Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 844 за запитом все

все із наведеного Question 9 Балів: 1 Хто є автором концепцій трьох форм лідерства традиційного, харизматичного і легального: Виберіть одну правильну ... відповідає все зазначене Question 9 Балів: 1 Функція політичної системи, яка полягає в залученні людей до політичного життя, формуванні певного типу політичної ...
Актуальність даної теми полягає в тому, що нелегальне розповсюдження наркотиків охоплює все більш широкі кола нашого суспільства і становить значну загрозу розвитку та добробуту нації. Зростання рівня злочинності, високий рівень смертності, трагедії ...сімей та зруйновані людські долі – все це лише частина бід, що супутні цьому явищу. Наркоманія негативно впливає не тільки на життя суспільства в цілому, а також ...
...суспільної свідомості необхідні, перш за все, для ціннісної орієнтації людини в складному, різноманітному, багатому на протиріччя світі між людських стосунків, допомагають індивіду усвідомити своє місце в ... Перш за все, норми моралі відображають уявлення людей і суспільства про добро і зло, честь і гідність та інші моральні цінності і є ...
В першому питанні перш за все слід описати поняття “власність” як економічну категорію та “право власності” як юридичну категорію. Власність – це економічна категорія, яка містить у ...курсової роботи потрібно перш за все за все дати поняття захисту права приватної власності та зупинитися на його класифікації на юрисдикційну та неюрисдикційну.
...Центрально Східної Європи» перш за все, слід зазначити, що до партійної системи слід відносити ті партії, які приймають участь у розподілі владних відносин у суспільстві і ... Перш за все слід відмітити, що на відміну від країн Західної Європи, де процес партійного будівництва відбувався знизу, в країнах Центрально Східної Європи ...
...Пожизненно; Д) 2 года, если все члены семьи пенсионеры; Е) 1 год, если все члены семьи нетрудоспособны………. 12 Тест 2 На основании закона Украины «О государственной ...
В эти вузы я выполняю все работы. Срочных работ не выполняю, все в порядке очереди (кроме единичных задач по праву). !!! С ФИРМАМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМИ УСЛУГИ СТУДЕНТАМ, НЕ ...
ВСЕ ОТЧЕТЫ РАЗНЫЕ, ВСЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ, ВЫПОЛНЕННЫЕ НА ВЫСОКОМ ПРОФЕСИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ, ВСЕ ПО 100 ГРН., НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ.
Зачіска повинна бути перш за все практичною. Так як чоловіки, на відміну від жінок, рідко укладають волосся, то красу зачіски необхідно передбачити самою стрижкою (без розрахунку ... Зачіска повинна бути перш за все практичною. Так як чоловіки, на відміну від жінок, рідко укладають волосся, то красу зачіски необхідно передбачити самою стрижкою (без розрахунку ...
...ході розгортання науково технічного потенціалу все чіткіше проявляється ця тенденція, все наочніше стає об'єктивна необхідність вдосконалення творчих здібностей особистості, все більше зростає значення духовного розвитку ...
Повною мірою все сказане відноситься до професії секретаря. Йдеться про секретаря підприємства, установи, організації будь якої форми господарювання.... Технічними засобами, якими частіше за все користується секретар, є телефон, телефакс, персональний комп'ютер, факс модем, копіювальний апарат, машина для знищення паперів.
Все було ідеально. Я довго боролася за тебе з твоїми батьками, друзями, іншими дівчатами – претендентками на твою увагу....стало фарфорове, нестійке, тимчасове, але все ж усвідомлення, що ти мій і більше нічий. Ти був такий надзвичайний – знайомий до болю, але кожної зустрічі новий.
...ходе эволюции тела нервных клеток все в боль шей и большей степени сосредоточивались в переднем конце те ла (головной мозг). Назовите некоторые преимущества и недо статки ...большой семье зрение нормальное, а все сыновья страдают цветовой слепотой? 9. Хорея Гентингтона наследственная болезнь человека, при кото рой происходит дегенерация клеток некоторых отделов головно го ...
...здачі проекту, щоб переконатися, що все готово до відповідального моменту. Питання для обговорення: Команда в розглянутому прикладі 1. Які виявилися проблеми у цієї команди? 2.... «Кожей з нас, швидше за все, згадає хоч один приклад того, як корисні в цілому починання не отримували належного розвитку тільки через те, що не були ...
Все це затверджується в документах. В даній дипломній роботі, було розглянуто структуру бібліотеки, її положення та документи, які є обов’язковим ...установа має свої документи, але все ж вони між собою подібні. Працюючи над дипломною роботою, було взято багато нового і цікавого для себе, що згодиться в ...
...мотивації слід виділити перш за все інтерес учня до самого процесу оволодіння іноземною мовою, що слід постійно підтримувати, і його результативність....оволодіння мовою є перш за все пізнавальна направленість, т.як самоконтроль і свідоме спонукання себе до роботи – явище не характерне для учнів середніх навчальних закладів.
// Все о бухгалтерском учете. 2002. №95. с. 42 43. 6. Щуковская О.М. О соотношенииобязательств по оказанию услуг и обязательств по ... Договорподряда // Все о бухгалтерском учете. 2002. №27. с.16 21. 9. Потяркин Д.Е. Застройщик сторона договораинвестирования при строительствемногоквартирного жилого дома. // Юрист.
Выполнить все необходимые вычисления с копированием формул 3. Выполнить форматирование ЭТ: все числа ЭТ по центру строка "Ранг.
Перш за все необхідно провести загальну атестацію всього персоналу ЧТКЕ. Одним із заходів по вдосконаленню планування ділової кар’єри може стати введення комплексної ...професій для різних категорій персоналу – все це додаткові витрати для підприємства. Все це говорить про те, що атестація завжди матиме елемент суб’єктивізму.
все із наведеного c. етнічна солідарність d. закон e. звичай ТЕСТ 5 Question 1 Політична система це: a.... відповідає все зазначене b. керівництво суспільством та управління суспільними справами c. забезпечення реального суспільного поступу d. узгодження інтересів держави, соціальних груп та ...
все регуляторные процессы в организме постепенно высвобождаются от лишних действий, что создает благоприятные условия для физиологических процессов; b....с тем, что они на все раздражители реагируют слабым проявлением силы нервных процессов d. развитию стресса способствует одновременное действие нескольких раздражителей с противоположной направленностью возбуждения и ...
все регуляторные процессы в организме постепенно высвобождаются от лишних действий, что создает благоприятные условия для физиологических процессов; b....с тем, что они на все раздражители реагируют слабым проявлением силы нервных процессов d. развитию стресса способствует одновременное действие нескольких раздражителей с противоположной направленностью возбуждения и ...
все із наведеного Question 9 Балів: 1 Хто є автором концепцій трьох форм лідерства традиційного, харизматичного і легального: Виберіть одну правильну ... відповідає все зазначене Question 9 Балів: 1 Функція політичної системи, яка полягає в залученні людей до політичного життя, формуванні певного типу політичної ...
Все перераховане b. Умови, при зміні яких істотні умови виконання договору будь якою з його сторін не змінюються c.... Все перераховане b. Не може працювати на страховому ринку України c. Може працювати тільки з визначеними страховиками по дозволу Міністерства фінансів ...
Відповідно все це й призводить до збільшення витрат на сировину. Факторний аналіз цієї статті показав, що у 2001р відносно плану вона збільшилася ... Все це призвело до збільшення витрат на оплату праці. Відповідно до витрат по заробітній платі збільшуються і витрати на соціальні відрахування.
...фиксированным лимитом, на котором учитываются все операции банка с клиентом и который открывается надежным клиентам юридическим лицам, это: a. простой счет b. специальный счет c....отражающего соотношение чистых поступлений на все текущие счета клиента к сумме основного долга по финансовой операции и процентам(платой) по ней: a.
Верно ли следующее умозаключение: «Все шахматисты – спортсмены. Все лыжники – спортсмены. Выходит, некоторые шахматисты – лыжники»…12 3. Классифицируйте следующие понятия как единичные, общие или пустые: «Самая ...
...завдання викорінити з життя поляків все, що було пов’язане з вірою та релігією. З цією метою репресіям піддавалося все духовенство: капеланів, ксьондзів вбивали, катували, вивозили ...
Все это – инертные газы, значит, все инертные газы – не горючие ……… 7 3. Классифицируйте следующее понятие как единичное, общее или пустое: «Натуральное ...
...школа сьогодні — це, перш за все, школа самореалізації та самоактуалізації особистості, бо її головна мета — збудити і виявити самостійні творчі здібності дитини....кожний крок нашого життя, але все таки потрібен час спеціально для виховання
Особенно непослушны руки, они все трогают, хватают, ломают, дергают, бросают. А ноги? У гиперактивного ребенка нет такого слова, как «ходьба», его ноги целый день носятся, ...внимание окружающих, потому что пытается все потрогать руками, везде залезть, что то схватить, совершенно не слушается родителей. Родителям гиперактивных детей приходится несладко с самого рождения малыша.
...которые выполняю: Правовые дисциплины – выполняю все; Экономические дисциплины – выполняю все. Особенно большой опыт имею по финансам, банковскому делу, менеджменту, экономике, праву.
...були пофарбовані під колір айсбергів все таки одного дня фашистська авіація виявила той дивний караван айсбергів і ось там він Ягнич чи не вперше зблизька зазирнув ... Може просто наснилося йому зараз все те що могло бути до чого прагнула Його душа (Т.Цюпа). Хоча дослідження писалося майже тридцять років тому воно іі ...
...в) наука и искусство; г) все указанное. 2. Развитие римского красноречия связано с именем а) Цицерона; б) Квинтилиана; в) Аристотеля. 3....осенняя слякоть и распутица, когда все сливается в тумане. 2. Моя артикуляция губ плохо развита и так далека от виртуозности, что она не допускает даже ускоренной ...
Все ответы конкретные (без «воды»). Завдання: «…По кожному розділу дуже коротко напишіть, що саме було найважливіше, що найбільш цікаве, а що ... Все запропоноване можна зробити дуже коротко. У питаннях до розділів інколи містяться завдання, які обов'язкові для виконання.
...ценности; в) счетной единицей; г) все предыдущие ответы верны; д) все предыдущие ответы не верны …………………………………. 9 Литература …………………………………………………………………... 12
Документирование управленческой деятельности охватывает все процессы, относящиеся к фиксации и оформлению необходимой для осуществления управленческих действий информации на различных носителях по установленным правилам.... Все подразделения поликлиники базируется в единственном здании, расположенном на Харьковском шоссе, 121. В 1996 г. был открыт Центр восстановительной и реабилитационной ...
...чорних мучеників, наростаючий рух аболіціоністів — все це хвилює яскраво зображене Бічер стоу. Роман пройнятий християнською мораллю. Негр Том терпляче несе тягар рабства і молиться за своїх ...його і не відрізнялася новизною, все ж таки емоційно насичений роман Бічер стоу найвдаліше відповідав настроям і духу часу. У рік видання роман був перероблений в ...
...зі всього світу Перш за все бальні танці дають розумове і фізичне розвантаження, і в цьому плані з ними ніщо не порівняється....балу була мазурка, і завершувалося все котильйоном. Залишається цей звичай і на наших сучасних балах, тільки завершується бал віденським вальсом. Полонез. Полонез (від франц.
Все залежить від наявності економіко правових основ та практичного досвіду професійних учасників фондового ринку. Вдосконалення інститутів спільного інвестування передбачає вирішення проблем ... Все залежить від наявності економіко правових основ та практичного досвіду професійних учасників фондового ринку. Вдосконалення інститутів спільного інвестування передбачає вирішення проблем ...
Банки стали все більш активно здійснювати і інші операції, зокрема на ринку цінних паперів, ф’ючерсні, форвардні, лізингові та багато інших. У зв’язку з цим все більше зростає потреба у послугах ...
...Сходом, де, на їхню думку, все ще переважало християнське життя у його первісному вигляді. У 1452 р. чашники розпочали переговори про унію з Константинопольською церквою....саме бажання відшукати Церкву, де все ще жили б традиції перших християн, спонукало Чеських братів відправити емісарів у східні землі в пошуках такої Церкви або громади.
Конта все більше впливає на інші соціальні, гуманітарні, філософські та навіть біологічні науки. Та чи інша «соціологічна точка зору» все більш проникає у всі ці ...
...Сходом, де, на їхню думку, все ще переважало християнське життя у його первісному вигляді. У 1452 р. чашники розпочали переговори про унію з Константинопольською церквою....саме бажання відшукати Церкву, де все ще жили б традиції перших християн, спонукало Чеських братів відправити емісарів у східні землі в пошуках такої Церкви або громади.
...і приписуванню їм вини за все свої невдачі; 2) тенденцію до пасивності і залежності. Індивід добре інтегрований, але покладається на інших людей в забезпечення його матеріально ...і приписуванню їм вини за все свої невдачі; 2) тенденцію до пасивності і залежності. Індивід добре інтегрований, але покладається на інших людей в забезпечення його матеріально ...
И все же искусство этой эпохи, при всем разнообразии частных форм, обладает важнейшей общей чертой – стремление к правдивому отражению реальности.... Несомненно, что все это не могло не отразиться на характере мировоззрения. В эпоху Возрождения происходит процесс коренной ломки средневековой системы взглядов на мир ...
Все це викликало невдоволення міжнародної громадськості, недовіри до уряду, занепаду державної залізниці. Білет 8 Ви повинні запропонувати Президентові країни А зміни ...приблизно на 15 %, але це все ж таки дешевше ніж у інших країнах світу на 20 %. Але через великий рівень корумпованості, Ви не знаєте у скільки ...
...анализ деятельности ОАО «Крыммолоко», раскрыли все стороны функционирования этого предприятия в современных условиях хозяйствования. Мы рассмотрели само понятие финансово хозяйственного состояния предприятия; эволюцию анализа от простого ...состояния, не составляет проблемы пройти все шаги исследования на примере конкретного предприятия и в зависимости от значений отдельных показателей сделать общую оценку финансово хозяйственного состояния.
...його долю, як би починають все спочатку, опиняються на порозі. Вводити дитину за ручку, оберігаючи від синяків і ударів або кидати на глибину, щоб зразу вчився ...джерела майбутніх відносин з людьми – все виникає в сім’ї. В цю пору закладаються моральні цінності, проявляються індивідуальні особливості, формуються контури майбутньої різносторонньої або дисгармонійної особистості, ...
...Список використаної літератури Отже, підсумовуючи все вище зазначене зробимо наступні висновки. Реструктуризація підприємства – це запровадження організаційно господарських, фінансово економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, ... Все це знайде відображення в балансі дирекції за поточний рік. Безперечно, це негативна сторона заходів, що будуть проводитися в результаті подальшої ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.