому. 2. В Україні інфляційні процеси мають свої особливості, тобто свої чинники та наслідки, ...залежності від особливостей виникнення та впливу інфляційних чинників, на економічні та соціальні процеси, їх можна об’єднати в декілька груп: об’єктивні та суб’єктивні; періодичні ...
Обґрунтування запропонованих заходів та їх вплив на основні показники діяльності підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ В умовах сьогодення, прибуток – найважливіший оціночний показник діяльності підприємства, джерело ...за ряд звітних періодів, вивчення впливу на зміну суми прибутку факторів, які одночасно є і складовими частинами прибутку, визначення суми резервів зростання прибутку і розробка рекомендацій ...
...до сім’ї, створити програму впливу для налагодження взаємостосунків у партнерів з різними типами ставлення до сім’ї. Відповідно до мети ми визначено завдання дослідження: • охарактеризувати ...гендерно рольової поведінки; • емпірично дослідити вплив гендерно рольової ідентичності жінок та чоловіків на тип ставлення до сім’ї; • створити програму впливу для налагодження взаємостосунків у партнерів ...
...а також зони її найближчого впливу на розвиток майбутнього педагога. У сучасній психології існує безліч різних теорій, підходів по вивченню проблеми мотивації....процес, що відбувається як під впливом своєї внутрішньої роботи, так і під впливом зовнішніх факторів Перелік використаних джерел
...галузі України, дослі¬дження факторів впливу на рівень прибутковості шахт та визначення напрямків підвищення рівня вугледобув¬ного підприємства в сучасних умовах.... Для визначення впливу факторів на рівень прибут¬ку діючого вугледобувного підприємства СП «Шахта ім. Леніна» ДП «Артемвугілля» було проведено аналіз з за¬стосуванням ...
...2 Факторний аналіз 3.3 Вплив факторів на формування прибутку 3.4 Шляхи вдосконалення обліку доходів Висновки та пропозиції Список використаної літератури При дослідженні теми обліку ...до інтенсивних і його пріоритетний вплив на результат заслуговує на високу оцінку. Другий чинник – доход, навпаки, негативно вплинув на зростання чистого доходу.
Реклама – цілеспрямований інформативний вплив опосередкованого характеру на споживача для просування товарів і послуг на ринку збуту. Реклама є найпереконливішим і найдешевшим способом поінформувати потенційних ...та послуги, а також засоби впливу на споживача. Реклама є, насамперед, практичною справою. Якщо маркетинг спрямовує товари та послуги на зустріч потребам споживача, то реклама допомагає ...
Вплив результатів проекту на показники діяльності підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Для функціонування підприємства необхідні такі основні складові: засоби виробництва, ...частку займають залежно від ступеня впливу на предмети праці пасивні основні фонди, за відношенням до виробництва виробничі основні фонди, за групами податкового обліку основні фонди 1 ...
Фактор ризику та його вплив на управління ціновою та збутовою політикою фірми на зовнішньому ринку РОЗДІЛ 2. Практика реалізації управління збутовою та ціновою політикою підприємства ... Аналіз впливу факторів на ефективність управління збутовою діяльністю підприємства на зовнішньому ринку 2.4. Особливості ціноутворення підприємства на зовнішньому ринку та їх ...
Розрахунок впливу використання матеріалів на обсяг товарної продукції. Таблиця 9. Вплив факторів на зміну матеріальних витрат. Таблиця 10. Аналіз фонду оплати праці.
Здійснити аналіз впливу на вартість випущеної продукції зміни структури випуску продукції за умови незмінних цін Вид продукції Обсяг виробництва, одиниць Планова ціна, грн ... Здійснити аналіз впливу факторів на виконання плану за фондом заробітної плати використавши один із методів детермінованого факторного аналізу Показники План Факт Відхилення, + Відсоток ...
Тест «Чи піддаєтесь Ви чужому впливу?»…………… Додаток Б. Тест опитувальник для виявлення рівня самооцінки… Додаток В. Тест «Оцінка сугестивності»…….…………………… Додаток Г. Методика «Оцінка потреби у схваленні..………….... Вплив референтної групи на перебіг психічних явищ і поведінку індивіда нерозривно пов’язаний з вивченням феномена конформізму.
...потрібно методом ланцюгових підстановок визначити вплив середньогодинного виробітку на зміну обсягу товарної продукції порівняно з планом і минулим роком таких факторів: а) зміни чисельності працюючих; б) ... 1 розрахувати вплив на відхилення обсягу валової продукції: а) середньозалишкової чисельності працюючих; б) виробітку на одного працюючого, за допомогою методів абсолютних і відносних ...
...відносин, які здійснюють великий позитивний вплив на ефективність господарського механізму. Інновації — процес постійного оновлення в усіх сферах підприємництва. Це обумовлює існування великої кількості інновацій, які можна ...новизна нововведення, його змістовна сутність, вплив на економічні та соціальні процеси. Залежно від предметного змісту інновацій розрізняють наступні види: продуктові, які орієнтовані на виробництво нових (покращених) ...
...на зростання обсягів виробітку справили вплив наступні фактори: збільшення середньоспискової чисельності на 13,09% збільшило обсяг виробництва на 8,19 тис.грн....річного виробітку Таблиця 10 Розрахунок впливу чинників на рівень середньорічного виробітку працівників підприємства Таблиця 11 Аналіз впливу факторів на зміну продуктивності праці Таблиця 12 Аналіз співвідношення ...
...чи витрат попередніх періодів (оцінка впливу факторів на виявлення відхилення); виявлення резервів зниження витрат підприємства та розроблення заходів щодо їх мобілізації....продукції Таблиця 2.7 Розрахунок впливу використання матеріалів на обсяг товарної продукції Таблиця 2.8 Аналіз матеріальних витрат Таблиця 2.9 Аналіз фонду оплати праці Таблиця ...
...холерики і меланхоліки частіше зазнають впливу сильних подразників на НС; 2) розвитку стресу сприяє одночасна дія кількох подразників з протилежною спрямованістю збудження і гальмування; 3) меланхоліки ...15 Неспецифічна реакція організму під впливом стресора характеризується: 1) зниженням резистентності органузму; 2) зростанням реактивності фізіологічних систем; 3) однотипністю реагування організму, його мобілізацією; 4) протидією фізіологічних ...
...безпосередньо з навчанням, то виховний вплив учителя, його зусилля не дають бажаних результатів. Навіть у досвідчених учителів, майстрів своєї справи, трапляються пасивні щодо навчання учні, які ...мотиви навчання, які спричиняють великий вплив на розвиток особистості. Незаперечним є факт, що ефективність навчання й виховання школярів залежить від їх власної активності: якщо учень не ...
...методи захисту людини від негативного впливу шкідливих чинників? 7. Які параметри характеризують мікроклімат виробничого середовища? Тема 3. Основи електробезпеки Контрольні питання до теми 3 1.... Який вплив має електричний струм на організм людини? 3. Назвіть фактори електричного характеру, від яких залежить ступінь ураження людини електричним струмом. 4.
Під впливом виробничого процесу і зовнішнього середовища основний капітал поступово зношується і частинами переносить свою первинну вартість на вироблений продукт у вигляді ... Таблиця 3.9 Вплив пропозиції на фінансові результати діяльності підприємства, тис.грн. Таблиця 3.10 Вплив впровадження пропозиції на ефективність використання ресурсів
...імовірність виникнення та високий ступінь впливу на господарську діяльність підприємства мають наступні ризикові ситуації: неотримання очікуваного прибутку та банкрутство підприємства (група фінансових ризиків); невідповідність термінів закупівлі ...імовірними та мають найбільший негативний вплив на діяльність ТОВ „Торговий Дім „ФОРТЕКС”. Оскільки на ТОВ „ТД „ФОРТЕКС” існує дві великі проблеми – проблема збуту та оптимізації дебіторської ...
...за ряд звітних періодів, Вивчення впливу на зміну суми прибутку факторів, які одночасно є і складовими частинами прибутку, визначення суми резервів зростання прибутку і розробка рекомендацій ...Таблиця 2.10 Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток 2010 року Таблиця 2.11 Аналіз рентабельності підприємства Таблиця 2.12 Вихідні дані для оцінки рентабельності ...
...КК «Одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція здійснити вплив за надання такої вигоди».
...зміну норм і визначати їх вплив на витрати у незавершеному виробництві і, як результат, на фактичну собівартість окремих видів продукції. Тобто, у вітчизняній практиці на підставі ...організаційно технічних заходів і визначається вплив зміни норм на фактичну собівартість продукції звітного періоду. Для спрощення розрахунків з визначення впливу зміни норм на собівартість продукції здійснюється ...
Вплив рівня безробіття на обсяг ВВП На основі вихідних даних гіпотетичної економіки, які наведені в табл. визначити: рік Населення, усього, тис.... Вплив інфляції на перерозподіл доходів Група населення (пенсіонери, державні службовці, особи, які живуть на допомогу по соціальному забезпеченню), отримує фіксований номінальний ...
Який вплив виявляє ринок на фінансове планування? 13. Що таке баланс прибутків і видатків? 14. Яка структура балансу прибутків і видатків 15.... Розкрийте сутність впливу на курс валют цінових очікувань продавців і покупців. 6. У чому полягає механізм вільного формування валютних курсів? 7.
42) Вплив педагогічного спілкування на характер взаємин молодших школярів. 43) Розвиток пізнавальних психічних процесів в молодшому шкільному віці....дітей підліткового віку та її вплив на психічний розвиток дитини. 48) Розвиток пізнавальних психічних процесів підлітків. 49) Особливості розвитку мовлення в підлітковому віці. Підліткова мовленнєва субкультура.
...національного характеру змінюються: А) під впливом історичних та економічних умов; Б) не змінюються; В) за власними законами розвитку; Г) від невідомих факторів; Д) під впливом клімату.
...стабільності, які пов’язані з впливом інформаційних чинників; Охарактеризувати підходи до розуміння і розв’язання проблем у міжнародній інформаційній безпеці; Визначити основні складові національних інтересів в ...національної безпеки та національних інтересів, вплив інформаційної безпеки на державний суверенітет, принципи правового регулювання напрямів інформаційної безпеки. Ю. Ткаченко дослідив виникнення та чинники ескалації загроз інформаційній ...
...особлива увага була зосереджена на впливі застосування маркетингових технологій на конкурентоспроможність підприємства. В другій частині роботи розглянуто практичні засади використання маркетингових технологій у діяльності підприємства – Плодоконсервного ...застосовуються лише 3 основні засоби впливу – реклама (довідник “Підприємства України”), друкована реклама (буклет ПКЗ), участь у виставках, деякі методи особистого продажу.
...обліку (П(С)БО 21 „Вплив змін валютних курсів”, П(С)БО 14 „Оренда”). 5. Для обліку грошових активів та дебіторської заборгованості використовують рахунки першого і ...5 рази, що мало позитивний вплив на діяльність підприємства Враховуючи результати проведеного аналізу дебіторської заборгованості та з метою покращення її стану в споживчому товаристві пропонуємо: здійснювати ...
Завдання № 3 "Вплив рівня безробіття на обсяг ВНП" Таблиця 10. Рік Населення усього, тис. чол.. В тому числі: Фактичний ВНП, млн.. дол..... Завдання № 4 "Вплив інфляції на перерозподіл доходів. Таблиця 12. Роки Ціна споживчого кошику Номінальний дохід 2004 522 1395 2005 537 1467 2006 543 ...
зміна товарооборотності відбулася під впливом збільшення середніх товарних запасів (сповільнення товарооборотності на 49,9 дня) та за рахунок росту одноденного товарообороту (прискорення оборотності на 41,... Вплив факторів на зміну товарооборотності за I квартал 2000 р. Таблиця 2.3.5 Вплив на товарооборотність зміни структури обороту по ...
Відповідно вплив даних факторів сприяв збільшенню валового прибутку на 1581,6 тис.грн. в 2006 році і на 505,8 тис.грн....Таблиця 2.9 Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток 2007 року Таблиця 2.10 Динаміка показників рентабельності підприємства Рис. 2.5 Динаміка показників рентабельності підприємства ...
ВПЛИВ СТРУКТУРИ ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА СУМУ ПРИБУТКУ ВІД ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ Таблиця 2.2.4 АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ. Таблиця 2.2.5.ВПЛИВ ЯКОСТІ КОМУФЛЯЖНОЇ ТКАНИНИ НА СЕРЕДНЮ ...
ВПЛИВ СТРУКТУРИ ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА СУМУ ПРИБУТКУ ВІД ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ Таблиця 2.2.4 АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ. Таблиця 2.2.5. ВПЛИВ ЯКОСТІ КОМУФЛЯЖНОЇ ТКАНИНИ НА СЕРЕДНЮ ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.