Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 3667 за запитом джерела

...до Теми 2 1) Назвіть джерела податкового права в Україні. 2) Перелічіть місцеві податки й збори. 3) Чи можна стягувати з платників податків збір, який не ...відповіді правильні Question 9 До джерел податкового права належить: a. Податковий кодекс України b. Митний кодекс України c. Конституція України d.
Аналіз джерел формування коштів підприємства та напрямки ефективного їх використання 1.6. Аналіз забезпечення і використання трудових ресурсів підприємства та резерви підвищення ...формуватися за рахунок вивчення теоретичних джерел і за рахунок практичної роботи. Дані знання допомагають майбутньому спеціалісту вільно орієнтуватися в сфері мікро – і макроекономічних процесів, аналізувати їх, ...
...За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, що здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва станом на 1 вересня 199Х р Активи та джерела їх утворення Сума 1.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів 1.1 Інвестиції як засіб фінансування підприємства 1.2 Концептуальні основи інвестиційної діагностики підприємства ... Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів 1.1 Інвестиції як засіб фінансування підприємства 1.2 Концептуальні основи інвестиційної діагностики підприємства 1.3 Модел...
...та закони України в системі джерел правового регулювання банківської системи…………………………………………………..7 1.1. Конституція України як основне джерело банківського права…………...…7 1.2.
...Способи залучення капіталу та формування джерел фінансування 1.3 Фінансовий лізинг та податкові пільги на інвестиції, як джерела фінансування 1.4 Законодавчо інформаційна база інвестиційної діяльності ...
Завдання 1.1 За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, що здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва станом на 1 вересня 199Х р. Активи та джерела їх утворення Сума 1.
...2 депозитні кошти як основне джерело банківських ресурсів 1.3 порядок залучення ресурсів на міжбанківському ринку та інші джерела ресурсів банку 2.
Аналіз джерел формування коштів підприємства та напрямки ефективного їх використання 1.6. Аналіз забезпечення і використання трудових ресурсів підприємства та резерви підвищення ...формуватися за рахунок вивчення теоретичних джерел і за рахунок практичної роботи. Дані знання допомагають майбутньому спеціалісту вільно орієнтуватися в сфері мікро – і макроекономічних процесів, аналізувати їх, ...
Огляд літературних джерел за темою дослідження Висновок до розділу Розділ 2. Методика складання статей балансу 2.1. Загальні вимоги до складання статей балансу ... Задачі та джерела інформації фінансового стану підприємства 3.3. Аналіз складу господарських засобів та джерел їх утворення 3.4.
Огляд літературних джерел за темою дослідження Висновок до розділу Розділ 2. Методика складання статей балансу 2.1. Загальні вимоги до складання статей балансу ... Задачі та джерела інформації фінансового стану підприємства 3.3. Аналіз складу господарських засобів та джерел їх утворення 3.4.
...привабливості підприємства 2.3 Оцінка джерел та діагностика ефективності інвестиційного портфелю РОЗДІЛ 3 ОБҐРУНТУВАННЯ ВАРІАНТУ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ВУЛКАН» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Інвестиції – це складне поняття, ...
Капітал підприємства характеризує: джерела фінансування придбання активів; майно підприємства, яке придбано за рахунок коштів власників; напрямки використання залучених підприємством фінансових ресурсів; різницю між валютою ... До внутрішніх джерел формування позичкового капіталу підприємства належать: реструктуризація активів; дезінвестиції; нараховані у звітному періоді майбутні витрати і платежі; емісія облігацій 5.
...бази підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Отже, відповідно до завдань, які були поставлені в магістерській роботі було розглянуто і вирішено наступні питання: 1....наступній послідовності: аналіз майна і джерел його утворення, аналіз виробництва, реалізації та фінансових результатів, аналіз руху грошових коштів, аналіз фінансового стану.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки ефективності формуван ня і використання трудового потенціалу підприємства 1.1 Сутність трудового потенціалу і його складових, їх значення і характеристика 1.2 Інформаційна база оцінки ефективності формування і використання трудового потенціалу підприємства 1.3 Методологія здійснення оцінки ефективності формування і використання трудового потенціалу підприємства Розділ 2 аналіз ефективності формування і використання трудового потенціалу тов «чер...
наука – джерело прогресу людського суспільства c. наукові досягнення можуть бути використані як на благо, так і на шкоду людям d....що воно є єдиним реальним джерелом пізнання b. чітким відокремленням суттєвого від несуттєвого c. найбільшою достовірністю, оскільки прямо засвідчує реальність d.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів 1.1 Концептуальні основи інвестиційної діагностики підприємства 1.2 Інвестиції як засіб фінансування підприємства ... Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів 1.1 Концептуальні основи інвестиційної діагностики підприємства 1.2 Інвестиції як засіб фінансування підприємства 1.3 Метод...
Оцінка джерел фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємства 5. Прогнозування ефективності інвестиційної діяльності Висновки Список використаної літератури У звіті були проаналізовані ключові проблеми ... Основним джерелом формування інвестиційного потенціалу у 2005році, який передбачено на рівні 54,6 млрд. гривень, залишатимуться власні кошти підприємств та організацій, тобто ...
Макроекономічна сутність бюджету, джерела його утворення та структура ………………………………………………………………..… 6 1.2. Економічна нестабільність, бюджетний дефіцит і державний борг …. 9 2.... 31 Список використаних джерел ………………………………………..……….. 33 br />br /> ВСТУП br />br /> Проблема як зовнішнього, так і внутрішнього державного боргу стає постійним явищем економічного розвитку України ...
Джерела формування оборотних коштів. 11 1.3. Методи аналізу використання оборотних коштів та їх нормування. 16 2....важелів у структурі власності та джерелах фінансування підприємницької діяльності. Визначення джерел формування оборотних коштів є важливою ділянкою фінансової роботи на підприємстві.
Огляд літературних джерел що до прибутковості підприємницької діяльності 1.3. Теоретичні аспекти визначення прибутковості підприємницької діяльності Розділ 2....фінансових ресурсів із альтернативних внутрішніх джерел. 6. Стадія життєвого циклу підприємства. 7. Рівень ліквідності активів підприємства. Доходи — найважливіший економічний показник роботи підприємств (фірм), що відбиває їхні ...
Джерела формування оборотних коштів. 11 1.3. Методи аналізу використання оборотних коштів та їх нормування. 16 2....важелів у структурі власності та джерелах фінансування підприємницької діяльності. Визначення джерел формування оборотних коштів є важливою ділянкою фінансової роботи на підприємстві.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління персоналом в ринкових умовах 1.1 Суть, завдання і основні принципи управління персоналом 1.2 Інформаційна база та огляд літературних джерел з проблем ефективного управління персоналом 1.3 Методи і системи управління персоналом 1.4 Оцінка ефективності управління персоналом Розділ 2 ... найбільшу питому вагу серед джерел набору персоналу є інші джерела (через Інтернет, кадрове чи рекрутингове агенство тощо), значна част...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи формування та використання фінасових ресурсів 1.1 Сутність та види фінансових ресурсів підприємства 1.2 Законодавчо нормативна база та інформаційні джерела, що використовуються при формуванні та використанні фінансових ресурсів 1.3 Механізм оцінки ефективності використання фінансових ресурсів 1.4 Шляхи оптимізації ... Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи формування та використання фінасових ресурсів 1.1 Сутність...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи ефективності використання обігових коштів підприємства 1.1 Економічна сутність та класифікація обігових коштів 1.2 Нормативно правова база дослідження обігових коштів підприємства 1.3 Методологія оцінки ефективності використання обігових коштів Розділ 2 практичні аспекти дослідження ефективності використання обігових коштів тов “торговий дім «дніпросталь груп»” 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Дослідження обсягу та струк...
...кошти на капіталовкладення з централізованих джерел, завдання фінансування реальних інвестицій у вітчизняній промисловості виконують, насамперед, внутрішні джерела фінансових ресурсів, зокрема амортизаційні відрахування.
Аналіз джерел формування власного капіталу 3.4. Аналіз власного оборотного капіталу 3.5. Аналіз структури позикового капіталу 3.6....від того, наскільки раціонально сформовані джерела фінансування поточних активів (абсолютного капіталу). У звітному році на підприємстві зросла сума основних засобів на 164,5 тис.грн.
Аналіз джерел формування власного капіталу 3.4. Аналіз власного оборотного капіталу 3.5. Аналіз структури позикового капіталу 3.6....від того, наскільки раціонально сформовані джерела фінансування поточних активів (абсолютного капіталу). У звітному році на підприємстві зросла сума основних засобів на 164,5 тис.грн.
Сутність, завдання та джерела інформації контролю операцій з валютними коштами 74 4.2. Проведення контролю операцій з валютними коштами 78 ВИСНОВКИ 90 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 93 ДОДАТКИ 102 ВСТУП Актуальність ...
...наступній послідовності: аналіз майна і джерел його утворення, аналіз виробництва, реалізації та фінансових результатів, аналіз руху грошових коштів, аналіз фінансового стану. За результатами аналізу майна і джерел утворення можна говорити, що найбільшу ...
найбільшу питому вагу серед джерел набору персоналу є інші джерела (через Інтернет, кадрове чи рекрутингове агенство тощо), значна частина працівників отримала посаду завдяки рекомендаціям співробітників (...
відносять до залучених джерел фінансування b. не є джерелом фінансування інвестицій c. відносять до запозичених джерел фінансування d. відносять до власних джерел фінансування Question ...
ЗАХИЩЕННА НА ВІДМІННО 72 Літературних джерела і всі посилання на джерела правильні ілюстрована 12 таблицями, 17 рисунками та 17 додатками ЗМІСТ Облік та аналіз наданих послуг ...
Джерела патентного права 1. Наука патентного права як інститут права інтелектуальної власності 2. Зв'язок патентного права з іншими науками 3.... Джерела патентного права 7. Основні міжнародні джерела патентного права 8. Основні національні джерела патентного права 9.
Вступ Розділ 1 Теоретичні засаді управління доходами в туристичних підприємствах 1.1 Поняття, економічна сутність та джерела формування доходів в туристичних підприємствах 1.2 Фактори, що впливають на розміри доходів в туристичних підприємствах 1.3 Порядок і ...обсягу та структури доходів по джерелах їх формування 2.2 Кількісна оцінка факторів впливу на обсяг доходів підприємства 2.3 Дослідження впливу управління доходами на результати ...
Поняття, особливості та класифікація джерел земельного права РОЗДІЛ 3. Нормативно правові акти України як джерела земельного права України 3.1.
Огляд літературних джерел та нормативно – правової бази з питань реструктуризації та санації підприємств 1.3. Реструктуризація підприємства 1.4. Фінансові джерела санації підприємств Розділ 2.
Інформаційні джерела, що використовуються при оцінці формування та використання фінансових ресурсів 1.3.Механізм оцінки ефективності використання фінансових ресурсів 1.4....руху фінансових ресурсів підприємства та джерел їх утворення 2.3.Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування стратегії збільшення Прибутковості підприємства 1.1 Нормативна та інформаційна база обгрунтування стратегії збільшення прибутковості 1.2 Огляд літературних джерел з проблем дослідження стратегії збільшення прибутковості 1.3 Методологічні підходи до вивчення стратегії підприємства 1.4 Методи обґрунтування стратегії прибутковості ...прибутку, його збільшення, як основного джерела формування фінансових результатів діяльно...
Огляд літературних джерел з проблем дослідження 1.3. Методологічні підходи до вивчення стратегії економічної ефективності підприємства 1.4....прибутку, його збільшення, як основного джерела формування фінансових результатів діяльності підрядних будівельних організацій як однієї із стратегій, набуває особливої актуальності. Об’єктом вивчення і дослідження теми ...
Система джерел права 2.3. Основні інститути 3. Англо американська цивільно правова система 3.1.Загальна характеристика 3.2. Система джерел права 3.3.
Оцінка майна і джерел його утворення, доходів та витрат банку 2.3. Аналіз активних і пасивних операцій банку 2.4....та ефективності ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Основним видом діяльності банку як домінуючого на фінансовому ринку посередника є його фінансова діяльність, котру слід розглядати на двох ...
Джерела отримання інформації про бізнес замовника аудиторської перевірки. 19.Основні напрями діяльності аудиторських фірм. 20.Процедури отримання аудиторських доказів. 21....і завдання, об’єкти та джерела інформації аудиту виробничих запасів 39.Аудит надходження та використання основних засобів. 40.Аудит вибуття та ліквідації основних засобів. 41.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування і використання ресурсного потенціалу підприємства 1.1 Сутнісна характеристика ресурсного потенціалу за його складовими елементами 1.2 Особливості формування ресурсного потенціалу підприємства 1.3 Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки ресурсного потенціалу ват «миронівський завод по виробництву круп і комбікормів» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ „Миронівський ...
...динаміки і структури майна та джерел формування фінансових ресурсів 3.2. Оцінка фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності 3.3. Оцінка ділової активності 3.4....споживчого товариства Висновки Список використаних джерел В дипломній роботі досліджено фінансову звітність як інформаційну базу для прийняття управлінських рішень за даними аналізу її показників.
...товаровиробників Висновки Список використаних літературних джерел: Поряд із нарощуванням капіталу та ресурсної бази комерційних банків невідкладного розв’язання потребує завдання удосконалення структури банківської системи.... Для оптимізації джерел фінансування інвестиційного проекту можна використовувати різні критерії, основними з яких є показники „часу” та „ціни”.
...обробки даних Висновки Список використаних джерел Постановка завдання маркетингового дослідження — один з найважливіших і найскладніших етапів процесу маркетингового дослідження. Саме постановка завдання маркетингового дослідження і визначає ...маркетингового завдання з метою розуміння джерела її виникнення і природи. Аудит завдання включає обговорення проблеми з особами, що ухвалюють рішення, а також з експертами галузі; аналіз ...
...порушеної рівноваги за рахунок поповнення джерел власних коштів, збільшення власних оборотних засобів та за рахунок додаткового залучення довгострокових пасивів. Аналіз показників фінансової стійкості і зокрема тих, ...незалежність даного підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Це було досягнуто за рахунок постійного збільшення абсолютної величини власного капіталу, яке стало можливим завдяки реінвестуванню отриманого прибутку у ...
...порушеної рівноваги за рахунок поповнення джерел власних коштів, збільшення власних оборотних засобів та за рахунок додаткового залучення довгострокових пасивів. Аналіз показників фінансової стійкості і зокрема тих, ...незалежність даного підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Це було досягнуто за рахунок постійного збільшення абсолютної величини власного капіталу, яке стало можливим завдяки реінвестуванню отриманого прибутку у ...
...нормативно – довідкової інформації та літературних джерел з даної теми і методику оцінки стану, руху та ефективності використання основних засобів. В другому розділі мною було проаналізовано ефективність ...не повинна перевищувати суму власних джерел фінансування, тобто джерела фінансування фірми (загальна сума капіталу) повинна бути хоча б наполовину сформована за рахунок власних засобів.
« 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.