Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 25297 за запитом г.

...конкретних суб’єктів страхових відносин; г) усе правильно. 2. Класифікація страхових правовідносин за роллю у досягненні головної цілі страхових відносин передбачає виділення: а) основних та вторинних ...в) процедурно організаційних страхових правовідносин; г) страхових правовідносин, які виникають, змінюються та припиняються в сфері особового та майнового страхування та їх підгалузей. 3.
Г. Маркетинг соціальних послуг: Навчальний посібник / Ворон кова В.Г. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 576 с. 7. Швець В.Г.
; Г) попит на робочу силу – 147 чол. Завдання: 1) скласти баланс ринку праці; 2) визначити: а) пропозицію робочої сили на ринку ...формування загальної пропозиції робочої сили; г) частку працевлаштованих службою зайнятості громадян у всій пропозиції робочої сили. Питання 4 1. У чому полягає сутність зайнятості населення? 2.
тест Г. Роршаха c. тест тревожности Спилбергера – Ханаана d. тест М. Люшера e. тест незаконченных предложений Question 2 Балів: 1 Тест «Рисунок ... тест Г.Роршаха e. тест М.Люшера Question 5 Балів: 1 В психоаналитической парадигме отдается предпочтение такому типу исследования личности: Виберіть одну ...
г) визначте граничну норму заміщення MRSXY товару X товаром Y в точці А. 4. Тестові завдання 1....благ, які може придбати споживач; г) зв'язок між кількостями одного блага та інших благ, адекватних за сукупною корисністю. 2. Підприємство мінімізує свої витрати за даного ...
...в) технологія виробництва даної продукції; г) серед наведеного вірної відповіді немає 2. Вкажіть на зображеному графіку область надлишкового податкового тягаря: Граничний продукт фактора виробництва у грошовому ...використанні додаткової одиниці виробничого фактора; г) зміні ціни на продукцію, вироблену за допомогою даного виробничого фактора 4. Діаграма показує монопсоніста, який при відсутності державних або профспілкових ...
...насамперед, інтересами військово промислового комплексу; г) покликано служити зміцненню існуючого строю, адаптації його до мінливих умовам шляхом постановки і вирішення завдань, що не може вирішувати ринковий ...в) забезпечення економічної безпеки країни; г) усі разом Тест № 3. Економічні ресурси Що розуміється під категорією «економічні ресурси» а) природні багатства країни; б) трудові ресурси; в) ...
...целевого управления; в) административного управления; г) системного управления; д) управления с точки зрения психологии и человеческих отношений; е) управление как наука о поведении. 4....Маркс; г) Р.Кантильон; д) Й.Шумпетер. 7. Какая важнейшая черта отличает менеджера от предпринимателя: а) позитивное отношение к власти; б) собственник; ...
...колективній, комунальній та державній власності; г. приватній, комунальній та державній власності 3. Суб’єктами права приватної власності на землі сільськогосподарського призначення можуть бути: а....України або юридичними особами України; г. громадяни, іноземні громадяни та особи без громадянства 4. Орендна плата за використання землі може встановлюватися у таких формах: а.
...такої здатності ВАТ «Звенигородська с/г МТС» не має, оскільки не задовольняє оптимальної тенденції зміни даного показника. У 2003 р. він становить 0,59, у 2004 р.... ВАТ «Звенигородська с/г МТС» займає досить високий рівень конкурентоспроможності. Так у 2003 році його конкурентоспроможність сягала 0,68. Але у 2005 році вона сягнула – 0,...
Головною передумовою створення СНД — Співдружності Незалежних Держав було: а) близькість рівнів економічного розвитку; б) географічна близькість; в) спільні соціально економічні проблеми, які стоять перед країнами; г) всі відповіді правильні; д) всі відповіді неправильні. До законодавчих методів регулювання міграції належать: а) обмеження віку, статі, стану здоров'я, ... г) система квотування. Залучення іноземних інвестицій в українську економіку: а) не достатн...
...страхової суми; в) віку страхувальника; г) усе правильно. 11. За договорами страхування життя дітей розмір внесків залежить від: а) віку дитини та страхової суми; б) строку ...в) тривалості сплати страхових внесків; г) усе правильно. 12. Страхувальник при укладанні договору страхування життя може сплачувати внески шляхом: а) безготівкових розрахунків; б) готівкою; в) безготівкових ...
...модель Гордона; в) модель Фішера; г) модель Шарпа. 3. Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що по відношенню до статутного фонду акціонерного товариства перевищує: ...; г) 30%; д) 50%. 4. Метод оцінки активу за меншою з двох вартостей — балансовою чи ринковою — при здійсненні операцій з цінними ...
...страхової суми; в) віку страхувальника; г) усе правильно. 11. За договорами страхування життя дітей розмір внесків залежить від: а) віку дитини та страхової суми; б) строку ...в) тривалості сплати страхових внесків; г) усе правильно. 12. Страхувальник при укладанні договору страхування життя може сплачувати внески шляхом: а) безготівкових розрахунків; б) готівкою; в) безготівкових ...
Г. Шевченка, мати та батько лікарі, не одружений, винахідливий та кмітливий комунікабельний. Амалія Р. 42 роки, закінчила МАУП, мати одиначка інтелігентна, ...Г. Шевченка, одружений, 1 дитина, авторитарний та авторитетний Задача № 12. Проаналізуйте подані нижче ситуації та визначте відповідність дій практичного психолога нормам ...
Question 1 of 21 Етнічна психологія дотримується методологічного принципу, який є прийнятим у загальній психології: А) єдності психіки та діяльності; Б) детермінізму; В) відображення; Г) конкретно історичного; Д) усіх попередніх принципів. Question 2 of 21 До лабораторних експериментів у етнічній психології належать такі: методи “підбору ... Еткіндом; В) Г. Мюрреєм; Г) К. Юнгом; Д) М. Лацарусом. Question 4 of 21 “Кольоровий тест стосунків” побудо...
Г) усі перелічені. 2. Порівняльне трудове право виходячи з методології, мети та завдання можна віднести до: А) загальної компаративістики; Б) спеціальної ... Г) вивчає і співставляє національні та регіональні системи трудового права, акумулює досвід багатьох країн для вдосконалення вітчизняного законодавства. 4.
...індекс; в) KAC 20 (s) ; г) pro U 50; д) DJIA. 2. За даними акцій якої кількості компаній здійснюється розрахунок глобального індексу IFC Global у процесі ...за обсягами капіталізації національних компаній; г) за кількістю компаній, акції яких котируються на міжнародних фондових біржах. 3. Облігації, які за бажанням власника можуть обмінюватися на інші ...
...класична школа; в) фізіократична школа; г) сучасна політекономія. 2. Зарплата в ринковій економіці є: а) формою необхідного продукту; б) формою додаткового продукту; в) формою економічної реалізації власності на робочу силу; г) всі відповіді правильні; д) всі ...
Г) усі перелічені. 2. Порівняльне трудове право виходячи з методології, мети та завдання можна віднести до: А) загальної компаративістики; Б) спеціальної ... Г) вивчає і співставляє національні та регіональні системи трудового права, акумулює досвід багатьох країн для вдосконалення вітчизняного законодавства. 4.
...медичного страхування; в) ризикового страхування; г) усе правильно. 5. За обов’язковим страхуванням від нещасних випадків на транспорті застрахованими вважаються: а) пасажири з моменту оголошення посадки ...тільки на час обслуговування поїздки; г) усе правильно. 6. Поступове накопичення коштів протягом дії договору страхування для здійснення страхової виплати характерне для таких видів страхування: а) ...
Аркiна, Г.Ващенка, Я.А.Коменського, Н.Монтессорi, А.С.Макаренка, С.Ф.Русової, Г.С.Сковороди, Є.І.Тихеєвої А.П.
Г.Штейнталь, М.Лацарус b. Г.Шпет c. І.Кант d. К.Юнг e. В.Вундт Question 2 Етнічні відмінності почали ...
...економія, б) мікроекономіка, в) статистика, г) макроекономіка. 2. Ринкова структура, яка є єдиним виробником товару, це: а) досконала конкуренція, б) олігополія, в) монополія, г) монополістична конкуренція. 3.
...економія, б) мікроекономіка, в) статистика, г) макроекономіка. 2. Ринкова структура, яка є єдиним виробником товару, це: а) досконала конкуренція, б) олігополія, в) монополія, г) монополістична конкуренція. 3.
Виготським; Б) Г. Шептом; В) В. Бехтєревим; Г) Л. Виготським; Д) М.Чижевським. Question 3 of 20 Етнічна психологія у 30 і роки ...
...сума одержаних та сплачених відсотків; г) приріст грошей внаслідок їх самозростання. 2. Інфляція це: а) підвищення загального середнього рівня цін; б) девальвація грошової одиниці в процесі ...реформи; в) додаткова грошова емісія; г) всі відповіді правильні. 3. Своїм заснуванням Донецьк(Юзівка) завдячує: а) міграції робочої сили; б) підприємницькій формі вивозу капіталу; в) позичкові ...
Драгоманов, Г.С. Костюк, С.А. Литвинов, С.Ф. Русова, В.О. Сухомлинський та ін.). Методологічне значення для розробки концепцій діяльності гімназій ...Г. Єрмаков, Л.В. Сохань, та ін.), діалогу культур (Г.О. Балл, І.Г. Геращенко), іміджу сучасної школи (Т.С.
США Г) Ставка дисконтування приймається на рівні мінімального сприйнятого для інвестора прибутку і дорівнює г = 30% (для варіантів 1 6) Д) Коефіцієнт ...
Тестові завдання до теми ТЕСТ 1 Експрес діагностика фінансового стану забезпечує: а) вчасне фіксування кризової ситуації; б) високу достовірність результату; в) спосіб оцінки стану підприємства ТЕСТ 2 Фінансовий стан – це: а) узагальнюючий підсумок діяльності усіх функціональних підрозділів підприємства в комплексі, багатомірна характеристика усіх процесів та результатів; б) показує співвідношення активів та пасивів; в) це вплив внутрішніх та зовнішніх факторів, який зазначає не...
...проведення страхування; в) статусом страхувальника; г) часом виникнення окремих видів страхування. 2. Існують такі галузі страхування: а) обов'язкове; б) майнове; в) добровільне; г) страхування життя; д) особисте; е) ...
Г.Буш Question 5 Творча уява – це: a. самостійне створення у свідомості людини оригінальних образів на основі попереднього досліду b.... Г.Морган c. А. Грузенбер d. І.Павлов e. Л.Бурлачук Question 17 Який вчений вважав, що «для будь¬ якої творчості ...
Г. Соучастие: социальньїе, криминологические и правовьіе проблеми / Ф.Г. Бурчак. К.: Вища шк., 1986. 208 с. Бурчак, Ф.Г.
...капіталу, авансованого у сільськогосподарське виробництво; г) необхідність оформлення банківських кредитів; д) зацікавленість отримати якомога більший прибуток; є) можливість стихійного лиха. 2....б) хвороби рослин; в) граду; г) пошкодження гризунами; д) внесення неякісних добрив; Які з названих ризиків є страховими? 3. Протягом останніх п'яти років фермерське господарство ...
...в предметі; в) в задачах; г) в меті? Коротко обґрунтуйте свою відповідь. 3. Які існують концепції контролінгу? Розкрийте їх. 4. Об’єктом контролінгу є : а) господарські ...звітність; в) фінансова діяльність підприємства; г)показники результативності роботи підприємства; д) ресурси підприємства. Обґрунтуйте свою відповідь. 5. Контролінг та управлінський облік можуть використовуватись: а) лише на ...
...закони і продуктивні сили суспільства; г) історія народного господарства. 2. На думку Ф. Ліста капітал – це: а) вартість, що самозростає; б) матеріальне багатство, природні та набуті ...здібності людей; в) виробничі запаси; г) запаси продукції, що приносять прибуток. 3. На думку представників нової історичної школи Г. Шмоллера і Л.
...поваренной соли; в) двуокиси углерода; г) молекулярного кислорода. Question 7 Балів: 1 Какое из названных ниже соединений не построено из моно¬ сахаридов?... А, Г, Т и Ц; b. сахара, фосфатной группы и циклического азотсодержащего соединения; c. азотистых оснований; d. сахаро фосфатного остова.
...поваренной соли; в) двуокиси углерода; г) молекулярного кислорода. Question 7 Балів: 1 Какое из названных ниже соединений не построено из моно¬ сахаридов?... А, Г, Т и Ц; b. сахара, фосфатной группы и циклического азотсодержащего соединения; c. азотистых оснований; d. сахаро фосфатного остова.
Єфименко, Г. М. Филюк, О. В. Величко, С. В. Захарін, Р. А. Набієва, Г. А. Тактарова, Р. К. Арикбаєва та ін.
...б надання гарантій в консультації г вісі вірні відповіді 2. Акредитиви бувають: а. підтверджені б непідтверджені в документарні г безвідзивні 3.
...б) конструювання; в) ринкове планування; г) дослідно конструкторські роботи; д) ринкове випробування. 2. Для економічного обгрунтування черговості заміни обладнання використовують: а) коефіцієнт оновлення обладнання; б) коефіцієнт ...ефективності використання робочого часу обладнання; г) термін експлуатації обладнання. 3. На якому етапі життєвого циклу інновації, діяльність підприємства є беззбитковою? а) етапі розроблення товару; б) етапі ...
...необмеженістю ресурсів та обмеженістю потреб; г) необмеженістю потреб та обмеженістю ресурсів. 2. Розвиток та вдосконалення форм вираження вартості, що призвів до появи грошей, відбувався в такій ...грошова, проста, повна чи розгорнута; г) грошова, проста, розгорнута, загальна. 3. Закон вартості в ринковій економіці: а) діє як закон попиту; б) діє як закон пропозиції; ...
...відшкодування збитків, завданих стихійним лихом; г) збільшення запасів товарів з огляду на сезонність їх виробництва; д) утримання персоналу рятувальних служб. 2....в) резервних фондів, передбачених бюджетом; г) іноземних інвестицій; д) резервів страхових організацій. 3. У яких формах виникли перші страховики? а) Товариства взаємного страхування; б) страхового товариства ...
...в) товариство з обмеженою відповідальністю; г) підприємство з 100 % державним капіталом; д) приватне підприємство (належить одній особі). 2. Які з перелічених далі видів діяльності заборонено виконувати ...питань страхування та ризику менеджменту; г) надавати короткострокові кредити страхувальникам, які тривалий час страхують у компанії майнові ризики; д) на договірних засадах здійснювати лізингові операції. 3.
...загальнодержавна; б) сімейна; в) індивідуальна; г) комунальна. 2. До оборотного капіталу не відноситься: а) матеріали; б) інструменти; в) будівлі та споруди; г) сировина; д) енергія. 3.
Г. Ковальов «Традицию нельзя унаследовать, ее надо завоевать» ( Т. Елліот) «Традиционалисты — пессимисты по отношению к будущему и оптимисты по отношению к ... Г. Белинский « При общении вы прежде всего ищете в человеке душу, его внутренний мир » К. С. Станиславский Розділ 4.
...працездатним населенням, профспілковим комітетом роботодавця; г) всі відповіді правильні. Тест №18 Найбільш поширеними методами збору інформації для ухвалення рішення про добір конкретного кандидата на вакантне місце ...іспити; б) співбесіди; в) тестування; г) відповідь б, в; д) всі відповіді правильні. Тест №28 Які на Вашу думку можуть бути використані тести для добору працівників ...
...меркантилізм, марксистська, класична, сучасні школи; г) меркантилізм, класична школа, фізіократи, сучасна політекономія. 2. Властивості товару це: а) мінова вартість; б) вартість; в) споживча вартість; г) всі відповіді правильні; д) всі ...
...в) величезний розвиток продуктивних сил; г) капіталізм показав суперечливий характер свого розвитку; 2. За визнанням К. Маркса, як вчений він методологічно сформувався із трьох наукових джерел: ...економії; в) німецької історичної школи; г) німецької класичної філософії; д) французького утопічного соціалізму; е) неокласичної економічної теорії. 3. У методології дослідження К.
...межує в) довжина морських кордонів г) населення та чисельність діаспор д) етнічний склад е) провідні тенденції розвитку культури в ХХ ХХІ ст.: Тести: 1....себе особою певної етнічної групи; Г) стійка сукупність уявлень про характерні риси людей іншої національності. 2. Встановіть відповідність у формуванні та розвитку українського етносу: А) ХІІ ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.