Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 1000 за запитом господарство:

т від господарств: – колективних 69,82 77,80 – фермерських та індивідуальних 0,49 1,50 Жирність молока, % – базисна 3,7 3,7 – планова 3,...Норма повернення знежиреного молока колективним господарствам, % від фактичного надходження молока 20 20 Норма виходу сироватки у виробництві сирів від кількості нормалізованої суміші, % 75 75 Втрати молока ...
...призначення цивільно правових строків // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 9. – С. 68 71. Горовець Є. Переривання позовної давності: сутність і призначення // Юридичний журнал. – 2005. – №12 (42)....засад цивільно правового регулювання // Підприємництво, господарство і право. —2006. — № 8. – С. 113 116.
т від господарств: – колективних 69,82 77,80 – фермерських та індивідуальних 0,49 1,50 Жирність молока, % – базисна 3,7 3,7 – планова 3,...Норма повернення знежиреного молока колективним господарствам, % від фактичного надходження молока 20 20 Норма виходу сироватки у виробництві сирів від кількості нормалізованої суміші, % 75 75 Втрати молока ...
...пов’язаних з веденням лісового господарства. Також були розгорнуті види діяльності ДП «ЛМГ», та ін. Було проаналізовано техніко економічні показники діяльності ДП "Черкаське ЛМГ", з яких ...з метою: організації ведення лісових господарств, включаючи питання охорони, захисту, раціонального використання лісових ресурсів та відтворення лісів; охорони, відтворення та раціонального використання державного мисливського фонду на ...
...особливості біологічних перетворень в сільському господарстві. Щоб правильно і раціонально організувати облік необхідно мати: досконалу законодавчо нормативну базу; галузеві стандарти і методичні рекомендації з обліку біологічних ...відповідно до МСБО 41 «Сільське господарство» та розробленого на його основі національного П(С)БО 30 «Біологічні активи». Питання реформування бухгалтерського обліку та становлення нової системи ...
...вказав, що він працює у господарстві недавно, про повну матеріальну відповідальність не попереджений, договір з господарством не укладав і відповідати за розтрату не збирається Визначити розмір ...
...характеризують динаміку чисельності селянських (фермерських) господарств в Україні на початок року Роки 1994 1995 1996 1997 Чисельність господарств (тис.) 27,7 32 34,8 35,3 ...
Закон України «Про мисливське господарство та полювання» від 22.02.2000 р. 5. Положення про мисливське господарство та порядок здійснення полювання: Затв.
...минуле, сучасність та майбутнє //Підприємництво, господарство і право. 2002. № 8. C. 107 109 Бондар Г. Становлення досудового слідства на території сучасної України //Право України. 2002. № 11....слідства у складі групи //Підприємництво, господарство і право. 2002. № 5. C. 84 87 Федченко В. Законодавче регламентування припинення діяльності слідчої групи //Право України. 2002. № 5. C.
...у сфері господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2003. № 7. – С. 98 103. 5. Бойко А.М. Проблемні питання визначення об’єкта злочинів у сфері господарської ...господарських злочинів, вчинених нею // Підприємництво, господарство і право. – 2001. № 1. – С. 52 58. 7. Брич Л., Навроцький В. Кримінальна кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні: Монографія.
Форми господарювання в сільському господарстві та їх особливості в різних країнах. 21 36. Суть розподілу національного доходу. 22 37. Фонд споживання 23 38.... Світове господарство: його суть та структура. 24 43.Необхідність, умови та особливості інтеграції України у світогосподарську систему
...сучасному етапі розвитку су спільного господарства України сам процес переходу до ринкової економіки. Власність повинна давати доход, і в цьому нехитрий смисл володіння нею....державний соціалізм, соціальне рин¬кове господарство. Метою роботи є визначення новітніх тенденцій у розвитку відносин власності. Для досягнення поставленної мети необхідно сформулювати наступні завдання: завдання, які ...
...макрорівні в межах усього народного господарства. Так, ефективність витрат суспільної праці в народному господарстві в цілому найбільш узагальнююче поняття, що враховує приріст усього новоствореного продукту або ...
...інвалід дитинства, вони спільно вели господарство, для чого вона віддавала свою пенсію, займалася домашнім господарством. Прописати її в квартиру відмовилися, посилаючись на відсутність родинних стосунків.
Шофер фермерського господарства Терещенко перевозив ячмінь з поля від комбайна на тік господарства. Він домовився з Людвіком про продаж ячменю і через якийсь ...
...тварина, з усіх наявних у господарстві. 3. За якою системою страхового забезпечення проводиться стра¬хування тварин? а) Пропорційної відповідальності; б) першого ризику; в) граничної відповідальності. 4....загибелі тварини у страхувальника в господарстві було більше тварин однакового віку, ніж застраховано, то страхове відшкодування виплачується: а) в частині страхової суми, яка припадає на цю ...
...норми яких діють у народному господарстві. Господарські відносини мають певні ознаки. Насамперед, це обмежене, порівняно з цивільним правом, коло суб'єктів....становищем сторін; за галузями народного господарства і сферами управління, в яких вони виникають і функціонують.
Визначення поняття цінних паперів // Підприємництво, господарство і право. – 2001. — № 6. Лапач В. А. Система объектов гражданских прав. – СПб: Юридический центр «Пресс», 2002. – 544 с. Мица Ю....елемент механізму правового регулювання // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 3. — С. 42 45.
...цілому необхідно провести переоснащення складського господарства, оскільки існуючі на комбінаті склади не відповідають сучасним вимогам щодо побудови даного структурного підрозділу. Необхідно раціональніше організовувати роботу планового відділу, ...спрямовувались на утримання великого складського господарства, для більш необхідних цілей. Впровадження такої системи на підприємствах України, в тому числі і на КГХУЗ дозволилоб спрямувати велику суму ...
...єднання “Черкасиліс” Державного комітету лісового господарства. Підприємство займається такими видами економічної діяльності: – лісогосподарські, лісокультурні, гідролісомеліоративні, протипожежні роботи; – деревообробна промисловість; – сільське господарство.
...Черкасиліс” Державного ко мітету лісового господарства. Підприємство займається такими видами економічної діяльності: – лісогосподарські, лісокультурні, гідролісомеліоративні, протипожежні роботи; – деревообробна промисловість; – сільське господарство.
...проектом Цивільного Кодексу України // Підприємництво, господарство і право – 10 – 2002 6. Кучер В. Поняття реституції в контексті нового цивільного законодавства України // Підприємництво, господарство і право – 1 – 2004 7.
...планування товарообігу на підприємствах ресторанного господарства. У другому розділі наводиться характеристика ресторану туристичного комплексу “Росава”. Організація харчування у готелях – дуже важливий чинник обслуговування відвідувачів готелю, що ... Підприємства ресторанного господарства в готелях сприяють залученню додаткових доходів готелю. Дуже важливо правильно організувати діяльність ресторану у туристичному комплексі, щоб відвідувачам було затишно ...
...виробництва таких галузей як сільське господарство, переробна промисловість та житлове будівництво. Саме ці галузі, а також комунальне господарство знаходяться найближче до споживача, покликані задовільняти його первинні ...
...виробництва таких галузей як сільське господарство, переробна промисловість та житлове будівництво. Саме ці галузі, а також комунальне господарство знаходяться найближче до споживача, покликані задовільняти його первинні ...
...з коригуванням страхових платежів, оскільки господарство просить виключити зі страхових ризиків повінь, вимокання та сель, оскільки відповідне поле практично не може бути затоплене; – середньорічна врожайність озимої ...озима пшениця повністю загинула і господарство по рекомендації висіяло цукрові буряки, які зібрано у кількості 25400 ц та продано по 5 грн.
// Підпрємництво, господарство і право. 2003. №2. С.10 13. 2. Аврамова О. Жилье: товар с особым характером. // Предпринимательство, хозяйство и право. 2000.... // Підпрємництво, господарство і право . 2001. №5. С.45 48. 9. Бандурка І.В. Цивільно правові основи приватизації житла в Україні: Автореф. ... канд.
...в управління по експлуатації газового господарства, основним видом діяльності якого є розподілення та постачання газу, газопровідні роботи, можна зробити висновок про відповідність його національним обліковим стандартам....в управлінні по експлуатації газового господарства. Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1 Класифікація податків Рис. 1.2 Канали надходження непрямих податків до бюджету Рис.
Раціональна організація складського господарства безпосередньо впливає на економіку підприємств, оскільки втрати матеріалів під час зберігання, витрати на вантажно розвантажувальні роботи та складські операції збільшують ...запасів засобів виробництва у суспільному господарстві; г) подальшим розвитком засобів виробництва; д) впровадженням прогресивних форм обслуговування споживачів з боку постачальницько збутових організацій; є) підвищенням техніко організаційного ...
...общее понятие права собственности //Підприємництво, господарство і право. – 2001. №9. – С. 52 56. 14. Яворська Олена. Проблема виникнення права приватної власності за давності володіння (набувальна давність) // Підприємництво, господарство і право. – 2002. №1. – С.
...з коригуванням страхових платежів, оскільки господарство просить виключити зі страхових ризиків повінь, вимокання та сель, оскільки відповідне поле практично не може бути затоплене; – середньорічна врожайність озимої ...озима пшениця повністю загинула і господарство по рекомендації висіяло цукрові буряки, які зібрано у кількості 25400 ц та продано по 5 грн.
...обліку готівки передбачає організацію касового господарства та збереженості готівки; організацію обліку касових операцій; організацію оперативного контролю касової дисципліни. Організація касового господарства це порядок дотримання відповідного обслуговування ...
...праці в різних галузях народного господарства Законодавчі та нормативно правові акти з охорони праці в різних галузях народного господарства Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці ...
Підприємства ресторанного господарства в готелях сприяють залученню додаткових доходів готелю. Дуже важливо правильно організувати діяльність ресторану у туристичному комплексі, щоб відвідувачам було затишно ...інші служби: складське і тарне господарства, санітарно технічні. Розвиток галузі громадського харчування в сучасних умовах науково технічного прогресу, її індустріалізація в значній мірі визначили раціонне проектування ...
...і розміщення об'єктів будівельного господарства з метою максимальної ефективності їх використання з урахуванням вимог охорони праці та пожежо і вибухобезпеки....6.092100 – „Міське будівництво та господарство”) 2. Конспект.
сільського господарства Question 4 Балів: 1 Засіб виробництва, який звільнений від пережитків феодалізму і розвиває продуктивні сили на основі принципів вільної конкуренції, тобто капіталістичної форми господарства – це з точки зору фізіократів: ...
...з коригуванням страхових платежів, оскільки господарство просить виключити зі страхових ризиків повінь, вимокання та сель, оскільки відповідне поле практично не може бути затоплене; – середньорічна врожайність озимої ...озима пшениця повністю загинула і господарство по рекомендації висіяло цукрові буряки, які зібрано у кількості 25400 ц та продано по 5 грн.
...обробних та інших галузей народного господарства зумовлюють значні потреби у всіх видах енергії. Показником енергоємності того чи іншого технологічного процесу є витрата енергії на одиницю отриманої ...це доцільне застосування відходів у господарстві Через недосконалість технологічного обладнання велика кількість енергетичних ресурсів втрачається або використовується нераціонально. У кожному технологічному процесі існують різні шляхи вдосконалення ...
...області по деяких галузях народного господарства визначте: 1) на скільки процентів змінилась середньорічна заробітна плата працівників по двох галузях народного господарства; 2) що більшою мірою вплинуло ...
...реалізації у всіх галузях народного господарства; газова криза в Україні з приводу газопостачання російського газу, яка має суттєвий вплив на КП «Шполянські тепломережі».... № 538, комунальна господарство КП "ШПТМ" визначило наступні антикризові заходи: постійно проводити роботу з боржниками за використану теплову енергію шляхом їх відключення від мережі; ...
Що таке домашнє господарство? 6. Чому домашнє господарство вважається формою зайнятості (з точки зору соціології праці)? 7. Що таке безробіття? 8.
Степанов // Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 5. — С. 110—112. Сівочек С. Аналіз поняття доказу в кримінальному процесі України / С. Сівочек // Право України.... Стахівський // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 6. — С. 135—138. Завдання № 1 Під час огляду місця події, де було вчинене вбивство, огляд трупа ...
...кредити (цивільно правова характеристика)//Підпрємництво, господарство і право . 2001. №9. С.35 38. 18. Сергееев М. Как получить кредит на покупку квартиры в Харькове//Все о ...лізингу і кредитного договору//Підпрємництво, господарство і право . 2001. №8. С. 41 42.
Працівник фермерського господарства Сумін заявив керуючо му справами Чуніхиній, що призначеними для годівлі тварин двома лантухами комбікорму він скористався у власних цілях....відмову, повідомила про це власнику господарства. Через декілька днів Сумін прийшов до ферми з метою помститися Чуніхиній і побачив там її 17 річного сина.
проведенні обстежень домашніх господарств з питань економічної активності населення b. вивченні та узагальненні зарубіжного досвіду щодо управління людськими ресурсами c.... сільське господарство b. легка промисловість c. вугільна промисловість Question 4 Принцип трипартизму в діяльності МОП означає: a.
забезпечити технічно придатний стан складського господарства. 4.1.13. у випадку поставки товару на зберігання залізничним транспортом, Зберігач зобов‘язується протягом 24 годин з дня надходження ...псування майна та обладнання складського господарства). Відшкодування витрат здійснюється на підставі документів, що підтверджують понесені Зберігачем збитки, витрати. 4.3. Зберігач має право: 4.3.1.
фермерських господарств і 2 2,5 млн. малих приватних підприємств. c. 1. Ліквідація комерційних банків. 2. Видача державних кредитів колгоспам під низькі ...централізоване державне інвестування в народне господарство. 2. Ввести інвестиційний податок на фізичних і юридичних осіб. b. 1. Створити сприятливий клімат для внутрішніх інвесторів, гарантувати захист їх ...
...ВАТ дуже вигідне, так як господарство знаходиться поряд з містом Черкаси; сприятливі кліматичні умови та можливість зрошення посівних площ; багаторічна та тісна співпраця з постачальниками матеріально ... Ці кошти господарству потрібні для придбання системи капельного зрошення. Сумарна виручка від реалізації продукції протягом трьох років складає 911 900 грн.
...стара людина, їй важко вести господарство після смерті чоловіка, а також за нею потрібен догляд І турбота. У грудні 1994 р....тіткою і фактично вели спільне господарство. У жовтні 2006 р. Ізотова подала позовну заяву про визнання правочину недійсним та повернення сторін до початкового положення.
...до Міністерства агрополітики та сільського господарства, куди на нараду з приводу заборони прокладення газопроводів, нафтопроводів чи спорудження газоочисних агрегатів поблизу будь яких сільськогосподарських угідь поспішають директори ...до Міністерства агрополітики та сільського господарства, куди на нараду з приводу заборони прокладення газопроводів, нафтопроводів чи спорудження газоочисних агрегатів поблизу будь яких сільськогосподарських угідь поспішають директори ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.