Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 3614 за запитом відомої

Цивільний процесуальний кодекс України// Відомості Верховної Ради. – 2004. N 40 41, 42. Cт.492(з наступними змінами і доповненнями) 3. Закон України „Про судоустрій України” // Відомості Верховної Ради. 2002.
Давно відомо, що інтелектуальна діяльність є однією з рушійних силрозвитку цивілізації, і означає результати інтелектуальної творчостілюдини. Інтелектуальна власність є нематеріальною категорією і ...України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № № 254к/96 ВР; 2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40 44; 3.
№ 3480 IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268. Про фінансово кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з ... № 978 IV // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 52. – Ст. 377. Про іпотечні облігації: Закон України від 22.12. 2005 р.
Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № З0. — Ст. 141. 2. Кодекс законів про працю (гл. XV) від 10 грудня1971 року // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1971р.
Які Вам відомі ознаки групування трудових операцій? Задание 5 1. Що таке управління виробництвом і які його складові? 2.... Які Вам відомі ознаки групування трудових операцій? Задание 6 1. Техніко економічна сутність і зміст трудового процесу. Види трудових процесів. 2.
...купувати за низькими цінами цигарки відомих виробників, і запропонував йому за грошову винагороду по ставляти такі цигарки в Україну, де Купрін буде продавати їх на рин ...до зовнішньоекономічних контрактів завідомо неправдиві відомості про те, що вогнегасники, які згідно з цими контрактами постачалися на підприємство із Росії, є такими, що були у вжитку.
...кількість науковців, серед яких найбільш відомими є Джога Р.Т., Матвєєва В.О. та Атамас П.Й. Склад матеріальних запасів бюджетних установ досить широкий й різноманітний, ...в меморіальних ордерах № 6 Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами типової форми № 409 (бюджет), № 8 Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами т.ф.
...кількість науковців, серед яких найбільш відомими є Джога Р.Т., Атамас П.Й., Бутинець Ф. Ф. Склад матеріальних запасів бюджетних установ досить широкий й різноманітний, тому ...меморіальний ордер № 11 „Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування” т. ф. № 398 (бюджет) та меморіальний ордер № 12 „Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування” т.
Баланс навести у вигляді сальдової відомості по синтетичних рахунках (додаток 1) № Залишки на 01.01.2011р. Дані 1 Основні засоби, первісна вартість 2 Знос основних засобів ...господарських операцій та оборотно сальдову відомість (додатки 3,4) Зробити всі необхідні розрахунки, відобразити господарські операції у журналі господарських операцій, вказавши при цьому назву первинного документу, ...
...внеску на ПАТ є розрахункова відомість утримань і нарахувань на заробітну плату, в якій містяться дані про суму заробітної плати, ставку і суму утримань і нарахувань, ...та по дебету рахунку в відомості до даних журналів. Відповідно до Закону ПАТ перераховує єдиний внесок за базовий звітний період не пізніше 20 числа місяця, що ...
Вихідні дані: Оборотна відомість за синтетичними рахунками ТОВ „Марс" за звітний період наведена у таблиці 1. Таблиця 1 Оборотна відомість за синтетичними рахунками ТОВ "Марс" ...
Відома вартість сполучення між пунктами. Встановити, яким повинно бути найдешевше сполучення пунктів і визначити його вартість....максимальний потік в мережі, коли відома пропускна здатність кожної дуги. Завдання 3 2. Побудувати мережевий графік комплексу робіт і розрахувати часові параметри для наступного комплексу ремонтних ...
...характеристику з попереднього місця роботи, відомості про прописку. Коли Пилипченко принесла всі перелічені документи, директор відмовив їй у прийнятті на роботу, мотивуючи тим, що вона проживає ...де вона зберігається і які відомості до неї заносяться? Чи може бути працівнику при звільненні видано довід¬ку замість трудової книжки? 9.
Назвіть відомі вам моделі ринкової економіки. 3. Дайте визначення платіжного балансу. Що визначає стан платіжного балансу країни? 4. Які Вам відомі наслідки дефіциту платіжного балансу? 5.
...рахунків: №301, №311, №313, та відомості за дебетом цих рахунків, вивести кінцеве сальдо по цих рахунках. 3. Скласти відомість 3.2 по рахунку №372, та відомість ...
...рахунках; 6) Скласти оборотні аналітичні відомості до синтетичних рахунків 201 «сировина і матеріали». 372 «розрахунки з підзвітними особами», 631 «розрахунки з постачальниками і підрядниками»; 7) За ...даними бухгалтерських рахунків скласти оборотну відомість по синтетичних рахунках і звірити суми оборотів за рахунками з підсумком реєстраційного журналу господарських операцій; 8) За даними бухгалтерських рахунків ...
...рахунків скласти шахову та оборотну відомість синтетичного обліку за поточний місяць. 5. Заповнити Бухгалтерський баланс на кінець звітного періоду за даними оборотної відомості синтетичного обліку. 6.
// Відомості Верховної Ради України. – 1996. № 30. ст. 141. 2. Про інформацію: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1992. – N 48. – ст.650.
...діяльності школяра на уроці вам відомі? 18.Встановити взаємозв’язок понять «розвиток» , «виховання» , «соціалізація» особистості. 19.Охарактеризувати діяльність вчителя та учнів у процесі навчання....Які класифікації навчання вам відомі. 26.Визначити й обгрунтувати основні вимоги до організації діяльності у виховному процесі. 27.Охарактеризувати методи навчання за джерелами одержання знань.
сукупність відомостей b. набір схем взаємодії об’єктів c. множина елементів системи Question 11 Економічна інформація це : a.... сукупність відомостей Question 12 Економічні дані це —: b. сукупність відомостей c. відображення економічних явищ Question 13 Фаза аналізу альтернатив (АА) передбачає: a.
сукупність відомостей b. набір схем взаємодії об’єктів c. множина елементів системи Question 11 Економічна інформація це : a. виробничий цикл b.... сукупність відомостей Question 12 Економічні дані це —: a. сукупність відомостей b. виробничий цикл c. відображення економічних явищ Question 13 Фаза аналізу альтернатив (...
за № 254К 96 ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, №№ 40 ...
...1971 із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України № 322 VIII. 3. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України № N 2694 ...
В Англії, Франції, Іспанії відомі численні випадки, коли органи державної влади надають фінансову допомогу робітником для викупу призначених до закриття збиткових підприємств і перетворення їх ...України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40 44. – Ст. 356.
за № 254К 96 ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, №№ 40 ...
...1971 із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України № 322 VIII. 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 із змінами та доповненнями// Відомості Верховної РадиУкраїни № 435 IV 4.
легізм Question 4 Відомий вислів про те, що „не боги, а сама людина є„мірою всіх речей”, а закони – це не божественна установа, а ...теологічної Question 13 Відома теорія Ф.Аквінського про зверхність духовної влади над світською передбачала виділення у структурі світської владі трьох аспектів, а саме: a.
...20.12.1990 № 565 XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20 (з наступ. змін. та доп.). 2. Про утворення Державної служби боротьби з економічною ...07.12.1984 № 8073 X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Стор. 1122 (з наступ. змін. та доп.). 4. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07....
підрахунок даних первинних документів, відомостей та регістрів c. формальна та логічна перевірка звітів матеріально відповідальних осіб Question 9 До логічних операцій належать : a. підрахунок даних первинних документів, відомостей та регістрів b.
// Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141. 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року за № 436 IV // Відомості Верховної Ради (ВВР) – 2003.
Мале підприємство «Дніпро» займається виробничою діяльністю і веде облік з використанням спрощеного плану рахунків і регістрів обліку для малих підприємств із складанням відомостей 1 м, 2 м, 3 м. 4 м, 5 м та оборотно сальдової відомості. МП «Дніпро» – платник єдиного податку за ...
...для малих підприємств із складанням відомостей 1 м, 2 м, 3 м. 4 м, 5 м та оборотно сальдової відомості. МП «Дніпро» – платник єдиного податку за ...
На підставі залишків та господарських операцій виконати слідуючі операції: а) скласти журнал господарських операцій по наведеній формі; б) відкрити бухгалтерські рахунки по спрощених схемах, використовуючі дані балансу та журналу реєстрації операцій; в) записати вступні залишки і суми операцій у відкриті бухгалтерські рахунки, вивести по них обороти і кінцеві залишки; г) скласти оборотну відомість по рахунках синтетичного обліку; д) скласти бухгалтерський баланс за спрощеною фо...
Практичне завдання На підставі залишків та господарських операцій виконати слідуючі операції: а) скласти журнал господарських операцій по наведеній формі; б) відкрити бухгалтерські рахунки по спрощених схемах, використовуючі дані балансу та журналу реєстрації операцій; в) записати вступні залишки і суми операцій у відкриті бухгалтерські рахунки, вивести по них обороти і кінцеві залишки; г) скласти оборотну відомість по рахунках синтетичного обліку; д) скласти бухгалтерський б...
Практичне завдання На підставі залишків та господарських операцій виконати слідуючі операції: а) скласти журнал господарських операцій по наведеній формі; б) відкрити бухгалтерські рахунки по спрощених схемах, використовуючі дані балансу та журналу реєстрації операцій; в) записати вступні залишки і суми операцій у відкриті бухгалтерські рахунки, вивести по них обороти і кінцеві залишки; г) скласти оборотну відомість по рахунках синтетичного обліку; д) скласти бухгалтерський б...
Вона була відома своєю просвітницькою і педагогічною діяльністю не лише в Україні, а й далеко за її межами....віхи життя та педагогічної діяльності відомого педагога. Другий розділ розкриває питання жіночих недільних шкіл під керівництвом Х.Д. Алчевської, методику навчання дорослих та пропаганду кращих здобутків ...
Три Question 3 Як відомо, перша інформаційна революція пов'язана з винаходом письменності. Коли це відбувалось? a. В ХХ сторіччі b.... Науку Question 7 Як відомо, інформатика може розглядатися як галузь народного господарства. Які складові частини цієї галузі людської діяльності? a.
...операції 8 скласти розрахунково платіжну відомість (додаток 3) Обчислити суму оплати праці працівників апарату управління підприємства за жовтень 200 р. згідно табеля обліку використання робочого часу (...плати до видачі; є) скласти відомість депонованої заробітної плати за жовтень при умові, що Лєвін О.М. своєчасно заробітну плату не отримав (додаток 11) Вихідні дані ...
...це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі. Інформація – це будь які відомості та/або данні, які можуть ...
...це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі. Інформація – це будь які відомості та/або данні, які можуть ...
...і аналітичного обліку; – скласти оборотну відомість по рахунках синтетичного обліку; – скласти оборотну відомість по рахунках аналітичного обліку; – зіставити підсумки оборотної відомості аналітичного обліку з відповідальними рахунками ...
...і аналітичного обліку; – скласти оборотну відомість по рахунках синтетичного обліку; – скласти оборотну відомість по рахунках аналітичного обліку; – зіставити підсумки оборотної відомості аналітичного обліку з відповідальними рахунками ...
// Відомості Верховної Ради України. 1994. № 11. 6. 3акон України «Про оперативно розшукову діяльність» // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 22. 1.
...Розрахувати брутто ставку (Вбр), якщо відома величина нетто ставки 9,5 коп. і питома вага навантаження 18% в нетто ставці. Завдання №10 Розрахувати нетто ставку (Тн), якщо відома кількість виплат 15 за період (...
...Розрахувати брутто ставку (Вбр), якщо відома величина нетто ставки 12,6 коп. і питома вага навантаження 45% в нетто ставці. 10.Завдання №10 Розрахувати нетто ставку (Тн), якщо відома кількість виплат 32 за період (...
Конституція України // Відомості Верховної Ради України . 1996. № 30. Ст.141. 2. Кодекс законів про працю // Законодавство України про працю: збірник нормативно правових актів .... Закон України «Про державну службу» // Відомості Верховної Ради України . 1993. № 52. Ст. 490. 5. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» // Відомості Верховної ...
Нормативні акти Конституція України // Відом. Верх. Ради України. 1996. № 30. Ст.141. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відом. Верх. Ради УРСР. 1984. Додаток до № 51.
Нормативні акти Конституція України // Відом. Верх. Ради України. 1996. № 30. Ст.141. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відом. Верх. Ради УРСР. 1984. Додаток до № 51.
З відомостей дані переносять до головної книги, в якій дані узагальнюються, потім ці дані переносяться до шахової відомості і оборотно – сальдової відомості.
...20.12.1990 № 565 XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20 (з наступ. змін. та доп.). 3. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: ... // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218. 4. Про затвердження Правил реєстрації актів громадського стану в Україні.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.