Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


O. Norbert.

Рейтинг: 16
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 3670 за запитом джерела

Джерела кримінально процесуального права України ПЛАН 1. Поняття, види та система джерел кримінально процесуального права України. 2.
ПОНЯТТЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ФОРМИ І ДЖЕРЕЛА ПРАВА 1.1. Поняття та сутність форми права 1.2. Співвідношення понять «форма права» і «джерело права» РОЗДІЛ 2.
І Вступ 1.1 Правильний вибір джерела постачання – залог успіху підприємства ІІ Коротка характеристика ВАТ «Будинок торгівлі» 2.1 Місце розташування 2.2 Структура управління і кадровий ... І Вступ 1.1 Правильний вибір джерела постачання – залог успіху підприємства ІІ Коротка характеристика ВАТ «Будинок торгівлі» 2.1 Місце розташування 2.2 Структура управління і кадровий склад 2.3 Організація матеріальної відповідальності 2.4 Рекламно інформаційна робота по збуту...
Джерела фінансового забезпечення інновацій в Україні Розділ 2. Дослідницька частина. Сучасний стан фінансування інноваційної діяльності в Україні Розділ 3. Рекомендаційна частина.... Перспективи розвитку фінансової сфери як джерела інвестицій для інноваційних програм Висновки Список використаних джерел
Конституція України як базове джерело фінансового права 2. Що вивчає фінансова наука Задача № 1 Політична організація, що зареєстрована на території України, займалась збором грошових коштів ...про боротьбу з фінансуванням тероризму джерелом права України? Якщо так, то джерелом якої галузі права вона виступає? СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
... Варіант № 6 Теоретичні питання: 1. Функції та компетенція Конституційного Суду України. 2. Конституційні принципи верховенства права і законності: поняття та ... Зобразіть схематично систему джерел конституційного права, враховуючи їхню юридичну силу. Наведіть по 3 5 прикладів кожного виду джерел. Задача №2.
Види джерел фінансування інвестиційного проекту 3. Порівняльна оцінка джерел фінансування інвестиційного проекту 4. Пропозиції щодо підвищення економічної доцільності вибору інвестиційного проекту Висновки ...
Звичай як одне з джерел регулювання цивільних відносин 2.1. Поняття та місце правового звичаю в системі джерел цивільного права 2.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБГРУНТУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМКІВ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1 Концептуальні основи залучення фінансових інвестицій для розвитку підприємницької ... ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБГРУНТУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМКІВ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1 Концептуальні основи залучення фінансових інвестицій для розвитку підприємниц...
...характеристика творів різних жанрів фольклору – джерела відомостей про народні педагогічні уявлення 1.1. Жанрове багатство фольклорних творів, їх пізнавально виховна спрямованість 1.2. Дитячий фольклор як народне джерело про педагогічні уявлення Розділ 2.
Оцінка структури джерел фінансових ресурсів 1.2. Аналіз джерел власних кошті 1.3. Аналіз джерел позикових коштів 2.Розрахунково–аналітична частина 2.1.
...дослідження ролі банківського сектора як джерела фінансування лізингових операцій 1.1. Економічна сутність лізингових відносин 1.2. Методологія визначення ефективності лізингових операцій 1.3....банківського сектора України як основного джерела фінансування лізингових операцій на прикладі ТОВ «Укрпромбанк» 3.1. Вдосконалення нормативно правової бази щодо надання лізингових послуг банківським сектором України ...
...дослідження ролі банківського сектору як джерела фінансування лізингових операцій 1.1. Економічна сутність лізингових відносин 1.2. Методологія визначення ефективності лізингових операцій 1.3....банківського сектора України як основного джерела фінансування лізингових операцій на прикладі ТОВ «Укрпромбанк» 3.1. Рекомендації з вдосконалення нормативно правової бази щодо надання лізингових послуг банківським ...
...України один з найважливіших різновидів джерел конституційного права 4. Інші різновиди джерел конституційного права Використана література
……………6 1.2 Джерела формування місцевого бюджету……………………...............…………..14 1.3 Роль місцевого бюджету в соціально економічному розвитку території……………………………………………………………….....................……..28 Розділ II....47 2.3 Аналіз джерел формування дохідної частини місцевого бюджету……...............…65 2.4 Міжбюджетні відносини в формуванні місцевих бюджетів……………..................88 Розділ III.
Дослідження правового звичаю як джерела права на українських землях в XIII XVII століттях 2.1. Звичай як джерело правовласності на українських землях 2.2.
зміст Постановка технічного завдання Аналіз технічного завдання Вступ Розділ 1 1.1 Перспективи використання сонячної фотоенергетики 1.2Сонячний ПК:перетворення сонячного світла на обчислювальну потужність Розділ 2 2.1 Вітроенергетика як нетрадиційне джерело енергії для ПЕОМ 2.2 Класифікація вітрового потенціалу місцевостей Розділ3 3.1 Комплексне використання поновлюваних джерел енергії 3.2 Комбінова енергетична ...
Правова доктрина як джерело права в основних сучасних правових системах 2.1. Правова доктрина в англо американській правовій системі 2.2. Правова доктрина як джерело права в романо германській правовій ...
Джерела формування фінансових ресурсів держави і механізм їх розподілу 2.1. Методологія формування фінансових ресурсів на мікро і макрорівнях 2.2.... Валовий внутрішній продукт як основне джерело фінансових ресурсів 2.3. Податки та збори як основа формування фінансових ресурсів держави 2.4.
Основні типи газорозрядних джерел випромінювання. 18 3.1. Джерело світла з тліючим розрядом 18 3.2. Лампи низького тиску з дуговим розрядом.
Практика Комітету як джерело права в Україні …………………… 29 2.2. Роль Конституційного Суду України у забезпеченні реалізації ЄСХ (п) …………………………………………………………………………. 37 Розділ 3....Список використаної літератури містить 115 джерел, з них 30 джерел нормативно правових актів. Обсяг роботи 114 сторінок.
ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 3.1. Сутність джерел трудового права та їх класифікація 3.2. Конституція України та міжнародні акти як ...
1. Поняття джерел конституційного права України 2. Види джерел конституційного права
Невідновлювані (традиційні) джерела енергії. 2. Основні принципи державної політики в сфері енергозбереження. Задача 1. Побудувати криву потужності трилопатевої вітроенергоустановки з діаметром вітроколеса D = ...Вапняно пісчана 0,02 Список використаних джерел
Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн 3 2. Сучасні тенденції розвитку цивільного і торговельного права зарубіжних країн 9 3....17 Висновки 19 Список використаних джерел 20
Сутність та джерела формування оборотних коштів підприємства 2. Фінансово економічна характеристика основних напрямків діяльності суб'єкту господарювання та постановка аналітичної роботи 3....та оцінка стану, структури та джерел формування оборотних коштів 4. Аналіз ефективності використання оборотних коштів підприємства 5. Розрахунок нормативів оборотних коштів підприємства 6.
Значення, сутність та джерела формування оборотного капіталу підприємства 2. Фінансово економічна характеристика основних напрямків діяльності ВАТ «Черкаський завод хімічного волокна» 3. Аналіз та оцінка стану, структури та джерел формування оборотного капіталу ВАТ «ЧЗХВ» ...
Значення, сутність та джерела формування оборотного капіталу підприємства 2. Фінансово економічна характеристика основних напрямів діяльності ПБП «Промзв’язок» 3. Аналіз і оцінка стану, структури та джерел формування оборотного капіталу підприємства 4.
Природа та джерела позичкового капіталу……………………………………..5 1.1. Сутність та форми кредиту……………………………………………………...9 1.2. Економічна сутність проценту…………………………………………………18 2....36 Список використаних джерел………………………………………………………39 Додатки………………………………………………………………………………41
...загальних принципів права в системі джерел міжнародного права 1.1. Поняття загальних принципів права 1.2. Роль загальних принципів у реалізації права Розділ 2. Дослідження загальних принципів права в системі джерел міжнародного права 2.1.
Сімейно родинні джерела особи педагога в ментальності українського народу 1.2. Родинні та соціокультурні чинники становлення особистості майбутнього педагога Розділ 2. Дослідження ролі сімейно родинних джерел у становленні особистості майбутнього вчителя ...
ТОЛЬКО 4 раздел РОЗДІЛ IV НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ЙОГО ФОРМУВАННЯ 2 4.1. Пропозиції щодо вдосконалення формування та оптимізації структури капіталу підприємства 2 4.2....до розділу 19 Список використаних джерел 21
Суспільний поділ праці – джерело соціально економічного прогресу. Розділ ІІ. Критерій соціально економічного прогресу. 2.1. Людина як елемент продуктивних сил, суб'єкт суспільних відносин ... Висновки Список використаних джерел
ДЖЕРЕЛА ТА ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ПРАВА…………………………………………………………17 2.1. Принципи податкового права............................................................................17 2.2. Система джерел податкового права..................................................................24 РОЗДІЛ 3.
Джерела права Візантії 2.1. Еклога та додатки до Еклоги 2.2. Прохірон. Епанагога та Базилики РОЗДІЛ 3....Київської Русі Висновки Список використаних джерел
Джерела права їх суть та значення 2.1. Джерела права 2.2. Руська правда 2.3 Церковне право 2.4 Князівське ...
Оцінка джерел формування прибутку..............................................................18 2.2. Аналіз ефективності використання прибутку підприємства.........................22 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ СПРИЯННЯ ПІДВИЩЕННЮ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………………....37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................40 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14. Відстань між рядками –1,5 інтервали.
Аналіз джерел сплати та механізму обслуговування державного боргу України.......................................................................................................................22 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ.....................43 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................46 ДОДАТКИ.............................................................
Характеристика джерел сплати та механізму управління і обслуговування державного боргу України................................................................................................21 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ..............26 3.1....39 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..........................................................................41 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14. Відстань між рядками –1,5 інтервали.
Звичаї, обряди українського народу як джерело походження фразеологізмів 23 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
Джерела навчальної дисципліни державного управління………………..…41 Висновок………………………………………………………………………….…43 Список використаних джерел……………………………………………………..45 Додатки…………………………………………………………………………..….48 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
РЕФЕРАТ ВСТУП 1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД 1.1 Роль і значення грунту в ... РЕФЕРАТ ВСТУП 1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД 1.1 Роль і значення грунту в природі і житті людини; 1.2 Охорона і рекультивація земель 1.3 Резерви підвищення ефективності земельних ресурсів 2 ДЖЕРЕЛА ТА ЗАСОБИ РЕГУЛЮВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ГРУНТОВИЙ ПОКРИВ 2.1 Забруднення нітратами та пестицидами 2.2 Забруднення стічними водами та ...
ЗМІСТ Вступ 1. Аналітичний огляд 1.1 Значення грунтів як компонентів навколишнього ... Джерела та засоби регулювання антропогенного навантаження на ґрунтовий покрив 2.1 Вплив діяльності людського суспільства на геологічне середовище 2.2 Вплив ...
Вступ 1. Основні джерела антропогенного забруднення довкілля 2. Характеристика антропогенного забруднення довкілля 3.
1. Джерела аудиторських доказів ………………………………………. 3 2. Контроль якості праці аудитора …………………………………….. 5 Висновки ………………………………………………………………… 8 Література ………………………………………………………………..
Вступ Розділ 1. Суть і джерела виробництва національного доходу, його форми Розділ 2.
Зміст Стор. Вступ 1. Джерела права середньовічної Європи періоду абсолютизму 1.1.
Вступ 1.Характер джерел фінансування торгівельних підприємств 2.Напрям використання 3.Підвищення ефективності використання капіталу Висновок Використана ...
Вступ 1. Форми потоків кредитних ресурсів 2. Джерела потоків державних і міжнародних кредитних ресурсів 3.
Вступ Розділ І. Поняття джерел адміністративної відповідальності 1.1. Нормативно правові документи як джeрела адміністративної відповідальності ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.