Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2313 за запитом громадянина

Якщо громадянин погоджуєтеся на мирову угоду, то слід пам’ятати, що вона укладається сторонами (позивачем та відповідачем) з метою врегулювання спору на ...призначену суддею дату попереднього засідання громадянин не може з’явитися, то потрібно направити до суду заяву про неможливість явки до суду.
...цілому, та і кожного окремого громадянина. Наука цивільного права практично всіх країн містить детально розроблену доктрину юридичної особи, важливе місце в ній якраз і належить умовам ... Хоча юридичні особи це не громадяни, але в їх створенні та функціонуванні беруть участь фізичні особи Об'єднання фізичних осіб завжди передбачає досягнення якоїсь спільної мети.
...обліку затрат праці, тобто скільки громадянин працює, скільки виробив продукції. Актуальність теми: З переходом до ринкових відносин принципово змінюється сутність такої найважливішої економічної та юридичної категорії ... Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» від 19.10.2000 із змінами та доповненнями // Відомості ...
До селищної ради звернувся громадянин Д. з клопотанням про безоплатну передачу йому у власність земельної ділянки для створення ставка та штучного водоспаду площею 0, 15 га.... Вважаючи рішення незаконним, громадянин Д. самостійно розпочав зняття та вивезення ґрунту із зазначеної земельної ділянки. Вирішіть справу. Визначте підстави виникнення права приватної власності для ...
...розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ст. 182 КК України штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Остаточну міру покарання за сукупністю злочинів ...
...переховувався на горищі; труп невідомого громадянина, що був закопаний у підвальному приміщенні; речі, що вірогідно належали загиблому; плями рідини темнобурого кольору на металевій тарілці; кухонний ніж – ..., громадянином Російської Федерації. За запитом слідчого з Росії надійшли матеріали, в тому числі фотознімок Л. Видно, що на ньому зображена інша ...
...також розірвав його сумку, чим громадянинові було заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 30 грн. Адміністративна комісія оштрафувала Т., а собаку конфіскувала. Чи правильно застосовано адміністративні стягнення?...складає 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, він одружений, має неповнолітню дитину. Складіть проект постанови по справі про адміністративне правопорушення. Нормативні акти Конституція України // Відом. Верх.
...також розірвав його сумку, чим громадянинові було заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 30 грн. Адміністративна комісія оштрафувала Т., а собаку конфіскувала. Чи правильно застосовано адміністративні стягнення?...складає 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, він одружений, має неповнолітню дитину. Складіть проект постанови по справі про адміністративне правопорушення. Нормативні акти Конституція України // Відом. Верх.
...захистом прав та законних інтересів громадян, підприємств, установ та організацій, держави. Загальновизнане визначення правосуддя зводиться до того (про що теж вже згадувалося), що це одна з ...центром життя суспільства, коли відносини громадян та держави є відносинами права, а не сили та підкорення, та недоторканість правового статусу громадянина гарантована правосуддям, в якому інституалізується ...
Громадянка У. звернулась до комісії по трудових спо­рах, вказуючи, що її притягай до відповідальності незаконно і відшкодувати вартість ваги худоби ...перейшла у власність до племінника громадянина Франції П. Після отримання спад­щини П. звернувся до нотаріуса з проханням посвідчити дого­вір дарування отриманої ним земельної ділянки ...
...прав і свобод людини і громадянина, визначені Конституцією України? 5. Конституційні обов'язки людини і громадянина. 6. Гарантії здійснення прав, свобод та обов'язків громадян.
Пріоритетність виховання громадянина зумовлюється водночас процесом відродження нації. Для України як поліетнічної держави громадянське виховання покликане сприяти формуванню її соборності, яка є серцевиною ...справедливості, що мають забезпечити усім громадянам рівні можливості для розвитку і застосування їхніх потенційних здібностей, досягнення суб'єктивно привабливих і водночас соціальне значущих цілей як умови ...
...вразливих верств населення чи окремих громадян. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування це система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової ...
...культури, участь в об’єднаннях громадян, пересування по те¬риторії України і вибір місця проживання, свободу совісті. Окремо доречно зупинитися на обов’язках: додержання Кон¬ституції ...і свободи лю¬дини і громадянина. X.: Факт, 2001. Мінкіна Т. Видворення іноземних громадян як міра від повідальності за порушення порядку перебування в Україні // Право України.
а) Дача громадянина займає земельну ділянку площею 600 кв.м. б) Гараж громадянина – пенсіонера займаж земельну ділянку площею 125 кв.м.
Необхідність захисту соціально економічних прав громадян України вимагає, щоб соціальна політика держави стала органічною складовою економічних реформ і здійснювалась з урахуванням світового досвіду....нормативних актів, що визначають пільги громадянам.Співвідношення середнього розміру пенсії та середнього розміру заробітної плати в Україні низьке.Пенсії встановлюються у розмірах, значно нижчих, ніж визначений ...
Громадянин К. передав на зберігання громадянинові М. 10 мішків зерна. Незабаром ураганним вітром було зруйноване сховище громадянина М.
Необхідність захисту соціально економічних прав громадян України вимагає, щоб соціальна політика держави стала органічною складовою економічних реформ і здійснювалась з урахуванням світового досвіду....нормативних актів, що визначають пільги громадянам.Співвідношення середнього розміру пенсії та середнього розміру заробітної плати в Україні низьке.Пенсії встановлюються у розмірах, значно нижчих, ніж визначений ...
, литовська громадянка Ф. народила сина не перебуваючи в шлюбі з його батьком, громадянином України Г. Батько дитини живе в м.
...сьогодні співвласником в Україні є громадяни засновники господарюючих суб`єктів, громадяни акціонери, які взяли участь у приватизації державного майна, колективи громадян та держава.
...є механізмом забезпечення соціальних прав громадян: права на безоплатну медичну допомогу в комунальних закладах охорони здоров'я; права на освіту в комунальних навчальних закладах тощо (ст....видів юридичної відповідальності перед державою, громадянами та територіальною громадою (ст.146 Конституції України), що конкретизується ст.16, 42, 73 77 Закону України «Про місцеве самоврядування в ...
...для пере вірки документів іноземних громадян Мамедова і Азатханова. У пас¬порті Мамедова була прострочена реєстрація іноземного громадяни¬на на території України, а паспорт Азатханова був ...
...прав людини взагалі та кожного громадянина тієї чи іншої держави зокрема; об'єднання зусиль у боротьбі проти міжнародного тероризму; спільна ефективна участь у розв'язанні глобальних ...держави, прав та інтересів її громадян; 2) регулятивну, що полягає у визнанні суб'єктами міжнародних відносин закріплених міжнародними правовими ак тами норм, принципів, традицій міжнародного спілкування; ...
...перелік із вказаних конституційних прав громадян, які водночас є основними принципами трудового права? a. право на відпочинок b. право на підприємницьку діяльність c.... які виникають в процесі реалізації громадянином свого права на працю b. які виникають у зв'язку із залученням громадянина до праці c.
...юридичних норм, що закріплюють права громадян обирати й бути обраними в органи державної влади, а також право відкликання виборцями обраних осіб, які не виправдали їхньої довіри....основі яких здійснюються вибори, права громадян обирати й бути обраними, що встановлюють відповідальність депутатів та інших виборних осіб за свою діяльність перед виборцями, визначають порядок організації ...
...виданнях, статтях, та, жаль більшості громадян України невідомо про ці положення. Крім того, посттоталітарне суспільство в Україні не мало і ще досі не має тієї соціальної ...прав і свобод людини і громадянина // Проблеми законності .— 2006. — № 82. — С.17 2.Гуменюк І. Сучасні проблеми базового соціального стандарту. // Право України. — 2008.— №3.— С.
67 Конституції України всі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, ...обов’язку по податковій звітності громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства відповідно до Податкового кодексу України. 4. Робітниця Петрова А.А.
оборона та охорона громадян c. розподільна d. соціальна Question 3 Скільки рівнів охоплює податковий менеджмент : a. один b. два c. три d.... громадян Question 5 Складовими податкового менеджменту є : a. аналіз та контроль виробничо господарської діяльності b. податкове планування і прогнозування, податкове регулювання, ...
...найчастіше застосовується у відносинах між громадянами. Але громадяни можуть подарувати яку небудь річ, грошову суму або іншу цінність і державі, і будь якій іншій юридичній особі.
...єктів господарювання, а й пересічних громадян кредит відіграє важливу роль. Особливо важливим він є для молоді. Адже кожній молодій сім’ї для нормального життя необхідно мати ...вигідним не лише для пересічних громадян, але й значною мірою і для самих банків. Вони за рахунок видачі кредитів не лише примножують свої доходи, але й ...
...джерела захисту прав людини і громадянина в ЄС? 4. Що являє собою Омбудсман? 5. Які є особливості громадянства ЄС? 6. Які є принципи правового положення людини і громадянина? 7.
...з норм встановлюються об’єднаннями громадян і регулюють відносини в них: Виберіть одну правильну відповідь a. звичаєві b. релігійні c. корпоративні d. правові e....Балів: 1 Активне виборче право громадяни України набувають з: Виберіть одну правильну відповідь a. 16 років b. 18 років c. 25 років d.
...прав і свобод людини та громадянина; • пріоритет забезпечення національних інтересів; • законність, єдність та ін. До специфічних принципів можна віднести:  подолання фінансових суперечностей і збалансування індивідуальних та ...прав і свобод, законних інтересів громадян, дія якого забезпечуватиметься, передусім, законодавчим закріпленням за державними і недержавними структурами обов'язків і відповідальності за захист національних інтересів.
...населення, забезпечення прав і свобод громадян, можливостей для вільного розвитку особистості. Проблеми функціонування Пенсійного фонду України в системі соціального страхування населення широко розглянуті в науковій літературі....захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16 грудня 1993 р. № 2156 ІІІ, «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок ...
Громадянка України Мухіна мала намір на підставі докумен тів моряка виїхати з України до Канади, однак не бажала при цьому працювати ... Гоценко домовився із двома іноземними громадянами за грошову винагороду переправити їх з Російської Федерації на тери торію України поза прикордонним пунктом пропуску.
...вільна оборотоздатність Право на доступ громадян до інформації в Україні регламентовано Конституцією України, Законами України та іншими нормативно правовими актами. Непоодинокі випадки порушення посадовими та службовими ...Іспанія, Швеція) передбачено захист права громадян на одержання необхідної інформації, а суди Франції, Німеччини, США звертаються до положень конституції для забезпечення такої гарантії.
...вільна оборотоздатність Право на доступ громадян до інформації в Україні регламентовано Конституцією України, Законами України та іншими нормативно правовими актами. Непоодинокі випадки порушення посадовими та службовими ...Іспанія, Швеція) передбачено захист права громадян на одержання необхідної інформації, а суди Франції, Німеччини, США звертаються до положень конституції для забезпечення такої гарантії.
...на підставі рішення загальних зборів громадян клопоталися перед обласною радою про віднесення його до категорії селища міського типу й у зв'язку із цим про його ... Охарактеризуйте загальні збори громадян як форму безпосереднього волевиявлення населення. Яка сила рішень прийнятих на загальних зборах громадян? 3. Які питання адміністративно територіального устрою відносяться ...
Завдання № 2 Громадянин Республіки Білорусь Кунцин був затриманий на кордоні України з Російською Федерацією на перепускному пункті «Гоптівка» під час проходження митного контролю ...так як він є її громадянином та намагався ввести наркотичні засоби саме до Білорусі. Влада Російською Федерації, з свого боку, також пред’явила вимогу щодо притягнення ...
Визначити суму податку з доходів громадян: платник має посвідчення громадянина, що постраждав від Чорнобильської катастрофи 4 категорії. Оподатковуваний доход платника за місцем основної роботи в травні ...
ЗАДАЧА № 9 Умови завдання: Громадянин Куперман є громадянином України. Свою діяльність здійснює на Кіпрі. Податок з доходу за 2012 рік сплатив в повному обсязі до ...
...пожертвування, благодійні і компенсаційні внески громадян і організацій, меценатство, спонсорство; платні послуги для окремих категорій громадян і трудових колективів, платоспроможних підприємств; добровільне страхування окремих громадян і ...
...пожертвування, благодійні і компенсаційні внески громадян і організацій, меценатство, спонсорство; платні послуги для окремих категорій громадян і трудових колективів, платоспроможних підприємств; добровільне страхування окремих громадян і ...
...розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ст.182 КК України штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних міні¬мумів доходів громадян.
Конституційне право громадян України на житло і способи його реалізації. Правове регулювання договору найму житла. 58. Поняття, зміст і загальна характеристика договору найму ... Зберігання житла за тимчасово відсутніми громадянами. Порядок та підстави визначення громадян такими, що втратили право користування житлом. 61. Поняття, зміст і загальна характеристика договору найму (оренди) ...
Виховати дитину здоровою, працелюбною, справжнім громадянином – справа нелегка. Батько і мати несуть відповідальність перед суспільством за виховання дітей, за формування майбутнього громадянина.
Прибутковий податок з громадян 710 651 Розрахунки за пенсійним забезпеченням 2178 652 Розрахунки за соціальним страхуванням 264 653 Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття ... прибутковий податок з громадян 1400 15. профспілкові внески 128 16. аліменти 534 17. Зараховано на поточний рахунок короткострокову позику банку 8000 18.
...вчинення крадіжки гаманця із сумки громадянки Іванько на вул. Основ’янській у м. Харків, перехожими було затримано громадянина Шведова, який намагався втекти з місця події із ...
1) – Громадянин І.В.Петренко робе на сумісному підприємстві. – Я Іваненко І.І. отримав від Петренко П.П. 15 гр....у якості несовершеннолітнього підозріваємого запросили громадянку адвокатессу Д.Кринка. 9) – Прийшов час відчитуватися перед начальством. – На зборах були відсутні семеро курсантів.
Наприклад, громадянин К. з метою вбивства свого колишнього партнера по бізнесу громадянина Р., придбав пістолет Макарова (ПМ).
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.