Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 462 за запитом дебіторської

дебіторська заборгованість становить 118,2 тис.грн. та кредиторська заборгованість за договорами виконання робіт 68,4 тис.грн....активів з відрахуванням запасів і дебіторської заборгованості, яка покривається поточними зобов’язаннями; частка короткострокової заборгованості, яку підприємство може погасити найближчим часом, тобто всі свої зобов’язання ...
, дебіторська заборгованість та поточні фінансові інвестиції – на 406,1 тис. грн. та грошові кошти – на 0,09 тис. грн....коштів, короткострокових фінансових вкладень та дебіторської заборгованості (позитивним вважається стабільність у межах 0,7 0,8), то у нашому випадку такої здатності ВАТ «Русь» не має, оскільки не ...
...6 Аналіз складу та структури дебіторської заборгованості Таблиця 7.7 Аналіз віку дебіторської заборгованості Таблиця 7.8 Показники аналізу дебіторської заборгованості Таблиця 7.9 Показники стану ...
...результатів ТОВ «Златодар» є: збільшення дебіторської заборгованості – це свідчить про складності розрахункової дисципліни в сторону погіршення платоспроможності; збільшення залученого капіталу, що також є негативним аспектом діяльності ...проявляється у зменшенні оборотності активів, дебіторської заборгованості, запасів. Деякі негативні аспекти також проявляються у зниженні показників рентабельності. На основі результатів дослідження теоретичних і методичних аспекті...
...підприємство у 2005 році; наявність дебіторської заборгованості – це свідчить про складності розрахункової дисципліни в сторону погіршення платоспроможності; збільшення залученого капіталу, що також є негативним аспектом діяльності ...проявляється у зменшенні оборотності активів, дебіторської заборгованості, запасів. Деякі негативні аспекти також проявляються у зниженні показників рентабельності. На основі результатів дослідження теоретичних і методичних аспектів ана...
...власного та запозиченого капіталу, зміну дебіторської та кредиторської заборгованості та багато інших показників. Звіт про фінансові результати дає можливість визначити результати діяльності підприємства....зменшилась на 83,8 %, причому дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду збільшилась на 12,5 тис. грн., кошти та їх еквіваленти в національні валюті зменшились на ...
...затрат на капітальний ремонт; збільшення дебіторської заборгованості – це свідчить про складності розрахункової дисципліни в сторону погіршення платоспроможності; збільшення залученого капіталу, що також є негативним аспектом діяльності ...проявляється у зменшенні оборотності активів, дебіторської заборгованості, запасів. Деякі негативні аспекти також проявляються у зниженні показників рентабельності. На основі результатів дослідження теоретичних і методичних аспекті...
...власного та запозиченого капіталу, зміну дебіторської та кредиторської заборгованості та багато інших показників. Звіт про фінансові результати дає можливість визначити результати діяльності підприємства....зменшилась на 83,8 %, причому дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду збільшилась на 12,5 тис. грн., кошти та їх еквіваленти в національні валюті зменшились на ...
...власного та запозиченого капіталу, зміну дебіторської та кредиторської заборгованості та багато інших показників. Звіт про фінансові результати дає можливість визначити результати діяльності підприємства....зменшилась на 83,8 %, причому дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду збільшилась на 12,5 тис. грн., кошти та їх еквіваленти в національні валюті зменшились на ...
...активів з відрахуванням запасів і дебіторської заборгованості, яка покривається поточними зобов’язаннями (Кшв.л.=3,3); частка короткострокової заборгованості, яку фірма може погасити найближчим часом (Кабс....коштів, короткострокових фінансових вкладень та дебіторської заборгованості(Кп.п.=2,2); частина короткострокових зобовязань підприємства може бути негайно сплачена за рахунок високої ліквідності(Каб.л.
Існує дебіторська заборгованість у сумі 1080000 у.є., що з'явиться в наступні 30 днів. 3. Для виконання проекту потрібно закупівля сировини....на місяць; г) взаємозалік по дебіторській заборгованості на суму 10800000 у.є. на придбання сировини; д) продати дебіторську заборгованість на суму до 10800000 у.е.
Що стосується завдання зменшення дебіторської заборгованості та прискорення її оборотності можливими є кроки в таких напрямках: створення стимулів для клієнтів швидше розраховуватися за рахунками шляхом ...стану клієнта; Розгляд можливості продажу дебіторської заборгованості банку. Також важливим є факт зростання на підприємстві обсягу товарно матеріальних запасів. З огляду на це треба звернути увагу ...
...6 Аналіз складу та структури дебіторської заборгованості Таблиця 2.7 Аналіз віку дебіторської заборгованості Таблиця 2.8 Динаміка та структура грошових фондів підприємства Таблиця 2.9 ...
...6 Аналіз складу та структури дебіторської заборгованості Таблиця 2.7 Аналіз віку дебіторської заборгованості Таблиця 2.8 Динаміка та структура грошових коштів підприємства Таблиця 2.9 ...
Коефіцієнт оберненості дебіторської заборгованості. 10. Термін обороту дебіторської заборгованості. 11. Коефіцієнт оберненості кредиторської заборгованості. 12. Термін обороту кредиторської заборгованості. 13. Фондовіддача нематеріальних активів.
Перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською в сумі 167,0 тис.грн. свідчить про використання підприємством в значній сумі позико вих коштів для покриття дебіторської заборгованості.
...суми грошових коштів позбутися зайвої дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги шляхом підвищення умов до укладання договорів з покупцями, краще їх вивчення; з вивільнення оборотних коштів ...також деякі ускладнення щодо сплати дебіторської заборгованості та повернення кредиторських зобов’язань. Одним із невідкладних і найскладніших завдань аграрної політики є земельна реформа, яка, безумовно, є ...
...матеріальних цінностей, стан і динаміка дебіторської і кредиторської заборгованості, оборотність оборотних коштів, матеріальне забезпечення банківських кредитів, платоспроможність. Стійке фінансове становище підприємства залежить насамперед від поліпшення таких ... Таблиця 2.11 Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості ВАТ «Городищенське АТП 17147» за 2006 – 2008 рр. Рис. 2.1 Матриця SWOT – аналізу Рис.
...запасів; формування резерву за сумнівною дебіторською заборгованістю. Оптимальний вибір методичного забезпечення можливий при наявності надійної облікової системи, яка потребує достовірного інформаційного середовища, рівень якого пропонується підвищити ...для підприємства є значне зростання дебіторської заборгованості, як в сумі, так і питомій вазі в оборотних активах підприємства. На підставі проведеного аналізу можуть бути зроблені наступні ...
явна заміна дебіторської заборгованості кредиторською c. заміна кредиторської заборгованості на дебіторську d. збільшення заборгованості фірми своїм постачальникам і кредиторам Question 3 Експрес діагностика ...
...7 Аналіз складу та структури дебіторської заборгованості Таблиця 2.8 Аналіз віку дебіторської заборгованості Таблиця 2.9 Динаміка та структура грошових коштів підприємства Таблиця 2.10 ...
...скоротилась питома вага виробничих запасів, дебіторської заборгованості та готової продукції, натомість зросла питома вага грошових коштів. Відповідно після зміни структури оборотних активів, показники ефективності використання оборотних ...коефіцієнт відволікання оборотних активів у дебіторську заборгованість також знизився на 0,08, що є позитивним, оскільки кошти вивільнились і обертаються швидше. Коефіцієнт співвідношення між дебіторською і кредиторською ...
Задача Визначити витрати підприємства, пов’язані з договором факторингу, якщо факторингова компанія купує у підприємства дебіторську заборгованість на суму 13000 грн. на місяць і видає позику в розмірі до 80% дебіторської заборгованості на умовах 35% на ...
відображена наступна інформація про дебіторську заборгованість: – чиста реалізаційна вартість – 97 000 грн.; – первинна вартість – 100 000 грн.; – резерв сумнівних боргів (3 %) – 3 000 грн.... дебіторська заборгованість становить 75000 грн. Визначити, на яку суму треба провести нарахування резерву сумнівних боргів за 2003 p.
відображена наступна інформація про дебіторську заборгованість: – чиста реалізаційна вартість – 97 000 грн.; – первинна вартість – 100 000 грн.; – резерв сумнівних боргів (3 %) – 3 000 грн.... дебіторська заборгованість становить 75000 грн. Визначити, на яку суму треба провести нарахування резерву сумнівних боргів за 2003 p.
Поняття про поточну дебіторську заборгованість, порядок відображення її в балансі і системі рахунків бухгалтерського обліку 5 1.2. Облік розрахунків з покупцями за реалізовану ... Облік дебіторської заборгованості за іншими розрахунками 16 1.4. Облік розрахунків з підзвітними особами 18 1.5.
...ревізором було встановлено, що несплачену дебіторську заборгованості за поставлену готову агро продукцію фірми «Ватрич» на суму 10920 грн. бухгалтер списала в грудні місяці за рахунок простроченої ...тому 23 жовтня; б) прострочену дебіторську заборгованість, що виникла три роки тому 12 грудня, в тому числі: – фірми "Ортіс" (попередня оплата замовлення на меблі) – 5350 грн; – ...
...Запаси і затрати 400 480 Дебіторська заборгованість 250 205 Грошові кошти 20 20 Баланс 2 470 2 440 Пасив Статутний капітал 1 545 1 545 Нерозподілений ... 3) Зменшилась дебіторська заборгованість – 45 тис. грн. 4) Приріст кредиторської заборгованості за товари – 30 тис. грн. 5) Зменшилась довгострокова заборгованість – 130 тис. грн.
...Запаси і затрати 400 460 Дебіторська заборгованість 250 220 Грошові кошти 20 20 Баланс 2 170 2 150 Пасив Статутний капітал 1 345 1 345 Нерозподілений ... 3) Зменшилась дебіторська заборгованість – 30 тис. грн. 4) Приріст кредиторської заборгованості за товари – 30 тис. грн. 5) Зменшилась довгострокова заборгованість – 120 тис. грн.
...90,0 72, 7 Товари 0, 8 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 18,6 11, 9 Виробничі запаси 131,8 105, 10 Готова продукція 64,0 44, 11 Дебіторська заборгованість за виданими авансами 83,...
грн Дебіторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності 10 тис.грн Фінансова допомога, надана підприємству 50 тис....1656 2070 Нерозподілений прибуток 1256 Дебіторська заборгованість 612 765 Інші джерела 170 Поточні фінансові інвестиції 756 945 Позичковий капітал 1655 Грошові кошти та їх еквіваленти 79 ...
...Завдання Проаналізувати склад і структуру дебіторської заборгованості: Завдання Зробити аналіз оборотності дебіторської заборгованості Завдання Розрахувати абсолютні і відносні показники, що характеризують фінансову і ринкову стійкість підприємства.
16 Довгострокова дебіторська заборгованість 8760 17 Кошти на поточному рахунку у банку 13500 18 Кошти на валютному рахунку у банку 6800 Завдання 3 ...Незавершене виробництво 6,5 4 Дебіторська заборгованість за розрахунками з покупцями 60,6 5 Паливо на складі 1,9 6 Статутний капітал 7 Кошти на поточному ...
Дебіторська заборгованість 4. Грошові кошти 10 1. Статутний фонд 2. Додатковий капітал 3. Резервні фонди 4.... Дебіторська заборгованість 4. Грошові кошти 140 1. Статутний фонд 2. Додатковий капітал 3. Резервні фонди 4.
...капітал (товарно матеріальні запаси, збільшення дебіторських рахунків). Це дозволить одержувати $34,000 річних чистих грошових доходів протягом тих же шести років....продаються товарно матеріальні запаси, закриваються дебіторські рахунки). Якому варіанту слід віддати перевагу, якщо підприємство розраховує на 14% віддачу на грошові кошти, що інвестуються їм?
Дебіторська заборгованість 315 3. Резервний капітал 150 4. Грошові кошти 40 4. Зобов'язання 1 385 Баланс 2 155 Баланс 2 ...20 %, а також списана безнадійна дебіторська заборгованість у розмірі 47 тис. грн. Література Додатки
...фінансові інвестиції 4 4 0 9 Дебіторська заборгованість за розрахунками 29 0 76 64,2 Дебіторська заборгованість за товари 410 500 709,28 486 Поточні зобов’язання 646 ...
Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості 2.3. Аналіз зовнішнього середовища 2.4. SWOT аналіз Розділ Методичні підходи до вибору курсу Стратегічного розвитку ... Таблиця 2.8 Аналіз дебіторської заборгованості КП фабрики “Лучанка” Таблиця 2.9 Аналіз кредиторської заборгованості КП фабрики "Лучанка" Таблиця 2.10 Стратегічний аналіз внутрішнього та ...
...72,0 7 Товари 0,5 8 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 18,6 11,2 9 Виробничі запаси 135,0 105,0 10 Готова продукція 64,6 44,6 11 Дебіторська заборгованість за виданими авансами 80,...
...виручки від реалізації готової продукції: Дебіторська заборгованість на 01.01.2007 р. становить 5 000 грн. Підприємство має 30 – денний середній термін отримання дебіторської заборгованості.
Дебіторська заборгованість 100 3. Резервні фонди 45 4. Зобов'язання 200 4. Грошові кошти 10 Баланс 960 Баланс 960 Баланс акціонерного ... Дебіторська заборгованість 100 3. Резервні фонди 90 4. Зобов'язання 350 4. Грошові кошти 140 Баланс 2540 Баланс 2540 Тести 60.
Факторний аналіз коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості ВАТ «Володимирцукор» за 2005 2007 роки модульним методом 2.6. Порівняльний аналіз окремих показників діяльності ВАТ«Володимирцукор» із середньогалузевими ... Удосконалення управління дебіторською заборгованістю ВАТ «Володимирцукор» 4.4. Шляхи ефективного управління грошовими коштами ВАТ «Володимирцукор» Висновки Список використаних джерел Додатки
...безпосередньо на синтетичних рахунках; в) дебіторська заборгованість – враховується безпосередньо на синтетичних рахунках Завдання №5 Вкажіть, які з цих нижченаведених об'єктів бухгалтерського обліку враховуються безпосередньо на ...безпосередньо на синтетичних рахунках; в) дебіторська заборгованість – враховується безпосередньо на синтетичних рахунках ІІ. Практична частина: Завдання №6 Складіть шахову обігову відомість на основі наступних господарських операцій (....
...90,0 72, 7 Товари 0, 8 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 18,6 11, 9 Виробничі запаси 135,0 125, 10 Готова продукція 64,6 44, 11 Дебіторська заборгованість за виданими авансами 82,...
Дебіторська заборгованість покупців БМУ 17. Дебіторська заборгованість за претензією цегельного заводу 18. Заборгованість бюджету з: 1) пдв; 2) податку на прибуток; ...
...2) склад і динаміку структури дебіторської заборгованості; 3) склад і динаміку структури кредиторської заборгованості; 4) рівень та динаміку показників оборотності оборотного капіталу: коефіцієнта обіговості оборотних коштів, ...коштів, коефіцієнт обіговості запасів, обороту дебіторської заборгованості, обороту кредиторської заборгованості, суму вивільнення (залучення) оборотних коштів з обороту, величину приросту (зменшення) обсягу продукції за рахунок прискорення (уповільн...
...продукції підприємства, 12) показник оборотності дебіторської заборгованості в днях (365 днів в році, поділені на відношення річної виручки до величини дебіторської заборгованості) 13) показник оборотності товарно ...
Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості 2.5.5. Аналіз рентабельності 2.5.6. Аналіз ліквідності 2.5.7.... Динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості за 1999, 2000, 2001 роки. Таблиця № 24. Показники рентабельності за 1999, 2000, 2001 роки. Таблиця № 25.
...звітного року підприємство «Х» має дебіторську заборгованість за відвантажені товари за дебіторами. Вихідні дані для розрахунку резерву сумнівних боргів станом на 200 р. Підприємства дебітори Класифікації дебіторської заборгованості Термін оплати не настав ...
...2 Додатковий капітал 60 3 Дебіторська заборгованість 100 3 Резервний капітал 40 4 Грошові кошти 20 4 Зобов'язання 250 Баланс 770 Баланс 770 Баланс АТ "...2 Додатковий капітал 300 3 Дебіторська заборгованість 150 3 Резервний капітал 200 4 Грошові кошти 150 4 Зобов'язання 300 Баланс 2000 Баланс 2000 Література Додатки
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.