Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 3669 за запитом джерела

...90 ВИСНОВКИ 97 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 101 ДОДАТКИ 106 ВСТУП Бюджетна система є провідною ланкою державних фінансів. Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально економічної ...й соціальної сфери; — раціонального визначення джерел одержання бюджетних ресурсів та їхнього перерозподілу через ланки бюджетної системи; — єдності у використанні бюджетних показників, здійсненні бюджетних розрахунків, застосуванні єдиної ...
...в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП У сучасних умовах посиленої конкуренції на ринку банківських послуг виникає необхідність створення ефективної системи управління прибутковістю та ризиками.... Оскільки кредитний портфель – основне джерело отримання прибутку банком, управління ним є одним з найважливіших завдань банківського менеджменту. Для успішного кредитування – забезпечення повернення наданих позик та ...
Мета, джерела, завдання аналізу накладних витрат 61 3.2. Методика аналізу накладних витрат 66 3.3. Висновки і рекомендації вдосконалення аналізу накладних ... Мета, джерела, завдання аудиту накладних витрат 85 4.2. Методика аудиту накладних витрат 91 4.3. Рекомендована методика і організація аудиту накладних ...
...економічна й політична, є справжнім джерелом поступу в суспільному житті. Спрямований на утвердження парламентського ладу, вільного підприємництва, демократичних свобод; обстоює абсолютну цінність людської особистості ("особа важливіше ...формуватися наприкінці 17 століття, його джерелом була філософія та соціально політична думка епохи Просвітництва головним чином стосовно того, що кожна людина наділена певними правами та ідей ...
Київ» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Усі основні засоби, крім землі підлягають фізичному та моральному зносу. Під впливом фізичних сил, технічних та економічних факторів ...дискусії і проблеми пріоритетності різних джерел фінансування реальних інвестицій в економіці України. Хоча існує чимало наукових праць, які висвітлюють недоліки вітчизняної системи регулювання процесів амортизації, актуальною ...
...ВИСНОВКИ br />br /> СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ br />br /> Вступ br />br /> Актуальність теми. З ускладненням економічних відносин, у суспільстві все більшу роль починає відігравати державне регулювання, ...інструментом, а бюджетна політика відображає джерела його формування та напрями використання. Бюджетна політика посідає чільне місце у визначенні темпів та напрямів розвитку держави.
...портфеля банку ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми магістерської дипломної роботи полягає в тому, що створення внутрішніх резервів кредитних ризиків за рахунок доходів банку ... Інформаційні джерела магістерської дипломної роботи матеріали звітів про діяльність ВАТ «Ощадбанк» за 01.01.2008 – 01.10.
Вкажіть джерело утворення доходу від реалізації основних і додаткових послуг готельних комплексів: 1.дивіденди від пайової часті у створенні майна готельного комплексу ... Вкажіть джерело відшкодування податкових платежів за користування водою понад встановлений ліміт: 1.прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства 2.ціна послуг 3.
Вступ Розділ 1 теоретичні та наукові розробки щодо основних напрямків підвищення ефективності виробничо господарської діяльності підприємства 1.1 Інформаційно нормативна база підвищення економічної ефективності діяльності підприємства 1.2 Сутність економічної ефективності, її види та принципи дослідження 1.3 Методологічні аспекти оцінки фінансово економічного стану підприємства 1.4 Методика дослідження основних напрямків підвищення ефективності виробничо – господарської діяльності...
Пізнання джерел, суті, наслідків цих змін допомагає зрозуміти складний природний процес формування духовності українського народу і його сучасної мови, вплив на нього ...рідного слова є тим всеохоплюючим джерелом, що дає нам відчуття належності до певної спільноти, забезпечує окремішність території, зберігає духові та історичні надбання народу.
...виникли не тільки з літературних джерел, але і в побуті. Фразеологія (від грецького phrasis вираження, logos вчення) розділ мовознавства, в якому вивчаються лексично неподільні поєднання слів....сподівань народу, одним із найважливіших джерел для дослідження його минулого й теперішнього життя. В даній роботі ми аналізуватимемо фразеологізми Мирослава Дочинця «Вінчик».
...Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки Отже, виходячи з вищевикладеного в дипломній роботі, зробимо деякі висновки: 1. Бухгалтерський баланс є основою бухгалтерської (фінансової) звітності, в ... Бухгалтерський баланс є основним джерелом інформації про майновий і фінансовий стан підприємства на початок наступного за звітним кварталу, року. Завдяки цим показникам користувачі інформації можуть ...
...37 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………39 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………41 ДОДАТКИ…………………………………………………………………………45 ВСТУП Ранній вік є найвідповідальніших періодом життя, коли формуються найбільш фундаментальні здібності, що визначають розвиток людини....історико теоретичний аналіз психолого педагогічних джерел, порівняльний аналіз, синтез, узагальнення дали можливість системізувати теоретичні матеріали; емпіричні: педагогічне спостереження, аналіз реального...
Перший характеризується залученням із внутрішніх джерел виключно прямих кредитів Національного банку України та хаотичним утворенням зовнішнього боргу шляхом надання урядових гарантій по іноземних кредитах....як зовнішніх, так і внутрішніх джерел. Список використаних джерел Додатки
...ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 3.1 Завдання, джерела та методи проведення контролю основних засобів 3.2 Контроль наявності, надходження та руху, правильного нарахування амортизації основних засобів і штрафні ...порушення 3.3 Значення, завдання, джерела інформації та методика аналізу основних засобів банку 3.4 Оцінка ефективності використаня основних засобів банком Висновки до розділу 3 ВИСНОВКИ ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.1 Сутність кадрового потенціалу і його складових, їх значення та характеристика 1.2 Інформаційна база оцінки ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.3 Методологія здійснення оцінки ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства Розділ 2 практичні засади ефективності формування і використання кадрового потенціал...
...тов «тд» Висновки Список використаних джерел Додатки В дипломній роботі досліджено теоретичні аспекти та діючу практику організації обліку товарних запасів та аналізу оптового товарообігу на підприємствах ... Джерелами аналізу товарообігу є статистична звітність про товарообіг, бухгалтерські документи та план товарообігу. Аналіз загального обсягу оптового товарообігу здійснюється за звітний ...
35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….. 38 ДОДАТКИ………………………………………………………………………… 43 ВСТУП Ефективна органiзацiя податкового контролю за своєчаснiстю сплати та правильнiстю нарахування податкових платежiв здатна забезпечити розв’язання ...мiжнароднi нормативно правовi акти, iнтернет джерела. Структура роботи. Вiдповiдно до мети та завдань дослiдження курсова робота складається з вступу, трьох роздiлiв, подiлених на вiсiм пiдроздiлiв, висновків, ...
br />br /> ПЕРЕЛІК ВИКOРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................................ Робота складається з вступу, трьoх рoзділів, щo містять вісім підрoзділів, виснoвку та списку викoристаних джерел.
...і моделі Висновок Список використаних джерел В результаті SWOT – аналізу було вироблено стратегії організації: Досягати росту виробництва на 15% щорічно. Розширити асортимент продукції (блузи жіночі, піджаки ...блуз жіночих Таблиця 3.2 Джерела фінансових вкладів Рис. 3.1. Визначення ВСД графічним способом Таблиця 3.3 Динаміка випуску блуз жіночих Рис. 3.2.
………………………………95 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………..……99 ДОДАТКИ………………………………………………………………………..…..105 ВСТУП Економічний зміст бюджету та його ланок розкривається в процесах формування та розподілу грошових ресурсів, які за ... Головним джерелом доходів України є податкові надходження, що формують найбільшу частку доходів бюджету. Актуальність теми полягає у тому, що на теперішньому етапу ...
...та платоспроможності 2.2 Аналіз джерел формування активів ВАТ «Галактон», їх вплив на фінансову стійкість та кредитоспроможність підприємства 2.3 Аналіз ефективності діяльності підприємства «Галактон» Розділ ...Галактон» 3.3 Оптимізація структури джерел фінансування підприємства «Галактон» Висновки Список використаної літератури Додатки Робота виконувалась протягом всього періоду навчання самостійно з використанням великої кількості (близько ...
...аналіз, товариство покладається на внутрішні джерела при фінансуванні активів, що свідчить про певну незалежність його від кредиторів. Керівництву однак слід звернути увагу на критично низьке значення ...1998 році не була основним джерелом отримання прибутку, який зформувався переважно за рахунок позареалізаційних операцій. Це може свідчити про погіршення економічної кон’юнктури на ринку хімічних ...
br />br /> ПЕРЕЛІК ВИКOРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................................................ Рoбoта складається із вступу, трьoх рoзділів, щo містять дев’ять підрoзділів, виснoвку та списку викoристаних джерел.
...І ПРОПОЗИЦІЇ 112 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 115 ДОДАТКИ 122 ВСТУП Актуальність теми. Податкова система країни є важливою ланкою фінансової системи, а також сильним важелем управління економікою....система не лише слугує основним джерелом доходів бюджету для виконання державою своїх обов’язків і повноважень перед громадянами. Вона також впливає на всі сфери життя суспільства: ...
...фікованого обліку та запроваджено розмежування джерел фінансування пенсійних виплат за різними пенсійними програмами між бюджетом Пенсійного фонду та Держав¬ним бюджетом України....а також бюджетних та інших джерел соціального забезпе¬чення. Саме ця норма Конституції є правовою основою системи загальнообов'язкового державного соціального страхування, частиною якого є пенсійне ...
107 Список використаних джерел................................................................................124 ВСТУП Актуальність дослідження. Стратегічно актуальність дослідження обумовлена кардинальними змінами соціально політичних, економічних умов реформування освіти в Україні....висновками, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Текст магістерської роботи проілюстровано таблицями та малюнками. Загальний обсяг роботи – 130 сторінок. Робота містить...
110 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………........ 116 br />br /> Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що у роботі комплексно досліджуються позасудові та судові способи реалізації ... br />br /> У Списку використаних джерел 172 джерела. br />br /> Примітка: до роботи додається (пропонується) текст виступу на захисті обсягом 6 стор. Обсяг роботи 132 сторінки.
...моралі; Question 3 Балів: 1 Джерелами (формами) права є: Виберіть одну правильну відповідь a. норми моралі; b. релігійні норми. c. корпоративні норми; d.... Джерела конституційного права 11. Види і форми конституцій 12. Конституційні принципи правового статусу особи в Україні Тема 5.
...розділу Загальні висновки Список використаних джерел і літератури Додатки Вступ Актуальність теми: Для кожної епохи розвитку людства характерна певна культура спілкування, що відповідає загальнолюдським цінностям....двох розділів, висновків, списку використаних джерел та 8 додатків. Повний обсяг роботи в сторінках – 94 с. Список використаних джерел складається зі 83 найменувань. Додатки займають 52с.
Джерелами централізованого водопостачання є поверхневі води, частка яких в загальному об'ємі водозабору складає 68%, і підземні води – 32%.... Вода з колодязів, джерел і інших джерел децентралізованого водопостачання не захищена від забруднення і тому представляють високу епідеміологічну небезпеку.
...порушеної рівноваги за рахунок поповнення джерел власних коштів, збільшення власних оборотних засобів та за рахунок додаткового залучення довгострокових пасивів. Аналіз показників фінансової стійкості і зокрема тих, ...незалежність даного підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Це було досягнуто за рахунок постійного збільшення абсолютної величини власного капіталу, яке стало можливим завдяки реінвестуванню отриманого прибутку у ...
Поняття, система, завдання та джерела криміналістичної техніки 2. Поняття та класифікація засобів та методів криміналістичної техніки 3. Засоби криміналістичної техніки 4. Методи криміналістичної техніки 5.... Наукові та практичні джерела криміналістичної тактики 4. Зв'язок криміналістичної тактики з науками 5. Засоби криміналістичної тактики 6. Поняття та класифікація тактичного прийому 7.
...4 90 Висновки Список використаних джерел Додатки В ринкових умовах запорукою стабільного стану підприємства служить його фінансова стабільність. А вона, в свою чергу, відображає такий стан ...об'єму і з яких джерел були отримані грошові кошти і які основні напрямки їх використання. “Звіт про рух грошових коштів” це фінансовий документ, який надає ...
Народ є джерелом влади, яку він реалізує через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. [5;с.99] Слід зазначити, що в даній ...свободами Франції; проаналізувати різні літературні джерела; вияснити які політичні права та свободи є спільними і відмінними для цих двох країн; вияснити у якій країні громадянин має ...
...загальна потреба в пошуку позабюджетних джерел надходження коштів для потреб охорони здоров’я. Для вирішення цієї проблеми в роботі було проведено: 1. Аналіз літературних джерел з питань організації охорони здоров’...
Основним джерелом формування інвестиційного потенціалу у 2004році, який передбачено на рівні 54,6 млрд. Гривень, залишатимуться власні кошти підприємств та організацій, тобто ... Показано, що джерелами інформаційного забезпечення аналізу інвестиційної діяльності підприємства слугують в першу чергу дані бухгалтерського, статистичного й оперативного обліку, дані спеціальних обстежень Інформаційною ...
Аналіз складу і джерел коштів підприємства Контрольні запитання до теми 3 1. Що таке загальний капітал підприємства? 2. Що таке валюта балансу? 3....показники використовують для оцінки структури джерел фінансових ресурсів? 10. Що таке коефіцієнт фінансової стабільності? 11. Що таке коефіцієнт фінансової незалежності? 12. Що таке коефіцієнт фінансової залежності?
71 Список використаних джерел…………………………………………….73 Реферат Випускна робота виконана на 75 сторінках друкованого тексту, складається із вступу, 5 розділів, висновків, списку використаних джерел.
Компанія має наступну структуру капіталу: Джерела капіталу 250 000 – боргові зобов’язання 12% (...
Одним з основних джерел, де збирається та систематизується відповідна інформація, є бухгалтерський облік. Він має відобразити процес перерозподілу власності, обсяг прав власників підприємства, розподіл ...створення акціонерних товариств, неоднозначність щодо джерел формування резервного капіталу та його використання, особливостей використання додаткового капіталу, організації обліку нерозподіленого прибутку й облікового відображення складових власного капіталу ...
...заробіт на плата є основним джерелом доходу. Тому питання, зв’язані із заробітною платою є одними з найбільш актуальних як для працівників, так і для робото ...для робітників заробітна плата служить джерелом матеріальних благ, а з іншої з тим, що суми, які направляються підприємством на оплату праці, так чи інакше служать мірою, ...
Джерела формування бюджету розвитку місцевих бюджетів та напрямки його використання. 31.Форми і методи бюджетного фінансування. 32....Джерела фінансування інвестиційних проектів та основні показники оцінки вартості інвестиційного капіталу. 54.Бізнес планування інвестиційного проекту: мета і завдання підготовки та ...
До власних джерел фінансування відносять: облігації; кредит; прибуток; вірні всі варіанти 12. До власних та залучених джерел фінансування відносять: привілейовані акції; звичайні акції; ...
...методи дослідження, як аналіз літературних джерел, праць видатних вітчизняних та зарубіжних науковців, періодичної та тематичної преси; важливим є метод аналізу та синтезу опрацьованої інформації, розробка власних ...чотирьох розділах, висновків, списку використаних джерел, додатків. ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………….………………3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ.4 1.1. Міжнародний туризм як складова економічної діяльності…………..
...еквівалентну дозу від змішано¬го джерела випромінювання, якщо поглинута доза від гамма випроміню¬вання рад, бетг. випромінювання рад, альфа випромінювання від швидких нейтронів рад. Зробити висновки....біологічна дія іонізуючих випромінювань; в) джерела іонізуючих випромінювань. 2. Завдання №2 Для захисту населення регіону, розташованого навколо ЧАЕС, МОЗ встановлені тимчасові припустимі рівні вмісту радіонуклідів (цезію ...
...що що при тій структурі джерел капіталу, яка склалась на підприємстві, 1 % приросту валового прибутку забезпечував збільшення чистого прибутку на 1,106 % в 2008 році і ... Таблиця 2.3 Оцінка динаміки джерел формування майна, тис.грн. Таблиця 2.4 Оцінка джерел формування майна підприємства, тис.грн. Таблиця 2.5 Основні фінансово – економічні ...
...потре ба в пошуку позабюджетних джерел надходження коштів для потреб охоро ни здоров’я. Для вирішення цієї проблеми в роботі було проведено: 1. Аналіз літературних джерел з питань організації охорони здоров’...
Джерела утворення майна підприємства збільшилися на 3201,6 тис. грн. або в два рази. Власний капітал у 2000 році збільшився на ...і позик, що у структурі джерел майна займають 30,4%, кредиторська заборгованість у структурі позикового капіталу зменшилася на 9,7%. Довгострокових зобов'язань у підприємства немає.
В запропонованій моделі джерела фінансування проекту реструктуризації відшукані в активах і пасивах самого підприємства, бо, маючи майже 34 млн гривень простроченої кредиторської заборгованості і за відсутності очевидних джерел її погашення воно не має ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.