Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 239 за запитом галузь

...визначення наступних термінів: Державний апарат Галузь права ІІ. 1. Охарактеризуйте систему оподаткування в Україні та визначте поняття і види податків та зборів 2.
Туризм – як галузь світового господарства 1.2. Законодавча база розвитку туристичної галузі та дитячого туризму у її складі в Україні 1.3.
Галузь промисловості 5 1.2. Характеристика фірми 6 1.3. Продукція фірми 7 РОЗДІЛ 2. РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗБУТУ 9 ...
Адміністративне право як наука, галузь права, навчальна дисципліна 3. Предмет і метод адміністративного права 4. Загальні засади адміністративної реформи та засоби забезпечення її здійснення Висновок ...
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА, НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 1. Поняття конституційного права 2. Предмет і метод конституційного права 3.
Фармацевтична галузь у Великобританії та Індії……………………........5 3. Ділові стосунки Великобританії та Індії…………………………………..6 4. Особливості британської ділової культури………………………..............7 5.
Фінансове право як галузь права та його місце в правовій системі Висновки Література
ПИТАННЯ для вивчення екзаменаційних білетів до державного комплексного екзамену Освітньо кваліфікаційний рівень– бакалавр Галузь знань: 0305 «Економіка і підприємництво» Напрям підготовки: 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» Спеціалізація: «Економіка та управління персоналом» «Міжнародна ...
Інвестиції в галузь 5. Бар’єри входу на ринок 6. Цінова дискримінація на ринку 7. Диференціація послуг 8. Перспективи розвитку галузі Висновки
...визначення наступних термінів: Державний апарат Галузь права ІІ. 1. Охарактеризуйте інститут громадянства в Україні. Опишіть порядок набуття та підстави припинення громадянства України 2.
галузь права d. інститут комерційного права Question 2 Система трудового права — це послідовність розміщення: a. принципів права b. норм права c.
Галузь промисловості 9 РОЗДІЛ 2. РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗБУТУ 11 2.1. Ринкове середовище 11 2.2.
Галузь промисловості 9 РОЗДІЛ 2. РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗБУТУ 15 2.1. Ринкове середовище 15 2.2.
Галузь промисловості 10 РОЗДІЛ 2. РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗБУТУ 13 2.1. Ринкове середовище 13 2.2.
...стратегії окремих підприємств, що представляють галузь 2. Визначити, які фактори обумовлюють використання компаніями заданої галузі тих чи інших типів генеричних стратегій 3.
Туризм як галузь світового господарства 2.1. Рекреаційні ресурси як основа туристичного потенціалу 2.2. Визначення поняття «туризм» 2.3.
Професія як діяльність і галузь прояву особистості. Зміст поняття “професія”. 3. Психологія життєва та професійна. 4. Основні ознаки психолога професіонала (у порівнянні з психологом аматором).
Конституційне право — галузь національного права 2.1. Конституційно правові відносини 2.2. Конституційно правове регулювання 2.3. Місце і роль конституційного права в ...
ГАЛУЗЬ ПРАВА ЯК НАЙБІЛЬШИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ПРАВА ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА.....15 § 1. Поняття, предмет і метод цивільного процесуального права.....15 § 2. Система цивільного процесуального права.....18 § 3.
...сировинні ринки, що забезпечують пивоварну галузь; експорт та імпорт пива 2. Характеристика основних підприємств виробників пива. 3. Оцінка конкурентоспроможності основних пивних компаній. 4.
Господарське право як галузь правової науки і навчальна дисципліна
Туристська галузь рекреаційного комплексу України Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційного комплексу України Висновки уривок У світлі національного і культурного відродження ...
Туристська галузь рекреаційного комплексу України Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційного комплексу України Висновки уривок ВИСНОВКИ У світлі національного і культурного ...
18 3.1 Галузь права………………………………………………………….......18 3.2 Інститут і підгалузь права…………………………………………...…..21 3.3 Норма права…………………………………………………………..….23 Висновки……………………………………………..……………..………..27 Список використаних джерел………………………………………….…...
Антропоекологія галузь медичної науки 10. Висновок
...господарства: Таблиця 2 Вихідні дані Галузь народного господарства Кількість зайнятих працівників, чол. Кількість захворювань Кількість невідпрацьованнннх днів із причини хвороби А Б В 120000 80000 40000 ...
” за схемою: Галузь Досягнення Освіта Наука Література Обґрунтуйте визначення культурного розвитку в Україні в 20 ті роки як „українізація”, „культурне відродження” ....................................................... 9 Література ...........................................................................................................
” за схемою: Галузь Досягнення Освіта Наука Література Обґрунтуйте визначення культурного розвитку в Україні в 20 ті роки як „українізація”, „культурне відродження” ....................................................... 9 Література ...........................................................................................................
) Галузь Базисний період Звітний період Кількість прокредитованих підприємств Розмір кредиту для одного підприємства Кількість прокредитованих підприємств Розмір кредиту для одного підприємства ...
...право це не математика, а галузь, яка не стоїть на місці, тому на момент рішення задачі це рівнняння повинно мати вигляд АхВхС/(Д/E)/F=2....
...1 Вихідні дані Коефіцієнти Компанія Галузь Коефіцієнт окупності сукупних активів 3,3 3,5 Середній строк інкасації 45 днів 46 днів Коефіцієнт оборотності товарно матеріальних цінностей ...
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА.....21 1. Поняття цивільного права.....21 2. Предмет цивільно правового регулювання.....21 3. Метод цивільно правового регулювання.....22 4.
...час готельне господарство являє собою галузь економіки, яка забезпечує значні валютні надходження за рахунок розвитку туризму. Індустрія гостинності — один з найважливіших бізнесів світу, в якому власники ...
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО (ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА).....28 1. Багатозначність поняття "цивільне право".....29 2. Предмет цивільно правового регулювання.....30 3. Метод цивільно правового регулювання.....
Його вивченням займається спеціальна галузь політичної науки — теорія міжнародних відносин. 80. Міжнародна політика: суть, цілі, функції Міжнародна політика – це систе ма економічних, правових, дипломатичних, ідеологічних, ...
...3 Філософія психології як новітня галузь сучасного гуманітарного знання покликана виконувати роль: a. розвитку комунікативної компетентності особистості b. посиленню інтересу до філософського знання та психологічної науки ...
29 Вступ Будь яка наука, галузь має систему основ, фундаментальних засад, на якій вона ґрунтується. Вони сприяють виконанню поставлених перед нею завдань, відображають її побудову, значення, ...
...яке характеризує поняття „практична психологія” • галузь психологічної науки, предметом вивчення якої є індивідуальність, неповторність людини та конкретних обставин її життя; • стандартизоване, часто обмежене у часі дослідження, ...
Психологія праці як галузь науки 1. Дайте характеристику предмету психології праці як науки. 2. Які завдання вирішувала психологія праці на різних етапах соціокультурного розвитку ...
галузь виявилася практично повністю залежною від бюджетних дотацій. Але ця сфера є продуктивною і може сама вирішувати свої фінансові проблеми.
Галузь рослинництва характеризується, для даного підприємства, вирощуванням зернових та зернобобових. З них переважають такі культури: пшениця озима, кукурудза на зерно, насіння ...
Завдання Результати тестування професійної психодіагностики представлені у таблиці: Таблиця Результати тестування професійної психодіагностики Первинні тестові оцінки, бали Кількість обстежених, ос 15 16 17 18 19 20 Разом Визначити моду і медіану Завдання Перевірка інспекцією якості твердих сирів сорту Х за вмістом жиру дала такі результати: Якість твердих сирів, % Вміст жиру, % 44 45 46 47 48 Разом Кількість проб 1 5 9 3 2 Визначте середній процент вмісту жи...
): Галузь Базисний період Звітний період Кількість прокредитованих підприємств Розмір кредиту для одного підприємства Кількість прокредитованих підприємств Розмір кредиту для одного підприємства ...
...процесі свого еволюційного розвитку бібліотечна галузь визначилася як сфера науково практичної діяльності та складова культури українського народу. 3. За значенням бібліотеки поділяються на: всеукраїнські загальнодержавного значення (...
галузь психологічної науки, предметом вивчення якої є індивідуальність, неповторність людини та конкретних обставин її життя c.
...унормованого на міжнародному рівні як галузь керування, що відповідає за ефективний і систематичний контроль за створенням, прийманням, зберіганням, використанням, передаванням до архіву та вилученням для знищення ...
...дослідження письма (судове почеркознавство) – це галузь криміналістичної техніки, яка вивчає закономірності письма, процес його дослідження, можливість ідентифікації людини за почерком та вирішує інші завдання почеркознавчої експертизи ...
Київ Форма власності Колективна Галузь Торгівля Вид економічної діяльності Роздрібна торгівля Одиниця виміру грн., коп. Адреса Україна, 03149, м. Київ, вул. Портова, буд.
« 1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.