Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 25305 за запитом г.

...уряду країн; в) міжнародні організації; г) світова економіка. Тест № 2 Назвіть кількість країн, які об'єднуються ООН: а) 125; б) 200; в) 215; г) 185.
...світу, форми мислення і поведінки; Г) процес ототожнення, уподібнення себе особою певної етнічної групи. 2. Не є вагомою рисою ментально психічного складу українського етносу: А) емоціалізм; Б) толерантність; В) демократизм; Г) містицизм; Д) кордоцентризм; Ж) індивідуалізм.
...мисливства; Б) землеробства; В) скотарства; Г) садівництва. 2. Термін «культура» був уведений до вживання: А) М. Катоном; Б) Цицероном; В) С. Пуфендорфом; Г) Й. Гердером. 3.
...бога; В) знання про бога; Г) емоційний досвід людини. 2. Магія це: А) культ предків; Б) культ неживих предків; В) віра в існування душ та духів; Г) обрядовість, заснована на вірі у ...
...темперамента Question 8 Целью методики Г.Айзенка является определение: a. уровня механической понятливости b. особенностей образной памяти c. коэффициента интеллекта d.... Г.Айзенк d. В.Столин e. Е.Климов Question 11 С.Розенцвейг разработал свою методику на основе: a.
...мембрана; б) ядро; в) рибосома г) реснички; д) эндоплазматический ретикул лум; е) жгутики; ж) комплекс Гольджи; з) лизосома; и) митохондрия. ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 3 1....дыхание; б полимеры; в фотосинтез; г органические мономеры; д брожение. 4. Одно из изменений, вызванных живыми организмами в окружающей среде, состояло в том, что запасы питательных ...
...потреби; б) рідкість; в) цінність; г) всі відповіді вірні 6. Цінова еластичність попиту на товар вимірює чутливість обсягу попиту до зміни: а) цін інших товарів; б) ...споживачів; в) ціни даного товару; г)доходи споживачів 6. Який з указаних варіантів може пояснити переміщення бюджетної лінії в нове положення, відмічене пунктирною лінією: а) ціна ...
...в) ресурси організаційної структури управління; г) усі перераховані вище види ресурсів. 2. Потенціал підприємства як економічна система включає: а) ресурси і зв'язки між ними; б) ...процеси, а також їхню взаємодію; г) внутрішні граничні можливості підприємства при використанні всіх наявних ресурсів. 3. Забезпечення потреби в матеріальних ресурсах виключно за рахунок позикових коштів ...
...потенціал; в) інфраструктур ний потенціал; г) маркетинговий. 2. Ефективність роботи відділу вище суми ефективностей кожного фахівця за рахунок дії: а) закону конкуренції; б) закону пропорційності; в) закону ефекту масштабу виробництва; г) закону синергії. 3.
...та розрахувати коефіцієнт її варіації; г) побудувати графік сезонної хвилі доходу банку. 4. Дати економічну інтерпретацію одержаних результатів. Завдання 4 За даними таблиці розрахувати: 1....вивозу ресурсів за межі регіону; г) ввезення ресурсів із за меж регіону; д) використання місцевих ресурсів; е) забезпечення регіону власними ресурсами Райони вивозу в межах регіону ...
...диалекты; б) просторечие; в) жаргоны; г) литературный язык 5. Какая из форм национального языка существует только в устной форме и служит для обиходно бытового общения?...диалекты; б) просторечие; в) жаргоны; г) литературный язык. 6. Для какой из форм существования национального языка характерно наличие специальной лексики и фразеологии?
Г. Алмонд d. М. Вебер Question 6 Політична влада це: a. організоване насильство одного класу для придушення іншого b.... Г. Алмонд Question 2 Політична система це: a. сукупність органів законодавчої, виконавчої та судової влади b.
Г. Алмонд Question 7 Наявність яких ознак є обов'язковим для характеристики поняття "публічна влада"? Виберіть одну правильну відповідь a....політичного життя Question 2 За Г. Алмондом, такі функції політичної системи, як: політична соціалізація, артикуляція вимог та агрегування політичних інтересів, політична комунікація належать до функцій: Виберіть ...
...оплата по индивидуальным результатам работы; Г) принципы старшинства при оплате и назначениях; Д) индивидуальная ответственность; Е) коллективная ответственность; Ж) акцент на эффективность и результаты; З) акцент ...взаиморасчетов; Б) контрольную; В) воспроизводственную; Г) достижения безубыточности 3. Какие два фактора из перечисленных в наибольшей степени влияют на стратегический выбор, осуществляемый руководителем?
...вантажу; в) відправник, одержувач, перевізник; г) перевізник; д)експедитор. 2. Які з наведених умов страхування вантажів застосовуються ча¬стіше і мають найширше страхове покриття?...всі ризики»; в) «франко – завод»; г) «без відповідальності за пошкодження, крім випадків загибелі»; д) «поставка до кордону». 3. Які з умов застережень є відмінними для застережень ...
...капіталу, авансованого у сільськогосподарське виробництво; г) необхідність оформлення банківських кредитів; д) зацікавленість отримати якомога більший прибуток; є) можливість стихійного лиха. 2....б) хвороби рослин; в) граду; г) пошкодження гризунами; д) внесення неякісних добрив; Які з названих ризиків є страховими? 3. Протягом останніх п'яти років фермерське господарство ...
в) на настання стихійних лих; г) правильні а) і б) варіанти; д) усі варіанти правильні. 2. На вірогідність настання яких страхових випадків впливають такі фактори, як ...на настання дорожньо транспортної пригоди; г) на розмір втрати товарної вартості; д) усі варіанти правильні. 3. Що є об'єктом страхування наземного транспорту?
...б надання гарантій в консультації г вісі вірні відповіді 2. Субординований капітал банку характеризується наступними ознаками: а є забезпеченим б може бути погашений за ініціативою власника в є короткостроковими г дозволяє відстрочити виплати відсотків у ...
Г) Ставка дисконтування приймається на рівні мінімально сприятливого для інвестора прибутку і дорівнює r = 30 %. Д) Коефіцієнт інфляції і = 54 %.... Г) Ліквідаційна вартість устаткування буде достатня для покриття витрат, пов'язаних із демонтажем лінії. Д) Виторг від реалізації продукції прогнозується за ...
в) на настання стихійних лих; г) правильні а) і б) варіанти; д) усі варіанти правильні. 2. На вірогідність настання яких страхових випадків впливають такі фактори, як ...на настання дорожньо транспортної пригоди; г) на розмір втрати товарної вартості; д) усі варіанти правильні. 3. Що є об'єктом страхування наземного транспорту?
...реалізації власності на засоби виробництва; г) всі відповіді правильні. 3. Точки, розташовані з внутрішнього боку кривої виробничих можливостей означають: а) оптимальний обсяг виробництва; б) ефективний обсяг ...бо ресурси використовуються не повністю; г) максимальний обсяг виробництва за умови повного використання ресурсів. 4. Майно філії УДУФМТ є: а) приватною власністю; б) комунальною власністю; в) ...
Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву. – К., 1969. 5. Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы. – К.
Г., Зятковський І.В., Костирко Л.А., Нам Г.Г., Сенчагов В.К., Огородник С.Я., Опарін В.М, Павлюк К.
...відповідності; б) послідовності; в) обачності; г) превалювання сутності над формою. 5. Які бухгалтерські рахунки підлягають закриттю наприкінці року і не відображаються у річному балансовому звіті?...класу; в) рахунки першого класу; г) всі наведені рахунки. 8. Які з наведених бухгалтерських рахунків належать до поза¬балансових? а) поточні рахунки суб'єктів господарювання; б) ...
Г.Федорика Шановний Кудрявський Михайле Петровичу! Щиро вітаю Вас із 55 ою річницею визволення України від фашистських загарбників!...олог, ас…стент, геодез…ст, г…неколог, дорожн…й д…спетчер, пед…атр, маш…н…ст, д…лер, в…заж…ст, пед…атр, акомпан…атор, д…...
...в) закономірності розміщення ринків збуту; г) закономірності розміщення населених пунктів 12. Тип функціонально територіальної структури економічного району, що передбачає достатньо рівномірне розміщення продуктивних сил та має ...тип; в) лінійно вузловий тип; г) приморський тип; д) багатоядерний тип 13. Придніпровський економічний район має такий тип територіальної структури, як: а) прямокутно регулярний тип; б) ...
...предметом; в) порядком укладення, формою; г) процентами за користування коштами; д) відповідальністю сторін; е) способами забезпечення виконання договорів позики та кредитування. Завдання 2. Задача 1....сусіднього гаражу, що належить Петренко Г., згнив і вода під час дощу потрапляє у середину. У Столяренко С. залишилися невитраченими два рулони руберойду і він настелив ...
...человечества; в) наука и искусство; г) все указанное. 2. Развитие римского красноречия связано с именем а) Цицерона; б) Квинтилиана; в) Аристотеля. 3.... социально политическое красноречие; г) проповедь; 5. судебное красноречие; д) агитаторская речь. 4. Временем расцвета русской риторики считается а) первая половина XIX века; б) конец ...
...засіб обігу; в) засіб платежу; г) засіб накопичення; д) світові гроші. 3. Засоби виробництва це: а) комплекс речей, за допомогою яких людина діє на предмети праці; ...природи для перетворення на продукт; г) створені у процесі виробництва всі види засобів праці і предметів праці; д) машини, верстати, прилади, інструменти. 4.
...свіжі оселедці) масою 75—100 г, а та¬кож рибу, призначену для банкетних страв. Рибу можна чистити вручну се¬реднім ножем кухарської трійки, шкреб¬ками або ... Осетрина з грибами Продукти: 200 г філе осетра, 300 г свіжих шампіньйонів, 200 г помідор, 75 г цибулі, 200 г лимону, 100 г сиру твердих сортів, ...
в) на настання стихійних лих; г) правильні а) і б) варіанти; д) усі варіанти правильні. 2. На вірогідність настання яких страхових випадків впливають такі фактори, як ...на настання дорожньо транспортної пригоди; г) на розмір втрати товарної вартості; д) усі варіанти правильні. 3. Що є об'єктом страхування наземного транспорту?
Г. — К. : Кутеп, 2008. — 430 с. Каркач П. М. Організація роботи прокуратури району (міста) по підтриманню державного обвинувачення в суді : [навч.... Г. Кримінальний процес України : [підруч.] / Є. Г. Коваленко, В. Т. Маляренко. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 688 с.
Амосов, Г.Апанасенко, Г.Борисов, М.Віленський, О.Газман, М.Гончаренко, Г.Зайцев, Д.Ізуткін, В.Казначеєв, Ю.Лисицин, С.Попов, В.
Тертишника, Г.І. Чангулі, Р.Х. Якупова та ін. Аналізу окремих принципів кримінального процесу присвячені дослідження С.С. Аскерова, О.П.... Навроцької, Г.Г. Незванова, Г.М. Резніка, З.І. Сарбаєва, К.Г. Фетисенка, А.Л. Ципкіна, С.Д. Шестакової та ін.
...laws/show/1861 17 Абасов Г. Г. Конституційно правовий статус Верховної Ради Автономної Республіки Крим [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид.
Г. Ананьєва, М.М. Бахтіна, В.М. Бехтерєва, О.О. одальова, Л.С. Виготського, Н.В. Кузьміної, О.О. Леонтьєва, Б.... Новикова; соціологічний аспект спілкування розроблений Г.М. Андрєєвою, В.Н. Ковальовим; спілкування як складова мистецтва риторики досліджене Г.М. Сагач; вивченням “вільного спілкування“ однолітків різних вікових ...
Г. Алмонд c. Ж. Ж. Руссо d. Платон Question 5 Під "легітимністю влади" в політології розуміється: a.... Г. Алмонд Question 5 Політичні системи можна класифікувати відповідно до типу суспільно економічних формацій згідно з вченням: a. К. Маркса b.
т 1997 г. 1998 г. 1997 г. 1998 г. Сталь 100 96 4 5 Чугун 52 50 12 10 Легированная сталь 145 140 ...
/; г) «ЗАТВЕРЖУЮ» Наказ директора ООО «Харківгаз» Т.Т.Уса 2/І.06 № 013т; д) «Погоджую» Клопочуся по суті заяви Івана Петренко ...начальником відділу матеріально технічного забеспечення Г.М.Бойчук. Вправа 9 (виконується за варіантами). Відредагувати речення відповідно до вимог ОДС, Відредаговані речення записати. 1) – Громадянин І.В.
Жанрово стильові особливості творчості Г. Гауптмана 1.1. Естетичні та етичні концепції світогляду Г. Гауптмана 1.2. Новаторство Г. Гауптмана у неоромантичній літературній палітрі РОЗДІЛ ...
Узнадзе; Г) С. Рубінштейном; Д) Г.Щокіним. Question 2 of 20 Соціалізація це процес та результат активного відтворення індивідуального досвіду, що здійснюється ...
...проведення страхування; в) статусом страхувальника; г) часом виникнення окремих видів страхування. 2. Існують такі галузі страхування: а) обов'язкове; б) майнове; в) добровільне; г) страхування життя; д) особисте; е) ...
Правового – а), б), в), г), з); матеріального – д), є). 2. Хто в умовах делькредерної форми страхування кредитів віді¬грає роль страхувальника?...кредитів; в) страхування експортних кредитів; г) страхування споживчих кредитів; д) страхування кредитів, виданих під заставу. 4. Які з названих видів страхування найбільше подібні між собою?
...в якій необхідно розчинити 100 г сульфату калію (K2SO4) для отримання 5% розчину: 100 г р ра – 5 г K2SO4 Задача № 31 Зробіть розрахунки для приготування ...
...капіталу, авансованого у сільськогосподарське виробництво; г) необхідність оформлення банківських кредитів; д) зацікавленість отримати якомога більший прибуток; є) можливість стихійного лиха. 2....б) хвороби рослин; в) граду; г) пошкодження гризунами; д) внесення неякісних добрив; Які з названих ризиків є страховими? 3. Протягом останніх п'яти років фермерське господарство ...
Question 1 of 20 Типовий портрет британського бізнесмена виглядає так: Question 2 of 20 Японський національний характер має такі риси: Question 3 of 20 Китайці називають свою країну Чжунго, що означає у перекладі з китайської означає: А) “Країна чесних людей”; Б) “Китайська стіна”; В) “ Центр землі”; Г) “ Край землі”; Д) “Серединна держава”. Question 4 of 20 Відсоток етнічних китайців, що мешкають на території Китаю дорівнює: А) 70 %; Б) 90 %; В) 99%; Г...
...в) Ліга страхових організацій України; г) Пенсійний фонд України; д)Фонд соціального страхування Тест 2. Кого з нижчеперелічених посадових осіб страхової компанії можна віднести до лінійних ...бухгалтер; в) віце президент компанії; г) директор філії компанії; д)начальник юридичного відділу Тест 3. До власного капіталу страховика належить: а) страхова сума; б) страхові резерви; ...
Г) Ставка дисконтування приймається на рівні мінімально сприятливого для інвестора прибутку і дорівнює r = 30 %. Д) Коефіцієнт інфляції і = 36 %.... Г) Ліквідаційна вартість устаткування буде достатня для покриття витрат, пов'язаних із демонтажем лінії. Д) Виторг від реалізації продукції прогнозується за ...
...до Н П(С)БО; г) не входить до складу всіх перерахованих вище нормативів 8. МСФЗ включають в себе: а) МСБО та Концептуальну основу; б) МСФЗ, ...МСБО та Інтерпретації до них; г) МСБО, Концептуальну основу та Інтерпретації до них 26. Запаси, переведені до інших груп активів, визнаються витратами: а) одразу для зниження ...
« 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.