Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 3614 за запитом відомої

за № 254К 96 ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. 2. Господарський кодекс України. Від 16 січня 2003р. №436 IV. // Відомості Верховної Ради (ВВР). 2003.
...індивідуальні або бригадні наряди, рапорти, відомості виробітку бригади, маршрутний лист, журнал робіт. Для нарахування основної заробітної плати робітникам з погодинною оплатою праці необхідно мати відомості про посадові оклади, про присвоєнні ...
Iз бесіди стало відомо, що спроба самогубства була реакцією на відмову коханої дівчини підтримувати стосунки далі. Зараз життя сприймається як безглузде й безцільне....розмови з матір'ю стало відомо, що вагітність проходила із загрозою зриву, пологи були стрімкими, дитина народилася в асфіксії. Протягом першого року життя дитина перебувала на ...
Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.... Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань ...
Відомо, що до участі у виставці подано 16 заявок з таких країн як Німеччина, Франція, Швейцарія, США, Японія, Україна, Туреччина, Великобританія, ... Вам відомо ТІЛЬКИ те, що цей крок буде неоднозначно сприйнятий в його відділі, але його обов'язки та функції залишаться незмінними, і ...
...яких заходом зменшення є страхування відомими й надійними страховими агентствами, є: a. збутовими ризиками b. форс мажорними ризиками c. ризиками, пов’язаними з управлінням d....розвитку та прогнозні зміни; зокрема, відомості про кількість споживачів, попит на продукцію та його динаміку, надається в такому розділі бізнес плану як: a.
...було б продовжувати, але достоту відомо, що краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Прогулянка Києвом Теплого весняного дня хороше гуляти вулицями міста....було б продовжувати, але достоту відомо, що краще один раз побачити, ніж сто разів почути. 2. Складіть лист подяку будь якій організації (або особі) за благодійний ...
...була і не могла бути відома господарському суду, оскільки не була наявною на час розгляду справи; б) вона була наявною на час розгляду справи; в) вона ...г) вона не могла бути відомою жодній із сторін, як і суду на час розгляду справи; д) вона не могла бути відомою заявникові під час розгляду ...
ЗАВДАННЯ 9 Складіть шахову оборотну відомість на основі наступних господарських операцій (суми приводяться студентом самостійно): Надійшли матеріали на склад від постачальників 500грн ЗАВДАННЯ 10 Як взаємопов'... Наведіть приклад в формі оборотної відомості аналітичного обліку. ЗАВДАННЯ 11 Вкажіть терміни зберігання документів: а) квартальна бухгалтерська звітність; б) розрахунково платіжна відомість.
...МСБО 38 “Нематеріальні активи», якщо відомо, що ЗАТ «Світанок» перміг у тендері на придбання патенту на винахід, що розроблений іншим підприємством....формату за елементами витрат, якщо відомо: дохід від продажу 9550560 у.о інший дохід 2141230 у.о зміна запасів готової продукції та незавершеного виробництва – 4251112 у.
Баланс навести у вигляді сальдової відомості за синтетичними рахунками. Залишки на 01.01.2003 Сума Основні засоби, п.в. 2 000 000 Знос основних засобів 576000 ...якими треба скласти розрахунково – платіжну відомість я не знаю.. 8. Проведені нарахування на заробітну плату згідно з чинним законодавством (36,76%) 3775,25 521,99 196,...
...МСБО 38 «Нематеріальні активи», якщо відомо: ВАТ «ТДС» придбало чисті активи ТОВ «Логос» за 7500 000 дол., а справедлива вартість яких 5200 000 дол....звіт про фінансові результати, якщо відомо: Дохід (виручка від реалізації продукції) 5250 тис.грн ПДВ – 1850 тис.грн Собівартість реалізованої продукції 3000 тис.
Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках 4. Скласти баланс ТОВ "Омега" станом на 1 червня поточного року 5.... 884 Відомість залишків по рахунку 205 "Матеріали" П/п Назва запасних частин Одиниці виміру Ціна Залишок на 01 Кількість Сума 1 Пружина ...
Скласти оборотно сальдову відомість. 4. Визначити фінансовий результат від діяльності підприємства за звітний період. 5. Заповнити річні форми фінансової звітності: ф. №1 „Баланс", ф....занести їх в оборотно сальдову відомість. За даними залишків на рахунках бухгалтерського обліку скласти баланс (форму №1). Для заповнення балансу використати рахунки 1 6 класів.
ЗАВДАННЯ № 3 Визначити первинну вартість придбаного франчайзингу, що надає право друкувати і розповсюджувати популярний роман, захищений авторським правом, який було отримано в обмін на прості акції власної емісії відповідно до IAS та GAAP за відомих умов: Показники ВАРІАНТИ 1 2 3 Кількість акцій, штук 100 200 300 Номінальна вартість однієї акції, . 185 190 178 В т.ч. ПДВ, тис. $.
Скласти оборотно сальдову відомість. 4. Визначити фінансовий результат від діяльності підприємства за звітний період. 5. Заповнити річні форми фінансової звітності: ф. №1 „Баланс", ф....занести їх в оборотно сальдову відомість. За даними залишків на рахунках бухгалтерського обліку скласти баланс (форму №1). Для заповнення балансу використати рахунки 1 6 класів.
Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках. 5. Скласти баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів ТОВ "Омега" станом ... 884 486 Відомість залишків по рахунку 205 "Матеріали" П/п Назва запасних частин Одиниці виміру Ціна Залишок на 01.01 Кількість Сума 1 ...
Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках 4. Скласти баланс ТОВ "Омега" станом на 1 червня поточного року 5.... 884 Відомість залишків по рахунку 205 "Матеріали" П/п Назва запасних частин Одиниці виміру Ціна Залишок на 01 Кількість Сума 1 Пружина ...
Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках 4. Скласти баланс ТОВ "Таврія" станом на 1 червня поточного року 5.... Відомість залишків матеріалів по рахунку запасні частини на 1 травня поточного року № Назва запасних частин Одиниці виміру Кількість Ціна, грн 1.
Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках 4. Скласти баланс ТОВ "Таврія" станом на 1 червня поточного року 5.... Відомість залишків матеріалів по рахунку запасні частини на 1 травня поточного року № Назва запасних частин Одиниці виміру Кількість Ціна, грн 1.
Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках 4. Скласти баланс ТОВ "Омега" станом на 1 червня поточного року 5.... 884 Відомість залишків по рахунку 205 "Матеріали" П/п Назва запасних частин Одиниці виміру Ціна Залишок на 01 Кількість Сума 1 Пружина ...
Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках 4. Скласти баланс ТОВ «Таврія» станом на 1 червня поточного року 5.... 1002609 Разом Таблиця 2 Відомість залишків по рахунку 207 «Запасні частини» на 1 травня поточного року з/п Назва запасних частин Одиниці виміру Кількість Ціна, ...
Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках. 4. Скласти баланс ТОВ «Таврія» станом на 1 червня поточного року 5.... 1002615 Разом Таблиця 2 Відомість залишків по рахунку 207 «Запасні частини» на 1 травня поточного року з/п Назва запасних частин Одиниці виміру Кількість Ціна, ...
Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках 4. Скласти баланс ТОВ «Таврія» станом на 1 червня поточного року 5.... 1002831 Разом Таблиця 2 Відомість залишків по рахунку 207 «Запасні частини» на 1 травня поточного року з/п Назва запасних частин Одиниці виміру Кількість Ціна, ...
Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках. 4. Скласти баланс ТОВ «Таврія» станом на 1 червня поточного року 5.... 1002831 Разом Таблиця 2 Відомість залишків по рахунку 207 «Запасні частини» на 1 травня поточного року з/п Назва запасних частин Одиниці виміру Кількість Ціна, ...
Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках. 4. Скласти баланс ТОВ «Таврія» станом на 1 червня поточного року 5.... 1002744 Разом Таблиця 2 Відомість залишків по рахунку 207 «Запасні частини» на 1 травня поточного року з/п Назва запасних частин Одиниці виміру Кількість Ціна, ...
Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках 4. Скласти баланс ТОВ "Таврія" станом на 1 червня поточного року 5.... Відомість залишків матеріалів по рахунку запасні частини на 1 травня поточного року № Назва запасних частин Одиниці виміру Кількість Ціна, грн 1.
...про Сивохіна не було нічого відомо майже 2 роки, 20 листопада 2003 року Романовська уклала шлюб з Пащуком. У вересні 2004 року Сивохін повернувся і став ...про Сивохіна не було нічого відомо більше 2 х років, і вона вважала його безвісті відсутнім. З огляду на це, вона мала право укласти шлюб з ...
Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках 4. Скласти баланс ТОВ "Таврія" станом на 1 червня поточного року 5.... Відомість залишків матеріалів по рахунку запасні частини на 1 травня поточного року № Назва запасних частин Одиниці виміру Кількість Ціна, грн 1.
Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках 4. Скласти баланс ТОВ "Таврія" станом на 1 червня поточного року 5.... Відомість залишків матеріалів по рахунку запасні частини на 1 травня поточного року № Назва запасних частин Одиниці виміру Кількість Ціна, грн 1.
Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках 4. Скласти баланс ТОВ "Таврія" станом на 1 червня поточного року 5.... Відомість залишків матеріалів по рахунку запасні частини на 1 травня поточного року № Назва запасних частин Одиниці виміру Кількість Ціна, грн 1.
Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках 4. Скласти баланс ТОВ "Таврія" станом на 1 червня поточного року 5.... Відомість залишків матеріалів по рахунку запасні частини на 1 травня поточного року № Назва запасних частин Одиниці виміру Кількість Ціна, грн 1.
Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках 4. Скласти баланс ТОВ "Таврія" станом на 1 червня поточного року 5.... Відомість залишків матеріалів по рахунку запасні частини на 1 травня поточного року № Назва запасних частин Одиниці виміру Кількість Ціна, грн 1.
...рахунків скласти обороту та шахову відомість за синтетичними рахунками за даними оборотної відомості скласти баланс підприємства на кінець періоду 2. Аналізуючи зміни в бухгалтерському балансі визначити ...
Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках 4. Скласти баланс ТОВ "Таврія" станом на 1 червня поточного року 5.... Відомість залишків матеріалів по рахунку запасні частини на 1 травня поточного року № Назва запасних частин Одиниці виміру Кількість Ціна, грн 1.
Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках 4. Скласти баланс ТОВ «Таврія» станом на 1 червня поточного року 5.... 1002810 Разом Таблиця 2 Відомість залишків по рахунку 207 «Запасні частини» на 1 травня поточного року з/п Назва запасних частин Одиниці виміру Кількість Ціна, ...
Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках. 4. Скласти баланс ТОВ «Таврія» станом на 1 червня поточного року 5.... 1002849 Разом Таблиця 2 Відомість залишків по рахунку 207 «Запасні частини» на 1 травня поточного року з/п Назва запасних частин Одиниці виміру Кількість Ціна, ...
Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках 4. Скласти баланс ТОВ "Омега" станом на 1 червня поточного року 5.... 884 486 Разом Відомість залишків по рахунку 205 "Матеріали" П/п Назва запасних частин Одиниці виміру Ціна Залишок на Кількість Сума 1 Пружина шт.
Скласти оборотні відомості по синтетичним та аналітичним рахункам 4. Скласти баланс ТОВ "Таврія" станом на 1 червня поточного року 5....101000 Прибуток Разом 1002873 Разом Відомість залишків по рахунку запасні частини на 1 травня поточного року № п/п Назва запасних частин Одиниці виміру Кількість Ціна, грн ...
Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках 4. Скласти баланс ТОВ "Таврія" станом на 1 червня поточного року 5.... Відомість залишків матеріалів по рахунку запасні частини на 1 травня поточного року № Назва запасних частин Одиниці виміру Кількість Ціна, грн 1.
Феоктистов приховував ці відомості від Розіна й подавав йому фальсифіковану звітність, яку складав разом із головним бухгалтером Хромовою. Яку відповідальність мають понести Феоктистов, Хромова, ...податкову інспекцію завідомо не правдиві відомості про суми доходів від укладених угод. Унаслі док цього в бюджет не надійшли кошти в сумі 880 000 грн.
Скласти відомість на списування різниці між плановою і фактичною собівартістю продукції с/г виробництва 5. Заповнити відомість руху сільськогосподарської продукції 6.
...України від 22.03.01 //Відом. Верховної Ради України. – 2001. № 42. – Ст. 212 Про статус депутатів місцевих Рад: Закон України від 11.07.02 //Відом. Верховної Ради України. – 2002. № 40.
...січня по 10 січня до відомості (В 4), підрахувати обороти та вивести сальдо по рахунку 30 "Каса" Операція №1 Скласти прибутковий касовий ордер за операцією....господарських операцій та в системі відомостей, які поєднують синтетичний та аналітичний облік за рахунками. На основі контрольної відомості скласти баланс МП "Надія" та звіт про фінансові ...
...чого залежить форма декларування, які відомості і коли подаються в митні органи, хто має право здійснювати декларування, який встановлено загальний порядок декларування товарів та інших предметів.... Конституція України // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 2. Митний кодекс України від 11.07.2002 р. // Там же. – 2002.
...після подання заяви внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Враховуючи цю вимогу закону, відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань ...
Відомо, що ономастика займається науковим дослідженням імен, досліджує історію, використання та походження імен, тобто конотація імені.... Власні особові імена, як відомо, утворюють стійкий пласт одиниць, відомих загалом всьому народу, і входять до найбільш активної лексики загальнонаціональної мови.
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ…………………………………………… 1.1. Характеристика і призначення деталі……………………………………….. 1.2. Характеристика, хімічний склад та механічні властивості матеріалу деталі………………………………………………………………………………... 1.3.... Загальні відомості……………………………………………………………... 3.1.1. Вимоги, які пред'являються до верстатних пристосувань……………….. 3.1.2. Класифікація й основні вимоги…………………………………………….. 3.2.
в касі було дві відомості: №3 на загальну суму 18000,00грн., за якого було виплачено 17500,00грн., і №4 на 75000,00грн....виплачено 70400,00 грн На відомостях не було резолюцій керівника і головного бухгалтера (дозволяючого надпису) про те, в який строк касир повинен здійснити виплату заробітної плати.
// Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 4. — Ст. 20. Про судову експертизу : Закон України від 25 лют. 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 28.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.