Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 239 за запитом галузь

...Тема 2 Фінансове право як галузь права 2.1. Предмет і метод фінансового права.....53 2.2. Система фінансового права.....59 2.3. Джерела фінансового права.
...охоплена ризиком, в) охоплена ризиком галузь господарської діяльності, г) основні показники виробничої діяльності промислових підприємств; д) стихія, що спричиняє явище (подію) вода, вогонь, вітер і т ...
...охоплена ризиком, в) охоплена ризиком галузь господарської діяльності, г) основні показники виробничої діяльності промислових підприємств; д) стихія, що спричиняє явище (подію) вода, вогонь, вітер і т ...
Туризм, як галузь світової економіки збереже швидкі темпи розвитку. І це цілком зрозуміло, особливо з огляду на той факт, що на даному етапі ...
...яким може бути продукт, підприємство, галузь, країна тощо. Формування в країні конкурентного середовища передбачає досягнення конкурентоспроможності суб’єктами господарювання. Встановлено, що в умовах конкуренції відбувається перевірка ...
...виховного процесу це порівняно молода галузь знань, тому і в вітчизняній і в зарубіжній літературі ще не склалося єдиної думки відносно термінології та змісту навчання за ...
...систем бронювання GDS у туристичну галузь Криму дозволить туристичним підприємствам суттєво скоротити час на обслуговування клієнтів, забезпечити резервування в режимі он лайн, знизити собівартість послуг, оптимізувати ...
...права; Інститут права; Підгалузь права; Галузь права. Не може існувати жодної юридичної норми, яка б не входила до певного інституту і до певної галузі права.
...5 Балів: 1 Соціологія як галузь соціологічного знання покликана: Виберіть одну правильну відповідь a. здійснювати соціологічний аналіз історичного розвитку b. вивчати історію конкретного суспільства c.
Київ Форма власності Колективна Галузь Торгівля Вид економічної діяльності Роздрібна торгівля Одиниця виміру грн., коп. Адреса Україна, 03149, м. Київ, вул. Портова, буд. 13 2.
...звязків 2) прибуток, який отримує галузь від випуску даної продукції, за умови, що собівартість 1 тони продукції складає 1500 грн., а рентабельність виробництва – 20%.
Туризм, як галузь світової економіки збереже швидкі темпи розвитку. І це цілком зрозуміло, особливо з огляду на той факт, що на даному етапі ...
...існує необхідність залучення в цю галузь додаткових фінансових коштів (бюджетних, підприємств у віданні яких знаходиться та чи інша фізкультурно спортивна організація, доходи населення та ін.
...кредитна система – це саме та галузь, яка повинна бути спроможна своєчасно прогнозувати динаміку економічної кон'юнктури, а також якнайшвидше та досить гнуч ко реагувати на будь ...
...процес як вид державної діяльності, галузь права, як наука і навчальна дисципліна тісно пов’язаний і взаємодіє з іншими галузями права, видами державної ........
Це чи не єдина галузь, яка в 2009 р. показує позитивну динаміку зростання. Державна підтримка сільського господарства в Україні містить бюджетне фінансування програм і заходів, ...
Галузь (вид діяльності) — борошномельно круп’яна, комбікормова. Мета проведення даного дослідження розкриття теоретичних основ і практичних аспектів ціноутворення, а також пошук ...
...характеризують цивільне право України як галузь приватного права //Вісник Академії правових наук України. 2005, №2, с.105 116 Братусь С. Н.
Туризм, як галузь світової економіки збереже швидкі темпи розвитку. І це цілком зрозуміло, особливо з огляду на той факт, що на даному етапі ...
Як галузь права трудове право, успадковане від колишнього соціалістичного права, що ґрунтувалося на нормативістській теорії права, поступово набуває ознак, які з позицій ...
...відомо, інформатика може розглядатися як галузь народного господарства. Які складові частини цієї галузі людської діяльності? a. Оцінка економічної ефективності функціонування фірми b. Виробництво технічних засобів c.
галузь педагогіки, яка розробляє теорію освіти і навчання b. частина педагогіки, що вивчає процес виховального навчання c.
галузь педагогіки, яка розробляє теорію освіти і навчання b. частина педагогіки, що вивчає процес виховального навчання c.
Вступати в нову галузь, оскільки це обіцяє швидкий дохід при мінімальному ризику 7. Оцінювати людей за тривалий період 8.
...регіонах А, В, С Регіон Галузь А В С Разом по галузях Обсяг валової товарної продукції, млн. у.о Питома вага в межах району, % Чисельність персоналу, ...
...в той же час особлива галузь діяльності, духовного виробництва, виробництва нових знань зі своїми методами, формами, інструментами пізнання, з цілою системою організацій та установ.
...такого стрімкого розвитку і ресторанну галузь. І це цілком зрозуміло, особливо з огляду на той факт, що на даному етапі свого розвитку людське суспільство трансформувалося із ...
Задача Аналіз чисельності та структура персоналу підприємства Категорії персоналу План Фактично Відхилення (+ ) За минулий період Поточний період Від плану Від минулого періоду Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % Весь персонал підприємства 920 100 880 100 900 100 20 2,17 20 2, Промислово виробничий персонал 740 80,43 760 86,36 750 83,33 10 1,35 10 1, З них: робітника 620 67,39 610 69,32 600 66,67 20 3,23 10 1, Службовці 75 8,1...
...охоплена ризиком, в) охоплена ризиком галузь господарської діяльності, г) основні показники виробничої діяльності промислових підприємств; д) стихія, що спричиняє явище (подію) вода, вогонь, вітер і т ...
Вирішення теоретичного завдання Кожна галузь права регулює певні суспільні відносини. Коло визначених відносин і становить предмет регулювання тієї чи ін¬шої галузі права.
...складова частина внутрішньої торгівлі, велика галузь економіки. Оптова торгівля передує роздрібній, в результаті оптового продажу товари не переходять в сферу особистого споживання, вони надходять в виробниче ...
Галузь потребує більш динамічних змін в техніці, в технології та взагалі — структурної перебудови. Світовий досвід свідчить, що неможливо досягти успіху в ...
галузь права; b. інститут права; c. закони держави; d. норми релігії. Question 7 Балів: 1 Елементами структури норми права є: Виберіть ...
Галузь – роздрібна торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації. Вид економічної діяльності – це торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення.
...сьогодні розглядати молодіжний туризм як галузь економіки держави. Спортивний туризм, його види є найбільш популярними серед молоді, але теж вимагають матеріально технічної допомоги на сьогоднішній день.
...інформації розглядається як самостійна виробнича галузь, а інформація як специфічний товар. Вона виступає елементом ринкового механізму, який поряд із ціною та корисністю впливає на рівновагу і ...
...неможливість повного поширення на цю галузь усіх принципів ринкової економіки. Тобто можна стверджувати, що дедалі виразніші тенденції глобалізації та лібералізації світової торгівлі спонукають ЄС здійснювати більш ...
Фактично зупиняється металургія, будівельна галузь, сфера ремонтних послуг, скорочуються доходи рекламного і торговельного бізнесу. Неминучою може стати криза розрахунків, бо зростає заборгованість між суб’єктами ...
Галузь рослинництва характеризується, для даного підприємства, вирощуванням зернових та зернобобових. З них переважають такі культури: пшениця озима, кукурудза на зерно, насіння ...
...складу і впливу структурних зрушень: Галузь Обсяг продукції, млн.грн. Рівень фондовіддачі у звітному періоді, грн. Індекс динаміки фондовіддачі базовий період звітний період А 150 108 ...
галузь наукового знання про державу та суспільство c. здатність, право й можливість розпоряджатися ким небудь або чим небудь Question 2 Балів: /...
галузь наукового знання про державу та суспільство c. здатність, право й можливість розпоряджатися ким небудь або чим небудь Question 2 Балів: /...
...такого стрімкого розвитку і ресторанну галузь. І це цілком зрозуміло, особливо з огляду на той факт, що на даному етапі свого розвитку людське суспільство трансформувалося із ...
...за якої повинна буде покинути галузь. Задача №5 Знайдіть коефіцієнт еластичності попиту по ціні. Середня ціна на полуницю у травні дорівнювала 4 грн. за 1 кг.
Галузь рослинництва характеризується, для даного підприємства, вирощуванням зернових та зернобобових. З них переважають такі культури: пшениця озима, кукурудза на зерно, насіння ...
У структурі харчової промисловості галузь кондитерських виробів посідає важливе місце, з огляду на те, що це одна з не багатьох галузей промисловості України, яка є ...
...яких умов фірма монополіст залишає галузь? 4. Як можна виміряти ступінь монопольної влади? 5. Які є насідки монополізації? 6. Що таке інова дискримінація? 7.
« 1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.