Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 351-400 з 436 за запитом держави. Функції

Розкрити функції і повноваження органів самоорганізації населення. Розглянути організацію роботи органів самоорганізації населення. Проаналізувати підстави та порядок припинення діяльності органів самоорганізації ...31.07.2010. № 141. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно правовий аспект / В.
...договором страхування; б) відносини між державою та страховими компаніями з приводу ліцензування; в) відносини щодо фінансової стійкості та платоспроможності страховиків; г) усе правильно. 10....уже настав; г) усе правильно. 12. Класифікація страхових правовідносин за функціями у правовому регулюванні передбачає виділення: ...
Могла завдавати шкоди міжнародному престижу держави Тест 2 В історії суспільства психіатрична допомога: 1. Використалася тільки в медичних цілях 2. Використалася в немедичних цілях 3....й відношенням індивіда до неї 2. Здатність до реалізації репродуктивної функції 3.
Сукупні витрати фірми задані функцією TC = 100 + Q На підставі наведених даних визначте обсяг виробництва, за якого фірма максимізує прибуток, величину отриманого прибутку і ...ставка заробітної плати становить 25 грн. Як вона зміниться, якщо держава встановить мінімальну заробітну плату на ...
...діяльності команди є розподіл рольових функцій. Усі ролі в команді поділяються на цільові і підтримуючі. Члени команди, що виконують цільові ролі, направляють свою енергію на ...підвищення ефективності діяльності державної служби / В.О. Євдокімов // Економіка і держава. 2006. № 4. С. 71 72.
...цивільно правової відповідальності та її функції 1.2. Підстави настання цивільно правової відповідальності Розділ 2. Санкції як види цивільно правової відповідальності 2.1....користь потерпілого, а конфіскація у кримінальному праві провадиться на користь держави; по друге, цивільно правова відповідальність ...
...на внутрішню і зовнішню політику держави 1.2. Глобалізація мас медіа як чинник міжнародного спілкування Розділ 2. Інформаційне протиборство один з головних напрямків політики сучасних ...О'Геффернан у низці публікацій проаналізував разючі зміни і узагальнив функції, які ЗМІ відіграють у зовнішній ...
Публічна політика: функції та основіні складові. 2.3. Вплив глобалізації на публічну політику країни. 2.4. Напрями гармонізації управління й публічної політики....Угоди про асоціацію для міжнародного становища України та взаємовідносин з державами сусідами. 2.
...умовах є наступні: • створення зацікавленими державами договірно правової основи торгово економічних відносин, включаючи найважливіші принципи і норми; • вироблення домовленостей щодо застосування на національному рівні комплексу ...визначають структуру роботи:  охарактеризувати історію створення СОТ;  дослідити цілі і функції міжнародної організації;  проаналізувати її організаційну ...
Кардиналістський підхід до аналізу корисності (Функція корисності. Поняття загальної корисності та граничної корисності. Закон спадної граничної корисності. Закони Госсена) 1.3....Моделі оптимального вибору споживача та їх оптимізації 3.2. Вплив держави на поведінку споживача Висновки Список ...
Склад, основні функції та повноваження Рахункової палати 2.1 Склад Рахункової палати 2.2 Порядок діяльності Рахункової палати Розділ ІІІ....Парламентом України. Рахункова палата є головним радником громадськості та керівництва держави з усіх питань, що стосуються ...
...занепокоєння те, що з боку держави цьому питанню не приділяється належної уваги і вважається, що це справа самих підприємств. Для дослідження обліку, аналізу та аудиту ...динамікою виробництва і реалізації продукції, попиту та пропозиції. Регуляторну політику держави щодо сільськогосподарського виробництва поки що ...
2 Виходячи з функцій, які вони виконують, податкові правовідносини можна поділити на: а) матеріальні; б) регулятивні; в) процесуальні; г) охоронні....оподаткуванню в даній країні підлягають доходи: а) отримані громадянином даної держави за кордоном; б) отримані іноземцем ...
Аудиторська палата України, її функції 15. Процес аудиту та його складові 29. Методичні прийоми та реалізація результатів внутрішньогосподарського контролю Задача №8 Виходячи з нижче ...має місце значний вплив зовнішніх факторів, відсутні претензії з боку держави, клієнтів, банків, інвесторів та постачальників.
Аудиторська палата України, її функції 15. Процес аудиту та його складові 29. Методичні прийоми та реалізація результатів внутрішньогосподарського контролю Задача № 8 Виходячи з нижче ...має місце значний вплив зовнішніх факторів, відсутні претензії з боку держави, клієнтів, банків, інвесторів та постачальників.
Розкрити функції і повноваження місцевих рад. Дослідити відносини місцевих рад з органами виконавчої влади. Навести приклади власних і делегованих повноважень....думка, 2010. – 656 с. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно правовий аспект / В.
Розкрити функції і повноваження сільського, селищного, міського голови. Дослідити його взаємовідносини з місцевими радами та виконавчими органами місцевого самоврядування....думка, 2010. – 656 с. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно правовий аспект / В.
Розкрити функції і повноваження територіальних громад. Проаналізувати особливості реалізації територіально громадою форм безпосередньої демократії на місцевому рівні : місцевих виборів, місцевого референдуму, ...думка, 2010. – 656 с. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно правовий аспект / В.
...внеску проекту в зменшення багатства держави 16 Найоб”ємнішим і трудомістким розділом інвестиційного проекту є: Виберіть одну правильну відповідь a. економічний аналіз b....демонстрації незгоди c. затягування часу d. ухилення від боротьби 11 Функція менеджменту спрямована на побудову організації ...
...як з пріоритетами безпечного розвитку держави, так і з принципами СОТ. Потребується активізація організаційно правового державного впливу, що обумовлює необхідність системних оцінок євроінтеграційного та СНД ...принципів, закладених в регіональній політиці ЄС, враховуючи особливості розвитку нашої держави.
Функції цивільно правового регулювання.....49 6. Структура галузі цивільного права.....52 ГЛАВА 3. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА........ Відповідальність держави за зобов'язаннями.....248 ГЛАВА 10. ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ (ПРАВОВІДНОСИН).....250 1. Поняття та класифікація об'єктів цивільних прав (...
...нових підходів до визначення цільових функцій його діяльності, до обґрунтування економічних передумов досягнення оптимальних розмірів прибутку, який забезпечує конкурентоспроможність підприємства на ринку та визначає перспективи ...інших можна виділити такі, більш глобальні чинники: грошово кредитна політика держави, фіскальна, бюджетна політики і взагалі ...
Складу злочину: поняття, функції, значення 2. Співвідношення понять «злочин» та «склад злочину» 3. Елементи складу злочину та їх ознаки 4....тютюнових виробів, приховуючи їх від митного контролю, чим завдав збитків державі на 150 000 грн.
...колективні консультації та переговори між державою, підприємцями та робітниками Question 9 Якщо примирювальна процедура не призвела до рішення колективного трудового спору, то робітники вправі використовувати: ...виплати d. основна заробітна плата Question 4 Закінчіть думку: „ Соціальна функція заробітної плати відображає міру живої ...
...зміст, соціально політична сутність та функції конституцій. 2. Форма, структура сучасних конституцій. 3. Причини й порядок прийняття конституцій, внесення в них змін та доповнень. 4....384 c. Шаповал В.М. Феномен Конституції як основного закону держави // Антологія української юридичної думки. Т.
...розвитку демократичних процесів у нашій державі. Відповідь на друге питання плану передбачає здійснення класифікації референдумів за різними критеріями, з’ясування кола питань, які можуть бути ...проведення референдуму в референдарному процесі, порядок їх формування та діяльності, функції та компетенцію.
...міжбанківського кредиту, не сформульовано його функції, не визначено механізм та роль на мікро та макроекономічному рівнях. Розвиток МБК в Україні досліджували вітчизняні вчені І....Відповідно до поставленої мети були визначені задачі дослідження: • визначити суть, функції і роль ринку МБК, класифікувати ...
Складіть таблицю “Функції права соціального забезпечення України”. 3. Наведіть приклади ситуацій, в яких виникають правовідносини, що регулюються правом соціального забезпечення. 4....які містять норми права соціального забезпечення. Завдання 5 1. Уповноважені державою органи як суб’єкти соціально ...
Але розбудова правової держави є неможливою без створення гарантій для захисту прав людини взагалі та без забезпечення механізму функціонування такого специфічного демократичного інституту, ...забезпеченні прав громадян при проведенні досудового розслідування, встановити, як реалізуються функції захисту на всіх стадіях процесу, ...
...може бути вигідним: а) Тільки державі; b) Тільки споживачам; c) Вітчизняним виробникам, які випускають аналогічні товари; d) Вітчизняним виробникам, які працюють на експорт. 3....обсяг експорту, однак збільшиться обсяг імпорту. Задача №8 Відомо, що функція споживання має вигляд: С = 0,6у + ...
Розпорядник майном боржника: функції, права, обов'язки, відповідальність 2. Досудова санація підприємств, сутність та особливості Задача № 7 За даними таблиці розрахувати основні показники ...на підприємство додаткових фінансових ресурсів (має сенс таке визначення) г) Держава може фінансувати санаційні заходи виключно ...
...функціональних форм і виконує відповідну функцію. Промисловий капітал з усіма його відособленими формами являє собою реальний капітал. Інакше кажучи, реальний капітал це той, що функціонує ...таке формування і купівля акціонерного капіталу можливе лише з погодження держави, оскільки приватизаційні процеси перебувають під ...
...функціональних форм і виконує відповідну функцію. Промисловий капітал з усіма його відособленими формами являє собою реальний капітал. Інакше кажучи, реальний капітал це той, що функціонує ...таке формування і купівля акціонерного капіталу можливе лише з погодження держави, оскільки приватизаційні процеси перебувають під ...
б 2)Функції цивільно правового договору. с II. Зміст цивільно правового договору с 1)Визначення та основні елементи цивільно правового договору; с ...договірних засадах. Перехід до ринку супроводжується звуженням планово адміністративного впливу держави на майнові відносини і, отже, ...
Співвідношення функцій судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду України в контексті судової реформи / П. Ф. Карпечкін // Вісник Верховного Суду України. – 2003....України : монограф. / за ред. В. Ф. Погорілка. – К. : Ін т держави і права ім. В. М.
...вищій освіті; б) відсутність контролю держави над вищою освітою; в) цінової дискримінації; г) неефективного розподілу ресурсів у вищій школі 20. Середній продукт змінного фактора – це: ...АР) продуктивністю факторів? Який з наведених малюнків відображає ізокванти виробничої функції?
...і великих підприємствах, виконує контрольні функції залежно від мети і завдань, покладених на внутрішніх аудиторів підприємства c. створюється в акціонерних товариствах, обирається з його членів ...юридичної відповідальності, суть якої полягає у застосуванні судом від імені держави до особи, що вчинила злочин, ...
Основні функції державного управління. 3. Самоврядування (самоуправління) як одна з форм здійснення влади. 4. Особливості державного управління в умовах розподілу державної ...Служба в органах місцевого самоврядування Тема 7 1. Концепція взаємодії держави з громадським суспільством 6.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження прибутковості і доходності підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база прибутковості і доходності підприємства 1.2 Сутність доходу і прибутку, їх види і функції 1.3 Методика оцінки прибутковості підприємства Розділ 2 практичні аспекти дослідження прибутковості (доходності) підприємства дп «златодар» 2.1 Організаційно – ...1.1 Літературні джерела дослідження прибутковості підприємства Рис. 1.2 Функції прибутку підприєм...
...власною вільно функціонує мова сусідньої держави, під гнітом якої вона перебувала впродовж багатьох несприятливих століть, постають нагальні питання міжмовної конкуренції, захисту мови корінного населення, збереження ...у пропагуванні мови, підтриманні її літературного стандарту, здатен реалізувати культуроформувальну функцію, передавати фонові знання. Розділ ІІ.
...розпорядження про одноособове здійснення ним функцій і повноважень органів місцевого самоврядування на території села. Районний прокурор вніс припис на незаконні дії сільської ради та сільського ...местное самоуправление . – 2006. – № 3 – С. 37 40 Дробуш І. Розмежування функцій органів місцевого самоврядування та органів ...
...розпорядження про одноособове здійснення ним функцій і повноважень органів місцевого самоврядування на території села. Районний прокурор вніс припис на незаконні дії сільської ради та сільського ...местное самоуправление . – 2006. – № 3 – С. 37 40 Дробуш І. Розмежування функцій органів місцевого самоврядування та органів ...
Однією з найважливіших функцій фінансового менеджменту є заходи, які проводить банк по запобіганню можливих ризиків. Для цього необхідно постійно підтримувати на рівні ліквідність ...практично не можливо при кризі. br />br /> Крім комерційних банків, держава повинна стимулювати комерційні банки к ...
...звертається за субсiдiями, по яким держава має заборгованiсть перед пiдприємством уже на протязi кiлькох рокiв. Таке ж становище iз наданням пiльг....6. Фактори впливу на ступінь підприємницького ризику Рис. 1.7. Функції ризику підприємницької діяльності Рис.
...на побудову соціальної, правової, демократичної держави. У ринковому середовищі виділяють п’ять макросекторів: споживчих товарів, засобів виробництва, праці, грошей, цінних паперів та інформації....згадати і про джерела економії, що залежать від виконуваних сайтом функцій.
Аудиторська палата України, її функції 2. Процес аудиту та його складові 3. Методичні прийоми та реалізація результатів внутрішньогосподарського контролю Завдання Завдання На підприємстві “Вікторія” ...має місце значний вплив зовнішніх факторів, відсутні претензії з боку держави, клієнтів, банків, інвесторів та постачальників.
...сучасного типу, регулююча економічна роль держави достатньо велика, то валютні кошти, грошовий обіг є головними інструментами в механізмі державного регулювання, який веде до економічного і ...вмсновки: 1. Дослідження сутності валютних коштів, закономірностей та особливостей їх функцій з метою розв’язання низки ...
Проаналізувати функції та компетенцію місцевих державних адміністрацій. Дослідити порядок прийняття та види актів місцевих державних адміністрацій. Відповідаючи на четверте питання, слід ...України : монограф. / за ред. В. Ф. Погорілка. – К. : Ін т держави і права ім. В. М.
Яка функція є найважливішою функцією податків? а) стабілізуюча; б) регулююча; в) фіскальна; г) розподільна; д) немає правильної відповіді. 2. Які головні риси податку?...фінанси? а) це система грошових коштів, які виникають разом з державою і нерозривно пов'язані з ...
розробкою принципів і функцій управління як універсального процесу c. розробкою принципів і методів організації праці d. розробленням наукових основ вирішення проблем людського фактора ...однобоке зосередження багатства і розкоші в столицях тоді, коли решта держави "ще являє собою халупи без ...
« 1 2 ... 6 7 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.