Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 271 за запитом врахування

...дітей підліткового віку та їх врахування у навчально виховному процесі. 5. Роль педагога в сучасному суспільстві. Педагогічна кваліфікація. Загальна і професійна культура педагога.
...сплатити товаровиробник, контрактну вартість з врахуванням непрямих податків та ціну 1 л вина Задача Оцінити доцільність вкладення коштів за методом САРМ використовуючи такі дані: Очікувана рентабельність ...
...виробничі міжсекторні зв’язки без врахування інвестиційних процесів. Проте, функціональні залежності динаміки обох секторів можуть бути достатньо складними і різноманітними, а тому їх використання передбачає доволі ...
...та скласти їх рейтинг з врахуванням значень цих показників. Предметом дослідження є поточний стан пострадянських країн. Об’єктом дослідження є ряд показників колишніх країн членів Радянського ...
...кримінального законодавства для призначення покарання; • врахування при призначенні покарання характеру та ступеня суспільної небезпеки скоєного злочину та особи винного; • обставини, що обтяжують та пом’якшують відповідальність ...
...зусиль щодо захисту інтересів громадян, врахування особливостей міграцій в соціально економічному розвитку регіону. Ключові моменти вирішення проблеми трудової міграції та подоланні їх негативних наслідків полягають у ...
...УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ В УКРАЇНІ З ВРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 3.1 Передумови розвитку системи управління в Україні 3.2 Можливості застосування японського менеджменту на українських підприємствах 3....
...роздрібну ціну на телевізор з врахуванням спеціальної надбавки. Задача № 14 Визначити відпускну ціну, її структуру та розмір ПДВ, що підлягає перерахуванню в Держбюджет виробником продукції, а ...
...господарської діяльності (господарських потреб) з врахуванням загальногосподарських (публічних) інтересів. У процесах роздержавлення і приватизації господарському договору належить чільне місце серед форм, які використовуються для подолання монополії ...
...роздрібну ціну на телевізор з врахуванням спеціальної надбавки. Задача № 12 Визначити вільну відпускну ціну підприємства та розмір ПДВ, що підлягає перерахуванню в Держбюджет, на підставі даних ...
...роздрібну ціну на телевізор з врахуванням спеціальної надбавки. 4. Задача № 15 Собівартість ювелірного виробу становить 1200 грн., а прибуток підприємства виробника – 40 % від собівартості.
...стратегічного управління, є ідея необхідності врахування взаємозв’язку й взаємовпливу зовнішнього та внутрішнього середовища при визначенні цілей підприємств. Стратегії в цьому випадку виступають як інструменти досягнення ...
Загальний обсяг активів з врахуванням резервів на покриття ризику від активних операцій 135529,2 141000, 3. Активи, зважені на відповідні коефіцієнти ризику 117390,4 127468, ...
...на дане робоче місце з врахуванням його кваліфікації, спеціальності, особистих якостей тощо називають підбором персоналу». 4. Процес підбору здійснюється: а) поетапно; б) без виділення етапів. 5.
Збитки, завдані Маскіну, із врахуванням середнього заробітку за час лікування, витрат на поліпшене харчування, а також ремонту кімнати та вартості речей, становлять 7000 грн.
...відпускну ціну на продукцію з врахуванням ПДВ. Задача № 12 Визначити вільну відпускну ціну підприємства та розмір ПДВ, що підлягає перерахуванню в Держбюджет, на підставі даних таблиці.
...відпускну ціну на продукцію з врахуванням ПДВ. 4. Задача № 13 Визначити: 1) вільну роздрібну ціну товару, який надійшов до торговельного підприємства; 2) ціну, за якою торгове ...
Розробка моделей фондового ринку з врахуванням ступені його розвитку 3.2. Порівняльна характеристика фондового ринку України та США Загальні висновки та пропозиції Список використаної літератури
...відпускну ціну на продукцію з врахуванням ПДВ. 4. Задача № 17 Роздрібна ціна телевізора 1200 грн. Товар постачається від виробника безпосередньо в магазин.
Сума дисконту при врахуванні становила 4500 грн., фірма оплатила суму витрат по протесту і пені – 150 грн Необхідно: Оформити дані операції проводками Список використаної ...
...інвестиційного проекту здійснюється розрахунок та врахування не лише усіх можливих витрат та доходів, тобто бюджетування, а й визначення В работе 5 публикаций, также прилагаются оригиналы статей.
З врахуванням інфляції та ринкових факторів ціна подібної ділянки щорічно збільшується на 1500 грн. Практичне завдання № 2 За вихідними даними поданими в ...
...коштів на 2007 рік, із врахуванням наступних квартальних надходжень виручки від реалізації готової продукції: Дебіторська заборгованість на 01.01.2007 р. становить 5 000 грн.
...виробництва, затрати на природоохоронні заходи, врахування економічної шкоди, заподіюваної природного середовищу); організаційними (планування, управління і контроль в галузі охорони природи, матеріальне технічне забезпечення природоохоронних заходів, служба ...
З врахуванням інфляції та ринкових факторів ціна подібної ділянки щорічно збільшується на 1500 грн. Практичне завдання № 2 За вихідними даними поданими в ...
...90 днів запропонував його для врахування (дисконтування) банку «Ажіо», що обслуговує обох партнерів, за 40 днів до дня платежу. Банк здійснив дисконтування векселя за ставкою 42 ...
...на ринок, конкретного споживача; б) врахування можливостей використання місцевої сировини; в) самостійна розробка планів на основі самостійно укладених договорів поставок; г) пріоритетність натуральних показників виробничої програ¬...
...у бюджетній політиці України з врахуванням світового досвіду ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
...тактичної підготовки футболістів в аспекті врахування їх психічних характеристик, дозволив констатувати наступне: • серед основних психічних ознак футболістів виділяють властивості особистості, нервової системи, психомоторні якості.
...організація діяльності колективів на основі врахування об'єктивних законів і закономірностей, тобто управління на науковій основі – це: Виберіть одну правильну відповідь a. підприємці b. адміністрація c.
...для кожного з партнерів ПРИ врахуванні інтересів кінцевого споживача. Головна мета комерційної діяльності – одержання прибутку через задоволення купівельного попиту при високій культурі торгового обслуговування.
...свої запаси незавершеного виробництва з врахуванням ринкової ситуації для забезпечення стійкості в наступному році. Необхідно: Розробити план забезпечення підприємства матеріалами для виробництва продукції по укладених контрактах.
...кон’юнктура моменту, на основі врахування збігу обставин, що формують систему кон’юнктурних показників; 2) по друге, визначити вектор динаміки обраної системи показників, тобто напрямок суттєвих ...
...врегулюванню права на життя з врахуванням всіх його аспектів. Основна частина Історія становлення регулювання права на життя На міжнародному рівні визнання прав людини вперше стало здобутком ...
з врахуванням інформації у примітках до таблиці 3. Інформація, що наводиться в патентах та її кодування визначено міжнародними стандартами.
Ціна реалізації з врахуванням ПДВ, грн 1 2 3 4 5 6 Варіант Пальто (А1) 7,43 7,6 1,5 2100 380 Плащі (...
...коштів на 2009 рік, із врахуванням наступних квартальних надходжень виручки від реалізації готової продукції: І кварт. ІІ кварт. ІІІ кварт IV кварт Запланований обсяг виручки від ...
...свої обмеження, які зумовлені необхідністю врахування не лише приватного, але і публічного інтересу. Загалом питання стосовно розмежування та співвідношення приватного і публічного, імперативного і диспозитивного, ступінь ...
Теорії класичної школи базувались на врахуванні історичного досвіду, визначенні певного ідеалу та логічності аргументації. У кінці 60 х років XX ст.
...підтвердження їх сімейного стану та врахування умов дійсності поданих ними документів. Мета реферату: висвітлити процедуру державної реєстрації шлюбу іноземців з громадянами України, для одружитись на території ...
Ціна реалізації з врахуванням ПДВ, грн 1 2 3 4 5 6 Варіант Куртки дитячі (А6) 7,83 6,65 1 800 56 Пальто (...
Ціна реалізації з врахуванням ПДВ, грн 1 2 3 4 5 6 Варіант Куртки дитячі (А6) 7,83 6,65 1 800 56 Пальто (...
...організації праці, який базувався на врахуванні людського фактору, зокрема праці кожного окремого працівника. Олексій Капітонович заклав основу комплексного підходу до теорії управління, тобто підходу , котрий у ...
...на продуманому наперед розрахунку з врахуванням і довгострокових цілей підприємства та потреб потенційного споживача. Розробка та впровадження товарної стратегії розвитку потребує виконання як мінімум наступних умов: ...
...на дане робоче місце з врахуванням його кваліфікації, спеціальності, особистих якостей тощо називають підбір персоналу». Література
1 з врахуванням спеціального коефіцієнта (к 1,03) Література
Гуманізм, демократичність, альтруїзм, врахування конкретних умов життєдіяльності дитини відносяться до такої групи принципів соціально педагогічної діяльності як : 17. Школа – це: 18.
...саморегуляції економіки та особливості їх врахування в практиці управління господарськими процесами 12.Особливості державного регулювання різних типів ринкових структур 14. Особливості стратегічного планування на центральному рівні.
...також неможливістю адекватного і точного врахування всієї, навіть доступної, інформації та присутністю імовірнісних характеристик поводження середовища; – наявністю фактора випадковості, тобто реалізацією факторів, які неможливо передбачити та ...
...місячну заробітну плату спеціаліста з врахуванням премії .
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.