Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 239 за запитом галузь

...України є її ракетно космічна галузь, потенціал якої набуто впродовж минулих десятиліть. Україна входить до числа космічних держав світу завдяки високому потенціалу, реалізації власних космічних проектів ... Національна космічна галузь має усі підстави стати одним із основних джерел високих технологій для базових галузей вітчизняної промисловості, тому вважається справнім національним надбанням.
в) якщо в галузь входить 1000 підприємств і кожне з них має таку ж функцію витрат, то визначте обсяг ринкової пропозиції при ціні 1) ...у довгостроковому періоді: вступати в галузь, чи покидати її? Задача Гранична корисність масла для французів залежить від його кількості: МUm = 40 – Qm.
...співвідношень тарифних ставок за галузями Галузь Коефіцієнт Лікерогорілчана 1,0 Пиво безалкогольна 1,2 Кондитерська 1,4 Хлібопекарна 2,0 Цукрова 2,34 Таблиця 3 Доплати за роботу ...дані за варіантами Варіант Працівники Галузь Місяць року 6 6,16,15,26,25 Пиво безалкогольна Червень Таблиця 5 Працівники, які працюють на окладах пор.
...співвідношень тарифних ставок за галузями Галузь Коефіцієнт Пиво безалкогольна 1,2 Доплати за роботу Доплати % від тарифу. у вечірні години 20 у нічні години 40 у ...дані за варіантами Варіант Працівники Галузь Місяць року 1 1, 11, 20, 21, 30 Пиво безалкогольна Січень br />br /> 1. Працівники, які працюють на окладах № пор ...
...реалізації є те, що занепадає галузь цукровиробництва, яка вже в 2002р. дала відємну рентабельність ( 29,9%), а в в 2003р. посів цукрових буряків не проводили. Оскільки галузь цукровиробництва є основною поряд з ...
...ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Специфічна галузь гуманітарного знання спрямована на вивчення змісту і сутності релігійного феномену: a. Психологія b. Історія c. Релігієзнавство d. Соціологія e.... Question 12 Яку галузь науки релігієзнавство не передбачає в своїй структурі: a. Географію релігії b. Соціологію c. Астрономію d.
...на певній території Question 38 Галузь являє собою: a. підприємства, розташовані на одній території b. підприємства, що використовують однакову сировину c.... галузь Question 40 Зазначте, яка з наведених галузей паливно енергетичного комплексу є базовою для всієї економіки: a. нафтова b. газова c.
галузь права b. система права c. інститут права Question 20 Систематизація нормативно правових актів здійснюється з метою: a.... термін дії, галузь права, юридична сила b. сфера правового регулювання, система права c. суб’єкти прийняття, зміст норми, суб’єкти тлумачення Question 29 ...
галузь, в межах якої даний вид підприємницької діяльності зберігає свою економічну доцільність c. зону, у якій втрати менші чи рівні очікуваному прибутку d. галузь, у якій втрати не очікуються ...
Умовно позитивний аудиторський висновок Кондитерська галузь по фінансовим результатам Скласти: Договір на проведення аудиту План аудиторської перевірки Робоча програма аудиторської перевірки Робочі документи Аудиторський звіт Аудиторський ...
1 Логопедія, як окрема галузь дефектологічної науки. Предмет, мета та завдання, зв'язок логопедії з іншими науками. 2 Формування мовлення в процесі онтогенетичного розвитку дитини.
Галузь, підприємство та його продукція 3 2. Маркетинг план 7 3. Виробничий план 8 4. Організаційно юридичний план 8 5.
Галузь, підприємство та його продукція 3 2. Маркетинг план 9 3. Виробничий план 13 4. Організаційно юридичний план 14 5.
Галузь, підприємство та його продукція 3 2. Маркетинг план 6 3. Виробничий план 10 4. Організаційно юридичний план 11 5.
Галузь, підприємство та його продукція 3 2. Маркетинг план 6 3. Виробничий план 8 4. Організаційно юридичний план 13 5.
ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ЯК ГАЛУЗЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ 3. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Туризм як галузь світового господарства 1.1. Визначення поняття „туризм” 1.2. Сучасний стан туристичної галузі у світі 1.3.
Туризм як галузь світового господарства 1.1. Визначення поняття „туризм 1.2. Сучасний стан туристичної галузі у світі 1.3.
Психологія управління як галузь психологічної науки 2. Структура та основні категорії психології управління 3. Функції психології управління 4. Основні категорії психології управління ВИСНОВКИ СПИСОК ...
...підприємства як навчальна дисципліна та галузь науки 1. Cтратегія підпр ва як наука та її виникнення Слово стратегія дуже стародавнє і походить від грецького «strategia» : стратос –– ...
Психологія управління як галузь психологічної науки 2. Структура та основні категорії психології управління 3. Функції психології управління 4. Основні категорії психології управління ВИСНОВКИ СПИСОК ...
Соціальна педагогіка – це : А) галузь психологічної науки, що вивчає закономірності поведінки, діяльності і спілкування людей у соціальних спільнотах, групах, колективах; Б) професійна або волонтерська діяльність, ...
Конституційне право як галузь права України, що забезпечує соціальний захист громадян 1.1. Конституційно правові норми та соціальний захист громадян 1.2.
ПП як галузь наукових знань 1.1. Історичні етапи розвитку ПП 1.2. Предмет ПП. Її завдання і методи дослідження ІІ.
Екологічне право як самостійна галузь права 1.1. Поняття екологічного права України 1.2. Екологічне право та екологічне законодавство Розділ 2.
Задача С дані про використання кредитних ресурсів у двох галузях: Галузь Одноденний оборот із погашення, млн. грн. Тривалість користування кредитом, днів Базисний рік (m0) Звітний рік (m1) Базисний рік (t0) Звітний ...
Туризм як галузь світової економіки 1.1. Основні поняття складових туризму 1.2. Соціально економічне значення туристичної індустрії 1.3.
Транспорт як галузь народного господарства 2. Міжнародні транспортні коридори 3. Історія відродження міжнародних транспортних коридорів 4. Критські МТК 5.
ЗМІСТ ВСТУП РЕЗЮМЕ 1 ГАЛУЗЬ, ПІДПРИЄМСТВО ТА ЙОГО ПРОДУКЦІЯ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ 3 ОПИС ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 3.1 Товари і послуги 3.2 Приміщення й ...
Трудове право як галузь права. Місце трудового права в системі галузей права 1.2. Метод трудового права та його особливості відносно методів інших галузей ...
...економіко математичних методів аналізу та галузь їх застосування 2. Методичні основи аналізу витрат на виробництво та собівартість продукції 3. Задача № 10 На основі даних підприємства визначити ...
Туризм – як галузь світового господарства 2. Законодавча база розвитку туристичної галузі та дитячого туризму у її складі в Україні 3.
Бар'єри для вступу у галузь 2. Взаємодоповнюваність і заміщення факторів виробництва: сутність, розрахунок норми заміщення, межі заміщення Задача № На ринку досконалої конкуренції попит задано функцією ...
Етнопсихологія як галузь психологічної науки 1.2. Зв’язок етнопсихології з іншими науками 1.3. Предмет і об’єкт дослідження 1.4.
ФІНАНСОВЕ ПРАВО ЯК ПУБЛІЧНА ГАЛУЗЬ ПРАВА……….8 1.1. Предмет правового регулювання фінансового права………………..…….…8 1.2. Методи фінансово правового регулювання у фінансовому праві……….
Галузь промисловості 5 1.2. Характеристика фірми 6 1.3. Продукція фірми 8 РОЗДІЛ 2. РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗБУТУ 10 ...
Галузь промисловості 5 1.2. Характеристика фірми 6 1.3. Продукція фірми 8 РОЗДІЛ 2. РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗБУТУ 10 ...
...логічних методів та прийомів і галузь їх застосування в економічному аналізі 65. Поняття експертних методів та їх класифікація Завдання № 15 Необхідно: – провести групування підприємств за чисельністю ...
...недержавної форми власності – важлива структурна галузь вищої освіти в Україні Розділ 1. Олександрійська філія Черкаського інституту управління – структурний підрозділ Черкаської академії менеджменту Розділ 2.
Галузь промисловост і5 1.2.Характеристика фірми 6 1.3.Продукція фірми 7 РОЗДІЛ 2. РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗБУТУ 8 ...
Галузь промисловості 5 1.2. Характеристика фірми 12 1.3. Продукція фірми 13 РОЗДІЛ 2. РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗБУТУ 15 ...
Ресторанна галузь України Розділ 3. Інновації в системі громадського харчування Розділ 4. Стратегія інноваційного розвитку ресторанного бізнесу 4.1 Інноваційна стратегія ресторанної ...
Галузь промисловості 5 1.2. Характеристика фірми 6 1.3. Продукція фірми 7 РОЗДІЛ 2. РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗБУТУ 9 ...
Галузь промисловості 5 1.2. Характеристика фірми 5 1.3. Продукція фірми 6 РОЗДІЛ 2. РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗБУТУ 9 ...
Галузь промисловості 5 1.2. Характеристика фірми 6 1.3. Продукція фірми 7 РОЗДІЛ 2. РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗБУТУ 9 ...
Галузь промисловості 6 1.2. Характеристика фірми 8 1.3. Продукція фірми 9 РОЗДІЛ 2. РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗБУТУ 10 ...
Завдання 4 Динаміка заборгованості промислових підприємств регіону за короткостроковими кредитами характеризується такими даними Динаміка заборгованості промислових підприємств регіону Галузь промисловості Заборгованість на 1.01, млн. грош. од. Абсолютне збільшення заборгованості за місяць, млн. грош.
Галузь промисловості 5 1.2. Характеристика фірми 7 1.3. Продукція фірми 9 РОЗДІЛ 2. РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗБУТУ 12 ...
Призначення та галузь застосування товару 1.3. Вивчення конкурентних товарів Розділ ІІ. Вивчення споживачів товару 2.1. Вивчення споживачів товару 2.2.
Галузь промисловості 6 1.2. Характеристика фірми 10 1.3. Продукція фірми 12 РОЗДІЛ 2. РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗБУТУ 15 ...
« 1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.