Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 2313 за запитом громадянина

Задача Громадянин вніс на депозитний рахунок у банку 3400 грн. терміном на 3 роки під 18 % річних за умови нарахування складних відсотків....і суму, яку виплатить банк громадянину Задача Доходи банку за звітний рік склали 12350 тис. грн., витрати 4320 тис. грн. Відрахування до резервного фонду здійснено у ...
Громадянка Ямкіна Г., звернулась з позовом про встановлення батьківства громадянина Чукова С., відносно її сина Сергія 25 липня 1999 року народження.
Громадянин Горідзе прибув в курортну місцевість провідати батьків які там мешкають. Він кожен вечір відпочивав біля моря на пляжі, що належав ... Громадянин Пупкін який здійснював господарську діяльність добровільно вирішив зареєструватись як платник податку на додану вартість. Зробіть юридичний аналіз та дайте Ваше ...
Практичні завдання Завдання №1 Американський громадянин (резидент) працює у спільному підприємстві, щомісяця одержує по 2 тис. грн.. Суми компенсації витрат за наймання житлового приміщення, яке він ...суму прибуткового податку, сплаченого цим громадянином за рік. Завдання №2 Після закінчення робіт по ремонту об’єкта їх виконавець надіслав у обслуговуючий його банк разом із ...
...прав і свобод людини і громадянина 2. Політичні права і свободи громадян України ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Страхування громадян від нещасних випадків на автотранспорті 3. Страхування професійної відповідальності громадян Література
...прав і свобод людини і громадянина…………………………..4 2. Політичні права і свободи громадян України……………………….....10 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………14 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………15
Назвіть поняття, змістом яких є наступні речення: 1) Здатність громадянина і юридичної особи своїми діями здійснювати трудові права і обов'язки. 2) Здатність громадян мати трудові права і обов'язки.
Категорії осіб, що є громадянами України……………………………………………………………..5 1.1.Поняття громадянства України……………………………………….5 1.2.Принципи громадянства України. Категорії осіб, що є громадянами України…………………………………………………………………………...11 Роздiл 2.
Робоча еміграція громадян України 3. Робоча імміграція іноземних громадян та осіб без громадянства та їх працевлаштування в Україні Висновок Список використаної літератури
Проблеми правового регулювання працевлаштування громадян 3. Юридичні гарантії самозайнятості громадян України 4. Поняття безробітного та його правовий статус 5. Чи може підприємець бути визнаний безробітнім, ...
...України, що забезпечує соціальний захист громадян 1.1. Конституційно правові норми та соціальний захист громадян 1.2. Відображення соціального захисту населення в джерелах конституційного права Розділ ...
Людина, особа, громадянин: співвідношення понять 1.2. Правовий статус особи: поняття, структура, види 1.3. Основні права, свободи та обов'язки особи РОЗДІЛ ...прав і свобод людини й громадянина 2.2. Взаємна відповідальність особи й держави ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
...права приватної власності фізичних осіб (громадян) 3. Здійснення фізичними особами (громадянами) права приватної власності
Громадянин Грузії, який навчався у вищому навчальному закладі м. Києва, був затриманий за підозрою у вчиненні злочину. Посилаючись на те, що він громадянином іноземної держави, затриманий вимагав свого ...
...основ правового статусу людини та громадянина в ЄС 2. Інститут громадянства ЄС: історія становлення, природа, порядок набуття та втрати. Становлення та розвиток захисту прав людини в ... Основні права та обов’язки громадян ЄС. Допустимі обмеження здійснення прав і свобод, їх межі прав та обов'язків, визначених в Договорі про створення Європейської Спільноти ...
Вирахувати суму держмита Громадянка Сидорська О.М подала позивну заяву до народного суду про стягнення з фабрики заробітної плати в розмірі2850 грн суд присудив ...Здійснив реєстрацію акту про усиновлення Громадянин Павленко П.А звернувся у нотаріальну контору для доручень на право користування і розпорядження власним легковим автомобілем для сина.
Задача № 1 Громадяни Карпов, Шустов і Рабінович зорганізувалися у банду і, використовуючи незаконно добуті автомат Калашникова і гранатомет РПГ 18, вчинили три напади на оселі громадян.
Громадянин Грузії, який навчався у вищому навчальному закладі м. Києва, був затриманий за підозрою у вчиненні злочину. Посилаючись на те, що він громадянином іноземної держави, затриманий вимагав свого ...
Громадянин Д., будучи працівником археологічної експедиції зайшов скарб, але 25% від держави не одержав. Чи правомірні дії відповідно громадянина Д.? Поясніть ситуацію. Висновки Література
Людина і громадянин: співвідношення уявлень та законодавче визначення……………………………………………………...………7 1.2. Сутнісні характеристики громадянства……………….…...….14 1.3. Громадянство в історії розвитку людства...…………..…........... Конституційний статус громадянина……………………..….40 2.3. Основоположні принципи громадянства…...…...………......49 br />br /> РОЗДІЛ 3. Перспективи вдосконалення правового інституту громадянства в Україні…………………………..……….………..
Громадянка Ямкіна Г., звернулась з позовом про встановлення батьківства громадянина Чукова С., відносно її сина Сергія 25 липня 1999 року народження.
Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права……………...11 Задача……………………………………………………………………………20 Список використаної літератури………………………………………………21 Задача Громадянка Власова на місцевому ринку під час ...
Порядок реєстрації громадян – суб’єктів підприємницької діяльності 1.3.Права та обов’язки фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності Розділ 2....Загальна система оподаткування громадян – суб’єктів підприємницької діяльності Розділ 3. Відповідальність індивідуальних підприємців за своїми зобов’язаннями Висновки Перелік використаних джерел
Особливості спадкування майна громадянином України після смерті іноземця. 2. Способи встановлення змісту норм іноземного права. 3. Надання правової допомоги у цивільних справах органами юстиції ...законодавстві України щодо зайняття іноземними громадянами господарською діяльністю на території України.
...і свобод особи, людини і громадянина 1.2. Моральна природа прав людини 1.3. Громадянське суспільство і права особи Розділ 2. Особа і держава....прав і свобод людини та громадянина Розділ 3. Сучасні погляди на державу й особистість Висновки Список використаної літератури
Конституційні обов’язки громадян України: поняття, ознаки, види. 2.Громадянство України: поняття, принципи, порядок набуття. Задача №1. Назвіть сфери суспільних відносин, що входять до ... Громадянин Н. вчинив дію, яка по закону, прийнятому через деякий час, кваліфікується як правопорушення. Чи буде нести Н.
Завдання 2 Визначте види звернень громадян та порядок їх розгляду. Завдання 3 Працівники міліції затримали гр. М. за вчинення дрібного хуліганства у п’ятницю ввечері....п’яному вигляді, чіплявся до громадян, нецензурно висловлювався. Складіть проект постанови по цій справі.
...Вступ Відповідно до Конституції України громадянам України гарантується право на соціальний захист, яке включає, окрім іншого, і право на забезпечення у разі настання безробіття з незалежних ...зайнятості населення, захисту трудових прав громадян в умовах безробіття (А.Ю. Бабаскін, Т.В.Маркіна, В.П. Пастухов, М.П.Головко).
інтереси громадян Question 2 Балів: 1 Академічний етап розвитку політології як науки означає: Виберіть одну правильну відповідь a....розподілу матеріальних благ нарівно між громадянами b. суспільна власність на засоби виробництва c. єдність і згода по всіх політичних питаннях d.
...прав і свобод людини та громадянина в теоретико правовій спадщині України 1.2. Поняття права на працю РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ КОНСТИТУЦІЙНИХ ГАРАНТІЙ ТА ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ... Стан дотримання права громадян на працю РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ ОСНОВ ЗАКРІПЛЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ В УКРАЇНІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Громадянин Карцев подав документи до конкурсної комісії на заняття посади завідуючого сектором Адміністрації Президента України. Конкурсна комісія зажадала від Карцева відомості ...розмірі 25 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і звільнив їх з посад. Вирішить питання про законність дій Романцева і Петренка, а також інспектора ДАІ та судді.
...2 Трудова правосуб’єктність молодих громадян……………………………..9 РОЗДІЛ 2. ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА МОЛОДІ НА ПРАЦЮ…………………………………………………………………………..15 2.1 Сутність права на працю в умовах ринкової ... ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ МОЛОДИХ ГРОМАДЯН…………………………………………………….…23 3.1 Укладення трудового договору з молодою особою та організація роботи…………………………………………………………………………….23 3.2 Працевлаштування випускників школи, середніх та ...
...1) вступати на загальних з громадянами України засадах до легалізованих об’єднань громадян; 2) бути членами політичних партій України; 3) створювати свої політичні партії; 4) обирати ...
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН І ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 2.1 Приймання та розгляд кореспонденції 2.2 Складання та оформлення службових і розпорядчих ...та документів 2.5 Прийом громадян РОЗДІЛ 3 ПІДГОТОВКА СПРАВ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ. ОФОРМЛЕННЯ СПРАВ ПІСЛЯ ЇХ РОЗГЛЯДУ 3.1 Формування судових справ 3.2 Оформлення ...
Громадянин Індії Г. та громадянка України Т. вирішили укласти шлюб. Однак у майбутнього чоловіка вже було три дружини в Індії і ...
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН І ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 2.1 Приймання та розгляд кореспонденції 2.2 Складання та оформлення службових і розпорядчих ...та документів 2.5 Прийом громадян РОЗДІЛ 3 ПІДГОТОВКА СПРАВ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ. ОФОРМЛЕННЯ СПРАВ ПІСЛЯ ЇХ РОЗГЛЯДУ 3.1 Формування судових справ 3.2 Оформлення ...
Задача: В 2000 році громадянкою Васильєвою був укладений договір з ТОВ «Світанок» про оренду земельної частки (паю) на сім років. В 2005 році громадянка Васильєва звернулася до керівництва Товариства ...
...Література Конституція України гарантує кожному громадянину право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується....задоволення матеріальних і духовних потреб громадян. На відміну від працівників матеріального виробництва, діяльність яких спрямована на перетворення речовини природи, а процес праці являє собою обмін між ...
Задача 1 Громадянин П., перебуваючи у нетверезому стані, чіплявся до громадян, нецензурно лаявся. Його було притягнуто до відповідальності за ст.
...забезпечення народовладдя і безпосередньої участі громадян в управлінні державними та місцевими справами в Україні проводяться референдуми. Референдум це спосіб прийняття громадянами України шлях голосування законів України, ...
...про участь у конкурсі звернулися громадяни України А. і В. 20 березня 2006 року міський голова видав наказ про призначення на посаду юрисконсульта В. А....на такі обставини: відсутність у громадянина В. вищої юридичної освіти, навчання на другому курсі юридичного факультету (заочно), не складення ним при призначенні на посаду присяги державного ...
Громадянина А. розпивав спиртні напої на вулиці біля свого будинку. Дільничний інспектор В., перевіривши у правопорушника документи, вимагав припинити протиправні дії....просив суд дозволити здійснити затримання громадянина Китаю Я., оскільки він перебуває на території України за чужими документами. Адміністративний суд відмовив у відкритті провадження у справі з ...
Громадянин А. уклав договір страхування від нещасних випадків зі страховою компанією на один рік на суму 14000 грн.. Під час дії договору громадянин зазнав травми, що спричинило втрату ...
надає юридичні послуги громадянам. Виступає в суді як захисник по цивільним, кримінальним та адміністративним справам, зареєстрований як приватний підприємець по наданню вказаних послуг з ...) Громадянин республіки Вірменія Амерханян Араик Хачикович звернувся до директора ООО „Юнона” Іванової Ніни Петрівни з проханням прийняти його на роботу.
Навести приклад позовної заяви громадянина до суду з приводу відновлення на роботі. Методичні рекомендації Відповідаючи на перше питання дайте визначення професіоналізмів, що вони означають.... Складіть позовну заяву громадянина до суду з приводу відновлення на роботі. Ситуація: Іванова Петра Михайловича, сантехніка заводу «Пластмас», за скороченням штатів звільнили з роботи (...
...правами і свободами людини і громадянина. Завдання 2 Державний контроль за режимом доступу до відкритої інформації в Україні. Завдання 3 Поняття та зміст інформаційної безпеки....за безпосереднім наданням відкритої інформації громадянам / В.І. Мельченко // Право і безпека. – 2011. – № 5. ч.2. – С. 74 78. 16. Панова І.В.
ВАРІАНТ 4 ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ При виконанні контрольної роботи необхідно засвоїти, що органи внутрішніх справ мають велику і складну компетенцію, при виконанні своїх функцій вони вступають в управлінські відносини (внутрішні та зовнішні) з різними державними органами, громадськими об'єднаннями і окремими громадянами. Розглядаючи питання діяльності ОВС необхідно визначити їх: завдання, функції, систему і структуру. Крім того, основні завдання і права Міністерства внутрішніх ...
...господарство є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку ...що для ведення фермерського господарства громадянам України передаються у власність і надаються в оренду земельні ділянки із земель державної або комунальної власності.
...екосистеми міста Одеси, гарантування права громадян на загальне використання природних рекреаційних ресурсів морського узбережжя звернувся з клопотанням до Одеської міської ради про організацію рекреаційної зони у ...ради зобов’язані враховувати пропозиції громадян щодо поліпшення стану довкілля. Завдання: Чи законною була відмова Одеської міської ради? Яке рішення має прийняти суд? 3.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.