Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 3620 за запитом держави.

...сталої та промислово розвиненої сучасної держави займає вибір валютної політики, яка враховувала б усі тенденції валютного ринку. Отже, валютна політика являє собою певний симбіоз дій економічної та зовнішньоекономічної політики держави, які складаються з урядових дій ...
завжди регулюється державою c. має можливості впливу на середню ринкову ціну d. обмежується середньою ринковою ціною Question 3 У чому головне розходження понять «...Question 1 З якою метою держава встановлює нижню межу ціни? a. для підтримки науково технічного прогресу b. для рішення соціальних питань c.
Держава засновник 3.4. Спеціальні вимоги до засновників Висновок Список використаних джерел Висновок BИСНОВОК Отже, поряд з громадянами юридичні особи є ... Цим підтверджується зацікавленість держави у створенні (виникненні) юридичних осіб. Ще активнішу участь держава бере в створенні державних юридичних осіб.
...і незалежна, демократична, соціальна, правова держава» (ст. 1). Демократичний характер української держави конституційно закріплюється через республіканську форму правління і принципи народного суверенітету: «Україна є республікою.
...можливість приймати участь в управлінні державою, вносити певні пропозиції щодо поліпшення роботи державних органів, об’єднуватися у політичні партії та громадські організації, впливати на внутрішню і зовнішню політику своєї держави. [5;с.
...УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ 64 3.1. Регулювання доходів бюджету та вплив на міжбюджетні відносини 64 3.2. Видатки бюджету в контексті змін Бюджетного ... Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально економічної політики, адже він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично ...
Поняття та ознаки правової демократичної держави. Завдання до теми 4 1. Громадянство: поняття та принципи. 2. Умови прийняття громадянства. 3. Припинення громадянства України. 4.... Суверенітет держави. Народний, національний, державний суверенітет. 4. Народ носій суверенітету та джерело державної влади. Завдання до теми 6 1.
...та справедливості; — утримання будь якої держави від загрози силою або застосування сили проти інших держав; — надання державами членами допомоги ООН в усіх її діях, які здійснюються ...
...головними гравцями будуть уже не держави і навіть не блоки країн, а головні транснаціональні корпорації (ТНК) найбільших промислово розвинених держав. Ставками ж є нові ринки, технології ...майже 50, у колишніх соціалістичних державах — приблизно 0,5 і 17%. Експансія ТНК є одним із феноменів другої половини двадцятого століття. Особливо значних масштабів цей процес набув ...
...період становлення України як суверенної держави, відродження духовності суспільства проблема громадянського виховання підростаючого покоління набуває особливої актуальності. Пріоритетність виховання громадянина зумовлюється водночас процесом відродження нації. Для України як поліетнічної держави громадянське виховання покликане сприяти формуванню ...
...слов’ян до утворення Давньоруської держави? 3. Опишіть події, пов’язані з запровадженням християнства Володимиром. 4. Що Ви знаєте про князювання Ярослава Мудрого? 5.... Боротьба за возз’єднання Української держави (червень 1663 – вересень 1676 р.) Питання до теми 5 1. Андрусівське перемир’я та його наслідки для України. 2.
Правова природа обмеженої осудності // Правова держава. – 2002. № 4. – С. 48 51. 6. Зайцев А.В. К вопросу о формуле ограниченной вменяемости // Проблеми законності / Національна юридична академія ...осудності, неосудності та обмеженої осудності // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – 2002. – Вип. 20. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.
наука про державу. d. теорія мистецтва; e. наука про прекрасне; Question 8 Термін “етика” походить з такої мови: a. англійська. b. латина; c.... інтереси держави вищі над усе; Question 4 Естетичним ідеалом класицизму є: Виберіть одну правильну відповідь a. античність; b. середньовіччя; c. бароко; d.
...які сягають у часи виникнення держави і права. Загальні інтереси здавна зобов'язували країни об'єднувати зусилля в цій боротьбі, надавати одна одній правову допомогу....рабовласницького ладу та феодалізму між державами укладались договори про видачу злочинців. Такі угоди мали двосторонній характер і набули поширення у багатьох регіонах земної кулі.
...зобов’язань перед суспільством і державою. У разі неможливості збереження індивідуального відтворення підприємство зазнає банкрутства і оголошується неплатоспроможним, нездатним виконувати покладені на нього функції....язаних з виробничим процесом, з державою (а також з іншими державами) чи її установами, з громадськістю (громадськими організаціями, комунікативними засобами – радіо, преса тощо), з колективом робітників ...
...б) це збройна боротьба між державами або соціальними, етнічними та іншими спільнотами; в) це масове розповсюдження інфекційного захворювання людини в будь якій місцевості, країні, яке суттєво ... Замах на керівників держави та народних депутатів України відносять до надзвичайних ситуацій ......... характеру: а) техногенного; б) природного; в) соціально політичного; г) соціального. 6.
держави b. фірм c. домашніх господарств d. уряду Question 10 Якщо економіка повністю використовує досяжні їй обмежені ресурси з максимально можливим ...товаром Question 9 При встановленні державою нижньої ціни, виникає ситуація: Виберіть одну правильну відповідь a. товарного дефіциту b. товарного надлишку Question 10 Накреслити графіки прямих попиту ...
...сталої та промислово розвиненої сучасної держави займає вибір валютної політики, яка враховувала б усі тенденції валютного ринку. Отже, валютна політика являє собою певний симбіоз дій економічної та зовнішньоекономічної політики держави, які складаються з урядових дій ...
...Г) грошова допомога, що надається державою за рахунок коштів бюджету, а також спеціальних фондів юридичним особами. 3. Інвестиційна політика спрямована на: А) створення суб'єктам господарювання ...техніко технологічній основі; Б) здійснення державою прогресивних змін у структурі економіки, удосконалення міжгалузевих та внутрішньогалузевих пропорцій, стимулювання розвитку галузей, які визначають науково технічний прогрес, забезпечують конкурентоспроможність ...
...2 За допомогою яких заходів держава може впливати на розвиток малого підприємництва: a. проведення стимулюючої податкової політики b. збільшення процентної ставки c.... посилювалась роль держави в економіці b. державне втручання в підприємницьку діяльність мало обов’язковий характер c. відбувалось командно адміністративне регулювання підприємницької діяльності d.
До цієї ситуації призвело втручання держави в роботу підприємств хлібопекарської промисловості шляхом обмеження рентабельності виробництва в межах 5%. Тому при збільшенні цін на сировину та енергоносії, ...що за рахунок хлібопекарських підприємств держава оплачує соціальний захист населення. Також критичний стан зумовлений використанням застарілого обладнання, адже коштів на придбання нового у хлібозаводів немає, а ...
...2 За допомогою яких заходів держава може впливати на розвиток малого підприємництва: Виберіть одну правильну відповідь a. збільшення процентної ставки b. проведення стимулюючої податкової політики c.... посилювалась роль держави в економіці Question 2 Криза 1929 1933 рр підтвердила: Виберіть одну правильну відповідь a. державне втручання має носити обмежений характер ...
...зобов'язання перед кредиторами та державою, коли у боржника по суті є можливість задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі. a. фіктивним b. прихованим c. вимушеним d....зобов'язання перед кредиторами та державою, коли у боржника по суті є можливість задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі. a. прихованим b. вимушеним c. фіктивним d.
Поняття форми держави в теорії держави і права та її структура Розділ 2. Особливості республіканської форми державного правління в Україні Розділ 3.
...1.1 Поняття і ознаки держави……………………………………………………………………………………………………………….4 1.2 Теорії походження держави……………………………………………………………………………………………………………5 1.3 Сутність держави……………………………………………………………………………………………………………………………..6 Розділ ІІ. Атрибути української держави………………………………………………………………………………………………7 2.1 ...
Період держави Шан (Інь) (приблизно 1500 1000 рр. до н. е.) 3. Суспільний лад в період держави Шан (Інь) 4.
ВСТУП На сьогодні ефективна зовнішньоекономічна політика України є гарантом розвитку економіки держави не лише в межах самої держави, а й в порівнянні з економіками інших держав. Наша держава тільки входить у систему ...
Держава і право стародавніх східних слов,ян 4. Утворення, розвиток і занепад Київської Русі 5. Суспільний лад та державний устрій Київської ... Характеристика джерел права Козацько гетьманської держави 14. Характеристика галузей права України складі Російської імперії у першій половині 19 ст 15. Державний устрій західноукраїнських земель у складі ...
Поняття, ознаки та види органів держави 1.1. Апарат держави як система державних органів 1.2. Поділ державної влади 1.3.
Поняття державного апарату в теорії держави і права…………....……7 1.1. Поділ влади як принцип організації державного апарату………....…7 1.2. Поняття, особливості та види органів держави…………………....….12 1.3.
Форми сучасної зарубіжної держави, їх сутність, зміст. 2. Поняття “форми правління”. 3. Монархія. 4. Республіка. 5. Нетипові форми правління (на прикладі Ватикану, Швейцарії та ...республіканської форми правління: порівняльна характеристика // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – Вип.33. – К.: Ін т держави і права ім. В.М.
держава b. політика c. влада d. інтереси громадян Question 2 Балів: 1 Академічний етап розвитку політології як науки означає: Виберіть одну ... унітарна держава Question 11 Балів: 1 Яке з вищеназваних положень відповідає функції агрегування інтересів: Виберіть одну правильну відповідь a.
Всего 51 тест ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Особа, яка заключила договір з представником підприємства, організацією чи державою це: a. найманий працівник b. немає правильної відповіді c. роботодавець d. член профспілки Question 2 Дискримінація це: a.... держави b. немає правильної відповіді c. найманих працівників d. роботодавців Question 7 Тимчасова добровільна відмова робітників від виконання своїх трудових обов'...
Глава держави в зарубіжних країнах. Класифікація голів держав у зарубіжних країнах за порядком заміщення посади, структурою та колом повноважень. 3....питання, необхідно визначити поняття “глава держави”, а також навести основні види голів держав із зазначенням їхніх характерних ознак. Потрібно визначити, якими чинниками обумовлюється юридичний і фактичний ...
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ, ЇЇ ПРАВОВІ АСПЕКТИ 1.1. Поняття фінансів. Фінансова система держави 1.2. Фінансова діяльність держави 1.3.
Місце і роль держави в політичній системі суспільства 2.1. Поняття держави як основного елемента політичної системи 2.2.
Нормативно правова база євроінтеграції нашої держави Розділ 2. Сучасний стан європейської інтеграції нашої держави (2008 2009 рр.) 2.1. Місце європейської інтеграції у зовнішньому середовищі України ...
...Розділ 3 відносини з іншими державами 3.1. Відносини з Росією 3.2. Відносини України з Польщею 3.3 Відносини України з Америкою Висновок уривок Зовнішня ...формування в цілому незалежної Української держави, створення її відповідних інститутів. Основні засади зовнішньої політики Української держави були закладені ще Декларацією про державний суверенітет України (липень 1990 ...
...права опозиції в умовах демократичної держави 2.2. Демократія і права національних меншин Розділ ііі правові проблеми розбудови національної демократії Висновки уривок ВИСНОВКИ Проведене дослідження дозволяє ...концепції та основних якостей демократичної держави становить одне із першочергових завдань, від розв'язання якого залежить вирішення багатьох інших соціальних, економічних, політичних і правових проблем.
...бюджетної системи та фінансової політики держави взагалі. Зміни в економіці, керівництві господарством держави і зміни у структурі і функціях державної влади та управління стосуються і бюджетної ...
...розподілу і використання фінансових ресурсів держави; 3) галузь права, що регулює суспільні відносини у сфері податково кредитної діяльності держави; 4) галузь права, що регулює адміністративно розпорядчу ...
...механізмі їхнього регулювання з боку держави, відіграють фінанси. Вони є невід'ємною частиною ринкових відносин і одночасно важливим інструментом реалізації державної політики. Фінанси є фундаментальною підвалиною цивілізації. Як і держава, ринок, гроші, власність, вони — ефективне ...
Держава і інші публічно правові утворення як суб’єкти цивільного права 2.3. Особливості цивільної правосуб’єктності публічно правових утворень Розділ ... Участь держави і інших публічно правових утворень в речових відносинах 3.2. Участь публічно правових утворень в корпоративних відносинах 3.3.
...страховика з цього виду страхування держава гарантує виконання зобов'язань перед страхувальниками; б) це означає, що держава вимагає від страховиків обов'язково виплатити страхову суму; в) ...
...ВСТУП br />br /> У кожній державі центральним правовим інститутом є інститут власності. Його регламентація визначає характер регулювання інших інститутів цивільного права.... Це вимагає від держави брати на себе захист права власності, в тому числі й цивільно правовими засобами. Дана проблема виглядає особливо актуальною в зв’...
...основою особливостей формування цінової політики держави в перехідний період є розуміння ваги впливу специфіки ціноутворення за умов нового типу виробничих відносин, які створились з урахуванням лібералізації ...та розвитку стимульованого з боку держави підприємництва. Логіка побудови теорії формування цінової політики держави, що лежить в основі ціноутворення і позитивної динаміки цін, визначає структуру та ...
Держава і право Гетьманщини. Навчальний посібник. – Львів, 2000. Гуржій О.І. Право в українській козацькій державі (друга пол. XVII – XVIII ст.).
...ступенем інтенсивності регулювання з боку держави. Про¬цеси регулювання (дерегулювання) складають серцевину сучасної аграрної політики. Особливий акцент при розгляді питання доцільно зробити на аналізі еволюції державного ... Отже, держава, впливаючи на економічні суб'єкти, заміщує тим самим координацію економіки за допомогою ринку, координацією економіки за допомогою держави.
...з країнами СНД та іншими державами світу 3. Світова валютна система 3.1. Золото як міжнародний ліквідний ресурс 3.2. Формування золотовалютних резервів України 3.3....і особливості вітчизняної економіки, наша держава нарощує обсяги експорту, виходить на нові ринки, удосконалює правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Україна активізує процес залучення іноземного капіталу для вирішення ...
...коли Україна прагне називатися правовою державою, тобто державою, в якій всі процеси відбуваються в відповідності з законом, в рамках закону і з літери закону, де всі ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.