Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 201-250 з 271 за запитом врахування

...виготовлення і продажу товарів (без врахування витрат маркетингу) 0,71 тис. грн.; – для досягнення запланованого обсягу збуту передбачені маркетингові витрати величиною 0,3 млн. грн.
...виготовлення і продажу товарів (без врахування витрат маркетингу) 0,71 тис. грн.; – для досягнення запланованого обсягу збуту передбачені маркетингові витрати величиною 0,3 млн. грн.
...виготовлення і продажу товарів (без врахування витрат маркетингу) 0,71 тис. грн.; – для досягнення запланованого обсягу збуту передбачені маркетингові витрати величиною 0,3 млн. грн.
...виготовлення і продажу товарів (без врахування витрат маркетингу) 0,71 тис. грн.; – для досягнення запланованого обсягу збуту передбачені маркетингові витрати величиною 0,3 млн. грн.
...виготовлення і продажу товарів (без врахування витрат маркетингу) 0,71 тис. грн.; – для досягнення запланованого обсягу збуту передбачені маркетингові витрати величиною 0,3 млн. грн.
...всебічного, глибокого вивчення і ретельного врахування ринкового попиту, потреб і вимог конкретних споживачів до продукту, щоб одержати максимальний і стійкий прибуток.
...виготовлення і продажу товарів (без врахування витрат маркетингу) 0,71 тис. грн.; – для досягнення запланованого обсягу збуту передбачені маркетингові витрати величиною 0,3 млн. грн.
...виготовлення і продажу товарів (без врахування витрат маркетингу) 0,71 тис. грн.; – для досягнення запланованого обсягу збуту передбачені маркетингові витрати величиною 0,3 млн. грн.
...за рік основних засобів з врахуванням зносу на суму 5 млн.грн. (їх повна вартість становила 24 млн.грн.). Знос основних засобів на початок року – 18% ...
...у місячному випуску продукції з врахуванням кількості робочих днів в декаді 3. Дати більш точну оцінку ступеня рівномірності роботи через порівняння питомої ваги кожної декади в ...
...проекту використовують неформальні процедурами для врахування значень усіх факторів та взаємозв'язків, що дозволяють зробити висновок про доцільність реалізації проекту. ВАТ "СОММАС" має необхідну інфраструктуру для ...
...можуть бути використані тільки при врахуванні таких технологічних принципів: a. найкращого використання сировини, енергії, устаткування b. використання принципів стратегічного планування c.
...тари в літній сезон з врахуванням того, щоб близько 5% ящиків виходить із ладу або не повертаються. Задача №94 Компанії необхідні 1000000 грн., щоб оплатити обладнання.
...вартості грошей у часі; методи врахування дії фактора часу в інвестиційних розрахунках. Фінансові послуги сучасних банківських установ. Податки як інструмент державного регулювання економіки Визначення "порогу" рентабельності (...
врахування особливостей історичної свідомості c. ідеологічної спрямованості d. високого рівня духовного розвитку суспільства e. віри Question 4 Балів: 1 Духовні чинники ...
б) Розрахуйте NPV з врахуванням того, що проект буде закрито через 1,2,3 роки. Який найбільш економічний термін служби літаків є найбільш цінним для ...
...мовлення функціонально стилістичною метою; в) врахування індивідуальних відмінностей мовленнєвого досвіду; г) здійснення мовленнєвого контролю; д) володіння мовленнєвою ситуацією. Завдання дослідження: • проаналізувати науково методичну літературу з даного ...
...1.1 Диференціація і механізм врахування дії факторів макросередовища Рис. 2.2.1. Взаємодія підприємства з зовнішнім середовищем Рис. 2.2.2.
...ними в близькому майбутньому із врахуванням інфляції, а з двома із них уже проведені розрахунки за рахунок коштів від застави основних фондів.
Моделі для врахування ризику інвестицій 51.Фінансовий аналіз інвестиційних проектів: цілі, завдання та основні показники фінансового аналізу 52.
...рекомендацій щодо її підвищення з врахуванням сучасних умов господарювання підприємств. Як економічна категорія продуктивність праці це ефективність трудових витрат, здатність конкретної праці створювати за одиницю часу ...
...об’єктно цільового підходу та врахування синергійного ефекту. Використання об’єктно цільового підходжу потребує переосмислення тлумачення складових елементів моделі стратегічного управління та обов’язково пошук форм ...
...економіки, фінансування соціальної політики з врахуванням довгострокових інтересів країни. Збільшення асигнувань з державного бюджету сприяє зростанню сукупного попиту в економіці і, відповідно, збільшенню випуску продукції і ...
Гуманізм, демократичність, альтруїзм, врахування конкретних умов життєдіяльності дитини відносяться до такої групи принципів соціально педагогічної діяльності як : А) психолого педагогічні; Б) організаційні; В) змістові; ...
...об’єктно цільового підходу та врахування синергійного ефекту. Використання об’єктно цільового підходжу потребує переосмислення тлумачення складових елементів моделі стратегічного управління та обов’язково пошук форм ...
...процесу викладання з обов’язковим врахуванням вікових особливостей учня.
...об’єктно цільового підходу та врахування синергійного ефекту. Використання об’єктно цільового підходжу потребує переосмислення тлумачення складових елементів моделі стратегічного управління та обов’язково пошук форм ...
...маркетингової цінової політики підприємства є врахування поряд з цінами внутрішнього ринку продукції цін світового ринку. У режимі відкритої економіки вплив на внутрішні ціни з боку світових ...
...на умовах даного договору, з врахуванням кількості товару, списаного Зберігачем за погодженням з Товароволодільцем внаслідок природних втрат. Кількість товару, повернутого зі зберігання відображається в Акті приймання ...
...можна віднести, по перше, проблему врахування зовнішнього економічного середовища підприємства; по друге, вибір методу обґрунтування стратегії стійкого збільшення доходів і розвитку підприємства на власній інвестиційній основі; ...
...що займають відповідні посади з врахуванням атестаційних оцінок Таблиця 3.3 Система бальної оцінки результатів праці робітників Таблиця 3.4 Оцінка результатів праці робітників Таблиця 3....
...банками основного принципу кредитування: максимальне врахування інтересів клієнту, індивідуальний підхід при кредитуванні. Розвиток таких форм кредитування як овердрафт, іпотечне кредитування, державне пільгове кредитування, а також нових ...
...організація сплатила отриманий товар без врахування вартості програвачів і акустичних систем, посилаючись на те, що більш складний варіант вона не замовляла.
Тільки із врахуванням цих умов підприємство може провадити ефективну дивідендну політику в процесі розподілу свого прибутку. Економічний розвиток підприємства характеризується покращенням фінансово економічних ...
...ступінь використання його потенціалу з врахуванням ефективності цінової політики на ринку. Конкурентоспроможність підприємства тісно пов'язана з конкурентоспроможністю продукції, яка розглядається як комплекс технічних і економічних ...
І саме їх врахування забезпечує стійкий характер протікання бажаних процесів в державі і в економіці зокрема. В якості прикладу тут можна привести стимулюючу роль ...
...в грн Операційний аналіз передбачає врахування впливу структури витрат на зміну прибутку підприємства. Тому постає задача визначення суми постійних та змінних витрат в сумі загальних (сукупних) ...
...набуде ефективності за таких умов: врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів початкових класів; єдність вимог зі сторони шкільного колективу; систематичність виховної роботи; культура спілкування вчителя; співпраця ...
...доводиться до справедливої вартості з врахуваннями ступеню зношуваності об’єкту на дату переоцінки. Переоцінена сума первісної вартості та зносу об’єкта основних засобів визначається як добуток ...
Версія 7.7 з врахуванням особливостей діяльності підприємства, але поки що не всі ділянки обліку автоматизовані. Значна кількість книг та журналів вже замінена на машинограми, ...
...що займають відповідні посади з врахуванням атестаційних оцінок Таблиця 3.3 Система бальної оцінки результатів праці робітників Таблиця 3.4 Розрахунок суми премії за підсумками роботи ...
...що займають відповідні посади з врахуванням атестаційних оцінок Таблиця 3.3 Система бальної оцінки результатів праці робітників Таблиця 3.4 Розрахунок суми премії за підсумками роботи ...
Континуум структури управлінських рішень з врахуванням ризику Рис. 1.3 Сутність категорії «ризик» Рис. 1.4 Характеристика ризику як економічної категорії Рис. 1.5.
...визначення вікового коефіцієнту працівника з врахуванням стажу роботи і віку. Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Дослідження нормативно правової бази з регулювання трудових процесів на підприємствах ...
...що займають відповідні посади з врахуванням атестаційних оцінок. До роботи є звіт з практики, доповідь і роздатковий матеріал
...внесків у статутний капітал без врахування заперечень кредиторів; переваги над кредиторами при розподілі ліквідаційної виручки 37. Резервний капітал може використовуватися на такі основні цілі: покриття збитків ...
Врахування нейро психологічних факторів у процесі подолання аграматизмів у мовленні дітей дошкільного віку.....460 Розділ 7.
на врахуванні в цінах конкурентноздатності компанії b. на використанні набору аналогічних, сполучених або взаємозамінних товарів c. на неоднорідності категорій покупців і можливості ...
...визначення вікового коефіцієнту працівника з врахуванням стажу роботи і віку. Дані заходи допоможуть покращити результати фінансово – господарської діяльності АК «Київенерго». Перелік графічного матеріалу Рис.1.1.
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.