Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 25297 за запитом г.

...та небанківські фінансово – кредитні установи г) усі відповіді неправильні Залежність міжнародного кредиту та грошово – кредитної політики а) зв'язок із зовнішньою торгівлею б) регулювання економічного зростання ...виробництва в) засоби економічної політики г) рівень зайнятості д) забезпечення стабільності цін е) усі відповіді правильні є) правильними є відповіді б) г) д) Література
...при Міністерстві внутрішніх справ України; г) про звільнення з посади начальника Головного управління МВС у Харківській обл.; д) про затвердження персонального складу колегії МВС України; е) ...; в) про питання ДМС України; г) про розподіл обов’язків між заступниками Голови ДМС України; г) про затвердження структури і граничної чисельності працівників ДМС у Харьківській ...
г) використовується в тому разі, коли 1 ий договір ексцедента суми не може задовольнити позовів. 4.... г) тантьєма — це винагорода перестрахувальникові від перестраховика за прибуток, отриманий переетраховиком по переданих у перестрахування ризиках. — так. 7.
...одну з умов поділу праці; г) правильно вказане у п. а); б); в); д) правильно вказане у п. а); б); 2....економічні категорії; в) економічні закони; г) економічна політика; 3. Підприємство на основі державної власності: а) принципово неможливе; б) можливе за наявності певної угоди з власником; в) ...
...іноземні; б вторинні; в безпаперові г вітчизняні 4. При продажі цінних паперів на первинному ринку доходи отримує: а емітент б посередник в інвестор 5....встановленні ціни на базовий актив г урівноважуванні попиту і пропозиції на строковому ринку 6. За якою угодою передбачаються штрафні санкції за її невиконання: а форвардна б ...
...в) пошук нових, ефективніших власників; г) розширення доходів держави; д) правильна відповідь відсутня. 2. Відсутність прибутку є свідченням: а) банкрутства підприємства; б) нереалізації кінцевої підприємницької цілі; ...стан підприємства на даний момент; г) зменшення доходів покупців 3. Що з переліченого є необхідною передумовою існування товарного виробництва? а) суспільний поділ праці; б) наявність розвинутої ...
...той або інший стан економіки г) слово, що використовується в економічній науці 2. Ризик у бізнесі а) абсолютно неминучий б) неминучий у діяльності лише слабких фірм ...відсутній при ефективному управлінні фірмою г) правильно вказане у п. б), в) 3. Наявність позитивного сальдо торгового балансу країни: а) скорочує зовнішньоторговий оборот б) може сприяти ...
Ежова продала в г. Харькове квартиру, которая принадлежала ей и уехала в г. Полтаву. Через год она узнала, что ее муж умер в местах ...
Злобин Г.А., Никифоров Г.С. Умысел и его формы. – М.: Юрид. лит., 1972. Ломако В.А.
...іноземні; б вторинні; в безпаперові г вітчизняні 4. При продажі цінних паперів на первинному ринку доходи отримує: а емітент б посередник в інвестор 5....встановленні ціни на базовий актив г урівноважуванні попиту і пропозиції на строковому ринку 6. За якою угодою передбачаються штрафні санкції за її невиконання: а форвардна б ...
Г. Лингвострановедческий аспект обучения французскому языку в V VII классах средней школы: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. — М., 1982.— С. 7. 3. Квасова О.Г.
...чинного законодавства про господарські товариства; г) частка засновника Петренка М. В. у статутному фонді максимальна відповідно до чинною законодавства про аудиторську діяльність, частки інших засновників – однакові; ...підписання акта приймання передачі робіт: г) термін виконання договору – 30 днів; д) інші реквізити договору обрати самостійно Завдання №3 Розробити програму аудиторської перевірки коштів у касі ...
...в) частку оборотних виробничих активів; г) коефіцієнт мобільності активів: 2. фінансової стійкості – а) власні обігові кошти; б) коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами; в) маневреність робочого капіталу; г) маневреність власних обігових коштів; д) ...
...продажу з метою отримання прибутку г) обсяг прогнозного ВВП, який економіка планує виробити 2. Крива Філіпса у короткостроковому періоді відображає зв'язок між безробіттям та: а) ...інфляції в) рівнем споживчих витрат г) обсягом державних витрат 3. На інвестиційний попит не впливає: а) рівень багатства в країні б) впровадження досягнень науково – технічного прогресу ...
прибыл 1 марта 2005 г. по личным делам в Украину. Постановлением от 21 марта 2005 г. на него был наложен штраф в размере 25 необлагаемых ...
...регулювання ставок ринку позичкових капіталів; г) операції на ринку ЦП; д) усі відповіді правильні; е) правильні є: а) в) г) Пасивні операції банків – це – а) операції, ...
Сарояна, Г.Косинки, О.Гончара, Г.Тютюнника, Є.Гуцала, В.Шукшина та ін. У процесі аналізу художнього твору реалізується виховна функція літератури, ...
...чинного законодавства про господарські товариства; г) частка засновника Петренка М. В. у статутному фонді максимальна відповідно до чинною законодавства про аудиторську діяльність, частки інших засновників – однакові; ...підписання акта приймання передачі робіт: г) термін виконання договору – 30 днів; д) інші реквізити договору обрати самостійно Завдання №3 Розробити програму аудиторської перевірки коштів у касі ...
...при Міністерстві внутрішніх справ України; г) про звільнення з посади начальника Головного управління МВС у Харківській обл.; д) про затвердження персонального складу колегії МВС України; е) ...; в) про питання ДМС України; г) про розподіл обов’язків між заступниками Голови ДМС України; г) про затвердження структури і граничної чисельності працівників ДМС у Харьківській ...
г) чи потрібна згода кредиторів ТОВ на зменшення статутного фонду? д) які документи потрібно надати органам державної реєстрації при зменшенні статутного ...за яким зменшуватиметься статутний капітал; г) ставку і розмір альтернативних цільових внесків акціонерів, спрямованих на покриття балансових збитків. Складіть баланс підприємства після проведення санації.
Г. Гончаренка. – К.: “Юрисконсульт”: КНТ, 2006 Про адвокатуру: Закон України від 19.12.1992 (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради ..., 2000 Токарев Г.В. Проблеми реалізації права адвоката на запит інформації //Адвокат. – 2005. № 11 Хоматов Ю.В.Розвиток змагальних засад і діяльності адвоката ...
Чаянова; в) Г.В. Плеханова; г) М.И. Бухарина ……………………………………………………... 15 Б. Неолитическая революция – это: а) восстание рабов; б) изобретение луку и стрел; в) ...
...критична: б) витримана; в) раціональна; г) нетрадиційна; д) традиційна. 4. Як називають систему заходів, що забезпечує співробітництво найманих працівників з роботодавцями? а) адаптація; б) договір; в) соціальне партнерство; г) співпраці; д) кооперація праці. 5.
Г. Гончаренка. – К.: “Юрисконсульт”: КНТ, 2006 Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1...., Миньковский Г. М. Расследование и судебное разбирательство дел о преступлениях несовершеннолетних. – М.: Юрид. лит., 1974 Карпенко М.О.
...жительства и работы прибыл в г. Екатеринбург и поселился временно в частном домке. В течение нескольких дней он помогал своим «землякам» продавать вещи на рынке «Таганский ... Судья Верх Исетского района г. Екатеринбурга, ознакомившись с материалами уголовного дела, вынес в судебном заседании решение об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде.
Г. Гончаренка. – К.: “Юрисконсульт”: КНТ, 2006 Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1.... 38 41 Зільбербрат Г., Ревенок О. Примусове лікування хронічних алкоголіків та наркоманів. Нові підходи до старої проблеми //Вісник прокуратури. – 2002. № 5. – С.
Г. Гончаренка. – К.: “Юрисконсульт”: КНТ, 2006 Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1....Г. Проблеми затримання та взяття під варту на досудовому провадженні по кримінальній справі. – Х., 2005 Духін О.Є.
...унітарна держава; В регіоналістська держава; Г відносно централізована унітарна держава. Обґрунтуйте свою відповідь. Методичні рекомендації: Розкриваючи перше питання контрольної роботи, необхідно звернутися до державного права зарубіжних ... Андреева Г.Н. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. М.: Эксмо, 2005. 3. Жук Н. Система стримувань і противаг у державному апараті: витоки ...
Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления. Ростов на Дону, 1977. Ярмиш Н.Н. Пасивний характер бездіяльності як одна з ... Тимейко Г.В. Понятие и специфические черты преступного бездействия//Тр./ВЮЗИ. 1963. Т. 2. С. 115 147. Тимейко Г.В.
...матеріальних витрат на виробництво с/г продукції 3.1. Характеристика загальних витрат на виробництво продукції 3.2 Аналіз виручки від реалізації та середньої ціни продажу 3....облікової політики щодо витрат с/г на прийняття рішень користувачами 4.1 Організація аудиту витрат 4.2 Шляхи і резерви зниження матеріальних витрат 4.3 Організація ...
); Г – пасивністю судді, що веде процес, але не збирає доказів, їх подають сторони; Д – широким застосуванням судових прецедентів; Є – не визнанням ... Андреева Г.Н. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. М.: Эксмо, 2005. 3. Конституции зарубежных государств: Учеб. Пособие / Сост. В.В. Маклаков.
Г. Вимагання, вчинене організованою групою осіб: деякі аспекти // Держава та регіони. – Серія Право. – 2001. № 2. – С. 70 76. 6. Дудоров О.... Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества. – М., 1971. 14. Кундеус В.Г. Поняття викрадення у кримінальному праві // Право України. – 2002. № 8.
Найширшу світову славу Г. В. Лонгфелло здобув як автор поеми «The Ѕong of Hiawatha»( «Пісня про Гайавату»), що писалася з червня 1854 по 31 ... Сучасник Г. Лонгфелло, М. Д. Конвей, назвав поему першим американським внеском у світову епічну музу. Перший у світовій літературі переклад «Пісні про ...
По, Г. Мелвілі, Г. У. Лотфелло). На цьому етапі переважали драматичні, навіть трагічні тони. Третій етап (1860 і роки) – пізній американський романтизм.
Осокина Г.Л. Понятие, виды и значениетождестваиска (исков) // Рос. юстиция. – 1999. № 3. – С. 22 23. 5. Осокина Г.Л. Чьи права защищаютсякосвеннымиисками? // Рос.
...товариства з обмеженою відповідальністю „Апекс” Г. вирішив вийти зі складу учасників товариства. Він продав свою частку гр. В. за 50 тис. грн..... Г. у розмірі 10 тис. грн. та розподілили цю частку між собою у рівних долях. Гр. В. звернувся до суду.
Г. Корухова, Г.І. Кочарова, А.Є. Крикунова, А.Ф. Маєвського, І.І. Когутича, З.Г. Самошиної, П.П. Цвєткова, Є.
Левицька Г. Інституціоналізація політичних партій у зарубіжних країнах // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IХ регіон. наук. практ. конф....148 150 Левицька Г. Основи конституційно правової регламентації правового статусу політичних партій в зарубіжних країнах // Вісн. Львівського ун ту. Серія юридична. Вип. 37. – Л.
Г. Гончаренка. — [5 е вид., перероб. і доп.]. — К. : Юрисконсульт, КНТ, 2008. — 896 с. Інструкція про порядок вилучення, обліку, зберігання та ... Г. Теорія доказів у кримінальному процесі України : [підруч.] / Коваленко Є. Г. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 632 с. Стахівський С. М.
г. о. Кількість продавців Середня зарплата, у. г. о. Фонд заробітної плати, у. г. о 1 100 20 110 2 110 ...
Акшоніной, Г.В. Васиной. У співавторстві з ними були підготовлені перші методичні і навчальні посібники, що реалізовують новий підхід....цій роботі активну участь брали Г.К. Епіфанова, Е.А. Заречнова, Н.А. Куняєва, Р.А. Леонова, О.А. Терникова, Е.Г. Топоркова, Е.В. Пташник.
Г.В.Осовській c. О.А.Грішновій Question 2 Хто з вказаних вчених вважає, що трудовий потенціал – це сукупність працездатного населення ... Г.В.Осовська та О.В.Крушельницька Question 3 Трудовий потенціал може розглядатися на таких рівнях: a. окремої людини b.
Г. Реалізація принципу диспозитивності в цивільному процесі закордонних країн та України (порівняльно правовий аспект) // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип.... Тимченко Г. Проблема активності суду в цивільному процесі // Право України. – 2004. №3. 13. Тимченко Г. Зміст змагальності у сучасному цивільному процесі // Право ...
Перевіркою встановлено, що Сліпченко Г.В. працює у ТОВ „Фабрика Харьков". В порушення ст. 115 КЗпП України заробітна плата Сліпченко Г.В.
Г. Система уголовных наказаний зарубежных стран: Лекция. – Донецк: Изд. Дон.ГУ, 1992. Х Х Х Уголовное наказание (Лановенко И.П....Г. Понятие наказания, его цели и система в советском уголовном праве: Лекция. – Донецк: Изд. Дон.ГУ, 1991. Фролова О.Г.
...регулятивная; б) стимулирующая; в) контрольная; г) инновационная. 8. Какие методы управления рисками относятся к диссипации: а) страхование хозяйственных рисков; б) стратегическое планирование деятельности предприятия; в) распределение ...международная обстановка; в) нестабильность законодательства; г) отсутствие маркетинга. 14. Какой коэффициент отражает степень отклонения ожидаемого значения от средней величины: а) среднее ожидаемое значение; б) коэффиц...
Г. Шульга. – Х.: Нац. юрид. акад.. України, 2005. – 100 с. Настюк В. Роль правової культури у формуванні професіоналізму працівника митних органів / ... Романенко Г.В. До питання щодо вдосконалення системи митних органів / Г.В.Романенко // Митна справа. – 2009. – №6. – С.72 75.
…………………… Додаток Г. Методика «Оцінка потреби у схваленні..…………. Додаток Д. Бланк соціометричного дослідження……..……….. Додаток Е. Звідна таблиця результатів соціометричного дослідження………………………………………………………… br />br /> ВСТУП ... Хорні, Г. Маркузе, Т. Адорно, В. Райх, Л. Фестінгер, М. Дойч, Г. Жерард, М. Шериф, С. Аш, С. Московічі, П. Давидова, В.
...Венского университета, опубликовавший в 1871 г. «Основания политической экономии» , а в 1887 г. – «Исследования о методе социальных наук и политической экономии в особенности» .
Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умысел и его формы. – М.: Юрид. лит ра, 1972. 11. Квашис В.Е....Г. Уголовная ответственность за неосторожность. – М.: Госюриздат, 1958. 16. Нерсесян В.А. Ответственность за неосторожные преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.