Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 25297 за запитом г.

...частка 18 %), В (частка 22 %), Г (частка 16 %), Д (частка 10 %). Внески учасників А, Б і Д в основному спрямовані на створення виробництва товарів, внески В і Г – на відкриття магазину.
, Миньковский Г.М. Расследование и судебное разбирательство дел о преступлениях несовершеннолетних. М., 1974. Кримінальний процес України: Підручник / Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. – К.
Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умысел и его формы. – М.: Юрид. лит ра, 1972. 9. Квашис В.Е....Г. Уголовная ответственность за неосторожность. – М.: Госюриздат, 1958. 13. Нерсесян В.А. Ответственность за неосторожные преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.
...к)ореспондент ПАН (у)країни, (г)олова (р)ади (Національностей, (г)еперал (л)ейтенант, (Заслужений (д)іяч (м)истецтв, (р)ектор (і)нституту, (м)аршал (а)...
...одного з епізодів власник автомобіля Г., побачивши, що злочинці заволодівають його транспортним засобом, намагаються їм перешкодити. Останні вбили Г. і довели злочин до кінця.
Г. Шульга. – Х.: Нац. юрид. акад.. України, 2005. – 100 с. Мусієнко В. Актуальні проблеми кодифікації морського права України / В. Мусієнко // Прокуратура....Г. Система джерел митного права України / М.Г. Шульга // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.
Закона від 22 березня 2001 г. № 2328 Ш [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/2790 12 Бандурка О. М.... Г. Барабаш та ін. : Нац. акад. прав. наук України. – 2 ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.
...діалогічність; Б) екологічність; В) натуралізація; Г) натурналізація; Д) ідентифікація. Question 10 of 20 Український етнос почав формуватися переважно: А) в ХIV cт.; Б) Х ст.; В) ІХ ст.; Г) ХІХ ст.
Г. Слюсаренко, М.В. Томенко]. К. : Право, 1997. – 464 с. Козюбра М. Десять років дії Конституції України: проблеми і перспективи / М.... Г. Барабаш та ін. : Нац. акад. прав. наук України. – 2 ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.
Г. Шевченка. в) Прошу допустити мене до складання іспитів для вступу на перший курс юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса ...; г) Я, Авксентьєв Сергій Васильович, одержав від Пирогової Ганни Борисівни 200 гривень. Запевняю, що всю суму поверну до 20 вересня 2012 ...
Сидоренка, Г. Терешука, Д. Тхоржевського та інших вітчизняних науковців. Водночас, на нашу думку, варто постійно звертатися до досвіду попередніх поколінь з даного ... Коберник, Г. Кондратюк, Т. Кравченко, Г. Левченко, В. Мадзігон, В. Сидоренко, В. Тименко та ін. Вони вбачають по¬шук шляхів поліпшення трудо¬...
Ільченко, Г. С. Калінова, Б. Д. Комісаров, В. В. Краєвський, І. Я. Лернер, Н. Й. Міщук, А.В. Марина, П. Г. Москаленко, А. М.
...в) Дт 976 Кт 281; г) Дт281 Кт 793. Задача №16 Знайти порушення, скласти описову частину акту ревізії. Визначити суму відшкодування винною особою та надати рекомендації ...допомогти підприємству вести бухгалтерський облік; г) виявити протизаконні дії посадових осіб; д) захистити фінансові інтереси підприємства, що перевіряється. 2. Під час контролю за станом складського господарства ...
од г) якщо функція ринкового попиту має вигляд: Ціна (гр.од.) 4 6 Обсяг попиту 7000 4000 Яка рівноважна ціна товару?...фірма готова буде зупинити виробництво г) На моделі MR – MC визначте короткострокову криву пропонування фірми Обсяг випуску, од. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ...
Г. Юридична природа інституту звільнення від кримінальної // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. – Серія: Правознавство. – Чернівці: Рута, 1999. – Вип.... Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. – М., 1974. 11. Кривоченко Л. Н. Освобождение от уголовной ответственности с применением мер общественного ...
, Калюжна Г., Куковиця Г.С., Мороз І.І., Оліяр Г.І., Онищенко В. А., Салютіна І.Б., Чорна Т.І., Ярема О.
Г.Болдирєва, Л.О. Дробозіної, Л.М. Красавіної, І.М. Осадчої, Ю.М. Осипова, Г.П. Солюса, В.М.
Пронічева, проблемні статті Г. К. Кучеренка, М. Я. Плющ, Г. Н. Клюсова та Л. І. Шаповалової. Українська мовознавча наука приділяла значну увагу описові та ...
Озеров, Г. Тіктін, А.А. Алексєєв, С.І. Іловайський, В.О. Лєбедєв, І.І. Янжул, С.А. Котляревський, С.Б. Крилов....Г. Пауля, Г.Б. Поляка, О.І. Худякова. Структура дослідження. Відповідно до мети і завдань дослідження робота складається з вступу, чотирьох ...
Г., Мурашка В.М., Пархоменка В.М., Сук Л.К., Савченка В.Я., Сопка В.В...., Давидова Г.М., Дорош Н.І., Жила В.Г., Пилипенка І.І., Редька О.Ю., Рудницького В.С.
Г. Барабаш та ін. : Нац. акад. прав. наук України. – 2 ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.... Г. Барабаша. – X . : Право, 2008. – 416 с. Конституційне право України : навч. посіб. / В. О. Серьогін. Х. : [ХНУВС], 2010. – 368 с.
Г. Шило. — Х. : Сх. регіон. центр гуманітар. освіт. ініціатив, 2005. — С. 352. Бортновська З. Реалізація права на свободу і особисту недоторканність ... Г.]. — Х. : Східно−регіональний центр гуманітарно−освітніх ініціатив, 2004. — 160 с. Маляренко В. Т. До питання про запобіжні заходи в кримінальному ...
Г. Изменениесодержания трудового договора. – Ташкент, 1985. – С.5; Сыроватская Л.А. Трудовое право. – М.: Высшаяшк., 1997. 8. Советскоетрудовое право / Под ред.... Г. Ротань. – С. 460. 15. Трудове право України: Підручник / За ред.. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – С.298.
; г) робітникам за прополку буряків – 2002 грн.; д) робітникам за вирощування кукурудзи – 1502 грн.; є) загальновиробничому персоналу рослинництва – 1002 грн....; г) загальновиробничі витрати тваринництва – 702 грн.; д) загальногосподарські витрати – 1902 грн. 9. Отримано привіс молодняка ВРХ – 2002 грн. 10.
Г., Мурашка В.М., Пархоменка В.М., Сук Л.К., Савченка В.Я., Сопка В.В...., Давидова Г.М., Дорош Н.І., Жила В.Г., Пилипенка І.І., Редька О.Ю., Рудницького В.С.
, Белоглазова Г.Н., Батракова Л.Г., Панова Г.С., Пещанская И.В., а также статьи периодической печати и данные отчетности ОАО Сбербанк ...
Івашкевич, Г. Волощук, В. Закраєвський, Л. Качан, В. Колбун, В. Логвіновський, Б. Надточій, О. Мачульська, В. Максимчук, С. Погорєлова, О. Примостка, М.... Дороганя, Г. Ковальської, О. Косенко, Г. Мак Тагарта, С. Печери, Л. Ричика, Р. Сіржука, А. Сорокіна, Д. Табачника, Ю. Шклярівської та ін.
Дзюблюка, Г.Т. Карчевої, І.М. Лазепка, О.М. Левченко, А.М. Мороза, С.В. Мочерного, І.М. Парасій Вергуленко, А.А.... Едварда, Г. Марковіца, Дж. Маршалла, П. Роуза, Дж. Сінкі, Ф. Фабоцці, У. Шарпа та багато інших. Однак їх теоретичні досягнення і прикладні ...
Г. Чемеркін , О. Штурнак , М. Яцимірська ). Нормативним підґрунтям аналізу мовної якості медійних текстів слугують праці К. Г. Городенської, Н. І. Кочукової, Г.
...кри міналісти даного періоду як Г.М. Александров, Т.М. Арсеньєв, Р.С. Бєлкін, А.І. Вінберг, Ю.П. Голдованський, Г.Л. Грановський, Б.Л.
Мамайчук, Г.В. Пятаковой "Исследование личностных особенностей детей с детским церебральным параличом" // Дефектология. №3. 1990. 20. Дайте характеристику психопатологическим вариантам поведенческих нарушений ... Законспектируйте статью Г.П. Бертынь "Клиническая характеристика глухих детей со сложным дефектом" // Дефектология. №6. 1998г. Контрольные вопросы и задания к теме 6 1.
Г. Воспитание. Question 5 В чем сущность понятия «развитие личности»? a. Это процесс формирования у детей определенных качеств b.... Г. Социализация личности. Question 7 Установите соответствие между факторами развития личности и их характеристиками Деятельность Наследственность Среда Воспитание Question 8 Как ...
...від розміщення тимчасово вільних коштів; г) комерційних винагород страховим посередникам. 2. Частина тарифу, яка призначена для покриття витрат на проведення страхування називається: а) брутто тариф; б) ...страховою сумою, в) страховою премією: г) тантьємою. 5. При страхуванні майна страхова суми не повинна перевищувати його дійсної вартості а) на момент укладання договору страхування; б) ...
Нікольський і Г.Шамаєв опрацювали багато питань щодо визначення кола учасників, специфіки дії фінансових інструментів ринку МБК. Інші російські автори – Г. Тосунян, Ю. Локотцов, Ю.
Г.Авксентьєв, М.Ф.Алефіренко, Я.Т.Билиця, В.І.Гаврись, М.Т.Демський, С.Н.Денисенко, В.І.Кононенко, В....Г. Скрипник, Г.М.Удовиченко та ін.; сучасні зарубіжні вчені: Ю.Ю.Аваліані, Н.М. Амосова, В.Л. Архангельський, В.В.
а,б,в,г g. усе разом Question 32 Стратегія МП це: a. план b. програма c. модель d. позиція e. нерівності f.... б,в,г,д g. усе разом Question 43 У модель комунікацій входять: a. відправник b. одержувач c. зворотній зв'язок d.
, Гриневич Г., Гунчак К., Даниленко В., Данильченко О., Дончик В.Г., Коваль М., Котляр М., Кравченко Б., Крип’якевич І., Кульчинський С.
Злобин, Г.А. Умьісел и его формьі / Г.А. Злобин, Г.С. Никифоров. М.: Юрид. лит., 1972. 264 с. Картавцев, В.
...групи погоджуватися з рішеннями адміністраторів; г) комунікації; • влада — це інформаційний зв'язок (команда), завдяки якому інформація сприймається членами організації як інструмент управління їх діяльністю....Г. Романовский, О.А. Філь [та ін.]. – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – 184 с. 7. Філь О.А.
Г. Шевченка. в) Прошу допустити мене до складання іспитів для вступу на перший курс юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса ...; г) Я, Авксентьєв Сергій Васильович, одержав від Пирогової Ганни Борисівни 200 гривень. Запевняю, що всю суму поверну до 20 вересня 2012 ...
Г. Шевченка, мати та батько лікарі, не одружений, винахідливий та кмітливий комунікабельний. Амалія Р. 42 роки, закінчила МАУП, мати одиначка інтелігентна, ...Г. Шевченка, одружений, 1 дитина, авторитарний та авторитетний. Задача № 11. Пригадайте, за допомогою яких методик можна дослідити характер людини.
...аналізу прибутку по групі виробів Г Таблиця 2.12 Факторний аналіз прибутку за виробом Г 2003 2004р Таблиця 2.13 Факторний аналіз прибутку за виробом Г ...
Г.Сковорода c. З.Фрейд d. Платон e. Арістотіль Question 36 Балів: 1 Свідомість (за З....Question 42 Балів: 1 За Г.В.Ф.Гегелем основою буття є: Виберіть одну правильну відповідь a. атоми b. апейрон c. абсолютна ідея (дух) d.
...використання сонячної радіації в с/г 2. Методи впливу температурного режиму на ґрунтовну цілісність покрову 3. Значення опадів для с/г Список використаної літератури
Г.Песталоцці 2. Теорія елементарної освіти та методика початкового навчання Й.Г.Песталоцці 3. Значення поглядів педагога для дошкільної педагогічної науки ...
...видів продукції: А, Б, В, Г, Д. На підставі інформації, отриманої в системі обліку повних та неповних витрат, зробити пропозиції щодо оновлення асортименту продукції за таких ...В 150 5 1 7 Г 220 95 27 120 Д 300 18 5 25 Разом 1330 До суми загальних постійних витрат входить 50 % змінних витрат.
(Г, З, Л, Ц, Х) 1. Поняття та види судових рішень. Суть судового рішення 2. Вимоги, яким повинно відповідати рішення суду.... Фазікош Г. Юридична та соціальна природа судового рішення в цивільному судочинстві: сучасні наукові погляди // Право України. – 2001. №3. 6. Фурса С.Я.
...видів продукції: А, Б, В, Г, Д. На підставі інформації, отриманої в системі обліку повних та неповних витрат, зробити пропозиції щодо оновлення асортименту продукції за таких ...25 В 150 5 1 Г 220 95 27 Д 300 18 5 Разом 1330 До суми загальних постійних витрат входить 50 % змінних витрат Визначити: 1) ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.