Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів






Результати 51-100 з 436 за запитом держави. Функції

Предмет та метод теорії держави та права……………...……………………23 3.3. Функції загальної теорії держави і права………………………………...…..30 3.4. Теорія держави та права в системі ...
Походження держави її сутність та функції………….2 2. Форми державного правління і державного устрою…9 3. Вищі органи влади сучасної держави………………..
Що є держава? Її суть і механізм реалізації її функцій 2.3. Що руйнує державу і якою вона повинна бути, щоб врятуватися від ...
Соціально правова держава: поняття та функції. // Вісник УАДУ.— 2003.— №3.— С.248 249. 8.Скуратівський В. Соціальна політика в контексті європейської стратегії України.... Економічні функції держави: у пошуках необхідного мінімуму.// Правова держава —щорічник наукових праць . — 2005.— Вип.16.— С.169 20.Цвєтков В.В.
Теоретичні основи формування амортизаційної політики держави 1.1. Економічна сутність та функції амортизації 6 1.2. Методи нарахування амортизації в бухгалтерському обліку 13 1.3.
Розподіл влад розподіл функцій 3. Порівняльний аналіз вищих органів держави: • Парламент Будова парламентів • Глава держави Комісії (комітети) як елемент структури парламентів Компетенція парламентів • Уряд • ...
Поняття, теорії виникнення держави. 2. Ресурси політичної влади, її функції і тенденції розвитку. 3. Як Ніцше характеризував проблему війни та миру?
Функції держави, що потребують фінансового забезпечення. 5. Фінансова політика як один із самостійних напрямів діяльності держави: Засадничі основи ведення державної фінансової ... Органи управління державними фінансами: Функції органів управління, їх суть. Фінансове право, що регулює фінансові відносини, його характеристика. 9. Економічний зміст бюджетних відносин.
...ХАРАКТЕРИСТИКА РОЛІ БЮДЖЕТУ В ФУНКЦІОНУВАННІ ДЕРЖАВИ..........................................................................9 1.1. Сутність, ознаки та функції бюджету.................................................................9 1.2. Значення бюджету для функціонування держави...........................................15 РОЗДІЛ 2.
...загальну характеристик у теорій походження держави та права. 2. Дати характеристику співвідношенню влади додержавного суспільства та державної влади. 3. Охарактеризувати завдання та функції держави. 4.
...ДО ТЕМИ 1 Question 1 Функції виконують місцеві фінанси: a. регулювання соціального і економічного розвитку територій b. економічного зростання країни в цілому c....державного бюджету Question 2 Делеговані державою функції фінансуються: a. регульованими (закріпленими) доходами b. власними доходами Question 3 До складу власних доходів місцевих бюджетів належать: a.
У чому полягає специфіка функцій держави в ринковій економіці? 10. Назвіть переваги ринкової економіки, її недоліки і шляхи подолання недоліків ринку. 11.... Що таке венчурне підприємництво, які функції воно виконує, на яких засадах функціонує? 9. Що особливого ви вбачаєте в лізинговій формі підприємництва? 10. Що таке франчайзинг?
...також, перелічити та розкрити зміст функцій і юридичних властивостей конституції як основного закону держави і суспільства.. Даючи відповідь на друге питання, необхідно перш за все надати ...звертаючи особливу увагу на їхні функції, повноваження та взаємозв’язки. Розкриваючи третє питання контрольної роботи, необхідно вказати що є конституційно правовий статус особи, з яких елементів ...
...економічного розвитку в майбутньому); Регулювальну(функція полягає у посиленні взаємозв'язку фінансової політики та основних напрямів соціально економічного розвитку держави); Захисну(функція механізму зводиться до гарантування внутрішньої ...
...апарат, який виконує безпосередньо завдання держави b. колектив, який безпосередньо виконує завдання та функції держави, повноваження якого визначенні законом або нормативно правовим актом c.
...язкових платежів з метою виконання державою своїх функцій b. фіскальні взаємовідносини між суб’єктами господарювання в процесі адміністрування обов’язкових платежів c....язкових платежів з метою виконання державою власних функцій b. комплекс взаємозв’язаних фінансово бюджетних сфер діяльності, які регламентуються правовими законодавчими актами, що означає встановлення, оцінку планових ...
Функції політичної системи суспільства 3. Структура політичної системи 4. Держава — базовий інститут політичної системи 4.1. Поняття й ознаки правової держави.
...України – Основний Закон суспільства і держави План Поняття, сутність, юридичні властивості та класифікація конституцій. Функції конституції. Історія українського конституціоналізму. Новітній конституційний процес в Україні.... Розкриваючи друге питання, потрібно проаналізувати функції, що властиві конституції, показати її значення для прийняття чинного галузевого законодавства, державного будівництва, для діяльності державних органів та органів місцевого ...
Поняття, функції та структура політичної системи суспільства 1.2 Класифікація політичних систем Розділ 2. Держава – важливий чинник формування політичної системи суспільства 2....
Поняття, функції та структура політичної системи суспільства 1.2 Класифікація політичних систем Розділ 2. Держава – важливий чинник формування політичної системи суспільства 2....
...принципи, форми і методи взаємовідносин держави і кооперації 2. Законодавче регулювання кооперативних відносин 3. Функції і компетенція державних органів у взаємовідносинах з кооперативами, їх об'єднаннями ...
У чому полягає специфіка функцій держави в ринковій економіці? 10. Назвіть переваги ринкової економіки, її недоліки і шляхи подолання недоліків ринку. 11.
...соціальними спільнотами, громадянським суспільством і державою, то вона виконує функцію: a. політичного представництва b. соціальної інтеграції c. політичної соціалізації d. пропагандистську Question 7 За яким критерієм ... держава d. політика Question 20 Яке з вищеназваних положень відповідає функції агрегування інтересів: a. процес узгодження різноманітних інтересів b.
правова держава ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 8 Question 1 Якщо політична партія з'ясовує та узгоджує інтереси соціальних верств і груп, то вона виконує ...соціальними спільнотами, громадянським суспільством і державою, то вона виконує функцію: Виберіть одну правильну відповідь a. політичної соціалізації b. пропагандистську c. соціальної інтеграції d.
«ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ» ІСТОРИКО ЮРИДИЧНА НАУКА. План Вступ. Предмет, функції, методи дослідження ІДПУ. Виникнення та становлення української історико юридичної науки ...
Фінанси в економічній системі держави 1.3. Призначення та роль фінансів Розділ 2. Розподільна функція фінансів 2.1. Суть розподільчої функції фінансів 2.2.
...установ, за допомогою яких виконуються функції держави називається: – орган держави; – апарат держави; + механізм держави. – політична система; – система права. 2. Система всіх державних органів, які організовують здійснення ...
...соціальними спільнотами, громадянським суспільством і державою, то вона виконує функцію: a. пропагандистську b. соціальної інтеграції c. політичної соціалізації d. політичного представництва Question 4 Яку мету переслідують ... держава b. партія c. церква d. профспілки e. ЗМІ Question 10 Яке з вищеназваних положень відповідає функції агрегування інтересів: a.
Економічна функція держави полягає у а) створенні умов для спокійного та гармонійного розвитку суспільства; б)забезпеченні цілісності та збереженні суспільства, формою якого ...роботі, послугах), необхідній для виконання державою своїх функцій; б) договір між державою і виробником; в) форма закупівлі продукції (робіт, послуг), яка передбачає вибір виробника шляхом оцінювання ...
...передумовою забезпечення сталого економічного розвитку держави, утвердження в суспільстві соціальної злагоди, громадянського миру і демократії є вдосконалення соціально трудових відносин на всіх рівнях управління, запровадження ...на увагу і правове втілення точки зору щодо розмежування функції держави як роботодавця і як гаранта ...
...передумовою забезпечення сталого економічного розвитку держави, утвердження в суспільстві соціальної злагоди, громадянського миру і демократії є вдосконалення соціально трудових відносин на всіх рівнях управління, запровадження ...на увагу і правове втілення точки зору щодо розмежування функції держави як роботодавця і як гаранта ...
походження держави g. функції держави Question 42 Балів: 1 Яка з названих наук вивчає молодіжні проблеми: Виберіть одну або кілька відповідей a.
Громадянське суспільство і правова держава: поняття і ознаки 5. Політична система суспільства: поняття, елементи 6. Принципи поєднання і розподілу влади 7. Функції держави та їх класифікація 8.
Політика і політична система держави 10. поняття громадянського с:успільства елементи принципи 11. Функції держави:поняття, їх класифікація та співвідношення з завданнями та цілями Всього ...
Механізм держави 14. функції держави 15. Форми здійснення функцій держави ВСЬОГО 230 питань. Можливо деяких немає!
10. Охарактеризувати систему органів влади і управління Київської Русі. Визначити функції і компетенції органів влади і управління ...
1. Поняття Конституції України 2. Історія Конституції України 1996 р. 3. Структура і функції Конституції України 4. Охорона Конституції України
Сутність та функції банків у банківській системі України............................11 РОЗДІЛ 2. ВПЛИВ ПАСИВІВ БАНКІВ НА ФІНАНСОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ..................................................................................................................17 2.1.
Органи держави в Україні……………………………………….……26 3.1. Верховна Рада України єдиний орган законодавчої влади…………..…26 3.2. Функції і характеристика органів виконавчої влади………………...
...передумовою забезпечення сталого економічного розвитку держави, утвердження в суспільстві соціальної злагоди, громадянського миру і демократії є вдосконалення соціально трудових відносин на всіх рівнях управління, запровадження нових підходів до ...дієвості соціального партнерства, розвитку співробітництва та взаємодії представницьких органів сторін названих відносин. Заслуговує на увагу і правове втілення точки зору щодо розмежування функції держави як роботодавця і як...
узгодження інтересів держави, соціальних груп та окремих індивідів c. забезпечення безпеки і стабільності суспільства d. забезпечення реального суспільного поступу e....соціальними спільнотами, громадянським суспільством і державою, то вона виконує функцію: Виберіть одну правильну відповідь a. соціальної інтеграції b. політичної соціалізації c. політичного представництва d.
узгодження інтересів держави, соціальних груп та окремих індивідів c. забезпечення безпеки і стабільності суспільства d. забезпечення реального суспільного поступу e....соціальними спільнотами, громадянським суспільством і державою, то вона виконує функцію: Виберіть одну правильну відповідь a. соціальної інтеграції b. політичної соціалізації c. політичного представництва d.
...України в державному механізмі Української держави. Необхідно мати на увазі, що у напівпрезидентській республіці, якою є Україна, Президент поєднує функції глави держави, верховного головнокомандувача збройних сил і ...
...з точки зору реальності виконуваних функцій. На думку експертів, роль держави в процесі забезпечення ФБСП є вкрай незначною. Тому державі варто більше уваги приділяти механізмам поновлення ... Спеціалісти відзначають, що необхідне збалансування функцій держави як боржника, кредитора, акціонера, що дозволить змінити відношення до фінансової безпеки в країні.
Громадянське суспільство і держава………………………..13 1.3. Поняття та види влади. Державна влада………………..…18 РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА……………………………………………………………………...21 2.1. ...та функції політичної системи суспільства……21 2.2. Елементи політичної системи суспільства…………………22 2.3. Співвідношення політичної системи суспільства і держави………………………………………………………………………………..26 РОЗДІЛ 3.
Структура та функції політики. Основні концепції політики. 2. Криза економічних і соціальних відносин. Основи тіньової економіки. Латентне незадоволення в суспільстві. Держава перехідного типу. 3.
Діяльність держави в сфері страхування…………………………………...7 1.1. Необхідність і значення державного регулювання страхової діяльності……...7 1.2. Завдання та функції органів державного нагляду за страховою ...
Функції місцевих фінансів.................................................................................10 1.3. Інституційна структура місцевих фінансів......................................................17 Розділ 2. Місцеві бюджети як основа місцевих фінансів України..........................фінансів...........................32 3.1. Роль місцевих фінансів в економічній системі держави................................32 3.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ 1.1. Створення Національного Банку України і його статус 1.2. Функції Національного Банку України РОЗДІЛ 2.
...використання коштів в залежності від функцій, які виконує держава, — це... 3. Групування видатків Державного і місцевих бюджетів, яке відображає напрями використання коштів в залежності від функцій, ...використання коштів в залежності від функцій, які виконує держава, — це... 3. Кому надано право вирішення питання про видачу бюджетної позички? 4.
« 1 2 3 4 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
Статистика



Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0



Всі партнери




Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.