Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 3648 за запитом держава

Походження держави її сутність та функції………….2 2. Форми державного правління і державного устрою…9 3. Вищі органи влади сучасної держави………………..13 4. Список використаної літератури…………………..
Поняття і структура форми держави………………………………………..4 2. Форма правління держави……………………………………………………8 3. Форми державного устрою………………………………………………….15 4. Політичний режим………………………………………………………......24 Висновок……………………………………………………………………………29 Список використаної літератури………………………………………………….
Еволюція інституту глави держави у світі 2. Особливості конституційного статусу глав держав у сучасному світі 3. Повноваження та функції глави держави Література
Основні ознаки демократичної держави (режиму) 2. Державно правовий режим 3. Поняття функцій держави і методи їх здійснення ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основні ознаки демократичної держави (режиму) 2. Державно правовий режим 3. Поняття функцій держави і методи їх здійснення ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Поняття функції держави……………………………………………....4 2. Поняття зовнішньої екологічної функції держави…………………...8 Висновок………………………………………………………………………12 Список використаної літератури…………………………………………….13
Форми здійснення функцій держави 2. Поняття правової держави Література
План Стор. Вступ 1. Макроекономічне регулювання в умовах ринку 1.1.... Роль держави у процесі макроекономічного регулювання 2.1 Функції держави у процесі макроекономічного регулювання 2.2. Правове забезпечення макроекономічного регулювання Висновок Список ...
Соціальна політика держави…………………………………………..4 1.1. Державне регулювання соціальних процесів…………………………………4 1.2. Моделі соціальної політики держави………………………………………….6 Розділ ІІ.
Основні теорії походження держави Розділ 2. Первісне суспільство: економічна основа, організація соціальної влади Розділ 3. Ознаки держави, що відрізняють її від соціальної (публічної) влади ...
Поняття й ознаки держави 3. Співвідношення держави та суспільства ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Утворення, розвиток і загибель Єгипетської держави 1.1. Утворення Єгипту 1.2. Історія розвитку 1.3. Загибель держави Розділ ІІ. Суспільний лад Єгипту 2.1.
Поняття «правова держава» …………………………………………….. 7 3. Взаємозв'язок держави і громадянського суспільства ………………... 11 Висновки ……………………………………………………………………. 16 Література …………………………………………………………………... 17
Поняття і методи діяльності держави й органів місцевого самоврядування в галузі публічних фінансів 2. Фінансова система України 3. Органи держави і місцевого самоврядування, які здійснюють ...
Порівняльний аналіз вищих органів держави: • Парламент Будова парламентів • Глава держави Комісії (комітети) як елемент структури парламентів Компетенція парламентів • Уряд • Особливості конституційного статусу глав держав 4.
Поняття, ознаки та види форм держави…………………………5 РОЗДІЛ ІІ. Загальна характеристика форм Української держави……..17 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….35
...регулювання соціально – економічних процесів в державі 2. Об’єктивні передумови формування методології фінансового регулювання соціально – економічних процесів в державі Висновок Список використаної літератури Ефективність процесу фінансового ...
Виникнення та історичний розвиток загальнотеоретичної держави і права як науки…………………………………………………………………….….7 Розділ 2. Загальна характеристика теорії держави і права як науки……………14 2.1. Поняття ТДП…………………………………………………………...
Історико – правові етапи розвитку форми держави в Україні 1.1. Особливості розвитку форми державного правління 1.2. Особливості розвитку форми державного режиму 1.3....стан і перспективи розвитку форми держави в Україні 2.1. Сучасний стан і перспективи розвитку форми державного правління в Україні 2.2.
...характеристика сучасного етапу формування правової держави України…………………………………………………………………….6 Розділ 2. Найважливіші результати прийняття Конституції для усієї правової системи України……………………………………………………………………10 2.1.... Формування правової держави та громадянського суспільства…...13 2.4. Правові засади соціально економічних реформ…………………….15 Розділ 3. Державно правова реформа в Україні: основні ...
...і взаємодія громадянського суспільства і держави. 2. Особливості України як унітарної держави. 3. У чому полягає «таємниця» поділу влади по–американському (система «стримувань і противаг» у ...
...ХАРАКТЕРИСТИКА РОЛІ БЮДЖЕТУ В ФУНКЦІОНУВАННІ ДЕРЖАВИ..........................................................................9 1.1. Сутність, ознаки та функції бюджету.................................................................9 1.2. Значення бюджету для функціонування держави...........................................15 РОЗДІЛ 2.
Визначте характер правовідносин у наведених нижче прикладах. Чи належать вони до сфери регулювання міжнародного приватного права?...заборону ввозу на територію нашої держави яловичини, виробленій в цій країні, внаслідок чого приватним підлриємцям було заядано збатків; б) громадяни Російської Федервщї захопиш літак української компанії «...
...змісту та структури фінансової системи держави 1. Фінансова система держави: теоретичні основи побудови. 2. Ланки фінансової системи. 3. Шляхи реформування фінансової системи України. Література: 1.
Політико правові засади імунітету глави держави 1.2. Форми політико правової відповідальності глави держави, як суб’єкта владних повноважень, перед суспільством Розділ 2.
...ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГРОМАДЯНСТВА В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВАХ............................................................10 41 1.1. Поняття і суть громадянства......................................................10 34 1.2. Еволюція поняття громадянства................................................35 41 Розділ 2....РЕГУЛЮВАННЯ НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВАХ ...........................................................42 58 2.1. Порядок набуття громадянства........
Ocoнoви фopмувaння митнoї пoлiтики держави……………………...6 1.2. Oб’єкти, cуб’єкти тaiнфpacтpуктуpa митниx пpaвoвiднocин..….....13 1.3. Мexaнiзм peaлiзaцiї митнoї пoлiтики держави………………………...19 Poздiл II.
...ПРОЦЕСУ В УКРАЇНСЬКІЙ КОЗАЦЬКО ГЕТЬМАНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ 1.1.Загальна характеристика судової системи 1.2.Основні риси та принципи судового процесу Розділ ІІ....ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ КОЗАЦЬКО ГЕТЬМАНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ 2.1.Початок Гетьманщини. Право за часів Б.Хмельницького 2.2.Право другої половини Гетьманщини. Висновки Список використаної літератури /DIV>
Утворення української козацької гетьманської держави ……………… 12 4. Громадянська війна і поділ козацької України на два гетьманства …... 15 5. Боротьба за возз’єднання Української держави ………………………... 18 Висновки …………………………………………………………………….. 21 Література …………………………………………………………………… 23
Ольвія – грецьке місто держава Розділ 2. Характеристика Боспорського царства 2.1. Пантікапей – столиця Боспорського царства 2.2. Грецькі міста держави у складі Боспорського царства Висновки ...
...політико правового зв’язку між державою та особою у сучасному державному праві зарубіжних країн. Порядок та підстави його набуття та припинення. 2....зв’язок між особою та державою, визначивши при цьому основні види такого зв’язку. Проаналізувати особливості основних форм такого зв’язку та відмінності між ними.
Фінансова система держави. Державний бюджет та проблема його збалансованості. 2. Гіпотеза “природного рівня”, теорія “економіки пропозиції”: основні положення та рекомендації для політики....ВНП у закритій економіці, якщо держава збільшить свої закупки на 10 млрд. грн., не змінюючи оподаткування за умови, що МРС=0,8? A. Збільшиться на 40млрд.грн.
...історичні події; 3) Античні міста держави Північного Причорномор’я; 4) Державно політичний устрій міст держав; 5) Населення i торгівля в античних причорноморських державах; Висновки; Список використаної літератури.
Поняття та класифікація економічних функцій держави 15 3.Функції держави у трансформаційній економіці 17 4.Методи і форми державного регулювання ринкової економіки 20 Висновки 25 Список ...
...управління як функції влади в державі Розділ 3. Проблеми ефективності державного управління 3.1. Неефективне управління влади в Україні 3.2. Недоліки управління як функції влади в державі Висновки Список літератури
15 РОЗДІЛ 2 ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 18 2.1. Роль держави в процесах ціноутворення 18 2.2.
Античні міста держави Північного Причорномор'я 2.1. Нікиній 2.2. Тіра 2.3. Борисфеніда 2.4. Ольвія 2.5. Херсонес Таврійський 2.6. Боспорська держава Розділ 3.
Предметом наукового дослідження є Українська держава періоду другої світової війни. Мета: проаналізувати, вивчити, опрацювати та дослідити з міни в структурі органів державної влади СРСР на початку ...розглянути організацію влади в Українській державі цього періоду, вияснити особливості права того часу, раціонально оцінити здобуті знання, на основі вибраної літератури.
ВСТУП 1. ДЕРЖАВА ЯК СУБ’ЄКТ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 1.1 Поняття ринкової економіки 1....
Вступ 1. Розпуск Центральної Ради. Прихід до влади гетьмана П. Скоропадського 2. Гетьманська держава, її внутрішня і зовнішня політика ...
Завдання 1. Теоретичне питання 1. Роль держави в регулюванні ринкової економіки Завдання 2.
1. Соціальна правова держава: теоретична категорія і практика. 2. Співвідношення національного та міжнародного права. 3. Тест.
1. Система органів державної влади в Афінській державі. 2. Утворення США та становлення системи державних органів.
1. Система органів влади та соціальна структура населення у Франкській державі. 2.
Зміст Вступ…………………………………………………………….…….…………..….4 Розділ 1. Поняття держави та її основні ознаки………………….………......……6 Розділ 2. Типологія держав: підходи, концепції…………………………….....
ЗМІСТ ВСТУП 4 1 ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 6 1.1 Мета, об’єкти та ...
1.Дайте означення поняття: вилучення доходів з економіки ...Фінансова система держави. Державний бюджет та проблема його збалансованості. 2.Гіпотеза “природного рівня”, теорія “економіки пропозиції”: основні положення та рекомендації для політики. 3.
Вступ 1. Місце держави в ринковій економіці 2. Методи і форми державного регулювання ринкової економіки 3.
Вступ Фінансова безпека держави. Поняття, зміст та шляхи забезпечення Висновок Практичне завдання Список використаної літератури
« 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.