Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-436 з 436 за запитом держави. Функції

держава зафіксувала ціну на товар вище за ринкову b. попит на товар перевищує його пропозицію c....добутку граничних корисностей b. гранична норма заміщення двох товарів дорівнює функції корисності c.
...спеціалізована лізингова компанія (яка виконує функції інвестора) купує вказане клієнтом майно та передає йому це майно в користування за оплату з можливістю переходу права власності ...шукати в особливостях податкового і амортизаційного законодавства тієї чи іншої держави.
Партнерські зв'язки з іншими державами дуже важливі для ДП «ЧАРЗ» і також для всієї країни в цілому. Для підприємства це важливо з тієї точки ...Узагальнюючі показники ефективності діяльності Таблиця 2.1 Аналіз складу, змісту функцій управління та їх розподілу між ...
Дайте розширену характеристику основних функцій соціології. 4. Назвіть види соціальних законів, які виділяються за: а) часом дії ; б) масштабом реалізації ; в) характером, способом вияву ; ...кровно родові зв’язки б) в) г) відсутні класи і держава 4) Складне суспільство має наступні ...
...ринковому середовищі та макроекономічній політиці держави. Перелік графічного матеріалу Рис.1.1 Класифікаційні ознаки диференціації факторів, що впливають на результати виробничо–господарської діяльності підприємницьких структур ...Драбівське ХПП" за моделлю Альтмана Таблиця 2.14 Параметри дискримінантої функції Беєрмана Таблиця 2.15 Розрахунок ...
Випишіть функції авторського права . 3 2. В яких випадках Закон України «Про авторське право і суміжні права» допускає вільне використання об’...TU 134» і «Родопи» на ім`я позивача у 34 державах; результати соціологічних досліджень, проведених Центром ...
Слід розкрити функції та компетенцію Кабінету Міністрів України. Звернути увагу на те, що уряд – це колегіальний орган загальної компетенції....України : монограф. / за ред. В. Ф. Погорілка. – К. : Ін т держави і права ім. В. М.
зберегти вплив розвинутих країн на держави, що розвиваються; 2. заохочення розвитку приватних підприємств в країнах, що розвиваються; 3. підвищення ступеня конвертованості валют; 4....банку отримувача 4. Яке з наведених визначень вірне? 1. Основною функцією, яку виконує SWIFT є надання ...
зберегти вплив розвинутих країн на держави, що розвиваються; 2. заохочення розвитку приватних підприємств в країнах, що розвиваються; 3. підвищення ступеня конвертованості валют; 4....банку отримувача 4. Яке з наведених визначень вірне? 1. Основною функцією, яку виконує SWIFT є надання ...
...ставки), сторож, водій, який виконує функції також і екпедитора (тобто закуповує все необхідне для діяльності підприємства) і музикант з власною аппаратурою для забезпечення музичного супроводження ...появи нових конкурентів, 2. Сповільнення росту ринку, 3. Несприятлива політика держави, 4.
...в економічному і соціальному розвитку держави 2. Інтелектуальна власність як результат творчої діяльності3. Поняття і види права інтелектуальної власності. Авторське право і суміжні права 4....Суб’єкти права на комерційну таємницю 53. Поняття, склад і функції інтелектуального капіталу54.
...притаманні їй важливі соціально економічні функції, молодь виступає специфічним суб’єктом ринку праці, на шляху якого виникають значні перепони до продуктивної зайнятості, обумовлюючи більш високий ...кількості думок, які знайшли своє відображення в науковій літературі, політика держави поки що не спрямована на ...
Фіскальна політика держави. Її мета і види Завдання 3. Підтвердіть або спростуйте наведені твердження та обґрунтуйте свою позицію: 1....500 0 Визначте вид та величину розриву (інфляційний чи рецесійний), якщо функція сукупного попиту має вигляд: Iц = ...
держава впливає на сукупну пропозицію, Question 4 Трактат «Економія» у 5 ст.до н.е. написав: Виберіть одну правильну відповідь ...330 d. 400 Завдання до теми 8 Question 1 Кожній функції споживання відповідає: Виберіть одну правильну ...
Дослідити функції та компетенцію Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Відповідаючи на четверте питання, слід розглянути організацію роботи українського омбудсмана, ...Інститут уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: перспективи розвитку // Держава і право. – К.
...гаранта верховенства права 2.2 Функцій судів загальної юрисдикції 2.2.1. Загальні апеляційні суди 2.3. Касаційний суд 2.4 Вищи специалізованні суди 2....Міністрів України розроблена програма виведення судової системи із кризи. Тобто держава поступово змінює своє ставлення до ...
...самоврядування, їх порядок створення та функції. Література Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov....України : монограф. / за ред. В. Ф. Погорілка. – К. : Ін т держави і права ім. В. М.
...найманими працівниками і роботодавцями; в) державою, працездатним населенням, профспілковим комітетом роботодавця; г) всі відповіді правильні. Тест №18 Найбільш поширеними методами збору інформації для ухвалення рішення ...навчили робітників необхідних навиків і вмінням і на цьому його функції виконані. Проблема.
Їх функції, права, обовязки 2. Соціальні аспекти банкрутства. Звільнення працівників боржника 3. Задача № 10 Розрахувати схильність підприємства до банкрутства на початок ...працівників яких перевищує 5000 осіб; д) підприємства, в яких частка держави складає понад 25 % Література
...2.1 Основні поняття та функції страхування 1.2.2 Класифікація суб'єктів і об'єктів страхового ринку 1.3 Структура страхового ринку та його ...страхування (добровільне та обов'язкове) свідчить про те, чиї інтереси (держави чи приватних структур та індивідів) ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади дослідження формування витрат суспільної праці 1.1 Сутність суспільної праці та її значення 1.2 Структура та функції суспільної праці 1.3 Оцінка ефективності витрат суспільної праці Розділ 2 оцінка витрат суспільної праці в економіці україни 2....рівень прихованого безробіття Як відомо, створення одного робочого місця коштує державі від 10 до 200 тис.
...між одно та двофакторною виробничою функцією? 7. Поясніть поняття ТР, АР та МР. 8. Які є стадії виробництва у залежності від графіків ТР,АР та ...його вплив на ринок праці. 7. Охарактеризуйте діяльність профспілок та держави на ринку праці. 8.
...та коротких термінів запозичень, неспроможністю держави виділити значні кошти на капіталовкладення з централізованих джерел, завдання фінансування реальних інвестицій у вітчизняній промисловості виконують, насамперед, внутрішні джерела ...Економічна сутність амортизації та амортизаційної політики…...............................................................................................................6 11 1.2. Функції амортизації……………………………………….............11 13 2.
...ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ Інвестиційний процес у державі з ринковою економікою має виходити з додержання таких принципів: 1) об’єктивна необхідність визнання довго і середньотермінових циклів інвестиційної ...зменшення їхнього впливу на хлібопекарне виробництво пекарні Таблиця 3.1 Функції управління та програмні засоби, які ...
Вкажіть, яка функція кримінального права була здійснена? 2 . 11 лютого 2006 року був затриманий Лаврушко, який підозрювався у вчиненні злочину, передбаченого ст....для послідуючої передачі представнику іноземної держави. Дайте кримінально правову характеристику діям вказаних осіб. 4. Копчик, який ненавидів керівника однієї політичної партії, вирішив вбити його.
Розкрийте співвідношення між функціями ЄСЦБ та НЦБ. 6. Що лежить в основі незалежності ЄСЦБ? 7. На яких загальних принципах базується функціонування ЄСЦБ? 8....Азії. 5. Які країни Азії можна охарактеризувати як „нові індустріальні держави”, „тигри”, „дракони” тощо? 6.
Основні фонди –це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більш одного року (або операційного циклу, якщо він триваліший за рік) і ...обробку даних на робочих місцях економістів із використанням ПЕОМ. В державі доцільно запров...
Як називалися школи в державах Межиріччя ІІІ тис. до н.е.? А) храм мудрості, Б) будинок терпіння, В) бібліотека знань, Г) будинок глиняних табличок....XVI ст. сформувався особливий церковно державний тип соціальної опіки. Які функції в цій системі покладалися на ...
“Серединна держава” c. “ Край землі” d. “Китайська стіна” e. “Країна чесних людей” Question 9 Відсоток етнічних китайців, що мешкають на території ...вираз духовних спрямувань народу, специфіка відображення ним дійсності d. когнітивна функція e.
...за законодавством україни 1.6 функції господарського договору 1.7 форма господарського договору 1.8 порядок укладання господарських договорів 1.9 виконання господарських договорів 2....використовуються неологізми, іншомовні слова, що пов'язане з рухом нашої держави до ринкових відносин; досить поширене ...
Виконувала такі функції: праця з клієнтами, ведення діловодства, ведення особистих справ, ділове листування, пошук та підбір персоналу (розміщеня вакансій в ЗМІ, проведення ...доповідав з високої трибуни про закон). Журналіст обурювався тим, що державою керують люди, які не знають ...
грошово кредитна політика держави d. залікова ставка Національного банку Question 12 Основу економічної мотивації інвестиційної поведінки підприємства визначає: a. рівень накопичених коштів b....роками b. декадами c. кварталами d. місяцями Question 16 До функції інвестиційного контролінгу відноситься: a.
...підприємствами; державою та комерційними банками; державою і підприємством 25. Консорціумний кредит це: кредит, що надається великим об'єднанням підприємств для здійснення господарської діяльності; кредит, що ...безпечних інтервалів їх зміни; бенчмаркінг; бюджетний контроль; бюджетування 101. Основні функції контролінгу це : залучення капіталу; контроль ...
Детально розглянуто функції, завдання і відповідальність працівників планово – економічного відділу, відділу постачання і збуту, відділу бухгалтерського обліку та інших економічних відділів....так і – зовнішньому. Але враховуючи досить складний економічний стан в державі, ринок споживачів лісопродукції на внутрішньому ...
Виконувала такі функції: праця з клієнтами, ведення діловодства, ведення особистих справ, ділове листування, пошук та підбір персоналу (розміщеня вакансій в ЗМІ, проведення ...як правило, об’єктивні, зумовлені небайдужістю до стану справ у державі.
...2 Оберіть одну з основних функцій логіки: Виберіть одну правильну відповідь a. культуроутворююча b. ілюзорно компенсаторна c. методологічна d. легітимізуюча e....d. співпідпорядкування (координації) e. протилежності (контрарності) 9 Вкажіть вид поняття "держава" за кількістю елементів обсягу: Виберіть ...
« 1 2 ... 7 8 9

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.