Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Роман

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 4236 за запитом впливу

Вступ 1 Аналітичний огляд літератури 1.1 Галузевий склад харчової промисловості 1.2 Місце і значення харчової промисловості в господарському комплексі України 1.3 Передумови і фактори розвитку та розміщення харчової промисловості в Україні 1.3.1 Природно ресурсні фактори 1.3.2 Історичні фактори 1.3.3 Демографічні фактори 1.3.4 Соціально економічні та технічні фактори 1.4 Територіальна організація харчової промисловості 1.5 Спиртова промисловість 1.6 Характеристика в...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти дослідження і оцінки ризиків підприємства 1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків 1.2 Класифікація підприємницьких ризиків 1.3 Основні принципи та етапи управління ризиками 1.4 Методологія оцінки ризиків в різних сферах господарської діяльності Розділ 2 практичні засади оцінки ризиків на підприємстві ват «київський завод зварювального обладнання» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз фін...
...конкретного регіону та аналізу їх впливу на формування податкової бази. Предметом дослідження в даній роботі є вплив соціально економічного розвитку на формування податкової бази міста Чернівці.
Проаналізовано вплив світової фінансової кризи на економіку України. Виявлено основні причини виникнення кризи та її вплив на основні показники соціально економічного розвитку ...
Взаємодія і міжособистісний вплив 2. Види психологічного впливу та їх характеристика Висновок Список використаної літератури
Коли йдеться про психологічні механізми впливу, мається на увазі, що один суб’єкт психічної активності своїми діями може викликати потрібну йому психічну (душевно духовну) активність іншого ... Основними психологічними механізмами впливу людини на людину є переконування, навіювання, приклад і наслідування, санкціонування та маніпулювання.
Теоретичні основи впливу сім’ї на формування особистості дитини 1.1. Сім’я як об’єкт і суб’єкт в соціальній психології 1.... Дослідження впливу дитини на стиль батьківської поведінки 2.1. Методи дослідження сімейного укладу та морально психологічного клімату в сім’ї 2.2.
Вплив чинників зовнішнього середовища на діяльність підприємств готельного типу 1.1. Характеристика стратегічного управління підприємством 1.2.... Вплив чинників зовнішнього середовища на діяльність готелю „Дніпро” Розділ 3. Шляхи вдосконалення надання туристичних послуг Висновки 48 Список використаних джерел
Теоретичні основи впливу сім’ї на формування особистості дитини 1.1. Сім’я як об’єкт і суб’єкт в соціальній психології та ... Дослідження впливу дитини на стиль батьківської поведінки 2.1. Методи дослідження сімейного укладу та морально психологічного клімату в сім’ї 2.2.
Сутність і значення впливу політичних чинників зовнішнього середовища на міжнародну маркетингову діяльність 2. Особливості впливу політико – правового середовища на діяльність підприємств в сфері міжнародного ...
Забруднення води та її вплив на здоров’я людини 2. Основні джерела забруднення поверхневих і підземних вод 3. Причини забруднення поверхневих вод 4. Захворювання водного походження 5. Вплив на людину хімічного складу води ...
Теоретичні основи впливу сім’ї на формування особистості дитини 1.1. Сім’я як об’єкт і суб’єкт в соціальній психології та ... Дослідження впливу морально психологічного клімату сім’ї на виховання особистості дитини 2.1. Методи дослідження сімейного укладу та морально психологічного клімату в ...
Соціальні фактори негативного впливу на біосферу 3. Підходи до економічної оцінки впливу людини на природу Висновки
...1: «Екологічні фактори та їх вплив на життєдіяльність організму» План 1. Визначення поняття «екологічні фактори» ……………………………. 3 2. Класифікація факторів екології …………………………………………. 4 3....фактори (вологість, світло, температура); їх вплив на довкілля ..... 7 Тема 2: «Фотосинтез та хемосинтез» План 1. Дайте визначення понять «хемосинтез» та «фотосинтез» …………….. 11 2.
Вплив сім’ї на навчання школярів. Висновки Список використаних джерел Вступ Визнаючи школу провідною ланкою виховання молоді, треба зазначити, що без ...зумовила вибір теми реферативного дослідження: «Вплив сім’ї на успішне навчання молодшого школяра». Об’єктом є навчально виховний процес початкової школи.
...організації та сутність концепції його впливу на діяльність 1.1. Розуміння та визначення зовнішнього середовища 1.2. Аналіз існуючих концепцій класифікації чинників макро та мікро середовища ... Висновки та пропозиції по оцінці впливу зовнішнього середовища на діяльність ТОВ «Світ ласощів» Висновки Перелік літератури Додатки
Поняття множинності злочинів та її вплив на кваліфікацію...................7 1.1. Поняття та юридична характеристика множинності злочинів........................7 1.2. Вплив на кваліфікацію.......................................................................................10 Розділ 2.
...нетрадиційних формм навчання та їх вплив на якість навчального процесу в школі 1.1. Поняття нетрадиційного уроку та основні вимоги до його проведення 1.2....нетрадиційних формм навчання та їх вплив на якість навчального процесу в школі 2.1. Впровадження нетрадиційної форми уроків в загальноосвітній школі 2.2.
...нетрадиційних формм навчання та їх вплив на якість навчального процесу в школі 1.1. Поняття нетрадиційного уроку та основні вимоги до його проведення 1.2....нетрадиційних формм навчання та їх вплив на якість навчального процесу в школі 2.1. Впровадження нетрадиційної форми уроків в загальноосвітній школі 2.2.
Аналіз впливу непрямих податків на формування ціни на мікроекономічному рівні………………………………………………………….8 3. Зарубіжний досвід з питань впливу податкової політики на розвиток підприємницької ...
...основи непрямого оподаткування та його вплив на ціноутворення..........................................................................................7 1.1 Непрямі податки, їх сутність та види..............................................................7 1.2. Методика формування ціни товарів та послуг............................................13 Розділ 2. Аналіз впливу непрямих податків на ціноутворення товарів ...
Процеси криміналізації та декриміналізації, їх вплив на стан злочинності 3. Вплив репресивних заходів на стан злочинності в зарубіжних країнах Висновок Список літератури
Вплив шуму на здоров'я людин 1.4. Шляхи зниження акустичного забруднення 2. Матеріали і методи досліджень 3. Результати досліджень та їх обговорення 3.1. Вплив шуму на концентрацію уваги дітей ...
Процеси криміналізації та декриміналізації, їх вплив на стан злочинності………15 3. Вплив репресивних заходів на стан злочинності в зарубіжних країнах…………..27 Висновок…………………………………………………………………………………33 Список використаної літератури………………………………………………………..
Маніпуляція свідомістю як прихований вплив на вибір електорату........................................13 1.2. Технології маніпуляції свідомістю під час виборчої кампанії..................................................17 1.3.... Аналіз впливу маніпуляції свідомістю на вибір електорату на прикладі США..........27 2.1. Аналіз електоральної поведінки виборців на прикладі США...................................................
Вплив транспорту на атмосферне повітря 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 3.1.... Результати статистичного аналізу впливу забруднення атмосферного повітря та умов життя на стан здоров’я дітей ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Дослідження впливу інформатизації суспільства на молодь 2.1. Інформатизація суспільства та проблема «кліпового мислення» молоді 2.2. Роль інформатизації суспільства в політичній соціалізації молоді 2.3. Вплив засобів масової інформації на самовизначення ...
Забруднення довкілля і вплив на здоров'я людини 5. Створення штучних геохімічних провінцій та їх вплив на здоров'я людини 6.
Вплив туристичної діяльності на довкілля 2.1. Екологічні умови сталого розвитку туризму 2.2. Екологічні проблеми в ареалах інтенсивного туристичного використання ...як провідний напрям зменшення негативного впливу туристичної діяльності на довкілля 3.1. Поняття «екологічний туризм» 3.2. Організація екологічного туризму в Українських Карпатах 3.3.
...та один із найважливіших важелів впливу на економіку. В Україні конституційно закріплено обов'язок сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом, та визначено, ...в податковому законодавстві та їх вплив результативність діяльності суб’єктів господарювання в Україні.
Емпіричне дослідження сутності впливу педагогічного стилю спілкування на формування особистості дитини 2.1. Організація та методики дослідження 2.2 Результати дослідження 2.3....спілкування Висновки Теоретико експериментальне дослідження впливу стильової організації вчителями педагогічного спілкування на формування особистості дитини засвідчує, що важливим чинником особистісного розвитку учнів виступає стиль педагогічного спілкування ...
...пов’язані з виправно трудовим впливом на засудженого…………………………………………………………………........…15 2.1. Громадські роботи…………………………………………………….....…….15 2.2. Обмеження волі……………………………………………..…….………..….17 2.3. Виправні роботи....заходів державно – правового і громадського впливу…………………….…………………........……26 Висновок……………………………………………………………………….........31 Список використаних джерел……………………………………………...….......33 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14. Відстань між рядками –1,5 ...
...у сім’ї та їх вплив на процес соціалізації особистості дитини 1.3. Психолого педагогічні причини конфліктів у взаємодії батьків та дітей 1.4. Особливості негативного впливу порушених взаємостосунків у сім’ї ...
Експериментальне дослідження впливу емоційної тривожності підлітків на статусне положення у групі шкільного класу 2.1. Вивчення впливу емоційної тривожності учнів на статусне положення ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОНІШНЬО ТОРГІВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 1.1 Зовнішньо торгівельні операції та їх види 1.2 Методи та схеми здійснення зовнішньо торгівельних операцій 1.3 Методологічна та інформаційна база дослідження ефективності зовнішньо торгівельних операцій РОЗДІЛ 2 ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗОВНІШНЬО ТОРГІВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗАГАЛЬНУ РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВАТ «НЗФ» 2.1 Економічна характеристика та напрямки діяльності ВАТ «НЗФ» 2.2 Аналіз експорту та імпорт...
...ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ)..................................24 2.1. Фінансово економічна характеристика податкового потенціалу Вінницького регіону......................... Аналіз впливу місцевих податків і зборів на формування бюджету регіону..........................................50 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ З МЕТОЮ ЗМІЦНЕННЯ ДОХІДНОЇ БАЗИ ...
...в Україні 1.5 Екологічний вплив молочного виробництва на довкілля 1.6 Технологія переробки молочних продуктів 2 Екологічна оцінка впливу виробництва молочної продукції на довкілля м.
ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВАВІЛОН» 3.1. Зменшення впливу ризиків на діяльність туристичного підприємства “Вавілон” 3.2.
Дослідна робота щодо впливу інтернету на підлітків 3.1. Дослідження впливу Інтернету на підлітків 3.2. Дослідження сайтів, яким віддають перевагу підлідлітки Висновки Література
Вплив особистісного конфлікту на міжособистісний Висновки УРИВОК Висновки. У даній роботі був проведений аналіз проблеми внутрішньо особистісних та міжособистісних конфліктів....структурні та динамічні характеристики та вплив особистісного конфлікту на міжособистісний. Взагалі, конфлікт – це протиріччя, що важко вирішити, пов’язане з гострими емоційними переживаннями.
...мотивації досягнення успіху та її впливу на креативність Розділ 3. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ ТА СХИЛЬНОСТІ ДО РИЗИКУ ЯК ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ КРЕАТИВНОСТІ ОСОБИ 3....
ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ……………………..36 3.1. Податкова політика як чинник макроекономічного регулювання ……. 36 3.2....податкової політики України та її вплив на макроекономічні показники ………………42 РОЗДІЛ IV. ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ НА МАКРОРІВНІ ………….48 4.1.
Методологічні засади дослідження впливу сім’ї на формування і розвиток дитячих неврозів 2.1 Актуальність проблеми емоційно психічного розвитку дитини 2.2 Дослідження впливу сімейних відносин на виникнення страхів ...
Вплив податкового планування у ВАТ “Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів” на фінансові результати його діяльності 97 Висновки до розділу 3 103 ... Вплив оптимізації податкового планування на фінансові результати діяльності підприємства 124 Висновки до розділу 4 131 Висновки 133 Список використаних джерел 139 ...
Вступ Розділ 1. Заохочення і покарання як методи виховання дітей 1.1.... Вплив заохочення і покарання на поведінку дітей дошкільного віку 2.1. Взаємозв'язок батьківського покарання й агресивної поведінки дітей 2.2.
Вступ Розділ 1. Теоретико методологічне обґрунтування впливу неповної сім'ї на виховання та соціалізацію ...
Кожна людина має природне невід'ємне і непорушне право на охорону ... Метою наукової роботи є дослідження впливу бюджетного фінансування держави на стан охорони здоров’я в країні. Об’єктом розгляду є система охорони здоров’я України, зокрема ...
1. Становлення Сенеки як драматурга 2. Трагедії Сенеки та їх вплив на театр Нового часу 3.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ 1.1.... ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 3.1. Перспективи співпраці України з основними міжнародними фінансово кредитними організаціями у ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.