Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2853 за запитом відносини

Вступ Розділ 1 Теоретичні основи механізму роздержавлення та приватизації в Україні на сучасному етапі 1.1 Основні поняття відносин власності 1.2 Типи, види і форми власності 1.3 Власність у системі економічних відносин 1.4 Аналіз відносин власності ...
Законодавче регулювання відносин іпотеки 1.3. Питання розвитку іпотечного кредитування та оцінка ефективності іпотечного ринку Розділ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ У СВІТІ ...іпотечного кредитування;  визначити законодавче регулювання відносин іпотеки;  розглянути питання розвитку іпотечного кредитування та оцінка ефективності іпотечного ринку;  проаналізувати тенденції розвитку ринку іпотеки у світі;  охарактеризувати сучасний ...
Типи сімейно шлюбних відносин …………………………….. 10 12 § 3. Психологічний клімат сім’ї ………………………………….. 12 13 § 4. Конфлікти в сімейно шлюбних відносинах …………………. 14 16 § 5. Розлучення ……………………………………………………..
Кримінальна відповідальність та кримінально правові відносини 3. Підстава кримінальної відповідальності 4. Форми реалізації кримінальної відповідальності Висновки Література Завдання 1. Під час сварки Іваненко заподіяв Петренко легкі ...що виникла на ґрунті неприязних відносин, умисно заподіяв смерть Сліпченко (ч. 1 ст. 115 КК України). 23 грудня 2014 р. Крупченка було затримано правоохоронними органами та ...
...форми участі держави в цивільних відносинах. 3. Органи та представники, через яких діє держава у цивільних відносинах. 4. Цивільно правова відповідальність держави за цивільними зобов’язаннями.
...діяльності підприємств в умовах ринкових відносин 2. Особливості аналізу діяльності підприємств торгівлі в умовах ринкових відносин 2.1. Методика аналізу основних показників діяльності підприємств торгівлі 2....
...участі держави у приватних (цивільних відносинах)…..17 2.1. Загальна характеристика цивільно правового статусу держави…………...17 2.2. Майнові відносини держави, що виникають з права власності ...
...ДЖЕРЕЛ ВИСНОВКИ Перехід до ринкових відносин, що супроводжується створенням великої кількості комерційних банків, обумовив можливість здійснення традиційних банківських операцій, таких, як надання кредитів підприємствам, здійснення розрахункових ...кредитні установи вступають у договірні відносини щодо використання майна грошових коштів, проведення комерційних операцій і інвестицій. Довірливість цих відносин повинна підкріплюватися можливістю всіх учасників операцій...
Відносини політичних партій і держави. Методичні рекомендації При висвітленні першого питання слід проаналізувати чинне законодавство України про політичні партії в Україні, ...важливо розкрити характер та зміст відносин політичних партій з органами держави, акцентувати увагу на принципі невтручання державних органів в діяльність партій, визначити роль партій у виробленні ...
Проблемні форми міжособистісних відносин дошкільників в сюжетно рольових іграх 1.4. Виховання позитивних взаємовідносин дітей у сюжетно рольових іграх Розділ 2.... Експериментальне дослідження міжособистісних відносин дітей 3.1. Дослідження міжособистісних відносин дошкільників на етапі констатуючого експерименту 3.2. Формування позитивного ставлення до однолітків за допомогою ...
...трудового права в умовах ринкових відносин Розділ 2. Ознаки методу трудового права 2.1. Сполучення централізованого і локального регулювання суспільних відносин у сфері праці 2.2.
...майнових виплат в системі фінансових відносин сільськогосподарських підприємств 14 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРЕНДНОГО ПІДПРИЄМСТВА 18 2.1. Загальна характеристика ТОВ ОП «Обрій» 18 ... НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ОРЕНДНИХ ПІДПРИЄМСТВ 31 3.1. Шляхи удосконалення фінансового стану та зростання прибутковості підприємства 31 3.2.
...прав суб'єктів соціально трудових відносин b. незаконне надання прав суб'єктам соціально трудових відносин c. немає правильної відповіді d. незаконне обмеження прав суб'єктів соціально ...
...важлива ланка системи соціально трудових відносин 6 1.2. Законодавче регулювання питання оплати праці 18 1.3. Основи обліку розрахунків з персоналом по оплаті праці 23 ...в умовах переходу до ринкових відносин здійснюють такі вітчизняні вчені економісти: Ю.Б. Іванов, А.В. Калина, Л.К. Сук, Л.М. Котенко, Н.О.
Відносини України та Великої Британії 3.1. Відносини між країнами до проголошення незалежності 3.2. Відносини між країнами після проголошення незалежності ...
...2.1 РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ БАЗИ ВІДНОСИН 2.2 Хронологія двосторонніх відносин 2.3 Здійснення політики ЄС у контексті ЄПС РОЗДІЛ 3.
...ВНУТРІШНЬОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ РЕГУЛЮЄ ПРИВАТНОПРАВОВІ ВІДНОСИНИ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ …………………………………………………………………………43 2.1. Нормативно правові акти України, які повністю присвячені регулюванню приватноправових відносин з іноземним елементом..…………………….…………..
...характеристику особистих немайнових та майнових відносин, що регулюються цивільним правом. Доцільно проаналізувати критерії на основі яких певні відносини включаються до предмета цивільного права.
Різноманітність цивільних відносин обумовлює широке коло цивільних договорів. Кожному цивільному договорові властиві як загальні ознаки, так і ознаки притаманні саме цьому виду цивільних ...у власність, найчастіше застосовується у відносинах між громадянами. Але громадяни можуть подарувати яку небудь річ, грошову суму або іншу цінність і державі, і будь якій іншій ...
Представники концепції людських відносин збагатили управлінську думку суттєвими рекомендаціями щодо стилю керівництва й етики відносин керівника з підлеглими. Попри значні наукові заслуги теорія людських ...
Розвиток бюджетних відносин від Київської Русі до прийняття незалежності України 15BR> BR>2.3. Бюджетна система незалежної України 19BR> BR>Розділ 3.... В умовах ринкових відносин і особливо в перехідний період до ринку бюджетна система є найважливішим економічним регулятором. Від того, наскільки правильно побудовано бюджетну систему ...
Основним джерелом регулювання цивільно правових відносин в Україні є Цивільний кодекс України. Саме з метою вдосконалення приватних правовідносин Верховною Радою України 6січня 2003 року був прийнятий ...в цивільному обігу еквівалентно оплатних відносин не заперечує й безоплатного передання майна однією особою іншій. Найчастіше таке передання набуває форми трудових або адміністративно правових відносин.
...впливає на рівень товарно грошових відносин у ринковій економіці, суспільний розподіл праці, благополуччя та устрій як і суспільства в цілому, та і кожного окремого громадянина....даної курсової роботи виступають суспільні відносини, які складаються у процесі виникнення юридичної особи. Предметом розгляду даної теми є такі норми законодавства, які регулюють відносини з створення ...
...і динамічного переходу до ринкових відносин. При цьому дуже важливою є реорганізація надмірної концентрації і монополізації виробництва, удосконалювання організаційних і структурних відносин, перегляд застарілих командних економічних зв'...
...функціонуванні механізму правового регулювання суспільних відносин Висновок уривок Отже, можна зробити наступні висновки: Правове регулювання — це здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів упорядкування суспільних відносин, їх юридичне закріплення, охорона і ...
...функціонуванні механізму правового регулювання суспільних відносин Висновок уривок Отже, можна зробити наступні висновки: Правове регулювання — це здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів упорядкування суспільних відносин, їх юридичне закріплення, охорона і ...
...публічно правових утворень в речових відносинах 3.2. Участь публічно правових утворень в корпоративних відносинах 3.3. Участь пулічно правових утворень в зобов’язальних відносинах 3....
...власність – це не річ, а відносини між людьми з приводу ви робництва і привласнення речей – продуктів праці. Це – ставлення індивідів один до одного і відповідно їх ... Відносини власності, як видно, виникають лише за наявності принаймні двох суб’єктів. Славнозвісний Робінзон Крузо не був влас ником, хоч мав ...
Чи регулюються відносини, які виникли між ТОВ “Енергія” та органами місцевого самоврядування, цивільним законодавством? Охарактеризуйте дію актів цивільного законодавства у часі та порядок ...правового та публічно правового регулювання відносин застави. Чи допустимо розповсюджувати норми ЦК на податкову заставу? 3. Між сільськогосподарськими товаровиробниками і хлібоприймальним пунктом Державної акціонерної компанії “Хліб ...
...практично на всі галузі суспільних відносин. Україні важко претендувати на інформаційне домінування у світовому інформаційному просторі. Концептуальні засади державної політики України в інформаційній сфері мають формуватися, ...ринком ІПП розуміють систему економічних відносин продуктового і грошового обігу, які виникають між, суб’єктами, що пропонують обчислювальну техніку, електронні компоненти, програмне забезпечення, засоби комунікації тощо, ...
...і як форму прояву суспільних відносин. Якщо суспільні відносини носять примітивний характер (наприклад, у доісторичний, древній період), то і керування виражається в зародковому або спрощеному виді.
...суб'єктом сучасних міжнародних економічних відносин є підприємство як ключова ланка ринкової економіки. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства є важливою і невід'ємною сферою господарської діяльності, яка за ...пристосуванню економіки до системи світогосподарських відносин, формування економіки відкритого типу. Саме тому розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств – це суттєвий чинник підвищення ефективності господарської діяльності як на рівні ...
...суб'єктом сучасних міжнародних економічних відносин є підприємство як ключова ланка ринкової економіки. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства є важливою і невід'ємною сферою господарської діяльності, яка за ...пристосуванню економіки до системи світогосподарських відносин, формування економіки відкритого типу. Саме тому розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств – це суттєвий чинник підвищення ефективності господарської діяльності як на рівні ...
...а також складність і багатогранність відносин, що виникають під час бюджетної діяльності і в бюджетному процесі, передбачили значний централізований рівень правового врегулювання всіх цих відносин.
...і динамічного переходу до ринкових відносин. При цьому дуже важливою є реорганізація надмірної концентрації і монополізації виробництва, удосконалювання організаційних і структурних відносин, перегляд застарілих командних економічних зв'...
...регулює багато важливих сфер суспільних відносин за участю держав членів, юридичних осіб і пересічних громадян; введення інституту громадянства Союзу як стійкого правового зв'язку громадян держав ...Союзу на самостійного учасника міжнародних відносин, встановлення Союзом партнерських відносин з іноземними державами. Право Європейського Союзу (EU law; EuropeanUnionlaw) унікальний правовий феномен, що склався в ході ...
З розвитком виробництва, суспільних відносин прямо пропорційно зростає бажання зберегти матеріальні статки, що, пояснює доцільність страхового захисту. Актуальність теми зумовлена тим, що економічний розвиток України ... Об‘єктом дослідження є відносини, які виникають на страховому ринку між страховим посередником та страхувальником. При цьому аналізуються концепції, спрямовані на удосконалення ціх відносин.
Якими галузями права врегульовані дані відносини? 2. Визначте які з них, врегульовані нормами приватного та публічного права? Задача.№2 Громадянин Алієв за власний рахунок видав свій ... Якими галузями права врегульовані дані відносини? 2. Визначте, якою книгою ЦК передбачено врегулювання зазначених відносин? 3. Охарактеризуйте обставину, що стала підставою виникнення цивільно правового відношення?
...язку з строком дії договірних відносин. При висвітленні питання про лізингові платежі автор повинен проаналізувати види платежів за договором лізингу, порядок їх сплати та особливості.... Особливості правового регулювання лізингових відносин у сфері господарювання//Право України. 2003. №5. С. 57 61. 7. Якубовський І. Співвідношення договору фінансового лізингу і кредитного договору//...
...сфері виробництва на основі ринкових відносин. Ринкові відносини вимагають перегляду системи бухгалтерського обліку, одним із центральних елементів якої є облік взаєморозрахунків суб’єктів господарювання.
...охоплює практично всі елементи трудових відносин. Систематичне проведення аудиторських перевірок дає можливість правильно оцінити стан і розвиток трудових відносин на підприємстві.
...своїм змістом страхування є системою відносин із формування й використання централізованих і децентралізованих фондів, які необхідні для фінансування непередбачених потреб суспільства та його членів, відшкодування шкоди, ... Аспект трудових відносин в пенсійному страхуванні вивчали Т.М. Кір’ян, М.С. Шаповал, демографічну ситуацію – Е.М. Лібанова, С.І.
...блага, люди вступають у відповідні відносини з іншими людьми та організаціями з приводу виробництва і розподілу цих благ. Тобто виникають відносини у сфері виробництва, управління та ...
...міжнародних договорів, що діють у відносинах між Росією й Україною, повинний послатися суд у м. Нефтеюганськ, виносячи рішення про розірвання шлюбу ? Задача 2....застосування права до цивільно правових відносин з іноземним елементом за участю держави ? Задача 1. Громадянка В. одружилася в період існування Радянського Союзу з громадянином Б.
...регулює державні, міждержавні та суспільні відносини. — підсистема права, що регулює майново вартісні відносини і особисті немайнові відносини, які виникають із приводу духовних благ і пов'язані ...
...реформа та вдосконалення системи міжбюджетних відносин в Україні. 30.Джерела формування бюджету розвитку місцевих бюджетів та напрямки його використання. 31.Форми і методи бюджетного фінансування. 32.... Механізм регулювання міжбюджетних відносин. 46..Склад доходів та видатків бюджетів територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань. Інвестиційний аналіз 47.
...світової економіки є міжнародні валютні відносини. В умовах економічної глобалізації національні валюти не можуть виконувати свої функції, якщо не мають зв'язку зі світовими грошима, системою міжнародних грошових відносин.
...враховують інтереси суб’єктів кредитних відносин. Йдеться про необхідність податкового стимулювання кредиторів, які здійснюватимуть окремі види довгострокових (понад 5 років) кредитних вкладень, зокрема у впровадження нових ... Розвитку кредитних відносин в аграрному секторі сприятиме і повніше використання потенціалу діючої з 2000 року цільової програми фінансової підтримки сільськогосподарських та інших підприємств ...
...індивідуальних, колективних та організаційних юридичних відносин. 14. На Заході трудова правоздатність та дієздатність набуваються: А) одночасно з досягненням мінімального віку прийому на роботу (15 16 років); ... про регулювання трудових відносин; В) Закон Лендрама Гріффіна 1959р. про надання звітів і відомостей у трудових відносинах; Г) колективні договори; Д) правила внутрішнього розпорядку.
...на більш низькому рівні кредитних відносин ніж наші іноземні колеги. Але дана проблема спонукає фахівців банків до пошуку нових методів та шляхів вдосконалення систем оцінки кредитоспроможності, ...іншого боку, необхідно врегулювати кредитні відносини шляхом прийняття Закону „Про кредит", в якому права кредиторів були захищені належним чином. Тобто необхідно створити інфраструктуру яка полегшить роботу ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.