Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 2853 за запитом відносини

...життям, створеними тісними і близькими відносинами з іншими людьми; 2) тенденцію до пасивності і залежності. Індивід добре інтегрований, але покладається на інших людей в забезпечення його ...життям, створеними тісними і близькими відносинами з іншими людьми; 2) тенденцію до пасивності і залежності. Індивід добре інтегрований, але покладається на інших людей в забезпечення його ...
...індивідуальних, колективних та організаційних юридичних відносин. 14. На Заході трудова правоздатність та дієздатність набуваються: А) одночасно з досягненням мінімального віку прийому на роботу (15 16 років); ... про регулювання трудових відносин; В) Закон Лендрама Гріффіна 1959р. про надання звітів і відомостей у трудових відносинах; Г) колективні договори; Д) правила внутрішнього розпорядку.
Кваліфікуйте дані відносини. Визначите, яким правом регулюватимуться відносини сторін. Чи поширюється на них Віденська конвенція 1980 р. про договори міжнародної купівлі продажу товарів?
...сукупність правових норм, якими регулюються відносини в галузі фінансового права; в) правові норми, якими закріплюються принципи побудови податкової системи; г) структуровані норми фінансового, податкового та бюджетного ...сукупність правових норм, якими регулюються відносини в галузі податків. 7. Пеня це: а) штрафна санкція, сума якої стягується з платників за порушення строків сплати податків та ...
...6 Балів: 1 Термін «політичні відносини» означає: Виберіть одну правильну відповідь a. конституційні норми взаємодії різних політичних установ, галузей влади b. відносини між державами c.
За ринкових відносин ефективність роботи підприємства оцінується за допомогою показника прибутку, це ще більше посилює значення проблеми дохідності, бо від рівня дохідності залежить ...хімічної промисловості в умовах ринкових відносин безпосередньо пов'язано з рішенням таких задач, як підвищення якості продукції, що випускається, вибір раціональних шляхів використовування наявної сировини, зниження ...
...стан, то му міжнародні економічні відносини є однією з найважливіших сфер сучасно го життя. Становлення та розвиток цих відносин – безпосередній результат по ступової інтернаціоналізації виробництва і ...
Особливості фінансових відносин у сфері страхування 2.Призначення комерційних банків в умовах ринкових відносин ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ЗАДАЧА 1 Розвязання задачі потребує оволодіння моделлю ...
Особливості фінансових відносин у сфері страхування 2. Призначення комерційних банків в умовах ринкових відносин Практична частина Задача 1 Розв’язання задачі потребує оволодіння ...
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 1. Завершення формування світового ринку. Міжнародний поділ праці 2. Зовнішньоекономічні відносини 3.
Кейнсіанська модель розвитку грошових відносин 2. Грошові потоки. Характеристика їх основних видів 3. Кредитні відносини України з іншими країнами Список використаної літератури
Поняття дипломатичних відносин 2. Правовий аналіз Віденської конвенції про дипломатичні відносини 3. Правове регулювання дипломатичних представництв як основної ланки дипломатичних зносин Висновки Список ...
Методи регулювання відносин у міжнародному приватному праві. 2. Система джерел міжнародного приватного права. 3. Види діяльності іноземних суб’єктів господарювання. Завдання 1....яке має застосовуватися до регулювання відносин на основі угоди між сторонами чи приписів колізійних норм? Які положення пор застосування імперативних норм містяться у Римській конвенції про ...
Законодавче регулювання бюджетних відносин. Склад законодавчих та нормативних актів, що регулюють бюджетні відносини. Особливості бюджетного законодавства та порядок внесення змін до нього в Україні ...
Законодавче регулювання бюджетних відносин. Склад законодавчих та нормативних актів, що регулюють бюджетні відносини. Особливості бюджетного законодавства та порядок внесення змін до нього в Україні ...
Міжнародні відносини у 1990 х роках ХХ століття 1.1 Концепції розвитку США після розпаду СРСР 1.2 Стратегія зовнішньої політики США ...2.1 Стратегія розвитку зовнішніх відносин США за президентства Джорджа Буша (старшого) 2.2 Зовнішньополітична доктрина президента Білла Клінтона 2.3 Зовнішньополітична стратегія Джорджа Буша (молодшого) ...
1 Балів: 1 Міжнародні економічні відносини – це: Виберіть одну правильну відповідь a. форма зв’язку між державами, між суб'єктами підприємницької діяльності стосовно спадщини в міжнародному ...принципів і норм, що регулюють відносини між суб’єктами міжнародного права у процесі міжнародного економічного співробітництва c. сукупність міжнародних принципів і норм, що визначають порядок укладання, ...
Конституційне регулювання відносин у сфері підприємництва ……… 5 2. Міжнародно правове регулювання підприємництва ………………….. 6 3. Регулювання підприємництва на основі кодифікованих нормативно правових актів (кодексів), ... Регулювання підприємницьких відносин підзаконними нормативними актами – указами.....................11 5. Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України щодо безпеки підприємницької діяльності..........12 6.
Економічне середовище міжнародних економічних відносин 1.1 Сучасний світ і середовище міжнародної економіки 1.2 Соціально економічні основи розвитку міжнародної економіки 2. Функції та роль кредиту в міжнародних економічних відносинах 3.
Передумови виникнення і становлення ринкових відносин Розділ 2. Соціальні аспекти ринкового господарства Розділ 3. Проблеми становлення ринкової системи в Україні 3.1. Система регулювання соціально трудових відносин у розвинутих країнах 3.2.
Аналіз і оцінка партнерських відносин Задача № 2 Завдання № 2 Провести оцінку партнерських відносин підприємства. Таблиця 2 Вихідні дані: № п/п Показник Минулий рік Питома вага, % ...
4 РОЗДІЛ 1 Становлення відносин України та Європейського Союзу.......................... 9 1.1. Хронологія двосторонніх відносин ....................................................... 9 1.2. Європейська інтеграція на регіональному рівні...................................
Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин 3. Методи правового регулювання господарських відносин СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН...........6 1.1. Соціально економічне значення кредиту...........................................................6 1.2. Форми та види кредиту......................................................................................14 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ........20 2.1.
Відкриваючи власний бізнес, кожен підприємець стає учасником правових відносин. При проведенні господарських операцій необхідне чітке дотримання вимог законодавства України з метою уникнення штрафних санкцій з боку держави або контрагентів....з питань оподаткування, ліцензування, договірних відносин та ін.
Виникнення та умови функціонування ринкових відносин 1.1. Умови виникнення ринкових відносин 1.2. Умови функціонування ринку Розділ ІІ. Поведінка фірми на ринку досконалої конкуренції 2....
№0112 ВСТУП РОЗДІЛ І СПЕЦИФІКА МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН У ГРУПАХ ОДНОЛІТКІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.2.Огляд літератури по даній проблематики 1.2. Поняття міжособистісних відносин у групах і колективах 1....
Які суспільні відносини складають предмет сімейного права? 2. Визначте особливості і принципи методу правового регулювання сімейних правовідносин. 3. Назвіть основні засади сімейного права....що перебувають у фактичних шлюбних відносинах. 3. Захист сімейних прав. 4. Право на повторний шлюб після розірвання шлюбу. 5. Встановлення режиму окремого проживання подружжя та його ...
Загальна характеристика правового регулювання суспільних відносин………………………………………………………………………...….6 1.1. Сутність правового регулювання………………………………..….6 1.2. Ознаки та риси правового регулювання………………………...….9 1.3. Типи правового регулювання……………………………………....... Механізм правового регулювання суспільних відносин…………...22 2.1. Склад механізму правового регулювання…………………………22 2.2. Структура механізму правового регулювання……………………27 Розділ 3.
...та технологічне середовище міжнародних економічних відносин 1.1 Сутність та основні риси cоціально культурного та технологічного середовища 1.2 Основні форми технологічного середовища міжнародних економічних відносин 2.
...та технологічне середовище міжнародних економічних відносин 1.1 Сутність та основні риси cоціально культурного та технологічного середовища 1.2 Основні форми технологічного середовища міжнародних економічних відносин 2.
...та технологічне середовище міжнародних економічних відносин 1.1 Сутність та основні риси cоціально культурного та технологічного середовища 1.2 Основні форми технологічного середовища міжнародних економічних відносин 2.
...виробництва в умовах формування ринкових відносин між підприємствами 1.1 Структура та принципи організації виробничого процесу 1.2 Організаційні типи виробництва 1.3 Методи організації виробництва ...виробництва в умовах формування ринкових відносин між підприємствами Висновки Література Додатки
...Економіка праці та соціально трудові відносини" 2.Ринок праці: структура, моделі, механізм дії 3.Категорія "робоча сила" та її зміст 4....партнерство як форма соціально трудових відносин. Суб'єкти соціального партнерства та принципи їх функціонування 7.Основні етапи здійснення аудиторської перевірки в трудовій сфері 8.
Правова характеристика договірних підрядних відносин у капітальному будівництві 1.1. Правові засади субпідрядних договорів у капітальному будівництві …………………………………………………………………….............................. 8 1.2. Відносини організацій генеральних підрядників з субпідрядними ...
Правовідносини як різновид суспільних відносин: поняття та риси 1.2. Структура та зміст правовідносин 1.3. Класифікація правовідносин РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИ ТА ОБ’ЄКТИ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН 2.1.
Загальна характеристика соціально трудових відносин в сучасних умовах 1.1.1. Управління працею і наука 1.1.2. Соціально трудові відносини в сучасних умовах 2.
Відносини власності як соціально економічна основа функціонування еконо¬мічної системи 4. Процес реформування відносин власност ів Україні Висновки Література
Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Податкова система – основа фінансово кредитного механізму державного регулювання та один із найважливіших важелів впливу ...процесі становлення в Україні ринкових відносин та інтегрування української економіки в світовий ринок. Її вирішення повинно здійснюватись шляхом вивчення, аналізу і творчого осмислення як існуючої в ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи розвитку інституту приватної власності 1.1 Основні поняття відносин власності 1.2 Типи, види і форми власності 1.3 Приватна власність у системі економічних відносин Розділ 2 Дослідження умов економічного ...
Поняття та класифікація органів зовнішніх відносин. Органи зовнішніх відносин 2. Привілеї та імунітети дипломатичного представництва 3. Привілеї та імунітети дипломатичних агентів, адміністративно технічного і обслуговуючого персоналу ...
Загальна характеристика правового регулювання суспільних відносин…………………………………………………………………………....6 1.1. Сутність правового регулювання………………………………..….6 1.2. Ознаки, предмет та методи правового регулювання………………9 1.3.... Механізм правового регулювання суспільних відносин………..….31 Висновки…………………………………………………………………………35 Список використаних джерел…………………………………………………..37 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14. Відстань між рядками –1,5 інтервали.
...У СТАНОВЛЕННІ І РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН 1.1. Сутність та класифікація фінансових інвестицій 1.2. Форми фінансового інвестування підприємством 1.3. Роль фінансових інвестицій у становленні та розвитку ринкових відносин в Україні 1.4.
...1.1 Структура міжнародних економічних відносин 1.2 Принципи функціонування міжнародних економічних відносин 2. Міжнародна біржова торгівля 2.1 Роль та місце біржі в економіці 2....
...1.1 Структура міжнародних економічних відносин 1.2 Принципи функціонування міжнародних економічних відносин 2. Проблема зовнішньої заборгованості країн, шляхи і механізми її вирішення 2.1 Причини ...
Сучасна аграрна політика української держави спрямована на реформування суспільних відносин в аграрному секторі економіки, завданням якого є забезпечення існування форм власності на землю та форм господарювання на ній з метою ...форм господарювання; розширення товарно грошових відносин, перехід до ринкової економіки; удосконалення державного управління агропромисловим комплексом і планування розвитку сільського господарства, легкої і харчової промисловості та інших ...
Розрахункові відносини є об’єктивними, оскільки породжуються безпосередньо товарними відносинами, реалізують рух натурально речових елементів виробництва та їх вартості у грошовій формі, ...
...характеристика Китаю та торгово економічних відносин Китаю з Україною 1.1. Коротка загальна характеристика Китаю 1.2. Характеристика державного устрою та політичного стану Китаю 1.3.... Аналіз зовнішньоекономічних та торговельних відносин Китаю та України 1.7. Обґрунтування вибору товару – побутова техніка, як імпортного товару з Китаю до України та зовнішньоекономічного партнера ...
Законодавче регулювання кооперативних відносин 3. Функції і компетенція державних органів у взаємовідносинах з кооперативами, їх об'єднаннями та створеними ними підприємствами і організаціями 4.... Правове регулювання договірних відносин державних і кооперативних органів Список використаної літератури
Методи регулювання відносин у міжнародному приватному праві. 2. Система джерел міжнародного приватного права. 3. Види діяльності іноземних суб’єктів господарювання....яке має застосовуватися до регулювання відносин на основі угоди між сторонами чи приписів колізійних норм? Які положення пор застосування імперативних норм містяться у Римській конвенції про ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.