Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 478 за запитом грошей

...1215 1275 1320 а) Скільки грошей витрачає студент на купівлю цієї кількості касет та журналів б) Яку корисність отримує він від споживання такої комбінації товарів?
...придбання вхідних запасів до надходження грошей від дебіторів за реалізовані їм товари. В практичном розділі дипломної роботи було проаналізовано організаційно – економічну характеристику і основні показники використання ...
...Внесена в касу невикористана сума грошей підзвітною особою Зараховано на поточний рахунок грошові кошти в рахунок погашення заборгованості покупців за відвантажену продукцію Погашено отриманий раніше короткостроковий ...
...придбання вхідних запасів до надходження грошей від дебіторів за реалізовані їм товари. В практичному розділі дипломної роботи було проаналізовано організаційно – економічну характеристику і основні показники використання ...
...Внесена в касу невикористана сума грошей підзвітною особою Зараховано на поточний рахунок грошові кошти в рахунок погашення заборгованості покупців за відвантажену продукцію Погашено отриманий раніше короткостроковий ...
...було віднесено піратство, підробку металевих грошей і державних цінних паперів, навмисне використання різного роду засобів, здатних породити суспільну небезпеку, незаконну торгівлю наркотиками, а також інші злочини, ...
...те, що з моменту сплати грошей Хоботов став власником товару і на нього перейшов ризик випадкової загибелі речі. Ви згодні ? Задача 6 Перепелиця придбав в кредит ...
Наявність грошей, нерівномірність їх обігу приводить до утворення в господарському обороті, з одного боку, тимчасово вільних грошових засобів, а з іншого боку, ...
...порушення граничних норм розрахунку готівкою грошей; неправильне документування і ведення касових операцій; виправлення в прибуткових і видаткових касових документах; несвоєчасне проведення інвентаризації каси тощо.
Яку суму грошей матиме підприємець наприкінці першого року і який буде результат через п'ять років? 16. Задача Підприємство „Мрія” шиє легкі жіночі ...
...для визначення: яку оптимальну суму грошей клієнт зможе повертати на основі діяльності, що він має зараз і чи зможе взагалі. У роботі був проведений аналіз кредитоспроможності ...
...б обслуговувати потоки страхових послуг, грошей, цінних паперів, робочої сили, інформації, тобто необхідна розвинена інфраструктура страхового ринку. Аналіз страхового ринку України передбачає всебічне вивчення форм та ...
Виконання цих функцій забезпечується надходженням грошей із кожного географічного регіону до головної компанії. Практично, "Нестле" намагається ке всю готівку акумулювати в Швейцарії, щоб у подальшому вирішити, ...
...стратегія поведінки підприємства на ринку грошей та цінних паперів, стратегія зниження трансакційних витрат, стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства, стратегія зниження виробничих витрат, стратегія інвестиційної діяльності підприємства, стратегія ...
...виникають при грошовому потоці, обігу грошей, які протікають у часі. 49. Які функції виконують фінанси підприємства? а) фіскальна; б) розподільча; в) контрольна. 50.
...стратегія поведінки підприємства на ринку грошей та цінних паперів, стратегія зниження трансакційних витрат, стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства, стратегія зниження виробничих витрат, стратегія інвестиційної діяльності підприємства, стратегія ...
Зміна вартості грошей у часі; методи врахування дії фактора часу в інвестиційних розрахунках. Фінансові послуги сучасних банківських установ.
...позики ніколи не укладався і грошей від позивача він не одержував. У підтвердження своїх позовних вимог Самолов заявив клопотання, у якому просив заслухати в судовому засіданні ...
...комерційно¬му банку значну суму грошей. Останній у зв'язку з недостатністю у Вор¬сина особистого майна для погашення боргу висунув вимогу про виді¬лення частки ...
...йому вартості телевізора і отримання грошей, які були ним внесені авансом, вимагаючи надати йому інший справний телевізор. Чи правомірні вимоги Мальцева?
...додатковим податком для повернення селянам грошей, які вони сплатили за землю у вигляді викупних платежів. А у перспективі ці землі мали усуспільнюватись та передаватися у власність ...
Яку суму грошей фірма повинна запозичити за умови, що для отримання необхідної суми в 100 000 дол. позика пропонується на дисконтному базисі?
...до уваги тимчасової аспект вартості грошей. Актуальність цієї роботи обумовлена, з одного боку, великим інтересом до даної теми в сучасній науці, з іншого боку, її недостатньою ...
...отриманих за будівницт¬во веранди грошей викликало спір. Куценко й Тесль пропонували гроші поділити нарівно, а двоє інших відповідно до трудової участі кожно¬го.
...платіжні системи та пере¬каз грошей в Україні», Положенні про ведення касових операцій у націо¬нальній валюті в Україні, затв. постановою Правління Націо¬нального банку України ...
Відхиляючи версію обвинуваченого про крадіжку грошей у трамваї, суд зазначив у вироку, що вона нічим не підтверджується, крім заяви самого обвинуваченого, та що саме Краснов, а ...
Витребування грошей та цінних паперів. 9. Захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння. 10. Визнання права власності. 11.
...каси, підбір кадрів, організація доставки грошей з банку і виручки в банк, а також охорона каси [42]. Організація обліку коштів полягає у цілеспрямованому упорядкуванні збирання первинної ...
Першу партію підроблених грошей (300 купюр) вони за попередньою домовленістю переслали сестрі Хаїмова (громадянці Республіки Білорусь) до Вітебська. Вона реалізувала 63 купюри, але потім ...
сума грошей, отримана виробником при реалізації продукції c. сума усіх витрат на виробництво продукції Question 3 Поділ витрат, що входять у собівартість, ...
...зберігання вільних коштів є депонування грошей на ощадних сертифікатах, а їх продаж (відчуження) іншим особам є недійсним. Доход виплачується власнику ощадного сертифіката після пред'явлення банку ...
...про виплату тримачу вказаної суми грошей: a. чек b. тратта c. платіжне доручення Question 4 Цінний папір у вигляді письмового зобов'язання боржника у встановленій та ...
...язання банку надати певну суму грошей, будь яка гарантія, будь яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь яке продовження строку погашення боргу, яке надано в ...
...це витрати, які вимагають сплати грошей або витрачання інших активів. Ці витрати відображаються в бухгалтерських регістрах в міру їх виникнення. Можливі витрати – це вигода, яка втрачається, ...
...з вимогою внести несплачену суму грошей або повернути комп'ютер. Після відмови дружини Петренка представники магазину зверну­лися з позовом до суду.
...ясувалося, зна¬ходилася велика сума грошей. Чи можна визнати злочин таким, що вчинений у спів¬участі ? Якщо так, то яка форма співучасті має місце та хто ...
...іноземною розвідкою, отримав значну суму грошей в якості винагороди, дав згоду на збирання на території Укра¬їни та передачу відомостей, що містять державну таємницю.
...накопичення запасів на підприємстві, відвернення грошей у дебіторську заборгованість пояснюється незадовільним управлінням активами. Потрібно покращити роботу з управління активами, зокрема доручити розробити відповідні заходи головному бухгалтеру ...
Тільки збитки від крадіжки грошей Question 21 Особисте страхування передбачає: a. Страхування життя фізичної особи на випадок її смерті b. Страхування від нещасних випадків c.
Тільки збитки від крадіжки грошей Question 21 Особисте страхування передбачає: a. Страхування життя фізичної особи на випадок її смерті b. Страхування від нещасних випадків c.
Порядок надходження готівкових грошей до кас банків. Порядок видачі з кас банків та витрачання готівки суб’єктами господарювання. 119.
...на думку клієнта, не варта грошей, що їх вимагають; Відсутності інтересу до майбутніх нестатків клієнтів; Надмірної жорсткості застосовуваних процедур кредитного контролю; Рідких дзвінків із пропозицією продукції; ...
При цьому не відбувається накопичення грошей від обігу, а виручені від реалізації гроші, в обсязі витрат на ремонт, знову вкладаються в ремонтні роботи ще в більшому ...
...накопичення запасів на підприємстві, відвернення грошей у дебіторську заборгованість пояснюється лише незадовільним управлінням активами. Про коефіцієнт швидкої ліквідності можна сказати, що він як на початок звітного ...
виготовлення з метою збуту підроблених грошей (ч.1 ст. 199 КК); Question 43 Крадіжка – це … a. напад з метою заволодіння чужим майном; b.
...не матиме ні прибутку, ні грошей; в) матиме кредиторську заборгованість. 5. В чому відмінність між маржинальним прибутком (маржинальним доходом) та прибутком ? 6.
Строк надходження грошей на розрахунковий рахунок СФГ «Нива» перша декада квітня 2007 року. Господарство здатне виконати умови банку, згідно з якими кредит буде ...
...папери, які можна прирівняти до грошей (це рядки 150, 220, 230, 240 другого розділу активу балансу) c. активи, для перетворення яких на гроші потрібний певний час.
...час він нагріб шалену купу грошей. – Квартира розташована на ІV ому поверху. – Я прошу вас запросити довідку про виплату аліментів з бухгалтерії заводу, де працює мій ...
ті,що забезпечують безпосереднє збереження грошей на електроному носії d. ті, що забезпечують віддалений доступ до банківського або ін. рахунка Question 12 Теоретично, величина нової вартості ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.