Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 4236 за запитом впливу

проведення визначення впливу чинників на податкову політику підприємства d. підсумкова оцінка результатів діяльності та розробка плану відповідних заходів податкової політики підприємства Question 10 ... вивчення та вимірювання впливу різних чинників на розмір результативних показників d. порівняння фактичних показників з такими ж показниками за попередні роки та виявлення тенденції, ...
...умовах нестабільності макроекономічного середовища суттєвий вплив на діяльність підприємств на всіх рівнях господарювання чинять політичні фактори, оскільки саме вони, як джерело невизначеності, часто є вирішальними....докладати максимум зусиль для зменшення впливу цих факторів і вивчення впливу діючих політичних сил. Численні характеристики включають і ринкові фактори, що безпосередньо впливають на ефективність роботи ...
Таблиця 2.13 Вплив зміни норми виробітку на заробітну плату робітника основного виробництва на ВАТ “Черкаський хлібокомбіна” (дані 2009 року) Рис. 2.2 Вплив коефіцієнту виконання нормативу на заробітну ...
Таблиця 2.12 Вплив зміни норми виробітку на заробітну плату робітника основного виробництва на ЗАТ “Канів Дніпробуд” (дані 2008 року) Рис. 2.2 Вплив коефіцієнту виконання нормативу на заробітну ...
Методів організаційно стабілізуючого впливу b. Жодної вірної відповіді c. Організаційно розпорядчих методів d. Всі відповіді вірні Question 5 Який з представлених типів методів не відноситься до методів дисциплінарного впливу: a. Матеріальні b.
Вплив Тайваньської проблеми на міжнародні відносини в Азійсько Тихоокеанському регіоні в період “Холодної війни”. І.1. Історичні умови виникнення Тайваньської проблеми.... Вплив “Тайваньського фактору” на взаємини між КНР і СРСР протягом 50 60 х років ХХ століття. Розділ ІІ.
Здійснити аналіз впливу на вартість випущеної продукції зміни структури та випуску продукції за умови незмінних цін. Таблиця 1 Вид продукції Обсяг виробництва, одиниць ...та абсолютних різниць здійснити аналіз впливу факторів праці на виконання плану за обсягом виробництва. Таблиця 1 Показники План Факт Середньооблікова кількість працівників, осіб 10 9 Середня ...
ТЕОРИТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР НА РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 1.1. Історичний погляд 1.2. Сучасне значення гри....ДОСЛІДНА ПЕРЕВІРКА ВПЛИВУ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР НА РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 2.1.Проведення, методика гри, та її вплив на розумовий розвиток молодшого школяра ...
...оцінки операційних витрат та їх впливу на ефективність господарської діяльності 1.1. Економічна сутність операційних витрат на підприємстві 1.2. Класифікація операційних витрат та методи калькулювання ...оцінки операційних витрат та їх впливу на ефективність господарської діяльності Розділ 2. Прикладні аспекти формування і оцінки операційних витрат ват «пздг «золотоніське» 2.1.
Вплив факторів, що обумовили збільшення попиту визначився так: 1) Ціна на даний товар зменшилась на 6%, коефіцієнт еластичності попиту від цін ( ) ...збільшення попиту на шарфи під впливом моди. Визначте вплив кожного з факторів через показники приросту кількості продукції та питомої ваги в загальному обсязі приросту реалізації.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 1.1 Світова фінансова криза, її наслідки, причини та вплив для банківської системи України 1....
Задача № 1 За даними про витрати прокату на випуск одиниці виробу розрахувати вплив факторів норм і ціни на відхилення фактичних витрат від витрат попереднього періоду, використовуючи спосіб абсолютних різниць....259,17 Задача № 2 Розрахувати вплив факторів на відхилення від плану узагальнюючого показника, попередньо склавши розрахункову формулу. Використати спосіб ланцюгових підстановок та відносних різниць.
6 1.1 Біосфера, її вплив на інші оболонки Землі та взаємозв’язки з ними. Екологічні проблеми біосфери 1.2 Класифікація та загальна характеристика джерел забруднення ...середовища 1.3 Природні фактори впливу на біосферу Розділ ІІ. Екологічне значення літосфери 2.1 Будова літосфери 2.2 Екологічна роль і функції літосфери 2.3 ...
...кредиту і позичкового відсотка, їх вплив на економіку 1.1. Кредит і позичковий відсоток як економічні категорії 1.2. Форми і функції кредиту 1.3. Регулювання позичкового відсотка і його вплив на економіку 1.4.
В ході дослідження вдалося проаналізувати основні моральні якості, виявити їх сутність та вплив на студентів. Вдалося довести, що моральні якості мають комплексний, компілятивний характер та складаються з морально етичних, особистісних, колективних моральних якостей, ...в їх сутності, під час впливу моральних якостей на студента, який полягає в противазі негативним моральним якостям морально етичними, особистісними, колективними якостями, що сприяє духовному, соціальному ...
...методики аналізу витрат обігу та впливу факторів на зміну їх суми і рівня Завдання – проаналізувати витрати обігу підприємства за звітний рік, виявити вплив товарообігу та інших факторів на ...
Вступ 1 методика визначення фінансових результатів діяльності підприємства 1.1 Склад валових доходів 1.2 Визначення собівартості продукції і її вплив на формування прибутку 1.3 Роль і місце прибутку в економіці підприємства 1.4 Розподіл і використання прибутку 1.5 ... Негативний вплив на формування балансового прибутку здійснила зміна структури реалізованої продукції, яка зменшила балансовий прибуток на 115,7 тис. грн.
Лещук – Прикарпатський інститут МАУП «Вплив ризиків у системі реалізації інвестиційних проектів» Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.2 Анотація: Стаття присвячена дослідженню теоретичних та прикладних проблем впливу усіх можливих видів ризиків на ...
Вступ 1 методика визначення фінансових результатів Діяльності підприємства 1.1 Склад валових доходів 1.2 Визначення собівартості продукції і її вплив на формування прибутку 1.3 Роль і місце прибутку в економіці підприємства 1.4 Розподіл і використання прибутку 1.5 ... Негативний вплив на формування балансового прибутку здійснила зміна структури реалізованої продукції, яка зменшила балансовий прибуток на 115,7 тис. грн.
Вступ 1 Теоретичні основи фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України 1.1 Поняття техніко – економічних новацій на підприємстві 1.2 Методологічні основи впливу техніко – економічних новацій на кінцевий результат діяльності підприємства 1.3. Організаційно економічні умови забезпечення реалізації нововведень 2 Практичні аспекти інноваційного ...новацій ВАТ «Черкасиавтотранс» 3 оцінка впливу техніко економічних новацій на кінцевий результат діяльност...
...заходів, пов’язаних із психологічним впливом на особу. 3.Характеристика запобіжних заходів, пов’язаних із матеріальним та фізичним впливом на особу. 4.
...формування валютного курсу 1.4 Вплив курсу валютного курсу на економічне становище країни Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗМІНИ РЕЖИМІВ ...
Теоретичні основи та методика аналізу впливу основних видів ризиків на діяльність комерційних банків Розділ 2. Фінансовий аналіз ризиків ВАТ «Ощадбанк» та їх вплив на прибутковість банку 2.1.
Теоретичні основи та методика аналізу впливу основних видів ризиків на діяльність комерційних банків 1.4. Зарубіжний і вітчизняний досвід регулювання банківських ризиків Розділ 2....ЧОД АППБ «Аваль» та їх вплив на прибутковість банку 2.1. Загальна характеристика діяльності ЧОД АППБ «Аваль» 2.2. Аналіз кредитного ризику 2.3.
Теоретичні основи та методика аналізу впливу основних видів ризиків на діяльність комерційних банків Розділ 2. Фінансовий аналіз ризиків ВАТ «Ощадбанк» та їх вплив на прибутковість банку 2.1.
Особливості впливу засобів масової інформації на громадську думку 14 1.3. Маніпулятивні можливості та технології сучасних мас медіа 17 РОЗДІЛ 2 ТЕЛЕБАЧЕННЯ ... Оцінка ефективності впливу телебачення на формування політичного іміджу 65 РОЗДІЛ 3 ЗАСТОСУВАННЯ МАНІПУЛЯТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ТЕХНОЛОГІЙ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО ІМІДЖУ НА РОСІЙСЬКИХ ТЕЛЕКАНАЛАХ 70 ...
...плану з праці Розрахувати: а) вплив зміни товарообороту на продуктивність праці; б) вплив зміни чисельності на продуктивність праці; Зробити висновки Показники План Факт % виконання плану Відхилення ...
Характеристика методів організаційного впливу та його форми 1.4. Склад і призначення методів розпорядчого впливу. Форми розпорядчого впливу Висновки.. Література
...дослідження є: виокремлення основних чинників впливу на конструювання маскулінності та з’ясування домінанти впливу формування маскулінності з’ясування уявлення про «справжнього чоловіка», гегемонну маскулінність, та його ...
...РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОГЛЯДІВ ЛЕСІ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ М. ДРАГОМАНОВА .....8 1.1. Перебування Л. Українки в сім’ї Драгоманових: свідчення сучасників ............................................................8 1.2. Листування поетеси з М. Драгомановим і його вплив на розвиток творчості і світогляду. ...
...на ґрунтовий покрив 2.1 Вплив діяльності людського суспільства на геологічне середовище 2.2 Вплив господарської діяльності на грунт 2.3 Важкі метали в грунтах 2....
...робітника 100 95 Задача Проаналізувати вплив факторів на обсяг продажу продукції, використовуючи прийом ланцюгових підстановок та відносних величин: Показники План Факт Товарна продукція, тис грн....6 2,5 Задача Визначити вплив факторів на об’єм продукції, використовуючи прийом ланцюгових підстановок і відносних величин: Показник План Факт Середньомісячна вартість основних промислово виробничих ...
Емпіричне дослідження впливу акцентуацій характеру на девіантну поведінку студентів 2.1. Організація емпіричного дослідження 2.2. Обґрунтування методик дослідження 2.3....студентів, а також емпірично дослідили вплив акцентуацій характеру на формування девіантної поведінки студентів. 1. Нами було проаналізовано та узагальнено науково теоретичні дослідження з проблеми акцентуацій характеру ...
Вплив батьків на успішність навчання 3.1. Вплив батьків на процес навчання дитини молодшого шкільного віку 3.2.
...стан фінансової кризи та її вплив на пошук шляхів зниження витрат. Результати проведених досліджень економічного аналізу основної діяльності підприємства та витрат на виробництво продукції дозволили намітити ... Фактори впливу на зниження витрат на виробництво продукції РОЗДІЛ 2. Практика пошуку шляхів зниження витрат на виробництво продукції на прикладі підприємства ПП «...
...Гештальт Консалтинг Груп 2.2 Вплив загроз та можливостей зовнішнього середовища на діяльність фірми 2.3. Оцінка сильних та слабких сторін внутрішнього середовища 2.4....стратегічне поводження чітко перебуває під впливом цінностей, що ".поводження не є вільним від впливу ціннісних орієнтації; як індивіди, так й організації віддають перевагу певним типам стратегічного ...
Вплив на діяльність команди та психологічна регуляція спортсменів 2.1. Конфлікти, їх вплив на діяльність команди 2.2.
Вплив діяльності фінансових посередників на ефективність функціонування фінансового ринку України……………………………43 2.3. Державне регулювання фінансового ринку України………………52 РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ КОНГЛОМЕРАТІВ НА РОЗВИТОК ...
...2 Грошова реформа та її вплив на зменшення темпів інфляції в Україні 2.3 Характеристика інфляції та її причин у 2000 2010 роки РОЗДІЛ ІІІ....ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 3.1 Вплив прийняття податкового кодексу України на темп інфляції 3.2 Стабілізація кредитно грошової системи як напрям зменшення темпу інфляції 3.3 ...
...структуру виробничих площ підприємства; – виявити вплив на обсяг випуску продукції зміни виробничої площі та обсягу випуску продукції з 1 ; – зробити відповідні висновки....конкуренту; – вказати, які фактори спричиняють вплив на матеріаломісткість продукції, визначити вплив факторів першого порядку; – зробити відповідні висновки, результати дослідження оформити у вигляді таблиць.
...управління кредитними ризиками та їх вплив на діяльність банку Розді 2. Методика комплексного аналізу ефективності кредитних операцій комерційними банками україни 2.1 Загальна характеристика фінансово господарської ...вітчизняних банків у ЄВРО, то вплив нестабільної динаміки народного господарства на динаміку доходів банку, а також вплив тягаря податків і зняття в останній час значної суми ...
...формування обсягу товарної продукції під впливом факторів праці. Використовуючи модель, розрахуйте величину впливу кожного із факторів на відхилення за випуском продукції проти 2003 р.
Вплив ЗМІ на виборчий процес в Україні Висновки Аналізуючи перший розділ роботи “Теоретичні засади ролі ЗМІ у виборчому процесі”, можна зробити ... Завдяки впливу на величезну аудиторію засоби масової комунікації стали новою категорією впливу в політичних процесах. Засоби масової інформації в цьому сенсі – не ...
Вплив стилю керівництва на соціально психологічний клімат ЗАТ „Діанет” 2.3. Дослідження соціально психологічного клімату в ЗАТ „Діанет ” 2.4. Конфліктні ситуації та їх вплив на формування соціально психологічного клімату ...
...теорії лідерських якостей та їх вплив та розвиток управлінської думки 2.2 Порівняний аналіз теорії лідерських якостей 2.3 Практика застосування теорії лідерських якостей в сучасному ... і Моутона та її вплив на подальший розвиток теорії та практики менеджменту Висновок Написавши роботу, дійсно розумієш, яку працю зробив і скільки дізнався.
...дослідження є визначення основних чинників впливу на стратегію управління та рівень конкурентоздатності підприємства. Одержані результати можуть бути використані при поліпшені діючої системи на даному підприємстві та ... Фактори впливу на ефективність виробництва як результату стратегічного управління підприємством Розділ 2. Практика реалізації стратегії управління підприємством на прикладі комунального підприємства „Кривбаспромводопостачання ” ...
...світова фінансова криза та її вплив на іпотечне кредитування Розділ 3. Шляхи удосконалення розвитку іпотечного кредитування в умовах фінансової кризи 3.1....частина із них не враховує вплив на іпотечний ринок світової фінансової кризи. За таких обставин дослідження іпотечного кредитування в умовах трансформації економіки України з системних позицій ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність фінансоввих ризиків в господарській діяльності підприємства 1.2 Класифікація фінансових ризиків 1.3 Методологія оцінки ризиків підприємства РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ВАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Черкаський молокозавод» 2.2 Система визначення ризиків та їх оцінка на підприємстві 2.3...
Модифікуючий вплив хімічних факторів навколишнього середовища на канцерогенез 1.5. Дослідження впливу онкогенних факторів на біоценози 1.6.
Вступ Теоретичні аспекти організації обліку основних засобів Економічна сутність основних засобів Організація обліку основних засобів Організація і методика аудиту Міжнародний досвід обліку основних засобів Діюча практика організації обліку основних засобів на ВБП „Сільбуд Інвест” Характеристика підприємства та його облікова політика Організація фінансового обліку основних засобів Організація податкового обліку основних засобів Організація автоматизованого обліку основних за...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.