Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 1000 за запитом господарство:

Що означає світове господарство? Назвіть суб’єктів світового господарства. 5. Що означає міжнародний поділ праці? 6. Яка різниця між теорією абсолютних переваг і порівняльних ...
Місце і значення сільського господарства в економіці країни 2. Ефективність заходів щодо впровадження НТП, їх види та розрахунок Задача Визначити структуру посівних площ, структуру поголівя ...
Загальна характеристика лісового господарства України 1.1. Галузева структура лісовиробничого комплексу 1.2. Функції та роль лісів України Розділ 2.
Організація енергетичного господарства підприємства: завдання, склад, нормування, облік витрат та розрахунок потреби в енергоресурсах, шляхи вдосконалення організації та планування 20.
Організація транспортного господарства підприємства: функції, форми організації, класифікація транспортних засобів, шляхи поліпшення використання транспортного парку та скорочення транспортних витрат 2.
Організація ремонтного господарства підприємства: функції, завдання, види ремонтів основних засобів, ремонтні нормативи, планування та шляхи підвищення ефективності 16.
...Розвиток продуктивних сил у сільському господарстві Німеччини Соціальне становище німецького селянства наприкінці ХV —на початку ХVІ століття Селянські бунти як вияв невдоволення феодальними відносинами на селі ...
Сільське господарство …………………………………………………… 4 2. Торгівля …………………………………………………………………… 5 3. Мануфактури ……………………………………………………………... 6 4. Соціальні зміни в Гетьманщині ………………………………………… 7 Висновки ……………………………………………………………………. 14 Література …………………………………………………………………… 15
Особливості страхування в сільському господарстві 2. Тест № 13 1. На вірогідність настання яких страхових випадків впливають такі фактори, як стаж та вік водія, пора року ...
Особливості страхування в сільському господарстві 2. Тест № 14 1. Хто може бути страхувальником при страхуванні вантажів? а) Власник вантажу; б) відправник, одержувач вантажу; в) відправник, ...
Особливості страхування в сільському господарстві 2. Тест № 7 1. Страхові правовідносини – це: а) вольове суспільне відношення, оскільки страхове право регулює страхові відносини шляхом впливу на ...
Особливості страхування в сільському господарстві 2. Тест № 14 1. Хто може бути страхувальником при страхуванні вантажів? а) Власник вантажу; б) відправник, одержувач вантажу; в) відправник, ...
Організація складського господарства на окремому підприємстві та напрями її удосконалення 15. Напрями удосконалення управління навантажувально розвантажувальними та складськими операціями Завдання № 2 Визначте та ...
3авдання транспортного господарства з підвищення якості обслуговування споживачів 19. Теоретична концепція логістичної системи Завдання № 2 Визначте та опишіть на конкретному прикладі найменування обєктів ...
Організація складського господарства на окремому підприємстві та напрями її удосконалення 13. Шляхи підвищення ефективності операцій складування та зберігання матеріально технічних ресурсів Завдання № 2 ...
Завдання складського господарства по прискоренню обертання матеріально технічних ресурсів на товарному ринку 14. Напрями удосконалення управління транспортними потоками Завдання № 2 Визначте та опишіть ...
Організація складського господарства на окремому підприємстві та напрями її удосконалення 20. Логістичний ланцюжок: основні ланки та елементи логістичної системи.
Формування ринкового господарства у Німеччині і першій половині ХІХ ст. та причини відставання від країн Західної Європи. Аграрні реформи. 2.
Організаційна характеристика та облікова політика господарства 2.Облік витрат та обчислення собівартості продукції рослинництва: зернових і технічних культур, кормових культур, овочівництва і садівництва 2.1.
Основні напрямки розвитку ресторанного господарства 2.2. Історія виникнення коктейлів ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА 2.1. Загальна характеристика коктейлів групи фраппе 2.2.
Організація ремонтного господарства 18. Організація оплати праці Завдання № 2 Підприємство А уклало контракт з підприємством Б на виготовлення та поставку комплектуючих деталей для ...
Організація ремонтного господарства 18. Організація оплати праці Завдання № 2 Підприємство А уклало контракт з підприємством Б на виготовлення та поставку комплектуючих деталей для ...
Туризм як галузь світового господарства 1.1. Визначення поняття „туризм” 1.2. Сучасний стан туристичної галузі у світі 1.3. Туризм в Україні Розділ 2.
Туризм як галузь світового господарства 1.1. Визначення поняття „туризм 1.2. Сучасний стан туристичної галузі у світі 1.3. Туризм в Україні Розділ 2.
Охарактеризуйте товарооборот ресторанного господарства 2. Задача № 43 Визначте: 1) початковий і кінцевий рівні динамічного ряду; 2) середній рівень товарообороту за місяць, І, II квартали ...
Форми і теорії світового господарства 33. Фактори формування світового фінансового ринку, його функціональна та географічна структури 54. Сутність, функції та види міжнародних кредитів Задача № 5 (...
Значення, завдання складського господарства машинобудівного підприємства 2. Задача № 23 Визначити середньорічну вартість основних фондів і обчислити річну суму амортизаційних відрахувань.
Система господарства східних слов’ян 2. Розвиток феодального землеволодіння 3. Ремесла торгівлі та фінанси 4. Економічні причини роздроблення Київської Русі Література
Описано епізоотологія та заходи боротьби з КЧС у господарстві
Роль промислового комплексу у розвитку господарства України 2. Структура промислового комплексу і її динаміка 3. Територіальні особливості і специфіка розміщення галузей промислового комплексу України 4.
РОЛЬ ТА РОЗВИТОК РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗДІЛ 2. АСОРТИМЕНТ СТРАВ 2.1. Перелік страв 2.2. Вимоги до якості РОЗДІЛ 3.
Характеристика господарства. (На базі АФ " Агрокомплекс" Новомосковский р н Дніпропетровська обл. ) 2. Встановлення джерел збудника інфекції. 2.1 Умови та порядок встановлення ...
...міжнародної торгівлі для розвитку світового господарства 50. Конвертованість національних валют: класифікація валют за цією ознакою 80. Основні характеристики міжнародних фірм за рівнем господарської самостійності, характером власності ...
...їх значення в розвитку сільського господарства. Порядок їх створення і організація діяльності 2. Оплата праці керівників і спеціалістів в сільськогосподарських підприємствах 3. Сутність та принципи госпрозрахунку.
...цивільної оборони об'єкта народного господарства; б) основні сильнодіючі отруйні речовини (СДОР), їх дія на організм людини, перша медична допомога; в) евакуаційні заходи захисту населення 2.
Основні напрямки розвитку ресторанного господарства 1.2. Класифікація банкетів і прийомів ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА 2.1. Загальна характеристика банкету 2.2.
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РОБОТИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ТУРИСТИЧНОГО ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «ВЕРСАЛЬ» 2.1. Загальна характеристика готельного комплексу «Версаль» 2....
...та його роль в народному господарстві Розділ 2. Ресторанна галузь України Розділ 3. Інновації в системі громадського харчування Розділ 4. Стратегія інноваційного розвитку ресторанного бізнесу 4....
Транспорт як галузь народного господарства 2. Міжнародні транспортні коридори 3. Історія відродження міжнародних транспортних коридорів 4. Критські МТК 5. Україна в реалізації транспортної політики Європейського ...
Організація касового господарства, порядок інкасації і витрати готівки на підприємствах Задача № 70 Проведіть відрахування до фонду охорони праці на основі таких даних: 1.
...і її значення в народному господарстві. Основні категорії стандартизації 2. Мета, принципи, завдання та методи стандартизації 3. Нормативні документи зі стандартизації та вимоги до них Список ...
...ЗАСАДИ ТУРИСТИЧНО ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТСЬКО ЕКСКУРСІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «ПОДІЛЛЯ» 2.1. Загальна характеристика готельного комплексу «Поділля» 2.2.
Особливості формування ринкового господарства у країнах Європейської цивілізації на початку XIX ст. 2. Критика капіталізму та ідеалізація дрібного виробництва 3.
Коротка характеристика господарства Історія хвороби Щоденник перебігу та лікування тварини. Епікриз Висновки Список використаної літератури. Додатки
ФАКТОРИ ТА НАПРЯМКИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ Сільське господарство є однією з найважливіших складових економіки країни, так як забезпечує продуктами харчування населення, виробляє сировину для переробної промисловості, забезпечує інші ...
...місце рекреаційно – туристичного комплексу в господарстві ................................................................................................................6 2. Передумови розвитку і розміщення рекреаційно – туристичного комплексу країн Балтії .................................................................................................................10 3. Сучасний рівень розвитку і структура рекреаційно – туристичного ...
Вступ 3 Розділ 1 Роль і розміщення морського транспорту у світовому господарстві 5 Розділ 2 Роль і розміщення морського транспорту України 13 2.1. Роль морського транспорту у транспортному комплексі України 13 ...
ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ГОСПОДАРСТВА 2.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 3.ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ТОВАРІВ 3.1.Економічний зміст матеріальних оборотних активів,їх класифікація і завдання ...
Ветеринарія; Геодезія та землеустрій; Економіка та підприємництво; Менеджмент і адміністрування; Природничі науки; Сільське господарство і лісництво; Техніка та енергетика аграрного виробництва; Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції.
Гуманітарні науки; Економіка та підприємництво; Електротехніка та електромеханіка; Менеджмент і адміністрування; Рибне господарство та аквакультура; Сфера обслуговування; Транспорт і транспортна інфраструктура.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.