Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 3620 за запитом держави.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ І КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ……………......6 1.1. Інститут глави держави і його різновиди…………………………………………6 1.2.
...характеристика й основні ознаки правової держави 3. Поняття та елементи форми держави 4. Форма державного правління 5. Форма державного устрою 6. Державно правовий режим 7.
ПЕРЕДУМОВИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 1.1. Передумови виникнення держави та права 1.2. Причини і умови виникнення держави і права РОЗДІЛ 2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИ ДЕРЖАВИ 1.1 Поняття і сутність форми держави 1.2 Елементи форми держави РОЗДІЛ 2 ВИДИ ТА ЗМІСТ ФОРМИ ДЕРЖАВИ 2.1 Форма державного правління 2.2 Форма ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИ ДЕРЖАВИ 1.1 Поняття і сутність форми держави 1.2 Елементи форми держави РОЗДІЛ 2 ВИДИ ТА ЗМІСТ ФОРМИ ДЕРЖАВИ 2.1 Форма державного правління 2.2 Форма ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИ ДЕРЖАВИ 1.1 Поняття і сутність форми держави 1.2 Елементи форми держави РОЗДІЛ 2 ВИДИ ТА ЗМІСТ ФОРМИ ДЕРЖАВИ 2.1 Форма державного правління 2.2 Форма ...
...України – Основний Закон суспільства і держави План Поняття, сутність, юридичні властивості та класифікація конституцій. Функції конституції. Історія українського конституціоналізму. Новітній конституційний процес в Україні.... Макаренко // Держава і право. – К.: НАН України, 2000. № 8. – С. 3 8. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф.
Основні ознаки правової держави 3. Співвідношення правової держави і громадянського суспільства 4. Шляхи формування правової держави в Україні Висновки Список використаної літератури
...ціннісного ставлення до суспільства і держави в групі вихованців школи інтернату 1.1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 1.2.
...культури як напрямку розбудови правової держави 1.1. Історико–філософський аспект формування правової культури 1.2. Реалізаційні форми правової культури 1.3 Сучасні поняття правової культури ...правової культури і розбудови правової держави 2.1.Загальні засади конституційного ладу України 2.2 Конституційний статус людини і громадянина 2.3.
Поняття та класифікація науки теорії держави та права, її предмет………………………………………….........5 РОЗДІЛ 2. Місце теорії держави та права серед суспільних наук…………………………………………………………….12 РОЗДІЛ 3.
...соціальна структура населення у Франкській державі 1.1 Утворення, політичний устрій та основні віхи історії держави Меровінгів. 1.2 Перехід влади до нової династії. Держава Каролінгів.
...формування та використання фінансових ресурсів держави 1.1. Фінансові ресурси як основа економічного розвитку держави 1.2. Склад і структура фінансових ресурсів в умовах ринкових відносин ...
...здійснення представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом. Закон “Про прокуратуру” визначає, що “представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні ...
Вчення про державу 2.1. Чому виникає держава? 2.2. Що є держава? Її суть і механізм реалізації її функцій 2.3.
Держава – важливий чинник формування політичної системи суспільства 2.1. Держава – основний елемент політичної системи суспільства 2.2.
...стрілецтво у боротьбі за Українську державу 2.1. Участь січового стрілецтва у боях за Київ 2.2. Січове стрілецтво під час гетьманського перевороту Розділ 3....у розбудові та захисті національної держави 3.1. Місце українського січового стрілецтва у збройних силах Української держави 3.2 Роль українських січових стрільців у розбудові та ...
...отримав від представника інозем ної держави завдання, згідно з яким він повинен був дістати відо мості про розташування стратегічних військ Збройних сил України і передати їх ...зв’язок з представником іноземної держави. Вирішіть питання про відповідальність Самуся. Чи може він бути звільнений від кримінальної відповідальності? Варіант: Самусь був громадянином Болгарії, діяв на ...
Порівняльна характеристика унітарної, федеративної, конфедеративної держави. …. 17 2.1 Особливості унітарної, федеративної та конфедеративної держави …. 17 2.2 Порівняльна характеристика унітарної з федеративною держави, федеративної та ...
Особа і держава. Концепції співвідношення держави й особистості в контексті проблем прав людини 2.1. Співвідношення і взаємодія держави та особи 2.2.
Характеристика феодальної держави в Німеччині Розділ ІІ. Встановлення та розвиток ранньофеодальної держави 2.1. Ранньофеодальна монархія 2.2. особливості станової структури Розділ ІІІ.
Вступ Поняття правової держави 1. Ознаки правової держави 2. Основні напрями формування правової держави в Україні Висновки Список використаної літератури
Різноманітні визначення держави 2. Ознаки держави 3. Ознаки, які відрізняють державу від інших організацій Висновок Використана література Додатки
Поняття правової держави 2. Ознаки правової держави 3. Основні напрями формування правової держави в Україні Висновки Список використаної літератури
Варіант № 5 Теоретичні питання : 1. Порядок роботи Верховної Ради України, його нормативне ... Син керівника консульської установи іноземної держави скоїв на території нашої держави дорожньо транспортну аварію, у результаті якої 2 чоловік загинуло та були заподіяні значні матеріальні збитки.
Характеристика держави Польща 3. Функції держави Польща Список літератури
Феодальна держава і право країн Африки 2. Держава і право феодального Китаю 3. Феодальна держава і право Японії Список літератури
ВСТУП Поняття «держава» і «право» тісно взаємопов'язані між собою. В основі взаємозв'язку держави і права лежить інституціональний характер буття права.
Еволюція уявлень про правову державу 2. Визначення поняття правової держави та її характерні ознаки 3. Конституційне закріплення принципів правової держави ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Становлення та особливості механізму держави в різні історичні епохи 2. Структура та особливості елементів механізму держави 3. Принципи організації і функціонування механізму держави ВИСНОВКИ СПИСОК ...
Дипломатія часів Козацької держави 2. Особливості дипломатії Козацької держави 3. Протокол і церемоніал Козацької держави Висновки Список літератури
3 2) Становлення держави Київської Русі…5 3) 1.1. Основні передумови утворення Київської Русі…5 4) 1.2....Зародження та розвиток поглядів на державу і право В Київській Русі…22 8) Держава і право у літературній та історико – філософських пам’ятках…32 "9) Державно – ...
Передумови виникнення держави і права……………………...……….5 1.1. Історичні передумови та соціальні засади виникнення держави..…..5 1.2.
Причини та закономірності утворення держави...............................................5 1.1 Первісне суспільство як основа виникнення державності..................5 1.2 Причини та загальні закономірності утворення держави…………...9 II.
...політичні та духовні передумови виникнення держави і права 2. Шляхи формування держави та права різних народів 3. Теорії виникнення держави та права Висновки Список використаних джерел
Поняття інституту глави держави 2. Порядок заміщення посади глави держави 3. Повноваження глави держави ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Поняття інституту глави держави 2. Порядок заміщення посади глави держави 3. Повноваження глави держави ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Держава соціально демократичної орієнтації – якою вона має бути 1.2. Особливості права держав соціально демократичної орієнтації Розділ 2.... Соціальна сутність права держави 2.2. Сутність сучасних держав соціально демократичної орієнтації 2.3. Призначення права держав соціально демократичної орієнтації Розділ 3.
Правові форми участі держави в цивільних відносинах 3. Органи та представництва, через які діє держава в цивільних відносинах 4.
Функції держави Розділ 2.Зовнішні ефекти та їх регулювання в ринковій економіці 2.1. Сутність та форми вияву зовнішніх ефектів 2.2....Держава як суб’єкт макроекономічного регулювання 3.1Концепції державного регулювання економіки та їх еволюція 3.2.
Держава – важливий чинник формування політичної системи суспільства 2.1. Держава – основний елемент політичної системи суспільства 2.2.
...моделей олігополії Розділ 2 Роль держави у регулюванні ринкових відносин в Україні 2.1. Економічна діяльність держави 2.2 Об'єкти, суб'єкти та головні важелі ...
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ОСОБИ Й ДЕРЖАВИ 2.1. Роль держави в забезпеченні прав і свобод людини й громадянина 2.2. Взаємна відповідальність особи й держави ВИСНОВОК ...
...ПАСИВІВ БАНКІВ НА ФІНАНСОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ..................................................................................................................17 2.1. Основні індикатори фінансової стабільності держави...................................17 2.2. Аналіз ресурсної бази банків України та її впливу на ...
Діалектика взаємовідносин громадянського суспільства та держави 2.1. Межі діяльності держави 2.2. Співвідношення держави і суспільства Розділ 3. Перспективи і перешкоди розвитку громадянського суспільства Висновок ...
ВСТУП 1. Визначення поняття держави 2. Ознаки держави ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 2. Місце держави в ринковій економіці 3. Методи і форми державного регулювання ринкової економіки 4.
Утворення і розвиток Галицько Волинської держави 1.1. Передумови утворення 1.2. Об'єднання Волині і Галичини 1.2. Розбудова держави за Данила Галицького 1.3.
ФОРМА ДЕРЖАВИ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА СТРУКТУРА РОЗДІЛ 2. ФОРМОУТВОРЕННЯ ДЕРЖАВИ 2.1. Різновиди форм правління 2.2.
Утворення, розвиток і загибель Єгипетської держави 1.1. Утворення Єгипту 1.2. Історія розвитку 1.3. Загибель держави Розділ ІІ. Суспільний лад Єгипту 2.1.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.