Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 462 за запитом дебіторської

Дебіторська заборгованість 83 5. Виробничі запаси 35 6. Інші оборотні активи 17 7. Готова продукція 15 8....в капіталі інших підприємств Довгострокова дебіторська заборгованість Відстрочені податкові активи 060 Інші необоротні активи 070 8 Гудвіл при консолідації Всього за розділом 1 080 20376 2.
Економічна сутність і види дебіторської заборгованості . 2. Визнання та оцінка дебіторської заборгованості . 3. Зміст П ( С ) БО 10 „Дебіторська заборгованість” . 4.
...значно простроченої) та реальні фактичні (дебіторська заборгованість за мінусом значно простроченої) оборотні кошти. Найбільш трудомісткою і складною є розробка норм запасу....коштів в днях, тривалість обороту дебіторської заборгованості, який відображає середній термін отримання платежу, тривалість обороту грошових коштів підприємства, який відображає час їхнього функціонування, починаючи з авансування ...
...активів з відрахуванням запасів і дебіторської заборгованості, яка покривається поточними зобов’язаннями; частка короткострокової заборгованості, яку фірма може погасити найближчим часом, тобто всі свої зобов’язання ...коштів, короткострокових фінансових вкладень та дебіторської заборгованості; частина короткострокових зобов’язань підприємства може бути негайно сплачена за рахунок високої ліквідності; ступінь покриття поточних зобов’язань власними ...
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгова ність», затвердж. наказом міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. № 237 зі змінами і доповненнями від 19 грудня ...станом розрахунків, а також аналіз дебіторської і креди торської заборгованості і шляхи її усунення. Метою дослідження є теоретичне та практичне вивчення правильності ведення обліку та аналізу ...
Аналіз обсягу, динамікита структури дебіторської заборгованості 3. Аналіз дебіторської заборгованості по розрахунках за товари, роботи, послуги 4. Аналіз дебіторської заборгованості по розрахунках за іншими операціями ...
грн Дебіторська заборгованість – 688 тис. грн Грошові кошти – 166 тис. грн За оцінкою попередніх аудиторських перевірок та можливих користувачів звітності аудитор визначив ...складовими таким чином: запаси – 67%, дебіторська заборгованість – 26,5%, грошові кошти – 6,5% За період, що підлягає аудиту, на підприємстві накопичено первинних документів за статтею «Запаси» ...
...Завдання Проаналізувати склад і структуру дебіторської заборгованості: Завдання Зробити аналіз оборотності дебіторської заборгованості Кд=в/зд Кд коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, кількість разів В обсяг відвантаженої ...
грн Дебіторська заборгованість – 688 тис. грн Грошові кошти – 166 тис. грн За оцінкою попередніх аудиторських перевірок та можливих користувачів звітності аудитор визначив ...складовими таким чином: запаси – 67%, дебіторська заборгованість – 26,5%, грошові кошти – 6,5% За період, що підлягає аудиту, на підприємстві накопичено первинних документів за статтею «Запаси» ...
грн Дебіторська заборгованість – 688 тис. грн Грошові кошти – 166 тис. грн За оцінкою попередніх аудиторських перевірок та можливих користувачів звітності аудитор визначив ...складовими таким чином: запаси – 67%, дебіторська заборгованість – 26,5%, грошові кошти – 6,5% За період, що підлягає аудиту, на підприємстві накопичено первинних документів за статтею «Запаси» ...
грн Дебіторська заборгованість – 688 тис. грн Грошові кошти – 166 тис. грн За оцінкою попередніх аудиторських перевірок та можливих користувачів звітності аудитор визначив ...складовими таким чином: запаси – 67%, дебіторська заборгованість – 26,5%, грошові кошти – 6,5% За період, що підлягає аудиту, на підприємстві накопичено первинних документів за статтею «Запаси» ...
грн Дебіторська заборгованість – 688 тис. грн Грошові кошти – 166 тис. грн За оцінкою попередніх аудиторських перевірок та можливих користувачів звітності аудитор визначив ...складовими таким чином: запаси – 67%, дебіторська заборгованість – 26,5%, грошові кошти – 6,5% За період, що підлягає аудиту, на підприємстві накопичено первинних документів за статтею «Запаси» ...
...покупцями відпущених товарів; при виникненні дебіторської заборгованості потрібно вживати заходів щодо припинення подальшого відпуску товарів боржникам; не допускати фактів надходження і сплати неякісної, зайвої чи не ...працівниками підприємства; стежити за співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованості, бо значне підвищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості та залучення додаткових джерел фінансування; трансформувати борги у ....
...28,4%, товари – 17,96%, дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги – 32,63%, за виданими авансами – 2,39%, інша поточна дебіторська заборгованість – 3,23%, грошові кошти ...
; середній рівень погашення дебіторської заборгованості складає 25 днів; середня норма прибутку на капітал – 20%. Якщо пом'якшити умови розрахунків з дебіторами, то прогнозується зростання ... При цьому середній період погашення дебіторської заборгованості збільшиться до 45 днів, а сума безнадійних боргів – на 100 тис. грн. Визначити, чи доцільно погоджуватися на лібералізацію умов ...
Показники дебіторської та кредиторської заборгованості зібільшилися, що теж має негативний вплив, так як зільшення дебіторської заборгованості свідчить про залучення вільних оборотних коштів ...
Інша поточна дебіторська заборгованість 2500 8. Основні засоби: – залишкова вартість 450000 – первісна вартість 570000 – знос 120000 9. Незавершене будівництво для власних потреб 32000 ... Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: – чиста реалізаційна вартість 420000 – первісна вартість 430000 – резерви сумнівних боргів 10000 13.
...1400 5 10 Завдання Проаналізувати дебіторську заборгованість підприємства (табл.); Зробити висновок Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс” Підприємства контрагенти Період виникнення заборгованості ∑, грн До 1 міс. 1міс....фінансовий стан підприємств; визначити стан дебіторської заборгованості (табл. ); Проаналізувати структуру дебіторської заборгованості за контрагентами та за строками виникнення; Побудувати необхідні графіки та діаграми, зробити висновки ...
...окремими групами коштів (запасами товарів, дебіторською заборгованістю, грошовими активами) для досягнення стратегічних цілей використання, визначення та впровадження в практику діяльності підприємства фінансових інструментів управління окремими видами ...груп»” найбільше було відмічено зменшення дебіторської заборгованості за чотири квартали 2005 р. ( 526,6 тис. грн. або 92,78%). Протягом чотирьох кварталів 2005 р.
...кошти, отримані в результаті рефінансування дебіторської заборгованості 15. Фінансові кредити можуть надаватися підприємству: банками; постачальниками; податковими органами; у разі емісії привілейованих акцій 16....та координація; управління кредиторською та дебіторською заборгованістю; управління грошовими потоками 102. Дискримінантний аналіз: може бути однофакторний і багатофакторний; є методом прогнозування фінансових результатів; використовується при ...
...3354 Забезпечення виплат персоналу Довгострокова дебіторська заборгованість 050 Інші забезпечення Відстрочені податкова активи Цільове фінансування Інші необоротні активи 060 Усього за розділом 2 Усього за розділом ...заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги: Векселі видані Чиста реалізаційна вартість 160 4071 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги Первинна ...
...Забезпечення виплат персоналу 400 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 Інші забезпечення Відстрочені податкова активи Цільове фінансування Інші необоротні активи 060 Усього за розділом 2 430 Усього за ...заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги: Векселі видані Чиста реалізаційна вартість 160 4071 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 ...
...в два рази, та збільшення дебіторської заборгованості, що говорить про погіршення платіжної дисципліни боржників. З аналізу спостерігаємо нестійкий фінансовий стан – для забезпечення запасів крім власних обігових ...оборотних засобів та коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості, що вказує на уповільнення оборотності оборотних засобів. 6. Поліпшення використання оборотних коштів підприємств і підвищення ефективності виробництва можна досягти ...
...в два рази, та збільшення дебіторської заборгованості, що говорить про погіршення платіжної дисципліни боржників. З аналізу спостерігаємо нестійкий фінансовий стан – для забезпечення запасів крім власних обігових ...оборотних засобів та коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості, що вказує на уповільнення оборотності оборотних засобів. 6. Поліпшення використання оборотних коштів підприємств і підвищення ефективності виробництва можна досягти ...
...затрат на капітальний ремонт; збільшення дебіторської заборгованості – це свідчить про складності розрахункової дисципліни в сторону погіршення платоспроможності; збільшення залученого капіталу, що також є негативним аспектом діяльності ...проявляється у зменшенні оборотності активів, дебіторської заборгованості, запасів. Деякі негативні аспекти також проявляються у зниженні показників рентабельності. На основі результатів дослідження теоретичних і методичних аспекті...
...банках, значні суми запасів і дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість збільшилась в 2008 році в порівнянні з 2007 роком на 319,7 тис. грн.
...2 додати до наявної застави дебіторську заборгованість, яка може бути оформлена векселями. Це є можливим, оскільки підприємства – дебітори позичальників банку є достатньо платоспроможними та ліквідними.... Крім того, по дебіторській заборгованості слід нараховувати пеню у розмірі подвійної ставки НБУ, що діяла на період наявності такої заборгованості, передбачивши це у договорах ...
...2 додати до наявної застави дебіторську заборгованість, яка може бути оформлена векселями. Це є можливим, оскільки підприємства – дебітори позичальників банку є достатньо платоспроможними та ліквідними.... Крім того, по дебіторській заборгованості слід нараховувати пеню у розмірі подвійної ставки НБУ, що діяла на період наявності такої заборгованості, передбачивши це у договорах ...
або 42,48%, дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги зросла в 2006 році на 0,2 тис.грн. або 0,06% та на 2,5 ...в 2007 році, інша поточна дебіторська заборгованість знизилась на 0,1 тис.грн. або 5% в 2006 році і зросла на 0,8 тис.грн.
грн, дебіторська заборгованість за чистою реалізаційною вартістю в 2005 та 2007 роках була відсутня, лише в 2006 року її сума була достатньо ..., дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом в 2006 році зростає порівняно з 2005 роком зменшується на 72 тис.грн.
Вартість їх активів не перевищує дебіторської заборгованості. За умови проведення санації ці підприємства могли б розрахуватися з боргами і успішно функціонувати надалі.... Вартість їх активів не перевищує дебіторської заборгованості. За умови проведення санації ці підприємства могли б розрахуватися з боргами і успішно функціонувати надалі.
Коефіцієнти оборотності активів, власного капіталу, дебіторської та кредиторської заборгованостей знижуються, а період обороту в днях – збільшується. Всі показники свідчать про високу ймовірність банкрутства підприємства.... Значне зростання дебіторської заборгованості в 2005 році привело до необхідності створити на підприємстві спеціальний розділ з управління дебіторською заборгованістю.
Перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською в сумі 167,0 тис.грн. свідчить про використання підприємством в значній сумі позикових коштів для покриття дебіторської заборгованості.
Перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською в сумі 167,0 тис.грн. свідчить про використання підприємством в значній сумі позикових коштів для покриття дебіторської заборгованості.
Перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською в сумі 167,0 тис.грн. свідчить про використання підприємством в значній сумі позикових коштів для покриття дебіторської заборгованості.
...коефіцієнта оборотності активів, коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості, коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості, коефіцієнта оборотності матеріальних запасів, коефіцієнта оборотності основних засобів і коефіцієнта оборотності власного капіталу.... Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції до середньорічної величини дебіторської заборгованості і показує швидкість обіг...
...51 або 25,73%; оборотність дебіторської заборгованості зростає на 207,81 в 2008 році і на 36,06 або 15,78% в 2009 році; оборотність грошових ...або 34,64%; тривалість обороту дебіторської заборгованості знижується в 2008 році на 16,04 днів або 90,93% та в 2009 році на 0,22 дні або ...
) Таблиця 1.3 Дебіторська заборгованість підприємств в 2008 році Рис. 1.4 Графічне зображення моделі Баумоля Рис. 1.5 Модель управління грошовими коштами Міллера ...Таблиця 2.8 Показники аналізу дебіторської заборгованості Таблиця 2.9 Аналіз ефективності використання грошових коштів підприємства Таблиця 2.10 Оцінка динаміки та структури оборотних коштів підприємства ...
Прогноз обсягу реалізації та отримання дебіторської заборгованості 3. Організація і методика аналізу фінансових ризиків Практичні завдання Скласти характеристику підприємства, проаналізувати основні техніко економічні показники його діяльності....Завдання Проаналізувати склад і структуру дебіторської заборгованості: Завдання Зробити аналіз оборотності дебіторської заборгованості Завдання Розрахувати абсолютні і відносні показники, що характеризують фінансов...
Характеристика рахунків для обліку дебіторської заборгованості Задача № 10 У балансі підприємства на 31.12.02 р. відображена наступна інформація про дебіторську заборгованість: – чиста реалізаційна вартість – 97 ...
Аналіз дебіторської заборгованості 4. Аналітична ситуація 5. Задача № 16 На підставі наступних даних розрахувати загальний коефіцієнт покриття та зробити висновки про платоспроможність ... грн, дебіторська заборгованість на 1.01 звітного року – 100 000 тис. грн, на 1.01 наступного року – 20 000 тис. грн.
Задача 3 Визначити витрати за факторинговою угодою, якщо факторингова фірма придбає у вашого підприємства дебіторську заборгованість розміром 120 тис. грн.. на місяць за 80 % на умовах 14 % річних і 1,5 % комісійних. Завдання 10.1.... Основні засоби Запаси Дебіторська заборгованість Грошові кошти 600 50 100 20 1. 2. 3 4. Статутний капітал Додатковий капітал Резервний капітал Зобов'язання 420 ...
...сумнівних боргів у повній сумі дебіторської заборгованості (виходячи із платоспроможності дебітора, заборгованість якого через його віддаленість та відсутність давніх комерційних зв'язків визнано сумнівною). У зазначений в угоді термін дебіторська заборгованість була погашена, а резерв ...
Порядок дослідження аудиторами операцій з дебіторською заборгованістю 6. Завдання аудиту фінансового стану підприємства 7. Основні джерела інформації при проведенні аудита дебіторської заборгованості 8.
55,0 50, Задача 2 Проаналізуйте дебіторську і кредиторську заборгованість. Визначте склад, розміри дебіторської і кредиторської заборгованості. Зробіть висновки Показник На початок року Питома вага,% На кінець ...
Вступ РОЗДІЛ 1 Реструктуризація, як об’єктивна передумова економічно ефективних та соціально справедливих трансформацій суспільної економіки 1.1 Місце реструктуризації в сучасних економічних процесах 1.2 Макроекономічний рівень реструктуризації, його сутність, можливі схеми 1.3 Реструктуризація підприємств, її задачі та базові принципи в сучасних умовах РОЗДІЛ 2 Основні вихідні дані та обґрунтування необхідності реструктуризації Черкаського ДНВП „Ротор” 2.1 Загальна характер...
...311 100,00 7 Погашено дебіторську заборгованість 311 377 270,00 8 Отримано готівку від реалізації оборотних активів 311 712 115,00 9 Отримано від постачальника ...641 83,00 14 Погашено дебіторську заборгованість 31 377 102,00 15 Отримано суму відсотків за оренду 31 732 90,00 16 Сплачено відсотки за кредит ...
, дебіторська заборгованість та поточні фінансові інвестиції – на 406,1 тис. грн. та грошові кошти – на 0,09 тис. грн....коштів, короткострокових фінансових вкладень та дебіторської заборгованості (позитивним вважається стабільність у межах 0,7 0,8), то у нашому випадку такої здатності ВАТ «Звенигородська с/г МТС» не ...
Дебіторська і кредиторська заборгованість протягом 2000 року знижується. 5. Загальна рентабельність хлібозаводу збільшилася, що говорить про поліпшення ефективності виробництва.... Аналіз складу і руху дебіторської заборгованості Прилуцького хлібозаводу за 2000 рік Таблиця 2.13. Групування дебіторської заборгованості по строкам її виникнення на Прилуцькому хлібозаводі за ...
...дисципліни, криза неплатежів, тобто ріст дебіторської заборгованості, штрафи, пені і т. д., таким чином, ми маємо не що інше, як основні ознаки банкрутства підприємства....на фінансовий стан і ріст дебіторської заборгованості за отримані товари, роботи та послуги 34,04 %, яка складає 63 тис.грн. Її питому вагу у складі всіх ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.