Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 271 за запитом врахування

...саме цих показників обумовлений необхідністю врахування не тільки абсолютного розміру економічного потенціалу, але й суттєвих особливостей та властивостей дослідженого об'єкту.
...доходу протягом попередніх років та врахування певних об’єктивних причин відхилення від передбачених показників. Досягнення збалансованості бюджетів може здійснюватися за рахунок находження нових джерел доходів та ...
...визначення вікового коефіцієнту працівника з врахуванням стажу роботи і віку Оцінка ефективності формування і використання кадрового потенціалу є основою ефективної мотивації працівників.
...лізингом та придбанням активу з врахуванням податкових платежів (податку на прибуток), що впливає на вибір форми фінансування. Ставка податку на прибуток становить 25 % від бази оподаткування.
...ними в близькому майбутньому із врахуванням інфляції, а з двома із них уже проведені розрахунки за рахунок коштів від застави основних фондів.
...основного напрямку діяльності організації із врахуванням зовнішніх та внутрішніх факторів роботи, постановка стратегічних цілей, відповідальність за всі рішення, які приймаються в організації, повна поінформованість, реалізація влади ...
...від значно більшого числа факторів, врахування яких дозволяє знайти інноваційний підхід до вибору і реалізації стратегії прибутковості. Основні техніко економічні показники діяльності ТОВ «СВС» свідчать про ...
...застосування підприємством політики з максимальним врахуванням інтересів та потреб кожного працівника для максимально продуктивного виконання задач, що покладені на нього. Підприємству необхідно всіляко розвивати систему мотивації ...
...Черкаси Лада” політики з максимальним врахуванням інтересів та потреб кожного працівника для максимально продуктивного виконання задач, що покладені на нього. Підприємству необхідно всіляко розвивати систему мотивації ...
...Черкаси Лада” політики з максимальним врахуванням інтересів та потреб кожного працівника для максимально продуктивного виконання задач, що покладені на нього. Підприємству необхідно всіляко розвивати систему мотивації ...
...застосування підприємством політики з максимальним врахуванням інтересів та потреб кожного працівника для максимально продуктивного виконання задач, що покладені на нього. Підприємству необхідно всіляко розвивати систему мотивації ...
З врахуванням кон’юнктури ринку й можливостей використання виробничих потужностей підприємства помісячні обсяги реалізації (без ПДВ) визначені в наступних обсягах (у тис.
Зміст їх полягає в необхідності врахування та аналізу всіх умов та факторів, які сприяли виникненню певної соціальної проблеми чи явища. Перелік використаних джерел
Врахування поточних умов функціонування банків контрагентів протягом періоду використання наданих кредитів уможливлюється з використанням критеріїв, які дадуть можливість оперативно проаналізувати діяльність ...
...за рік основних засобів з врахуванням зносу на суму 5 млн. грн. (їх повна вартість становила 24 млн.грн.). Знос основних засобів на початок року – 18%.
...за рік основних засобів з врахуванням зносу на суму 5 млн. грн. (їх повна вартість становила 24 млн.грн.). Знос основних засобів на початок року – 18%.
Охарактеризувати основні напрямки врахування екологічного фактора в розміщенні виробництва. Питання та завдання до лекції 3 1. Розкрити поняття „ресурсний потенціал території” та його відмінності ...
Розбивку по кварталах здійснити з врахуванням наступних часток (%) кварталів в пановому році: 1 квартал: 13,5%; 2 квартал: 23,5%; 3 квартал: 51,7%; 4 квартал: ...
...єдиного внеску повинна здійснюватися з врахуванням його переваг та недоліків для страхувальників та Пенсійного фонду України. Дана тема розкрита на матеріалах публічного акціонерного товариства «Монфарм», діяльність ...
Принцип «подвійної кримінальності» та його врахування при кваліфікації злочинів, скоєних на території інших держав // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 2000. – Вип. 12. – Ч. 2. – С.
...завданої шкоди слід проводити із врахуванням рівня неоподаткованого мінімуму доходів громадян на час виконання курсової роботи. З’ясувати зміст суб’єктивної сторони.
...правового регулювання пільгового оподаткування при врахуванні досвіду зарубіжних країн.. ……………………………………………………….. 100 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………. 105 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
...коштів на 2009 рік, із врахуванням наступних квартальних надходжень виручки від реалізації готової продукції: І кварт. ІІ кварт. ІІІ кварт IV кварт Запланований обсяг виручки від ...
...матеріальної шкоди слід проводити із врахуванням рівня неоподаткованого мінімуму доходів громадян на час виконання курсової роботи. Рекомендований перелік літератури до теми № 18: Нормативні акти: 5, 6, ...
...та вибуховими речовинами, передбачає, насамперед, врахування їх високого ступеня суспільної небезпеки. Приклади судово слідчої практики свідчать, що саме ці категорії злочинів є одними з найбільш поширених ...
При цьому необхідне комплексне врахування соціально економічних, правових і політичних аспектів інформатизації суспільства, всебічне використання організаційного, технологічного, технічного і нормотворчого досвіду, що отриманий при розвитку ...
...середніх підприємств української економіки з врахуванням запозичення досвіду КНР ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 ВИСНОВКИ СПИСОК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ ДОДАТКИ
з врахуванням інформації у примітках до таблиці 3. Інформація, що наводиться в патентах та її кодування визначено міжнародними стандартами.
...слід обов’язково проводити із врахуванням рівня неоподаткованого мінімуму доходів громадян на час написання курсової роботи. Рекомендований перелік літератури до теми № 24: Нормативні акти: 1, 5, ...
...коштів на 2008 рік, із врахуванням наступних квартальних надходжень виручки від реалізації готової продукції: Дебіторська заборгованість на 01.01.2008 р. становить 7 000 грн.
...саме цих показників обумовлений необхідністю врахування не тільки абсолютного розміру економічного потенціалу, але й суттєвих особливостей та властивостей дослідженого об'єкту.
Їх врахування в процесі проведення психодіагностичних досліджень. Методика Леонгарда Шмішека та методика А. Є. Лічка. Їх сутність, особливості. 20.
...майнових збитків слід проводити із врахуванням рівня неоподаткованого мінімуму доходів громадян на час написання курсової роботи. Насильство, як кваліфікуючу ознаку грабежу слід розглянути окремо.
...вартості векселя; ставка банку за врахування векселів 20% Задача № Инвестор имеет акцию номиналом 5 грн., по которой он получил в прошлом году дивиденды в размере 140%, ...
...3400 в перший рік (з врахуванням коефіцієнту – 6800) експлуатації лінії з наступним щорічним зростанням на 3% 3) Ставка податку з прибутку становить 30% Е) Сформоване фінансово ...
...попередньої змови групи осіб для врахування ступеня суспільної небезпечності кожного співучасника, суспільної небезпечності вчиненого співучасниками. Характеризуючи суб'єктивні ознаки співучасті за попередньою змовою групою осіб слід ...
...вимірюється за повітряною лінією, з врахуванням коефіцієнту непрямолійності маршрутної мережі для морських шляхів – 1, 5; Vе та Vкан приймаємо рівній 20,8 вузлів; tзат = 1 год; ...
Врахування цих особливостей при формуванні та реструктуризації портфеля цінних паперів має вирішальне значення для ухвалення тактичних рішень щодо здійснення портфельних інвестицій.
Висвітлення останнього питання потребує врахування змісту ст. 31 КК України. Детальний аналіз дасть змогу встано¬вити підстави та умови добровільної відмови для кожного окремого виду ...
...показниками кращих споріднених підприємств, з врахуванням світових тенденцій. Основні фонди аналізуються показниками забезпеченості динаміки змін складу, структури та технічного стану, ефективності використання, впливу на випуск продукції, ...
...їх організації на підприємстві з врахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності. Найважливішими завданнями оптимізації фінансових ресурсів є: виявлення і реалізація резервів, що дозволяють знизити ...
...коштів на 2008 рік, із врахуванням наступних квартальних надходжень виручки від реалізації готової продукції: І кварт. ІІ кварт. ІІІ кварт IV кварт Запланований обсяг виручки від ...
Цей складний процес вимагає врахування реалій, що склалися, в правовій і інших сферах суспільного життя. Історичний досвід свідчить також про те, що достатньо традиційними залишалися ...
...програму захисту навколишнього середовища з врахуванням цього ви б запропонували в Україні? Рівень 3. Креативний На основі власного життєвого досвіду, спілкування з людьми, опрацювання літературних джерел: ...
...Україні, їх теоретичне обґрунтування з врахуванням особливостей національної економіки та існуючих загальносвітових тенденцій в розвитку іпотечного кредитування. Ступінь висвітлення теми. Окремим аспектам складної і багатопланової проблеми ...
Із врахуванням яких припущень будується крива пропозиції галузі? 9. Коли досягається рівновага досконало конкурентного ринку у короткостроковому періоді? 10.
...матеріальної шкоди слід проводити із врахуванням рівня неоподаткованого мінімуму доходів громадян на час виконання курсової роботи. Рекомендований перелік літератури до теми № 15: Нормативні акти: 5, 6, ...
Про врахування обману як способу вчинення злочину, передбаченого ст. 149 КК України // Вісник Луганської академії внутрішніх справ ім. 10 річчя незалежності України.
...працівникові за виконання функцій керівника; врахування необхідності забезпечення більшого розриву між розрядами і категоріями у найбільш активні роки трудової діяльності працівника; запровадження сходинок трудової активності в ...
...майнових збитків слід проводити із врахуванням рівня неоподаткованого мінімуму доходів громадян на час написання курсової роботи. Рекомендований перелік літератури до теми № 16: Нормативні акти: 5, 6, ...
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.